پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

سیزدهمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

سیزدهمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد سه شنبه (18/7/1396)
پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص) سیزدهمین(13) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز سه شنبه مورخ 18/7/96 ساعت 16 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید. سپس جناب آقای مهندس گودرزی ریاست محترم شورای اسلامی شهر ضمن عرض سلام وخیر مقدم خدمت اعضاء محترم شورای اسلامی شهر دستور کار جلسه را مطرح فرمودند:
 
مشروح مذاکرات ، تصمیمات و مصوبات جلسه 13:
*در ابتدا کمیسیون فنی شورا رأس ساعت 30/15 به ریاست جناب آقای مهندس پزشکی تشکیل گردید و موارد مربوطه به این کمیسیون بررسی و اتخاذ تصمیم گردید .
*درخواست مسجد ارشاد به شماره 2286/96 مورخ 4/7/96 دبیرخانه شورا پیرامون همکاری و مساعدت درخصوص سقف شبستان مسجد مذکور مطرح که پس از بحث و بررسی مقررگردید جلسه ای متشکل از نماینده شورا (جناب آقای مهندس پزشکی ) –نماینده شهرداری و نمایندگان هیأت امنا ترتیب داده شود و به جمع بندی برسند .
* درخواست ..... به نمایندگی از اهالی خیابان طالقانی امیرآباد – خیابان آبشار پیرامون اینکه هزینه خودیاری را برای آسفالت پرداخت نموده اند ولی تاکنون انجام نشده است مطرح که پس از بحث و بررسی مقرر گردید شهرداری ضمن بررسی و اقدام لازم ، نتیجه را به این شورا ارسال نمایند.
*نامه شماره 0461-96 مورخ 29/6/96 مدیرعامل محترم شرکت طرح گستر و پویش موضوع جایگاه CNGکمربندی نجف آباد و امام خمینی درخصوص لرزش زیاد – نشتی روغن شدید و نشتی گاز و ...مطرح که با توجه به توضیحات جناب آقای مغزی قائم مقام و معاون محترم اداری مالی شهرداری در جلسات قبلی شورا مقرر گردید ظرف یک ماه آینده اورهال جایگاههای مذکور انجام و نتیجه به این شورا منعکس گردد .
*نامه شماره 109/7 مورخ 12/7/96 شرکت انبوه سازان...... ( مدیرعامل آقای .....) مطرح که پس از بحث و بررسی مقرر گردید یک هیأت کارشناسی از طرف شورا ، شهرداری و شرکت مذکور تشکیل و موضوع رسیدگی و ظرف یک هفته خاتمه یابد .
* درخواست آقای.... به نمایندگی اهالی خیابان ملک الشعراء بهار به شماره 2277/96 مورخ 4/7/96دبیرخانه شورا مطرح که پس از بحث و بررسی مقرر گردید شهرداری ضمن بررسی و اقدام لازم ، نتیجه را به این شورا ارسال نماید .
* نامه های شماره 3108/96 مورخ 15/7/96-3110/96 مورخ 15/7/96 -3111/96 مورخ 15/7/96 -3109/96 مورخ 15/7/96 و3107/96 مورخ 15/7/96 سازمان محترم آتش نشانی و خدمات ایمنی پیرامون اهمیت ایمنی بازار و بازارچه و حساسیت و پرخطر بودن کاربریهای مغازه ها و احتمال بروز حریق و حادثه با توجه به بافت فرسوده مطرح که پس از بحث و بررسی مقرر گردید جلسه ای با محوریت شورای اسلامی شهر با حضور نمایندگان شهرداری و شورای بازار در اسرع وقت تشکیل و تصمیم گیریهای لازم بعمل آورده شود .
*مقرر گردید جناب آقای ابوترابی عضو محترم شورای اسلامی شهر بعنوان نماینده این شورا جهت مسائل انفورماتیک شورا معرفی گردند .
* درخواست .....( خانم ....) مالک پلاک ثبتی ( پرونده به شماره کامپیوتری ...) واقع در منطقه یک مطرح که مقرر گردید شهرداری ضمن انجام محاسبات و اعمال تخفیف دفترچه ، بدهی ایشان را تقسیط نماید .
*درخواست .... مالک پلاک ثبتی ( پرونده به شماره کامپیوتری...) مطرح که پس از بحث و بررسی مقرر گردید شهرداری ضمن بررسی ، اقدام لازم بعمل آورد.
*درخواست...... مالک پلاک ثبتی ......واقع در منطقه 3 مطرح که پس از بحث و بررسی مقرر گردید درصورتیکه توافق را قبول ندارند نسبت به تأمین پارکینگ اقدام نمایند .
*درخواست ....... مالک پلاک ثبتی واقع در ویلاشهر به شماره 2247/96 مورخ 1/7/96 دبیرخانه شورا مطرح که پس از بحث و بررسی مقرر گردید ضمن اعمال تخفیف دفترچه بدهی ایشان تقسیط گردد .
* درخواست آقای ......مبنی بر در اختیار قرار دادن دفترچه های عوارض شهرداری مطرح که پس از بحث و بررسی مقرر گردید شهرداری ضمن بررسی ، دفترچه عوارض و ... را جهت استفاده شهروندان در سایت شهرداری و شورا بارگذاری نمایند .
* نامه شماره51130/32/20 مورخ 16/7/96 مدیر کل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری موضوع بخشنامه شماره 805951/95 مورخ 4/8/95 درخصوص ضوابط اجرایی کارهای امانی در پروژه های استانی مطرح که پس از بحث و بررسی مقرر گردید تصویر بخشنامه مذکور به آقایان مهندس پزشکی – ابوترابی و پور اسماعیلی تحویل داده شود .
* نامه شماره 118 مورخ5/5/96 کمیسیون قنوات کشاورزان صالح آباد مطرح که پس از بحث و بررسی مقرر گردید جناب آقای محمد منتظری عضو محترم شورای اسلامی شهر بررسی و گزارش نمایند .
* پیرامون اصلاح روشنایی و تابلوهای راهنمایی و رانندگی جاده باغ بانوان به جوزدان مقرر گردید اداره محترم راه و شهرسازی اقدام لازم بعمل آورد .
*پیرامون تشکیل کمیته آبفا مقرر گردید هفته آینده کمیته مذکور تشکیل گردد .
* مقررگردید سازمان محترم تاکسیرانی درخصوص مشکل و مسائل حمل و نقل عمومی در محله باغ نو و بلوار ولیعصر اقدامات لازم بعمل آورد و جناب آقای پور اسماعیلی پیگیری این امر را به عهده گیرد.
*مقرر گردید اعضاء محترم شورا عضو درکارگروه پسماند عهده دار اطلاع رسانی درباره نحوه جمع آوری زباله و برنامه آن باشند .
* مقرر گردید نمایندگان محترم شورا در مناطق 5گانه پیشنهادات خود را در خصوص منطقه مورد نظر به شورا تا تاریخ 28/7/96 ارائه نمایند .
*پیرامون منشور شورای اسلامی شهر بحث و تبادل نظر گردید که در نهایت مقرر گردید شهرداری پیشنهادات خود را جهت درج در منشور این شورا ارسال نماید .
*مقرر گردید آقایان شهسواری ، زوارن حسینی و آیتی پیرامون پاره ای مسائل شهری ( شهرهوشمند و ...) به این شورا دعوت گردند .
 
