پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

بیست و هشتمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

بیست و هشتمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد سه شنبه (14/9/1396)
پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)بیست و هشتمین (28)جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز سه شنبه مورخ 14/9/96 ساعت 16 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید. سپس جناب آقای مهندس گودرزی ریاست محترم شورای اسلامی شهر ضمن عرض سلام و خیر مقدم خدمت اعضاء محترم شورای اسلامی شهر و تبریک میلاد حضرت محمد مصطفی (ص) مقصود حق سرمد از آفرینش و میلاد جامع علم و عمل و عبادت ، پرچم دار شاهراه ولایت علوی حضرت امام جعفر صادق (ع ) ، دستور کار جلسه را مطرح فرمودند :
مشروح مذاکرات ، تصمیمات و مصوبات جلسه 28:
در ابتدا با دعوت و هماهنگی قبلی جناب آقای مهندس فارقلیطیان رئیس محترم اداره مخابرات شهرستان نجف آباد پیرامون آنتن هایBTS در جلسه رسمی شورا حضور بهم رساندند . ایشان اشاره نمودند که 65 سایت مخابرات وجود دارد و افزایش آنتن های مخابراتی را بخاطر رشد تکنولوژی های مخابراتی دانستند که لازمه توسعه دولت الکترونیک است و برای افزایش سرعت سرویس دهی صورت می گیرد . اعضاء محترم شورا درخصوص ضرر و زیان این دکل ها با توجه به اعتراضات گسترده مردمی از ایشان سوال نمودند که در جواب گفتند این دکل ها و تشعشعات آنها تا کنون هیچ ضرر اثبات شده ای ندارند و کاملاً ایمن هستند .

 
*درخواست نمازگزاران مسجد جامع آزادگان به شماره 3411/96 مورخ 13/9/96 دبیرخانه شورا مبنی بر امکانات مورد نیاز برای شهرک آزادگان من جمله نیاز به درمانگاه و داروخانه شبانه روزی ، بانک ، سالن ورزشی ، فضای تفریحی مخصوص بانوان و ... مطرح که پس از بحث و بررسی مقرر گردید به شهرداری و دستگاههای مربوطه ارجاع گردد ( فرمانداری – شبکه بهداشت و درمان )
*نامه شماره 23105/ن مورخ 1/9/96 نماینده محترم مجلس شورای اسلامی موضوع درخواست ساکنین شهرک آزادگان درخصوص احداث فضای سبز در محدوده دکل های برق مطرح که پس از بحث و بررسی مقرر گردید شهرداری ضمن بررسی اقدام لازم بعمل آورد .
*درخواست آقایان ..... و .... ( به شماره 3437/96 مورخ 14/9/96 دبیرخانه شورا ) مالکین پلاک ثبتی واقع در منطقه 3 مطرح که پس از بحث و بررسی مقرر گردید پرونده ایشان در کمیته فنی مطرح گردد .
*درخواست جمعی از اهالی شهرک بهاران به شماره 3212/96 مورخ 2/9/96 دبیرخانه شورا مبنی بر نبود امکانات من جمله آسفالت – مدرسه – کلانتری – امکانات رفاهی و ... مطرح که پس از بحث و بررسی مقرر گردید درخواست ایشان به فرمانداری – شهرداری – آموزش و پرورش و فرماندهی انتظامی جهت بررسی و اقدام لازم ارسال گردد .
* نامه شماره 52090 /96 مورخ 11/9/96 شهرداری موضوع پرداخت عوارض خودرو بصورت آنلاین مطرح که پس از بحث و بررسی مقرر گردید شهرداری اقدامات و پیگیری های لازم درخصوص موضوع انجام دهد .
*نامه شماره 10074/1/2059 مورخ 11/9/96 فرمانداری محترم ویژه شهرستان موضوع اعتراض به مصوبه اول صورتجلسه شماره 24 شورای اسلامی شهر نجف آباد درخصوص تأمین بهای ملبوس سالیانه کارگران و کارمندان شهرداری و سازمانهای وابسته در سال 96 بمیزان 30 درصد افزایش نسبت به سال قبل مطرح که مقرر گردید به شهرداری جهت اجرای ضوابط ارسال گردد .
*درخواست خانم ...... مالک پلاک ثبتی 1/547 قطعه 7 ( پرونده به شماره کامپیوتری 2052222) واقع در منطقه 2 مطرح که پس از بحث و بررسی مقرر گردید شهرداری ضمن کنترل محاسبات ، بدهی نامبرده تقسیط گردد
*درخواست آقای ....... مالک پلاک قولنامه ای 17/16359 واقع در منطقه 4 ( پرونده به شماره کامپیوتری 4011593) مطرح که پس از بحث و بررسی مقرر گردید پرونده ایشان در کمیسیون توافقات شهرداری مطرح گردد .
*درخواست آقای ....... ( ...... ) مالک پلاک ثبتی 8/666 قطعه 1 واقع در منطقه 2 ( پرونده به شماره کامپیوتری 1000676) مطرح که پس از بحث و بررسی مقرر گردید شهرداری ضمن بررسی موضوع ، نتیجه را به این شورا منعکس نماید .
 
