پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

چهل و یکمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

چهل و یکمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد سه شنبه (10/11/1396)

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص) چهل و یکمین(41)جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز سه شنبه مورخ 10/11/96 ساعت 16با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید. سپس جناب آقای مهندس گودرزی ریاست محترم شورای اسلامی شهر نجف آباد ضمن عرض سلام و خیر مقدم خدمت اعضاء محترم شورای اسلامی شهرو  تبریک آغاز دهه فجرو تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه (س )دستور کار جلسه را مطرح فرمودند .
*مشروح مذاکرات ، تصمیمات و مصوبات جلسه 41:
* درابتدا جناب آقای مهندس پزشکی ریاست محترم کمیسیون فنی نامه ها و لوایح مربوط به این کمیسیون را قرائت نمود .


 

* درابتدا جناب آقای مهندس پزشکی ریاست محترم کمیسیون فنی نامه ها و لوایح مربوط به این کمیسیون را قرائت نمود .
*نامه شماره 4278/96 مورخ 7/11/96 دبیرخانه شورا موضوع درخواست جمعی از اهالی و سکنه و بازاریان خیابان طالقانی امیرآباد مطرح که پس از بحث و بررسی مقرر گردید شهرداری ضمن بررسی اقدام لازم بعمل آورد .
*نامه شماره 1851/54/96/ ص مورخ 25/10/96 جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان موضوع کارگاه آموزشی طراحی زیرساخت دیتا سنتر مطرح که پس از بحث و بررسی مقرر گردید نامه مذکور جهت شرکت کارمندان و کارشناسان فناوری اطلاعات به شهرداری ارسال گردد .
*نامه شماره 12264/1/2059 مورخ 7/11/96 فرمانداری محترم ویژه شهرستان نجف آباد موضوع اجرای بخشنامه درخصوص حقوق شهروندی در نظام اداری مطرح که پس از بحث و بررسی مقرر گردید شهرداری گزارش اقدامات انجام شده درخصوص موضوع را به این شورا ارسال نماید .
* نامه شماره 1285/1 مورخ 4/11/96 امام جمعه محترم یزدانشهر موضوع درخواست معرفی یک نفر بعنوان نماینده سازمان رفاهی تفریحی جهت پیگیری امور فرهنگی منطقه یزدانشهر مطرح که پس از بحث و بررسی مقرر گردید شهرداری و سازمان رفاهی تفریحی اقدام لازم بعمل آورند .
*درخواست خانم ... مالک پلاک ثبتی 477/790 واقع در منطقه 3 به شماره 4342/96 مورخ 10/11/96 مطرح که پس از بحث و بررسی مقرر گردید شهرداری ضمن بررسی و مساعدت لازم ، در پاسخ به ایشان تسریع و نتیجه را به این شورا ارسال نماید .
*درخواست آقای .... به شماره 4225/96 مورخ 3/11/96 دبیرخانه شورا مطرح که پس از بحث و بررسی مقرر گردید شهرداری ضمن اعمال کاهش 25% عوارض دفترچه ، مانده بدهی ایشان را تقسیط بلند مدت نماید .
*درخواست آقای ... مالک پلاک قولنامه ای 5816/87 (پرونده به شماره کامپیوتری 4010446) واقع در منطقه 4 مطرح که مقرر گردید شهرداری ضمن اعمال 35% کاهش عوارض ، مانده بدهی را تقسیط بلند مدت نماید .
* درخواست آقایان ............. مالک پلاک ثبتی واقع در نبش خیابان 15خرداد شمالی مطرح که پس از بحث و بررسی مقرر گردید شهرداری ضمن بررسی و اقدام قانونی و طرح پرونده در کمیسیون توافقات ، نتیجه را به این شورا منعکس نماید .
*نامه شماره 12265/1/2059 مورخ 8/11/96 فرمانداری محترم ویژه شهرستان نجف آباد موضوع ایجاد میز خدمت مطرح که پس از بحث و بررسی مقرر گردید شهرداری ضمن بررسی ، نتیجه اقدامات را درخصوص موضوع به این شورا ارسال نماید .
* نامه شماره 11890/1/2059 مورخ 7/11/96 فرمانداری محترم ویژه شهرستان نجف آباد موضوع طرح تحول فرهنگی استان مطرح که پس از بحث و بررسی مقرر گردید شهرداری و سازمان رفاهی تفریحی ضمن بررسی موضوع نتیجه را به این شورا گزارش نماید .
*نامه شماره 11755 /1/2059 مورخ 30/10/96 فرمانداری محترم ویژه شهرستان نجف آباد موضوع توصیه های بهداشتی و تدابیر لازم و شرایط سکون نسبی هوا و افزایش میزان آلاینده ها مطرح ، که پس از بحث و بررسی مقرر گردید شهرداری و سازمان رفاهی تفریحی از طریق تابلوهای شهروندی به شهروندان عزیز اطلاع رسانی نماید .
*با توجه به مراجعه آقای ....مالک پلاک ثبتی شماره 1517 قطعه 10 (پرونده به شماره کامپیوتری 53446) واقع در منطقه یک ، پرونده ایشان مطرح که مقرر گردید به شهرداری جهت طرح در کمیسیون توافقات ارجاع گردد .
* با توجه به مراجعه آقای .... مالک پلاک ثبتی 387و388 قطعه 6 (پرونده به شماره کامپیوتری 1051949 ) واقع در منطقه یک ، پرونده ایشان مطرح که مقرر گردید شهرداری میزان در مسیر را ارزیابی و ارزش افزوده ناشی از طرح را محاسبه و به کمیسیون توافقات ارائه نماید .
*درخواست امام جمعه محترم یزدانشهرمبنی بر مساعدت در پرداخت فاکتور هزینه ها به شماره 4271/96 مورخ 7/11/96 مطرح که پس بحث و بررسی مقرر گردید شهرداری ضمن بررسی موضوع ، اقدام لازم بعمل آورد .
*مقرر گردید همزمان با جلسه رسمی شورا مورخ 15/11/96 روز یکشنبه از ساعت 30/14 دومین جلسه و بررسی پروژه های مشارکتی شهرداری با حضور شهردار محترم جناب آقای مهندس منتظری ، قائم مقام و معاونت محترم مالی اداری شهرداری جناب آقای مغزی و جناب آقای یاری مدیر محترم دفتر مشارکت ها و شورای عالی سرمایه گذاری در محل شورا برگزار گردد و پیرامون موضوعات ذیل بحث و تبادل نظر صورت گیرد .
الف ) بررسی ظرفیت های سرمایه گذاری در نجف آباد
ب) پیگیری اطلس سرمایه گذاری شهرداری نجف آباد
ج) محور اصلی جلسه مذکور در" پروژه مهم سیتی سنتر "خواهد بود .
جناب آقای اصلانی مدیر محترم واحد املاک با دعوت و هماهنگی قبلی درجلسه رسمی شورا حضور بهم رساندند و به توضیحاتی پیرامون توافقنامه های خانم عفت محمدی و آقای سعید فتحی پرداختند و پیرامون تذکر جناب آقای منتظری عضو محترم شورا مقرر گردید از این پس جدول توافقات ضمیمه پرونده ها باشد .
*سپس آقای یوسفی رئیس محترم هیأت امناء شهرک کاوه و هیأت همراه در جلسه شورا حضور بهم رسانند . ایشان به توضیحاتی پیرامون مسائل صنعتگران شهرک مذکور پرداختند و درخواست داشتند که مصوبه تخفیف %65 به عوارضات کارگاههای مذکور بمدت 6 ماه دیگر تمدید گردد و احکامی که برای قطع برق بابت بدهی اعضاء صادر شده است به حالت تعلیق درآید .

