پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

چهل و چهارمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

چهل و چهارمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد سه شنبه (24/11/1396)

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص) چهل و چهارمین(44)جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز سه شنبه مورخ 24/11/96 ساعت 16با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید. سپس جناب آقای مهندس گودرزی ریاست محترم شورای اسلامی شهر ضمن عرض سلام و خیر مقدم خدمت اعضاء محترم شورای اسلامی شهر دستور کار جلسه را مطرح فرمودند.
*مشروح مذاکرات ، تصمیمات و مصوبات جلسه 44:
*نامه شماره 1289/60409 مورخ 18/11/96 اداره تعزیرات حکومتی شهرستان نجف آباد موضوع جلوگیری از هر نوع افزایش نرخ در حوزه حمل و نقل درون شهری مطرح که پس از بحث و بررسی مقرر گردید شهرداری ، سازمان پایانه ها و سازمان تاکسیرانی جهت جلوگیری از افزایش کرایه حمل و نقل اقدام لازم بعمل آورند .
*درخواست اهالی و ساکنین بلوار عطار امیرآباد به شماره 4412/96 مورخ 14/11/96 دبیرخانه شورا موضوع عدم وجود دور برگردان در مسیر مذکور مطرح که پس از بحث و بررسی مقرر گردید موضوع در شورای ترافیک مطرح گردد .


 

*نامه شماره 10706/96 مورخ 17/11/96 انجمن خیریه حضرت قمربنی هاشم (ع) شهرستان نجف آباد موضوع مجموعه درمانگاه تخصصی داخلی انجمن خیریه مذکور مطرح که پس از بحث و بررسی مقرر گردید شهرداری لایحه تهیه و به این شورا ارسال نماید .
*درخواست آقای ... مالک پلاک ثبتی واقع در منطقه 2 به شماره 4476/96 مورخ 17/11/96 دبیرخانه شورا مطرح که پس از بحث و بررسی مقرر گردید شهرداری ضمن اعمال کاهش عوارض دفترچه ، بدهی ایشان تقسیط بلندمدت گردد .
*درخواست آقای ...... مالک پلاک ثبتی واقع در منطقه 2 به شماره 4480/96 مورخ 17/11/96 دبیرخانه شورا مطرح که پس از بحث و بررسی مقرر گردید شهرداری ضمن اعمال کاهش عوارض دفترچه ، بدهی ایشان را تقسیط بلندمدت نماید .
*درخواست هیأت امناء محترم مسجد امام محمد باقر (ع) یزدانشهر به شماره 4378/96 مورخ 11/11/96  دبیرخانه شورا مطرح که پس از بحث و بررسی مقرر گردید شهرداری در جهت تکمیل سرویس های بهداشتی مجموعه مذکور اقدام و سپس مجموعه مذکور مورد استفاده عموم اهالی قرار گیرد .
*درخواست آقای ... مالک پلاک قولنامه ای 513/15 واقع در منطقه 5 پرونده به شماره کامپیوتری (5014558) مطرح که پس از بحث و بررسی درخصوص پرونده ایشان بنظر میرسد:
- تفکیک فیزیکی قبل از سال 90 انجام گردیده است .
-پلاک مذکور در کوچه می باشد ولی هزینه تفکیک عرصه بر خیابان شریعتی محاسبه گردیده محاسبات با توجه به پرداختی های سال قبل اصلاح گردد.
-هزینه تغییر کاربری اخذ گردیده  است .
 با توجه به اینکه کاربری فضای سبز حاشیه ای است و اولویت اجرای طرح زیر 5 سال اعلام گردیده مقرر گردید شهرداری ضمن بررسی موضوع نتیجه را به این شورا اعلام نماید .
* درخواست آقای علی حشمتی مالک پلاک قولنامه ای 564/8 (پرونده به شماره کامپیوتری 5016857) واقع در منطقه 5 مطرح که پس از بحث و بررسی مقرر گردید شهرداری ضمن اعمال 35% کاهش عوارض دفترچه مانده بدهی ایشان را تقسیط بلند مدت نماید و با توجه به صورتجلسه کمیته موارد خاص پاسخ استعلامات ایشان صادر گردد .
سپس نامه ها و لوایح واصله به دبیرخانه شورای اسلامی شهر مطرح  و بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:
1-نامه شماره 68746/96 مورخ 24/11/96 شهرداری (به شماره 4607/96 مورخ 24/11/96 دبیرخانه شورا ) با عنایت به تلاش ،کوشش و عملکرد مطلوب و فعالیت چشمگیر پرسنل زحمتکش و پرتلاش مجموعه شهرداری در پیشبرد امور جاری و اداری عملیاتی پروژه های عمرانی ، خدماتی . شهری و غیره در حوزه معاونت ها و واحدهای مختلف شهرداری در سال جاری ، شهرداری در نظر دارد در پایان سال و به روال سنوات قبل به جهت جبران قسمتی از مزایای سالیانه و تقدیر از زحمات شبانه روزی این عزیزان و در راستای ایجاد تسهیلات رفاهی برای کارکنان مجموعه شهرداری و در قالب پرداخت پاداش آخر سال کارکنان اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی با تخصیص و پرداخت پاداش جهت موضوع صدرالاشاره تا سقف مبلغ 000/000/500/5 ریال خالص جهت کلیه شاغلین کارگر و کارمند و از محل اعتبارات جاری شهرداری با توجه به رعایت و اجرای مفاد ماده 44 آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور و به استناد بند 8 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