درخواست آقای ........ مالک پلاک ثبتی 2/1216 قطعه 10 واقع در منطقه یک به همراه پرونده به شماره کامپیوتری 3050969مورد بررسی قرار گرفت و موارد ذیل از پرونده ایشان حاصل گردید :
1) پلاک موضوع درخواست دارای پایان کار به شماره 9500512 مورخ 6/11/95 می باشد و بنظر می رسد با توجه به درخواست تفکیک 4/11/95 خلاف ایشان مبنی بر تبدیل پارکینگ به تجاری در سال 96 می باشد .
2) رأی بدوی کمیسیون رأی به بازگشت به حالت اولیه بوده است .
3) بنا به ضوابط ابلاغی طرح جامع که مقرر نموده در اراضی با زیربنای کمتر از 100 متر مربع به ازاء هر 25 متر مربع یک واحد پارکینگ محاسبه می گردد . لذا پارکینگ مورد نیاز با توجه به مساحت (84/60 متر مربع ) 2 واحد می باشد.
4) با توجه به صدور رأی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ذینفع می تواند به دیوان عدالت اداری در فرجه مقرر قانونی اعتراض نماید.
که در نهایت مقرر گردید با توجه به موارد مذکور شهرداری اقدام و ارشاد لازم درخصوص پرونده ایشان بعمل آورد .
سپس نامه ها و لوایح واصله به دبیرخانه شورای اسلامی شهر مطرح و بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:
1-نامه شماره 50476/96 مورخ 2/9/96 شهرداری (به شماره 3218/96 مورخ 4/9/96 دبیرخانه شورا ) موضوع درخواست شهرداری منطقه یک درخصوص تأمین اعتبار جهت تکمیل ساختمان سرویس های بهداشتی پارک لاله مطرح که پس از بحث و بررسی با لایحه شهرداری مبنی بر اضافه و تأمین اعتبار ردیف بودجه عمرانی شماره 370501 شهرداری منطقه یک و با عنوان احداث سرویس بهداشتی سطح شهر به مبلغ 000/000/000/2 ریال از محل افزایش درآمدهای عمومی شهرداری منطقه یک و پایدار نمودن آن در اصلاح بودجه سال جاری باستناد بند 8 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 مجلس محترم شورای اسلامی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .
 