سپس نامه ها و لوایح واصله به دبیرخانه شورای اسلامی شهر مطرح  و بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:
1-نامه شماره 1286/1/مورخ 4/11/96 امام جمعه محترم یزدانشهر موضوع بند 5 جلسه شماره 27 مورخ 28/10/96 شورای راهبردی دفتر امام جمعه یزدانشهر موضوع اختیارات مدیریت آرامستان و گلستان شهداء وغسالخانه به هیأت امناء جدید مطرح که پس از بحث و بررسی با مدیریت آرامستان منطقه 4(یزدانشهر ) به صورت هیأت امنائی و زیر نظر و با نظارت شهرداری موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .

2-نامه شماره 62881/96 مورخ 1/11/96 شهرداری ( به شماره 4192/96 مورخ 1/11/96 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر نظریه کمیته فنی شماره 14943 مورخ 16/3/94 و کروکی موقعیت محل قسمتی از پلاکهای ثبتی 1111 و 1110 قطعه 7 نجف آباد به نشانی بلوار ولیعصر (عج ) کوی قائم متعلق به آقای ......، نظر به اینکه شهرداری قصد دارد برابر اعلام اداره ثبت اسناد و املاک نجف آباد و نظریه ارزیابی شماره 59992 مورخ 5/9/94 مقدار 12/33 متر مربع جوی و گل انداز در تصرف را از قرار هر مترمربع 000/500/4 ریال و جمعاً به مبلغ 000/040/149 ریال جهت الحاق به پلاک فوق الذکر به نامبرده واگذار نماید مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

