پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

سی امین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

سی امین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد سه شنبه (21/9/1396)
پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص) سی امین(30)جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز سه شنبه مورخ 21/9/96 ساعت 16 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید. سپس جناب آقای مهندس گودرزی ریاست محترم شورای اسلامی شهر نجف آباد ضمن عرض سلام و خیر مقدم خدمت اعضاء محترم شورای اسلامی شهر ، دستور کار جلسه را مطرح فرمودند :
*مشروح مذاکرات ، تصمیمات و مصوبات جلسه 30:
*در ابتدا کمیسیون فنی رأس ساعت 30/15 آغاز گردید و لوایح مربوط به این کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 
*نامه شماره 23291/ن مورخ 18/9/96 دفتر محترم نماینده شهرستان موضوع درخواست آقای .... مطرح که پس از بحث و بررسی مقرر گردید شهرداری ضمن تقسیط بدهی ، پاسخ استعلامات ایشان را صادر نماید .
*درخواست جمعی از کشاورزان منطقه اسلام آباد به شماره 3553/96 مورخ 21/9/96 دبیرخانه شورا مطرح که پس از بحث و بررسی مقرر گردید شهرداری گزارش کاملی از توافقات انجام شده با مالکان زمین های اسلام آباد ، خیابان ولیعصر و 1008 سهم به این شورا ارسال نماید .
*درخواست آقای ...... (...... ) مالک پلاک ثبتی 1789 قطعه 10 ( پرونده به شماره کامپیوتری 3051716) واقع در منطقه یک به شماره 3541 /96 مورخ 21/9/96 دبیرخانه شورا مطرح که پس از بحث و بررسی مقرر گردید محاسبات عوارض پلاک ثبتی ایشان به زمان پرداخت انجام و بدهی تقسیط گردد .
*درخواست آقای ...... مالک پلاک قولنامه ای 108/16303 واقع در منطقه 4 به شماره 3194/96 مورخ 1/9/96 دبیرخانه شورا مطرح که پس از بحث و بررسی مقرر گردید با اخذ وثیقه معتبر از نامبرده بدهی تقسیط و پاسخ استعلام صادر گردد .
* سپس با دعوت و هماهنگی قبلی جناب آقایان مهندس مسعود منتظری شهردار محترم نجف آباد ، مهندس فاضل معاونت محترم عمرانی شهرداری و مهندس احمدی معاونت محترم شهرسازی شهرداری در جلسه حضور بهم رساندند و پیرامون لوایح المان غرب ، میدان امام خمینی ( ره ) و اوراق مشارکت توضیحاتی ارائه نمودند .
شهردار محترم اشاره نمودند که مشکل در حال حاضر کمبود بودجه می باشد و برای تکمیل پروژه هائی که تا تکمیلشان کار زیادی نمانده است با کسری بودجه مواجه هستیم و نیاز به فروش اوراق مشارکت می باشد .
جناب آقای مهندس احمدی به توضیحاتی پیرامون میدان نجف اشرف پرداختند که مقرر گردید در جلسه روز یکشنبه مورخ 26/9/96 ایشان به اتفاق جناب آقای شهردار و معاونین شهرداری و مشاورین طرحهای میدان نجف اشرف ، طرح رفاهی بیشه و طرح میدان امام خمینی (ره ) حضور و به ارائه توضیحات کامل و تصویری بپردازند .
سپس نامه ها و لوایح واصله به دبیرخانه شورای اسلامی شهر مطرح و بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:
 