2-نامه شماره 52364/96 مورخ 12/9/96 شهرداری (به شماره 3387/96 مورخ 12/9/96 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر صورتجلسه توافقی شماره 52185 مورخ 12/9/96 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر صورتجلسه توافقی شماره 52185 مورخ 12/9/96 و نظریه هیأت کارشناسی شماره 48000 مورخ 20/8/96 که به شرح ذیل منعکس است:
صورتجلسه توافقی شماره 52185 مورخ 12/9/96
در تاریخ 25/8/96 درخصوص جابجایی باسکول میدان میوه و تره بار قدیم با محل سه دانگ از هرکدام از باسکول های شمالی و جنوبی میدان میوه و تره بار جدید ( مجموعاً ششدانگ ) جلسه ای در محل شهرداری نجف آباد تشکیل و پس از بحث و بررسی و تبادل نظر پیرامون موضوع با حضور امضاء کنندگان زیر به شرح ذیل توافق بعمل آمد .
1) مقرر گردید محل باسکول قدیم که طی دفترچه قرارداد اجاره شماره 80774 مورخ 4/10/90 در اختیار آقای ابوالقاسم جنتیان فرزند محمد علی به شماره شناسنامه 269 صادره از اصفهان به شماره ملی 1286271551 به مساحت حدود 50 متر مربع ساختمان و چال و صفحه توزین می باشد . با سه دانگ از هریک از دو باسکول واقع در میدان میوه و تره بار جدید ( مجموعا ً ششدانگ ) که دفتر جنوبی در وسط خروجی با زیربنای حدود 5/20 متر مربع با دو صفحه توزین باسکول 60 تنی و 50 تنی و دفتر شمالی در وسط ورودی جابجا شود و پس از تحویل دفترچه مذکور به شهرداری متقابلاً شهرداری نسبت به صدور قرارداد موقت یکساله سه دانگ باسکول های محل جدید اقدام و پس از تسویه حساب بدهی خود شهرداری نسبت به صدور دفترچه قطعی آنها اقدام نماید .
بدیهی است همزمان با صدور گواهی موقت یکساله اولیه کلیه اسناد و اوراق به میدان قدیم ابطال و بلا اثر می گردد.
2) مقرر گردید برابر نظریه هیأت کارشناسان رسمی دادگستری به شماه وارده دبیرخانه شهرداری 4800 مورخ 20/8/96 بابت مابه التفاوت ارزش سرقفلی باسکول قدیم با ارزش سرقفلی سه دانگ باسکول های جدید ذکر شده در بند 1 آقای جنتیان نسبت به پرداخت مبلغ 000/000/000/6 (شش میلیارد ) ریال که مبلغ 000/000/000/2 ( دو میلیارد ) ریال آن نقداً و مابقی بصورت اقساط هر دو ماه مبلغ 000/000/200 ریال طی بیست فقره چک به حساب شهرداری واریز نماید .
3) مقرر گردید پس از پرداخت مبلغ 000/000/000/2 ( دو میلیارد ) ریال نقدی به حساب شهرداری براساس بند 2 آقای جنتیان نسبت به تخلیه و تحویل محل باسکول قدیم تا تاریخ 14/9/96 اقدام و متقابلا ً شهرداری نیز نسبت به تحویل سه دانگ از هرکدام از باسکول های شمالی و جنوبی میدان میوه وتره بار جدید ( مجموعاً ششدانگ ) اقدام نماید .
4) در صورت عدم پرداخت هر یک از چکهای اقساطی در موعد مقرر شهرداری می تواند نسبت به فسخ قرار داد باسکولهای صدرالاشاره اقدام نماید .
5) انعقاد قرار داد با مالک سرقفلی براساس دفترچه قدیم اقدام می گردد . و تعیین اجاره بهاء اولیه و تمدید اجاره بهاء براساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری می باشد .
6) مقرر گردید شهرداری مالک سرقفلی باسکول های میدان قدیم و جدید نسبت به انجام مراحل گردش مالی ارزش ریالی سرقفلی باسکول قدیم براساس قیمت کارشناسی مربوطه و در قالب صورتجلسه توافقی جهت سرقفلی سه دانگ هر دو باسکول میدان جدید اقدام نماید .
7) مفاد این صورتجلسه توافقی پس از تأیید و تصویب شورای اسلامی شهر قابلیت اجرایی دارد.
نظر به اینکه شهرداری حسب صورتجلسه توافقی فوق الذکر درخصوص جابجایی سرقفلی باسکول میدان میوه و تره بار قدیم با سرقفلی 3 دانگ از باسکول جنوبی و سرقفلی 3 دانگ باسکول شمالی میدان میوه و تره بار جدید واقع در کمربندی جنوب ( مجموعاً ششدانگ ) با آقای ابوالقاسم جنتیان به توافق رسیده است مطرح که پس از بحث و بررسی صورتجلسه توافقی فوق با استناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .
 