2-نامه شماره 68542/96 مورخ 24/11/96 شهرداری ( به شماره 4566/96 مورخ 24/11/96 دبیرخانه شورا ) نظر به اینکه ... مالک پرونده به شماره 1016602 بابت عوارضات ساختمانی خود مبلغ 400/561/50 ریال اضافه پرداختی به حساب شهرداری منطقه یک داشته اند که طی نامه شهرداری منطقه به شماره 123655 مورخ 9/10/96 درخواست استرداد وجه مذکور را دارند مطرح که پس از بحث و بررسی با استرداد وجه مذکور به نامبرده به استناد بند 8 ماده 81 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

3-نامه شماره 65855/96 مورخ 12/11/96 شهرداری ( به شماره 4402/96 مورخ 14/11/96 دبیرخانه شورا ) در راستای اجرای ماده 9 قانون نوسازی و عمران شهری مبنی بر انجام مراحل قانونی ممیزی عمومی املاک هر 5 سال یکبار از طرف شهرداریها و با توجه به بند گزارش حسابرس مستقل در سال مالی 1395 و همچنین نیاز به اطلاعات جامع از وضعیت املاک ممیزی شده و بروز شهر نجف آباد جهت استفاده در نرم افزارهای ممیزی و واحدهای مختلف و لزوم انجام پروژه بروز رسانی ممیزی املاک و کسب و پیشه شهری ، شهرداری در نظر دارد با عنایت به کسری اعتبار مورد نیاز نسبت به اضافه و تأمین اعتبار ردیف بودجه عمرانی شماره 310309 شهرداری مرکزی(با عنوان اجرای عملیات ممیزی املاک و کسب و پیشه سطح شهر ) به مبلغ 000/000/000/12 ریال از محل افزایش درآمدهای عمومی شهرداری و پایدار نمودن آن در اصلاح بودجه سال جاری اقدام و همچنین از طریق فرآیند برگزاری مناقصه عمومی طبق آیین نامه مالی شهرداریها نسبت به انتخاب پیمانکار و شروع عملیات فوق اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق با فرمت پیشنهادی شورای شهر به استاد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

4-نامه شماره 68555/96 مورخ 24/11/96 شهرداری ( به شماره 4565/96 مورخ 24/11/96 دبیرخانه شورا ) نظر به اینکه آقای ... مالک پرونده شماره 8609/87 بابت عوارضات ساختمانی خود مبلغ 000/000/10 ریال اضافه پرداختی به حساب شهرداری منطقه چهار داشته اند که طی نامه شهرداری منطقه به شماره 118633 مورخ 23/7/96 درخواست استرداد وجه مذکور را دارند مطرح که پس از بحث و بررسی با استرداد وجه مذکور به نامبرده به استناد بند 8 ماده 81 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید.