1- نامه شماره 53658/96 مورخ 19/9/96 شهرداری ( به شماره 3520/96مورخ 19/9/96 دبیرخانه شورا ) با عنایت به تکمیل فاز اول عملیات احداث میدان ورودی غرب نجف آباد و طراحی انجام گرفته جهت اجرای المان میدان شامل سازه تأسیسات مکانیکی و برقی و محوطه اطراف میدان در فاز دوم واقع در منطقه پنج شهرداری و به جهت تسهیل در رفت و آمد و رفاه حال شهروندان و مردم شریف نجف آباد ، شهرداری در نظر دارد با توجه به کسری اعتبار مورد نیاز نسبت به اضافه و تأمین اعتبار ردیف بودجه عمرانی شماره 331201 شهرداری با عنوان پروژه ورودی غرب شهر و ساماندهی بلوار جانبازان ) به مبلغ 000/000/000/95 ریال از محل افزایش درآمدهای عمومی ( ردیف 702001 فروش املاک شهرداری ) و پایدار نمودن آن در اصلاح بودجه سال جاری اقدام و همچنین از طریق فرآیند برگزاری مناقصه عمومی طبق آیین نامه مالی شهرداریها نسبت به انتخاب پیمانکار و شروع عملیات فوق اقدام نماید . مطرح و پس از بحث و بررسی مراتب فوق به استناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید و مقرر گردید شهرداری علاوه برردیف بودجه از اوراق مشارکت و ملکی در برگزاری مناقصه پروژه فوق جهت پرداخت هزینه ها استفاده نماید .
 
2-نامه شماره 54133/96 مورخ 21/9/96 شهرداری ( به شماره 3559/96 مورخ 21/9/96 دبیرخانه شورا ) با عنایت به پیگیری های بعمل آمده در جهت وصول مطالبات سنواتی شهرداری از دستگاههای اجرائی بابت بدهی عوارضات ساختمانی و غیره و پیرو آن اختصاص اوراق اسناد خزانه اسلامی سخاب 7 با سررسید 28 اسفند ماه سال 1397 جهت این امر شهرداری در نظر دارد در راستای پرداخت و تسویه مطالبات پیمانکاران و پیشرفت سریع عملیاتی پروژه های مطرح شهر نسبت به واگذاری اوراق اسناد خزانه اسلامی به پیمانکاران و اشخاص حقیقی و حقوقی و انجام مراحل گردش مالی مربوطه از طریق فروش اوراق در بازار ثانویه (فرابورس ایران و بورس اوراق بهادار تهران ) با رعایت قوانین و مقررات و بودجه سالانه شهرداری و همچنین تأمین 50 درصد از هزینه های کسری قیمت فروش روز این اسناد در بازار بورس ایران و هزینه های مربوط شامل : هزینه میزان تنزیل هزینه های کارگزاری ، کارمزد و غیره و تأمین اعتبار ردیف های بودجه ای مربوطه از محل افزایش درآمدهای عمومی و پایدار نمودن آن در اصلاح بودجه سال جاری اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و برررسی مراتب فوق به استناد بندهای 8 و14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .
 
3-نامه شماره 53649/96 مورخ 19/9/96 شهرداری ( به شماره 3523/96 مورخ 19/9/96 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 1/422 قطعه 10 نجف آباد متعلق به خانم ..... واقع در خیابان شهداء غربی ، نظر به اینکه شهرداری حسب توافقنامه شماره 51844 مورخ 9/9/96 درخصوص میزان در مسیر پلاک فوق با نامبرده به توافق رسیده و به شرح ذیل منعکس است :
شمالاً به طول 8/11 متر به پلاک ، شرقاً به طول 30/37 متر به پلاک . جنوباً به طول 8/11 متر به گذر و غرباً به طول 30/37 متر به پلاک . مساحت کل پلاک طبق سند 60/436 متر مربع و به استناد گزارش واحد شهرسازی 59/437 متر مربع عرصه که 55/147 متر مربع در مسیر گذر و مقدار 04/290 متر مربع باقیمانده در کاربری فضای سبز دارد . مقرر گردید پس از تحویل واگذاری و انتقال میزان در مسیر در یکی از دفاتر اسناد رسمی بنام شهرداری ، متقابلاً شهرداری نسبت به تفکیک باقیمانده پلاک به مساحت 04/290 مترمربع به 4 پلاک تجاری طبق نقشه تفکیکی ارائه شده ضمن اخذ عوارضات نوسازی ، آتش نشانی و آموزش و پرورش طبق ضوابط و مقررات شهرسازی اقدام نماید . لازم بذکر است غیر از هزینه تفکیک و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمرانی ، مابقی عوارضات متعلقه را بدهکار می باشد . مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .
 