3-نامه شماره 52365/96 مورخ 12/9/96 شهرداری به شماره 3388/96 مورخ 12/9/96 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر صورتجلسه توافقی شماره 52175 مورخ 12/9/96 و نظریه های هیأت کارشناسی 48000 مورخ 20/8/96 و کارشناس رسمی دادگستری 52074 مورخ 11/9/96 که به شرح ذیل منعکس است :
صورتجلسه توافقی به شماره 52175 مورخ 12/9/96
در تاریخ 12/9/96 درخصوص جابجایی باسکول میدان میوه و تره بار قدیم با سه دانگ از باسکول جنوبی و سه دانگ از باسکول شمالی میدان میوه جدید واقع در کمربندی سردار صالحی باستناد صورتجلسه مورخ 19/5/96 جلسه ای در محل شهرداری نجف آباد تشکیل و پس از بحث و بررسی و تبادل نظر بشرح ذیل توافق گردید .
1) با عنایت به اینکه در قرارداد مشارکتی تنظیم شده میدان میوه و تره بار جدید فیمابین شهرداری و شریک باسکول های میدان میوه در قدر السهم آقای دکتر مصطفی مهدیه واقع است و نیاز شهرداری به جابجایی باسکول میدان قدیم به محل جدید که تأثیر و نقش بسزایی در جابجایی کل میدان میوه دارد مقرر گردید براساس کارشناسی انجام شده کارشناس رسمی دادگستری به شماره 231/96 مورخ 14/8/96 مالکیت ششدانگ باسکول میدان میوه و تره بار جدید ( سه دانگ از هردو باسکول ) مبلغ 000/000/000/16 ( شانزده میلیارد ) ریال برآورد و از طرفی مالکیت و ارزش سرقفلی غرفه 41 میدان میوه و تره بار جدید متعلق به شهرداری باستناد ارزیابی کارشناس رسمی به شماره وارده دبیرخانه 52074 مورخ 11/9/96 به مبلغ 000/000/000/20 ( بیست میلیارد ) ریال ارزیابی و تعیین گردید .
2) مقرر گردید شهرداری نسبت به واگذاری مالکیت ششدانگ غرفه 41 به مساحت 268 متر مربع عرصه و زیربنای 333 متر مربع به آقای مصطفی مهدیه اقدام و ایشان نیز نسبت به واگذاری مالکیت سه دانگ از هردو باسکول میدان میوه و تره بار جدید به شهرداری اقدام نماید .
3) مقرر گردید براساس ارزیابی انجام شده توسط کارشناسان رسمی دادگستری آقای دکتر مهدیه مبلغ 000/000/000/4 ( چهار میلیارد ) ریال به عنوان مابه التفاوت ارزش مالکیت غرفه 41 و ارزش مالکیت سه دانگ در باسکول میدان میوه را به حساب شهرداری واریز نماید .
4) مقرر گردید شهرداری و مالک سه دانگ از دو باسکول و غرفه 41 میدان میوه جدید نسبت به انجام مراحل تهاتر و گردش مالی ارزش ریالی آنها براساس قیمت کارشناسی مربوطه اقدام نماید .
5) مفاد این صورتجلسه توافقی پس از تأیید و تصویب شورای اسلامی شهر قابلیت اجرایی دارد .
با عنایت به اینکه برابر مفاد قرارداد مشارکتی میدان میوه و تره بار جدید فیما بین شهرداری و شریک ، باسکول های میدان میوه جدید در قدر السهم آقای دکتر مصطفی مهدیه قرار داشته و از طرفی نیاز شهرداری به جابجایی باسکول میدان قدیم به محل میدان جدید که نقش مهمی در جابجایی کل میدان میوه دارد مقرر گردید شهرداری براساس نظریه های کارشناسی صدر الاشاره نسبت به واگذاری مالکیت و سرقفلی غرفه 41 میدان جدید به آقای دکتر مهدیه و تملک مالکیت سر قفلی 3 دانگ از باسکول جنوبی و 3 دانگ از باسکول شمالی میدان میوه جدید اقدام نموده مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .
 