5- نامه شماره 68749/96 مورخ 24/11/96 شهرداری پیرامون جوابیه نامه شماره 153/96 مورخ 26/1/96 شورای اسلامی شهر درخصوص نامه شماره 313/96 مورخ 14/1/96 شهرداری موضوع صورتجلسه مورخ 15/10/94 فیمابین شهرداری و موسسه فرهنگی  هنری مذهبی پیام مهر ایزدی که به شرح ذیل منعکس است:
1) با توجه به اینکه زمین در نظر گرفته شده برای احداث فرهنگسرای فوق حدود 1700 مترمربع برای احداث خیابان و ... توسط شهرداری نجف آباد استفاده شده است ما به ازاء آن قرار شد الف : پروانه ساختمانی تجاری فرهنگی جهت فرهنگسرای پیام مهر ایزدی روی پلاک باقیمانده بصورت رایگان توسط شهردای صادر گردد .
ب:درخصوص خاکبرداری و ادامه کار فرهنگسرا در هفت طبقه فرهنگی تجاری ( 5 طبقه پیلوت ) شامل تأمین مصالح در حد مقدور و .... اقدام به کمک خواهند کرد . ج) در این راستا مالکین متعهد درصورت تحقق مفاد فوق و انجام تعهدات شهرداری کلیه ادعاهای آتی خود در کلیه مراجع نسبت به زمین های در تعریض شوارع از خود سلب و ساقط نمایند . د ) کلیه پیش بینی ها و کاربری های منظور شده در طرح اعم از تجاری ، فرهنگی و ...صرفاً برای اداره و پیشبرد اهداف فرهنگسرای پیام مهر ایزدی مندرج در اساسنامه آن خواهد بود .
2)مدیریت موسسه فرهنگی مذهبی پیام مهرایزدی ظرف مدت ده روز نسبت به ارائه طرح کلی آن به شهرداری برای انجام اقدامات فوق در مبادی محترم مربوطه اقدام نماید .
مطرح که پس از بحث و بررسی با مفاد صورتجلسه مذکور به شرط اینکه شهرداری در بحث خاکبرداری صرفاً کمک نماید و ضمناً میزان در مسیر بنام شهرداری منتقل گردد موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .

6-نامه شماره 68549/96 مورخ 24/11/96 شهرداری ( به شماره 4579/96 مورخ 24/11/96 دبیرخانه شورا ) نظر به اینکه آقای ... مالک پرونده شماره 6425/87 بابت عوارضات ساختمانی خود مبلغ 000/724/7 ریال اضافه پرداختی به حساب شهرداری منطقه چهار داشته اند که طی نامه شهرداری منطقه به شماره 123115 مورخ 17/10/96 درخواست استرداد وجه مذکور را دارند مطرح که پس از بحث و بررسی با استرداد وجه مذکور به استناد بند 8 ماده 81 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

 

7-    نامه شماره 68698 مورخ 24/11/96 شهرداری ( به شماره 4584 /96 مورخ 24/11/96 دبیرخانه شورا ) موضوع واگذاری اماکن و فضاهای  سازمان رفاهی تفریحی که به شرح ذیل منعکس است :

جدول اجاره فضاها و اماکن سازمان

ردیف

شرح مزایده

مساحت

متر مربع

قیمت پایه

ریال

1

اجاره بهای یک باب غرفه اغذیه فروشی واقع در بوستان بهشت منطقه 4

24 متر مربع

000/500/1 ریال

2

اجاره فضای مجموعه پارک بادی و ترامبولین پارک آبشار واقع در منطقه 3

500 متر مربع

000/500/8 ریال

3

اجاره فضای مجموعه پارک بادی و ترامبولین پارک کبیرزاده واقع در منطقه 3

760 متر مربع

000/700/7 ریال

4

اجاره فضای مجموعه پارک بادی و ترامبولین پارک  ملت واقع در منطقه 5

210 متر مربع

000/500/6 ریال

5

اجاره بهای آلاچیق پشت بام باغ گلها جهت کافی شاپ و رستوران واقع در منطقه 1

210 متر مربع

000/000/5 ریال

6

اجاره بهای طبقه هکف و اول باغ گلها جهت  نمایشگاه و فروشگاه گل و گیاه واقع در منطقه 1

420 متر مربع

000/000/6 ریال

7

اجاره بهای یک باب غرفه اغذیه فروشی واقع در مجموعه تفریحی باغ بانوان

10 متر مربع

000/000/2 ریال

8

اجاره فضای مجموعه پارک بادی واقع در مجموعه تفریحی باغ بانوان

300 متر مربع

000/500/3 ریال

9

اجاره فضای مجموعه ترامبولین واقع در مجموعه تفریحی باغ بانوان

50 متر مربع

000/000/4 ریال

10

اجاره مجموعه شهرک ترافیک واقع در مجموعه تفریحی باغ بانوان

2300 متر مربع

000/000/5 ریال

11

اجاره بهای ایستگاه دوچرخه (کانکس ) در مجموعه تفریحی باغ بانوان

50 متر مربع

000/500/2 ریال

12

اجاره بهای زیرزمین میانی و انبار داخل موزه مردم شناسی ( خانه تاریخی مهرپرور)