4-نامه شماره 53646/96 مورخ 19/9/96 شهرداری ( به شماره 3521/96 مورخ 19/9/96 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر کروکی موقعیت محل قسمتی از پلاک ثبتی 6 اصلی بخش 12 اصفهان متعلق به آقای علیرضا قیصری نظر به اینکه شهرداری حسب توافقنامه شماره 51747 مورخ 9/9/96 در خصوص میزان در مسیر پلاک فوق با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است : شمالاً به طول 20/38 متر مربع به بلوار جمهوری ، شرقاً به طول 40/50 متر مربع به پلاک . جنوباً به طول 55 متر مربع به پلاک . غرباً به طول 50/62 متر به پلاک مساحت کل پلاک به استناد سند مالکیت و گزارش واحد شهرسازی 26/2517 متر مربع عرصه که مقدار 83/508 متر مربع در مسیر بلوار جمهوری و مقدار 64/354 متر مربع در مسیر گذر 12 متری و مقدار 79/1653 مترمربع باقیمانده دارد. مقرر گردید مالک پس از واگذاری و انتقال میزان در مسیر در یکی از دفاتر اسناد رسمی بنام شهرداری ، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوز به مبلغ 000/780/331/1 (یک میلیارد و سیصد و سی و یک میلیون و هفتصد و هشتاد هزار ) ریال بصورت شناور برروی هر پرونده و پلاکی که مالک تا پایان سال 97 معرفی نماید طبق ضوابط و مقررات شهرسازی اقدام نماید . لازم بذکر است باقیمانده پلاک به مساحت 79/1653متر مربع به غیر از ارزش افزوده عمرانی کلیه عوارضات متعلقه را بدهکار می باشد . مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .
 
5- نامه شماره 53648/96 مورخ 19/9/96 شهرداری ( به شماره 3522/96 مورخ 19/9/96 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 6 اصلی بخش 12 ثبت اصفهان متعلق به آقای ..... واقع در طرح تعریض خیابان امام غربی ، نظر به اینکه شهرداری حسب توافقنامه شماره 48637 مورخ 22/8/96 درخصوص میزان در مسیر پلاک فوق با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است .
شمالاً بطول 40/24 متر مربع به پلاک ، شرقاً بطول 60/59 متر مربع به پلاک ، جنوباً بطول 60/22 متر مربع به گذر ، غرباً بطول 10/21 و 50/32 متر به فضای سبز. مساحت کل پلاک باستناد گزارش واحد شهرسازی 10/1330 متر مربع عرصه که مقدار 228 متر مربع در مسیر خیابان امام و پخ میدان نجف اشرف و مقدار 10/1102 متر مربع باقیمانده دارد .
مقرر گردید پس از واگذاری ، تحویل و انتقال میزان در مسیر در یکی از دفاتر اسناد رسمی بنام شهرداری ( ضمن اعمال تخفیف مصوب ) و با عنایت به پرداختهای قبلی مبلغ یکصد میلیون ریال ، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوز بازسازی و احداث یک واحد تجاری به میزان 100 متر مربع در طبقه همکف ، یک واحد دفتر کار به میزان 100 متر مربع در طبقه اول و تسویه حساب کارگاه به میزان 26/300 متر مربع در طبقه همکف حسب رأی کمیسیون ماده 100 به شماره 9502704 مورخ 11/12/95طبق ضوابط و مقررات شهرسازی ، ضمن اخذ عوارضات نوسازی ، آتش نشانی و آموزش و پرورش اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .
 
ختم جلسه: جلسه ساعت 19 با ذکر صلوات برمحمد وآل محمد (ص) خاتمه یافت .

 + 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

© تمامی حقوق این سایت برای پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد محفوظ است/ هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.