4- نامه شماره 52065/96 مورخ 11/9/96 شهرداری ( به شماره 3364/96 مورخ 12/9/96 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر نظریه کمیته فنی شماره 70648 مورخ 16/11/95 و نامه شماره 325221 مورخ 3/11/95 اداره ثبت اسناد و املاک نجف آباد کروکی موقعیت محل ششدانگ پلاکهای ثبتی 6/7/876 قطعه 5 نجف آباد به نشانی خیابان 22 بهمن کوچه شهید قنبری متعلق به وراث ......... ، نظر به اینکه شهرداری قصد دارد برابر نظریه ارزیابی شماره 74754 مورخ 28/11/95 مقدار 30 متر مربع کوچه متروکه در تصرف را از قرار هر متر مربع 000/000/8 ریال و جمعاً بمبلغ 000/000/240 ریال جهت الحاق به پلاکهای فوق الذکر به نامبرده واگذار نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .
 
5- نامه شماره 52069/96 مورخ 11/9/96 شهرداری ( به شماره 3363/96 مورخ 12/9/96 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 4/881 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان به شماره کامپیوتری 1020287 به نشانی بلوار شریعتی خیابان شهید پور محمدی متعلق به اقای ..... . نظرباینکه شهرداری حسب توافقنامه شماره 48638 مورخ 22/8/96 درخصوص میزان در مسیر پلاک فوق با مالک به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :
مختصات ملک :535106:x 3611112: y
شمالاً به طول 90/7 متر به گذر ، شرقاً به طول 50/26 متر به پلاک ، جنوباً به طول 20/8 متر به گذر ، غرباً به طول 50/26 متر به گذر . مساحت کل پلاک باستناد سند ارائه شده 02/213 متر مربع و برابر گزارش واحد شهرسازی 64/200 مترمربع عرصه که مقدار 59/106 متر مربع آن در مسیر خیابان پور محمدی و معابر فرعی و مقدار 44/106 متر مربع باقیمانده دارد .
مقرر گردید بازاء واگذاری ، آزاد سازی و تحویل اراضی واقع در مسیر و پرداخت مبلغ 000/000/100 ریال به حساب شهرداری منطقه ، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوز یک واحد تجاری به میزان 27/35 متر مربع در طبقه همکف ، سه واحد پارکینگ و راه پله مسکونی به میزان 17/71 متر مربع در طبقه همکف ، یک واحد مسکونی %60+2/1 به میزان 17/71 متر مربع در طبقه اول ، یک واحد مسکونی %60+2/1به میزان 17/71 مترمربع در طبقه دوم،یک واحد مسکونی %60+2/1 به میزان 17/71 متر مربع در طبقه سوم روی باقیمانده پلاک حسب ضوابط و مقررات شهرسازی ضمن اخذ عوارضات نوسازی ، آتش نشانی و آموزش و پرورش بدون اخذ هرگونه وجه دیگری اقدام نماید . درضمن رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور بعهده مالک می باشد . بدیهی است عرصه میزان در مسیر از طریق اجرای آیین نامه ماده 45 قانون ثبت اسناد از سند مالکیت کسر گردد. مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .
 
6- نامه شماره 52051/96 مورخ 11/9/96 شهرداری ( به شماره 3365/96 مورخ 12/9/96 دبیرخانه شورا ) با عنایت به تخصیص اسناد خزانه اسلامی جهت اجرای عملیات ساماندهی و احیاء بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری ، شهرداری در نظر دارد نسبت به اجرای پروژه بهسازی میدان امام خمینی ( ره ) با اعتبار اولیه به مبلغ 000/000/000/32 ریال از محل اعتبارات عمرانی سال 1396 شهرداری مرکزی و با ردیف شماره 350406 با عنوان پروژه ساماندهی احیاء و بهسازی بافتهای فرسوده میدان امام خمینی ( ره ) از طریق واگذاری به سازمان بهسازی و نوسازی شهر نجف آباد و همچنین تأمین اعتبار لازم از محل افزایش درآمدهای عمومی و پایدار نمودن آن در اصلاح بودجه سال جاری اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق با عنایت به ماده 19 آیین نامه مالی شهرداریها مصوب سال 1346 و اصلاحات بعدی و باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .
 
ختم جلسه: جلسه ساعت 30/19 با ذکر صلوات برمحمد وآل محمد (ص) خاتمه یافت .
غائب جلسه: جناب آقای مهندس ابوترابی که با توجه به هماهنگی قبلی غیبت ایشان مجاز تلقی می گردد.
 
 


+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

© تمامی حقوق این سایت برای پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد محفوظ است/ هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.