*سپس نامه ها و لوایح واصله به دبیرخانه شورای اسلامی شهر مطرح که به شرح ذیل بتصویب رسید.
1- نامه شماره 39982/96 مورخ 11/7/96 شهرداری( به شماره 2365/96 مورخ 11/7/96 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر کروکی موقعیت محل قسمتی از پلاک ثبتی ...نجف آباد به نشانی ویلاشهر – بلوار آزادگان متعلق به خانم ...زهرا ابوالقاسمی و شرکاء نظر به اینکه شهرداری حسب توافقنامه شماره 30937 مورخ 28/5/96 درخصوص میزان درمسیرپلاک فوق با مالکین به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است:
حدود اربعه ملک: 3610638 :y 538537:x
شمالاً به طول 90/27 متر به پلاک ، شرقاً به طول 12متر به گذر ، جنوباً به طول 90/27 متر به پلاک و غرباً به طول 12 متر به پلاک . مساحت کل پلاک باستناد سند گزارش واحد شهرسازی 80/ 334 متر مربع عرصه که 90مترمربع در مسیر بلوار آزادگان می باشند و حسب نامه شماره 508/595/96 ص مورخ 25/2/96 به میزان 180 متر مربع درمسیر حریم کانال فرعی2G13Pشبکه آبیاری و زهکشی چپ نکوآباد قراردارد و متراژ 80/244 مترمربع باقیمانده دارد . مقرر گردید پس از آزاد سازی ، تحویل و انتقال میزان در مسیر به نام شهرداری ، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور امتیاز بر روی املاک معرفی شده توسط مالکین تا مبلغ 000/000/225 ( دویست و بیست و پنج میلیون )ریال طبق ضوابط و مقررات شهرسازی اقدام نماید. لازم بذکر است باقیمانده پلاک 442 قطعه 8 ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمرانی را حسب ارزیابی به شماره 17536 مورخ 3/4/96 بدهکار می باشد . مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شورای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.
 