50 متر مربع

000/500/1 ریال

 

بصورت استیجاری و از طریق برگزاری مزایده عمومی براساس قیمت پایه کارشناس رسمی دادگستری مورخ 25/10/96و مصوبه هیئت مدیره محترم این سازمان برای یک دوره یک ساله با قابلیت تمدید برای دوبار به مدت یکسال با نظرکارشناسی و طی مراحل قانونی مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق به استناد بندهای 14 و 30 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

8- نامه شماره 68639/96 مورخ 24/11/96 شهرداری(به شماره 4598/96 مورخ 24/11/96دبیرخانه شورا )
عطف به مصوبه 3211 مورخ 25/11/93 و پیرو نامه 71619 مورخ 30/10/93 درخصوص پلاک ثبتی 622 قطعه 5 نجف آباد واقع در خیابان رسالت بن بست مینا متعلق به آقای ... که برابر نقشه ثبتی ضمیمه مقدار 70/18 مترمربع کوچه متروکه در تصرف دارد نظر به اینکه شهرداری برابر مصوبه فوق الذکر مقدار 40/3 متر مربع از کوچه متروکه مذکور را قبلاً به مالک واگذار نموده و در حال حاضر قصد دارد مقدار 30/15 متر مربع کوچه متروکه باقیمانده را براساس صورتجلسه کارشناسی شهرسازی شماره 35681 مورخ 20/6/96 و نظریه کمیته ارزیابی شماره 51726 مورخ 9/9/96 از قرار هر متر مربع 000/000/5 ریال و جمعاً به مبلغ 000/500/76 ریال جهت الحاق به پلاک فوق الذکر براساس ماده 19 قانون نوسازی و عمران شهری واگذار نماید مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق به استناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

9-نامه شماره 68573/96 مورخ 24/11/96 شهرداری ( به شماره 4569/96 مورخ 24/11/96 دبیرخانه شورا) نظر به اینکه آقای ... مالک پرونده 5002585 واقع در امیرآباد مبلغ 500/272/15 ریال طی فیش شماره 8151 مورخ 30/10/95 بابت صدور پروانه ساختمانی به حساب شهرداری منطقه 5 واریز نموده و طی نامه شماره 122360 مورخ 5/10/96 ضمن انصراف از اخذ پروانه ساختمان درخواست استرداد وجه را دارند مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق پس از کسر 3% بابت بهای خدمات اقدامات انجام گرفته شهرداری از مبلغ 500/272/15 ریال به استناد بند 8 ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .
10-نامه شماره 68812 /96 مورخ 24/11/96 شهرداری ( به شماره 4608/96 مورخ 24/11/96 ) دبیرخانه شورا نظر به اینکه به روال سنوات قبل و به مناسبت فرا رسیدن ایام سی و نهمین جشن پیروزی انقلاب و دهه مبارک فجر شهرداری در نظر دارد نسبت به برگزاری جشن خانواده بزرگ شهرداری و سازمانهای وابسته و تجلیل و تقدیر از زحمات شایسته پرسنل خدوم شاغل ، بازنشسته و همچنین دانش آموزان و دانشجویان ممتاز کارکنان و خانواده ایشان در این ایام مبارک در سالن شهروند اقدام نماید مطرح که پس از بحث و بررسی با پرداخت هزینه های برگزاری جشن صدرالاشاره تا سقف مبلغ 000/000/000/3 ریال و همچنین تأمین اعتبار و پایدار نمودن در اصلاح بودجه سال جاری به استناد بند 8 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .

