پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

هفدهمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

هفدهمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد سه شنبه (2/8/1396)
 
پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص) هفدهمین(17) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز سه شنبه مورخ 2/8/96 ساعت 15:30 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید. سپس جناب آقای مهندس گودرزی ریاست محترم شورای اسلامی شهر ضمن عرض سلام وخیر مقدم خدمت اعضاء محترم شورای اسلامی شهر دستور کار جلسه را مطرح فرمودند:
مشروح مذاکرات ، تصمیمات و مصوبات جلسه 17:
*در ابتدا کمیسیون فنی شورا رأس ساعت 30/15 به ریاست جناب آقای مهندس پزشکی تشکیل گردید و موارد مربوط به این کمیسیون بررسی و اتخاذ تصمیم گردید .
* نامه شماره 857/23/21 مورخ 24/7/96 اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان نجف آباد پیرامون اصلاح کمربندی و احداث باند کندرو و روشنایی کمربندی شمالی نجف آباد مطرح که پس از بحث و بررسی مقرر گردید شهرداری با اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای به توافق رسیده و عملیات انجام شود .
*درخصوص فرهنگسرای یزدانشهر و بیشه چناران بحث و بررسی صورت گرفت و مقرر گردید جناب آقایان مهندس پزشکی و حجتی پیگیر موضوع باشند و شورا را در جریان روند امور قرار دهند .
*نامه شماره 71380 مورخ 25/7/96 امور برق شهرستان نجف آباد موضوع روشنایی کمربندی شمالی مطرح که پس از بحث و بررسی مقرر گردید شهرداری موضوع را پیگیری نماید .
* نامه شماره 3327/64/12/ب مورخ 1/8/96 شبکه بهداشت و درمان شهرستان نجف آباد موضوع شناسایی نقاط حادثه خیز و اولویت بندی آنها مطرح که پس از بحث و بررسی مقرر گردید شهرداری ضمن بررسی و اقدام لازم ، نتیجه را به این شورا ارسال و جناب آقای مهندس پزشکی پیگیر موضوع باشند.
*درخواست دبستان پسرانه نشاط درخصوص آسفالت کوچه جنب آموزشگاه مطرح که پس از بحث و بررسی مقرر گردید شهرداری ضمن بررسی و اقدام لازم نتیجه را به این شورا ارسال نماید .
*درخواست آقای .... مالک پلاک ثبتی ... قطعه 10 ( شماره پرونده ...... ) واقع در منطقه 2 به شماره ..... مورخ 25/7/96 دبیرخانه شورا مطرح که پس از بحث و بررسی مقرر گردید در کمیسیون توافقات مطرح گردد .
*پیرامون پهن کردن بساط اسباب بازی فروشی در کنار اسباب بازی های پارکها بحث و بررسی صورت گرفت که مقرر گردید واحد اجرائیات شهرداری جلوگیری نماید .
*درخصوص وسایل ورزشی بزرگسالان که در محوطه بازی کودکان نصب شده بحث و بررسی صورت گرفت که با توجه به خطرناک بودن برای کودکان مقرر گردید این وسایل به محل دیگری در پارک منتقل گردد .
* پیرامون نصب سرعت گیر استاندارد سیمانی جلوی استخر ولایت واقع در بلوار شهید حججی مقرر گردید در شورای ترافیک شهرستان مطرح گردد .
*نامه شماره ...... مورخ 2/8/96 دفتر نماینده محترم شهرستان موضوع درخواست خانم ..... و آقای ....مطرح و مقرر گردید شهرداری ضمن بررسی مساعدت لازم بعمل آورد .
* نامه شماره 2248/ن مورخ 2/7/96 دفتر نماینده محترم شهرستان موضوع درخواست آقای حسینعلی جعفری مطرح و مقرر گردید شهرداری ضمن بررسی موضوع درخصوص حفاری شبکه گاز مساعدت نماید .
*درخواست آقای ....... به شماره ....... مورخ 2/8/96 دبیرخانه شورا مطرح که پس از بحث و بررسی مقرر گردید آقایان منتظری و مهندس پزشکی سریعاً بررسی و به شورا گزارش نمایند .
*درخواست آقای ..... ( ورثه ...... ) مالک پلاک ثبتی .... قطعه 2 ( به شماره کامپیوتری .....) به شماره ......مورخ 2/8/96 دبیرخانه شورا مطرح که مقرر گردید پرونده اخذ و مجدداً در کمیسیون فنی مطرح گردد .
*درخواست خانم ..... مالک پلاک ثبتی ...... قطعه 8 واقع در بلوار ایزدی ...... ( منطقه یک ) به شماره ...... مورخ 2/8/96 دبیرخانه شورا مطرح که پس از بحث و بررسی مقرر گردید در کمیسیون موارد خاص ( بازدید ) مطرح گردد .
*درخواست جمعی از اهالی ساکن امیرآباد به شماره 2673/96 مورخ 2/8/96 دبیرخانه شورا ، موضوع آسفالت کوچه جنب آتش نشانی امیرآباد مطرح که پس از بحث و بررسی مقرر گردید شهرداری موضوع را سریعاً بررسی و در اولویت آسفالت قرار دهد و گزارش به این شورا ارسال گردد .
*درخواست اعضاء شورایاران منطقه ویلاشهر به شماره 2674/96 مورخ 2/8/96 دبیرخانه شورا موضوع مشکلات مربوط به ویلاشهر مطرح که مقرر گردید شهرداری موضوع را بررسی و نمایندگان منطقه ( آقایان حجتی –مهندس ابوترابی – مهندس پزشکی ) پیگیری نمایند.
*درخواست آقای محمد شیرزاد خانی به شماره ........مورخ 2/8/96 دبیرخانه شورا مطرح که پس از بحث و بررسی مقرر گردید شهرداری ضمن بررسی و اقدام لازم نتیجه را به شورا ارسال نماید .
* مقرر گردید جناب آقای مهندس ابوترابی پیگیر نامه ها و مطالبات معوق شورا از شهرداری گردند .
* با توجه به بازدید تعدادی از اعضای شورای اسلامی شهر از پاسگاه خَیر ساز محیط بانی در منطقه قمشلو شهرداری لایحه ای را برای کمک به ساخت این بنا به شورا ارسال نماید تا بررسی و کمک صورت پذیرد .
*درخصوص خرید یک باب خانه تاریخی در نزدیکی خانه تاریخی مهرپرور برای مرمت ، حفظ و اختصاص به خانه تشکلها ( سمن ها ) که گویا حدود 300 میلیون تومان برآورد شده است مطرح که پس از بحث و بررسی مقرر گردید شهرداری ضمن بررسی اقدام لازم بعمل آورد .
*درخصوص آموزش نیروهای شهرداری با موضوع حقوق شهروندی و تشکیل کارگاه مطرح که پس از بحث و بررسی مقرر گردید شهرداری لایحه ای به این شورا ارسال نماید .
*مقرر گردید مدیرعامل شرکت نقش جهان پارس ( مشاور طرح تفصیلی ) در جلسه ای به این شورا دعوت شوند.
 