2-نامه شماره 39919/96 مورخ 11/7/96 شهرداری( به شماره 2363/96 مورخ 11/7/96 (دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر کروکی موقعیت محل پلاک قولنامه ای ... به شماره کامپیوتری..... به نشانی ویلاشهر – بلوار آزادگان ..... ، نظر به اینکه شهرداری حسب توافقنامه شماره 30932 مورخ 28/5/96 درخصوص کل پلاک در مسیرفوق با مالک به توافق رسیده و به شرح ذیل منعکس است :
حدود اربعه ملک : 3681345 :y 538600:x
شمالاً بطول 20/6 متربه پلاک ، شرقاً بطول 70/29 متربه گذر ، جنوباً بطول 7 متر به پلاک ، غرباً بطول 70/29 متر به پلاک . مساحت کل پلاک باستناد سند گزارش واحد شهرسازی 02/196متر مربع عرصه که کلاً در مسیر بلوار آزادگان می باشد و حسب نامه شماره 716/595/ص مورخ 3/3/96 به میزان 50/445 متر مربع در مسیر حریم کانال فرعی 2G13p شبکه آبیاری و زهکشی چپ نکو آباد قراردارد . مقررگردید پس از آزاد سازی تحویل و انتقال میزان در مسیر به نام شهرداری ، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور امتیاز برروی املاک معرفی شده توسط مالکین تا مبلغ 000/070/686 (ششصدو هشتاد وشش میلیون و هفتاد هزار) ریال طبق ضوابط و مقررات شهرسازی اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .
 
3-نامه شماره 39994/96 مورخ 11/7/96 شهرداری ( به شماره 2366/96 مورخ 11/7/96 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر کروکی موقعیت محل پلاک قولنامه ای 30-1 به شماره کامپیوتری 6007451 به نشانی ویلاشهر – بلوار آزادگان ...... ، نظر به اینکه شهرداری حسب توافقنامه شماره 30925 مورخ 28/5/96 درخصوص کل پلاک در مسیر فوق با مالک به توافق رسیده و به شرح ذیل منعکس است :
حدود اربعه ملک : شماره مختصات 3610787:Y 538501:x
شمالاً بطول 22 متر به پلاک - شرقاً بطول 60/7 متر به گذر - جنوبا ً بطول 22 متر به پلاک غرباً بطول 25/8 متر به گذر مساحت کل پلاک باستناد سند گزارش واحد شهرسازی 35/174 متر مربع عرصه که کلاً درمسیر بلوار آزادگان می باشد و حسب نامه شماره 682/595 /ص مورخ 9/3/96 به میزان 114 مترمربع در مسیر حریم کانال فرعی 2G13p شبکه آبیاری و زهکشی چپ نکوآباد قرار دارد . مقررگردید پس از آزادسازی ، تحویل و انتقال میزان در مسیر بنام شهرداری ، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور امتیاز برروی املاک معرفی شده توسط مالکین تا مبلغ 000/225/610 ( ششصدو ده میلیون و دویست و بیست و پنج هزار)ریال طبق ضوابط و مقررات شهرسازی اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .
 