3-نامه شماره 62721/96 مورخ 30/10/96 شهرداری ( به شماره 4136/96 مورخ 1/11/96 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 11/888 قطعه 10 نجف آباد متعلق به خانم عفت محمدی واقع درطرح تعریض خیابان شهداء نظر به اینکه شهرداری حسب توافقنامه شماره 61054 مورخ 23/10/96درخصوص میزان در مسیر پلاک فوق با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :
3609957:Y     534109:X   
شمالاً بطول 5/16 متر به گذر ، شرقاً بطول 60 متر به پلاک و گذر ، جنوباً بطول 18 متر به پلاک و غرباً بطول 61 متر به پلاک . مساحت کل پلاک برابر گزارش واحد شهرسازی و نقشه برداری 62/1043 متر مربع عرصه که مقدار 67/74 متر مربع در مسیر و مقدار 95/968 مترمربع باقیمانده دارد . مقرر گردید پس از تحویل ، واگذاری و انتقال میزان در مسیر در یکی از دفاتر اسناد رسمی بنام شهرداری ، پس از پرداخت مبلغ 000/000/700 (هفتصد میلیون ) ریال توسط مالک به حساب شهرداری ، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوز نه واحد تأمین پارکینگ به میزان 5/493 متر مربع در زیرزمین یک واحد تجاری به میزان 20/104 متر مربع در طبقه همکف ، یک واحد مسکونی به میزان 30/303 متر مربع در طبقه همکف و دو واحد مسکونی به میزان 35/366 متر مربع در طبقه اول برروی باقیمانده طبق ضوابط و مقررات شهرسازی و در صورت نیاز ارجاع به کمیسیون ماده پنج ضمن اخذ عوارضات آتش نشانی . آموزش پرورش و نوسازی بدون اخذ هرگونه وجه دیگری اقدام نماید .  مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات  وظائف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

4-نامه شماره 62844/96 مورخ 10/11/96 شهرداری (به شماره 4175/96 مورخ 1/11/96 (دبیرخانه شورا ) عطف به مصوبه 4333 مورخ 8/12/90 و پیرو نامه شماره 100395/90 مورخ 3/12/90 درخصوص پلاکهای ثبتی 259 و 3213 و 3279/790 قطعه 8 نجف آباد واقع در ویلاشهر متعلق به آقای ... منضم به تصویرکروکی موقعیت محل به شماره های کامپیوتری 6002678 و 6006794 و 6002736 ، نظر به اینکه شهرداری حسب متمم صورتجلسه شماره 58694 مورخ 11/10/96 درخصوص اجرای صورتجلسه 21807 مورخ 24/4/96 و تملک قدرالسهم مالکیت آقای .... از پلاکهای 3213و 3279 فوق الذکر و تعیین معوض با مالک به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :
 بتاریخ 10/7/96 دراجرای صورتجلسه شماره 21807 مورخ 24/4/96 و مصوبه شماره 1751 مورخ 21/5/96 جلسه ای با حضور امضا کنندگان زیر در محل شهرداری نجف آباد تشکیل و جهت حل مشکل پیش آمده برای شهرداری و معوض گیرندگان و خریداران از پلاک های ثبتی 3279و 1213/790 قطعه 8 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان (قدرالسهم مالکیت آقای سعید فتحی ) با عنایت به ارزیابی های انجام شده پس از بحث و بررسی موضوع بشرح ذیل توافق گردید :
1-    برابر ارزیابی انجام شده مقدار 60/39 حبه از 72 حبه ششدانگ پلاک 3279 /790 مالکیت آقای ... از قرار هر متر مربع 000/600/5 ریال و جمعاً 000/432/011/13 ریال مورد تأیید و توافق شد .
2-    برابر ارزیابی انجام شده مقدار 60/39 حبه از 72 حبه ششدانگ پلاک 3213/790 مالکیت آقای .....از قرار هر متر مربع000/425/6 ریال و جمعاً 250/784/755/9 ریال مورد تأیید و توافق شد.
3-    برابر ارزیابی انجام شده عرصه چهار پلاک مسکونی متعلق به شهرداری از پلاک ثبتی 259/790 که اسناد مالکیت آنها بنام آقای ...... صادر و در حال حاضر در ید و اختیار ایشان می باشد از قرار هر متر مربع000/000/7 ریال و جمعاً 000/050/760/3 ریال مورد تأیید و توافق شد.
4-    برابر بندهای 1و2 بالا طلب .... مبلغ 000/061/761/23 ریال تعیین که پس از کسر مبلغ 000/050/760/3 ریال ارزش ریالی پلاکهای شهرداری موضوع بند 3 بالا باقیمانده طلب آقای ... 000/000/000/19 ریال مشخص و مورد تأیید و مقرر گردید بابت آن شهرداری نسبت به صدور مجوز احداث بنا براساس درخواست آقای .... برروی پلاک های معرفی شده از ناحیه ایشان اقدام نماید .
5-    با عنایت به اینکه اسناد مالکیت پلاک های شهرداری از پلاک ثبتی 259/790 بنام آقای ...... صادر و در حال حاضر در ید ایشان می باشد مقرر گردید نامبرده نسبت به انتقال مقدار 60/39 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ هر پلاک 3279 و 3213/790 بنام شهرداری نجف آباد اقدام نماید .
6-    مقرر گردید آقای ..... نسبت به ارائه و تحویل اصل تقسیم نامه خود فی مابین مالکین به شهرداری نجف آباد اقدام نماید ( تقسیم نامه پلاک های 3213 و 3279 ) مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

     ختم جلسه: جلسه ساعت 30/19 با ذکر صلوات برمحمد وآل محمد (ص) خاتمه یافت.

 + 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

© تمامی حقوق این سایت برای پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد محفوظ است/ هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.