1-نامه شماره 18384/96 مورخ 8/4/96 شهرداری ( به شماره 2663/96 مورخ 2/8/96 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 410 قطعه 10نجف آباد واقع در خیابان شهدای غربی متعلق به وراث ....... نظر به اینکه شهرداری حسب توافقنامه شماره ...... مورخ 20/3/96 درخصوص میزان در مسیر پلاک فوق با نامبردگان به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :
شمالاًبطول 8 متر به پلاک ، شرقاً بطول 34 متر به پلاک ، جنوباً بطول 98/9 متر به گذر ، غرباً بطول 60/10 و80/2 و 6/23 متر به پلاک ، مساحت کل پلاک به استناد گزارش واحد شهرسازی 29/352 مترمربع عرصه که 92/88 متر مربع در مسیر گذر و مقدار 37/263 متر مربع باقیمانده دارد که از این مقدار 99/153 متر مربع در کاربری فضای سبز و مابقی در کاربری باغ و اراضی کشاورزی می باشد مقرر گردید پس از تحویل ، واگذاری و انتقال میزان در مسیر در یکی از دفاتر اسناد رسمی بنام شهرداری ، متقابلاً شهرداری نسبت به صدورمجوزات قید شده در بند ب ماده پنج روی قسمتی از باقیمانده پلاک طبق ضوابط و مقررات شهرسازی ضمن اخذ عوارضات آتش نشانی ، آموزش و پرورش و نوسازی بدون اخذ هرگونه وجه دیگری اقدام نماید . ضمناً کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور عهده مالک می باشد . لازم بذکر است باقیمانده پلاک به غیر از مساحت توافق شده 40 متر مربع ، سایر عوارضات متعلقه را بدهکار می باشند مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و به تصویب رسید .
2- نامه شماره ....مورخ 30/7/96 شهرداری ( به شماره 2622/96 مورخ 30/7/96 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر صورتجلسه کارشناسی شهرسازی به شماره 27489 مورخ 14/5/96 و کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 1161 و 1162 قطعه 2 نجف آباد به نشانی خیابان منتظری جنوبی – ..... متعلق به آقای .... نظر به اینکه شهرداری قصد دارد برابر نظریه ارزیابی به شماره 42308 مورخ 22/7/96 مقدار 17/17 مترمربع کوچه ( دالان ) متروکه در تصرف برابر اعلام اداره ثبت را از قرار هر متر مربع 000/500/6 ریال و جمعاً به مبلغ 000/605/111 ریال جهت الحاق به پلاک فوق الذکر به نامبرده واگذار نماید مطرح که پس از بحث و بررسی با فروش گذر متروکه باستناد بند 14 ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و به تصویب رسید .
3-نامه شماره 44320/96 مورخ 1/8/96 شهرداری ( به شماره 2664/96 مورخ 2/8/96 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر توافقنامه شماره ....... مورخ 14/6/96 موضوع فروش بیست و هشت قطعه زمین با کاربری مسکونی واقع در منطقه چهار شهرداری نجف آباد کوی امام علی (ع ) جمعاً به مبلغ 000/880/298/20 ریال که براساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری به شماره 101/96 مورخ 9/6/96 با سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان بابت مطالبات قرارداد شماره 17861مورخ 29/3/95 با موضوع عملیات احداث تقاطع غیر همسطح شهیدان حجتی به صورت تهاتر و گردش مالی فی مابین حسابهای شهرداری و سازمان مطرح که پس از بحث و بررسی با عنایت به ماده 19 آیین نامه مالی شهرداریها مصوب 1346 و اصلاحات بعدی و به استناد بند 14 از ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی با رعایت آیین نامه معاملات شهرداری مورد موافقت قرار گرفت و به تصویب رسید .
 
ختم جلسه: جلسه ساعت 19:30 با ذکر صلوات برمحمد وآل محمد (ص) خاتمه یافت.


+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

© تمامی حقوق این سایت برای پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد محفوظ است/ هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.