11-نامه شماره 66336/96 مورخ 15/11/96 شهرداری ( به شماره 4438/96 مورخ 15/11/96 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر کروکی موقعیت محل ششدانگ پلاکهای ثبتی 24و 15و 22/1003 قطعه 10 نجف آباد به شماره کامپیوتری 39754 متعلق به آقای ... واقع در طرح خیابان شهداء ، نظر به اینکه شهرداری حسب توافقنامه شماره 61998 مورخ 27/10/96 درخصوص کل پلاکهای در مسیر فوق با نامبرده به توافق رسیده و به شرح ذیل منعکس است :
مختصات ملک 10و3609996 =y                 66و534155=X  
پلاک ثبتی 22/1033    پلاک ثبتی 15/1033                پلاک ثبتی 24/1003
شمالاً بطول 9/1 متربه پلاک     شمالاً بطول 30/3 متر به پلاک     شمالاً به طول 60/2 متر به پلاک
شرقاً بطول 63/4 متر به پلاک     شرقاً بطول 50/4 متر به پلاک     شرقاً به طول 69/3 متر به پلاک
جنوباً بطول 90/1 متر به گذر     جنوباً بطول 30/3 متر به پلاک     جنوباً به طول 3 متر به گذر
غرباً بطول 70/4 متر به پلاک     غرباً بطول 63/4 متر به پلاک     غرباً به طول 50/4 متر به پلاک
مساحت کل پلاک به استناد سند و گزارش واحد شهرسازی 94/36 متر مربع عرصه که حسب گزارش واحد نقشه برداری کلاً در مسیر گذر قرار دارد . مقرر گردید پس از تحویل . واگذاری و انتقال میزان در مسیر به نحو ممکن در یکی از دفاتر اسناد رسمی بنام شهرداری متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوز به مبلغ 000/990/313 (سیصد و سیزده میلیون و نهصد و نود هزار ) ریال  بصورت شناور بر روی هر پرونده و پلاکی که مالک معرفی نماید حسب تعرفه ها وعوارض سال 96 اقدام گردد . مطرح پس از بحث و بررسی مراتب فوق به استناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

12-نامه شماره 65798/96 مورخ 12/11/96 شهرداری( به شماره 4411/96 مورخ 14/11/96 دبیرخانه شورا ) با عنایت به درخواست شهرداری منطقه 5 مبنی بر پرداخت بخشی از مطالبات پیمانکاران از محل فروش زمین شهرداری در نظر دارد درراستای پرداخت مطالبات پیمانکاران شهرداری منطقه نسبت به فروش دو قطعه زمین با کاربری مسکونی به شماره های 10و11 از پلاک ثبتی 6 اصلی ، بخش 12 ثبت اصفهان دارای مدرک مالکیت مشاعی واقع در صالح آباد ، بلوار منتظری قبل از کوچه کوثر به متراژ کل 62/353 متر مربع و براساس نظریه و قیمت کارشناسی رسمی دادگستری و از طریق برگزاری مزایده عمومی در سال جاری اقدام نماید .مطرح که پس از بحث و بررسی مرابت فوق به استناد ماده 13 از آیین نامه مالی شهرداریها و اصلاحات بعدی و بند 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

13-نامه شماره 68563/96 مورخ 24/11/96 شهرداری ( به شماره 4568/96 مورخ 24/11/96 دبیرخانه شورا ) نظر به اینکه خانم ... مالک پرونده ثبتی 48/2 بابت عوارضات ساختمانی خود مبلغ 525/207/39 ریال اضافه پرداختی به حساب شهرداری منطقه یک داشته اند که طی نامه شهرداری منطقه به شماره 121645 مورخ 27/9/96 درخواست استرداد وجه مذکور را دارند مطرح که پس از بحث و بررسی با استرداد وجه به نامبرده به استناد بند 8 ماده 81 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

14- نامه شماره 68707/96 مورخ 24/11/96 شهرداری (به شماره 4604/96 مورخ 24/11/96 دبیرخانه شورا ) با عنایت به درخواست شماره 59681 مورخ 17/10/96 موضوع معافیت از پرداخت عوارض پلاک قولنامه ای به شماره 92-28 واقع در خیابان گلبهار که در حال حاضر بصورت مسجد حاج محمود حبیب الهی در حال استفاده می باشد دارای پروانه ساختمانی به شماره 40945/624 مورخ 4/10/81 جهت تمدید پروانه به شهرداری مراجعه نمودند که تخلفات ساختمانی دارای رأی کمیسیون مشمول پرداخت عوارضات به مبلغ 000/218/37 ریال بدون احتساب آتش نشانی و فضای سبز گردیده است . مطرح که پس از بحث و بررسی با معافیت مبلغ 000/218/37 ریال مسجد حاج محمود حبیب الهی برابر بند 22 ماده 55 قانون شهرداریها و بند 4 ماده 71 قانون شهرداری و وظایف و تکالیف و انتخابات شوراهای اسلامی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

15-نامه شماره 68533/96 مورخ 24/11/96شهرداری ( به شماره 4567/96 مورخ 24/11/96 دبیرخانه شورا ) نظر به اینکه آقای ... مالک پرونده به شماره 5014121 بابت عوارضات ساختمانی خود مبلغ 900/384/140 ریال اضافه پرداختی به حساب شهرداری منطقه پنج داشته اند که طی نامه شهرداری منطقه به شماره 123897 مورخ30/10/96
درخواست استرداد وجه مذکور را دارند مطرح که پس از بحث و بررسی با استرداد وجه به نامبرده به استناد بند 8 ماده 81 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید.