4- نامه شماره 39910/96 مورخ 11/7/96 شهرداری ( به شماره 2362/96 مورخ 11/7/96 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر نظریه کمیته فنی شماره 70648 مورخ 16/11/95 و کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی ..... آباد به نشانی خیابان 22 بهمن کوچه شهید قنبری متعلق به ......
نظر به اینکه شهرداری قصد دارد برابر نظریه شماره 74754 مورخ 28/11/95 مقدار 30 مترمربع کوچه متروکه در تصرف را از قرار هرمترمربع 000/000/8 هشت میلیون ریال و جمعا ً به مبلغ 000/000/240 ریال جهت الحاق به پلاک فوق الذکر به نامبرده بفروشد مطرح که پس از بحث و بررسی با فروش گذر متروکه باستناد بند 14 ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .
 
5- نامه شماره 39953/96 مورخ 11/7/96 شهرداری ( به شماره 2364/96 مورخ 11/7/96 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر کروکی موقعیت محل پلاک قولنامه ای...... به شماره کامپیوتری ..... متعلق به آقای محمد ذکریا واقع در طرح زیرگذر میدان شهیدان حجتی ، نظر به اینکه شهرداری حسب توافقنامه شماره 30931 مورخ 28/5/96 درخصوص میزان در مسیر پلاک فوق با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است : مختصات : 3607779:Y 534045: x
شمالاً بطول 50/119 به پلاک شرقا ً بطول 69 متر به گذر - جنوباً بطول 63 متر به گذر اصلی – غرباً بطول 80/68 و 20/56 و 50/2 متر به پلاک و گذر . مساحت کل پلاک باستناد گزارش واحد شهرسازی 4610 متر مربع می باشد که مقدار93/826 متر مربع قبلاً در مسیر رها گردیده است و مقدار 80/1486 مترمربع مجدداً در مسیر زیرگذر شهیدان حجتی و مقدار 27/2296 مترمربع باقیمانده دارد . مقررگردید به ازاء واگذاری ، آزاد سازی و تحویل اراضی واقع در طرح ضمن تنظیم سند اقرارنامه ترک دعوی و ظهور حق ثالث و کشف هرگونه فساد در حق شهرداری ، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوزات 4 واحد تجاری به میزان 170 متر مربع در طبقه همکف و مجوز دیوارکشی براساس ضوابط ومقررات شهرسازی ضمن اخذ عوارضات آتش نشانی ، آموزش و پرورش همچنین رعایت حقوق ارتفاقی و بدون اخذ هرگونه وجه دیگری روی باقیمانده پلاک اقدام نماید مطرح که پس از بحث و بررسی باستناد بند 14 ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و به تصویب رسید.
 
6- نامه شماره 36325/96 مورخ 22/6/96 شهرداری ( به شماره 2180/96 مورخ 26/6/96 دبیرخانه شورا ) با عنایت به درخواست معاونت اجرایی و خدمات شهری شهرداری درخصوص تهیه و آماده نمودن سنگ قبور واحد متوفیات و لزوم ساماندهی و تسریع در روند این عملیات ، شهرداری در نظر دارد جهت برگزاری فرآیند مناقصه عمومی نسبت به تأمین کسری اعتبار ردیف شماره 370301 بودجه عمرانی با عنوان تکمیل آرامستان و بهسازی گلزار شهداء در سال96 به مبلغ 000/000/000/6 ریال از محل افزایش درآمد شهرداری و پایدار نمودن آن در اصلاح بودجه سال جاری اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بندهای 8 و14 از ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .
 
7-نامه شماره 39322/96 مورخ 5/7/96 شهرداری (به شماره 2356/96 مورخ 11/7/96 دبیرخانه شورا) با عنایت به اینکه سازمان اتوبوسرانی شهرداری در نظر دارد با استناد به مصوبه شماره 2374 مورخ 18/12/95 هیئت مدیره سازمان و براساس نظریه کارشناسی رسمی دادگستری ، پارکینگ پارکهای لاله و کوهستان و آبشار را به صورت اجاره از طریق مزایده عمومی واگذار نماید مطرح که پس از بحث و بررسی با کلیات لایحه مذکور به استناد بندهای 14و 30 از ماده 71 قانون تشکیلات وظائف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی موافقت بعمل آمد و مقرر گردید ورودی پارکینگهای صدر الاشاره با تصویب شورای اسلامی شهر اخذ گردد و به تصویب رسید .
 
ختم جلسه: جلسه ساعت 19:30 با ذکر صلوات برمحمد وآل محمد (ص) خاتمه یافت.


+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

© تمامی حقوق این سایت برای پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد محفوظ است/ هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.