16-نامه شماره 65831/96 مورخ 12/11/96 شهرداری ( به شماره 4403/96 مورخ 14/11/96 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر نظریه کمیته فنی شماره 76355 مورخ 2/12/96 و کروکی موقعیت محل ششدانگ پلاکهای ثبتی 637-635-634/790 قطعه 8 نجف آباد به نشانی ویلاشهر – خیابان ویلاجنوبی – تالار پروین اعتصامی متعلق به آقای ... ، نظر به اینکه شهرداری قصد دارد برابر نظریه ارزیابی شماره 51705 مورخ 9/9/96 مقدار 60/78 مترمربع کوچه متروکه در تصرف را از قرار هر متر مربع 000/000/6 ریال و جمعا ً به مبلغ 000/600/471ریال جهت الحاق به پلاکهای فوق الذکر به نامبرده واگذار نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق به استتناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت گردید و بتصویب رسید .

17-نامه شماره 65972/96 مورخ 12/11/96 شهرداری (به شماره 4387/96 مورخ 14/11/96 دبیرخانه شورا ) نظر به اینکه آقای .... مالک پرونده شماره 5016724 بابت عوارضات ساختمانی خود مبلغ 775/979/138 ریال اضافه پرداختی به حساب شهرداری منطقه 5 داشته اند که طی نامه شهرداری منطقه به شماره 117155 مورخ 14/6/96 درخواست استرداد وجه مذکور را دارند مطرح که پس از بحث و بررسی با استرداد وجه به نامبرده به استناد بند 8 ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .

18-نامه شماره 66355/96 مورخ 15/11/96 شهرداری ( به شماره 4439/96 مورخ 15/11/96 دبیرخانه شورا ) با عنایت به درخواست شهرداری منطقه دو درخصوص نکوسازی و زیباسازی شهر و تهیه المان های نوروزی در آستانه سال جدید شهرداری در نظر دارد نسبت به کسری اعتبار ردیف بودجه عمرانی شماره 350401 ( با عنوان نکو سازی و زیبا سازی معابر و مبلمان سطح شهر ) اقدام و در این راستا از محل ردیف عمرانی شماره 330117 (پروژه احداث بلوار کشاورز ) مبلغ 000/000/000/10 ریال کسر و اضافه نمودن به ردیف عمرانی شماره 350401 پروژه صدرالاشاره و همچنین پایدار نمودن آن در اصلاح بودجه سال جاری اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق به استناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.
ختم جلسه: جلسه ساعت 20 با ذکر صلوات برمحمد وآل محمد (ص) خاتمه یافت.
غایب جلسه : جناب آقای محمد حسن آسیابانی عضو محترم شورا که با توجه به هماهنگی قبلی غیبت ایشان مجاز تلقی می گردد.

جدول اجاره فضاها و اماکن سازمان

ردیف

شرح مزایده

مساحت

متر مربع

قیمت پایه

ریال

1

اجاره بهای یک باب غرفه اغذیه فروشی واقع در بوستان بهشت منطقه 4

24 متر مربع

000/500/1 ریال

2

اجاره فضای مجموعه پارک بادی و ترامبولین پارک آبشار واقع در منطقه 3

500 متر مربع

000/500/8 ریال

3

اجاره فضای مجموعه پارک بادی و ترامبولین پارک کبیرزاده واقع در منطقه 3

760 متر مربع

000/700/7 ریال

4

اجاره فضای مجموعه پارک بادی و ترامبولین پارک  ملت واقع در منطقه 5

210 متر مربع

000/500/6 ریال

5

اجاره بهای آلاچیق پشت بام باغ گلها جهت کافی شاپ و رستوران واقع در منطقه 1

210 متر مربع

000/000/5 ریال

6

اجاره بهای طبقه هکف و اول باغ گلها جهت  نمایشگاه و فروشگاه گل و گیاه واقع در منطقه 1

420 متر مربع

000/000/6 ریال

7

اجاره بهای یک باب غرفه اغذیه فروشی واقع در مجموعه تفریحی باغ بانوان

10 متر مربع

000/000/2 ریال

8

اجاره فضای مجموعه پارک بادی واقع در مجموعه تفریحی باغ بانوان

300 متر مربع

000/500/3 ریال

9

اجاره فضای مجموعه ترامبولین واقع در مجموعه تفریحی باغ بانوان

50 متر مربع

000/000/4 ریال

10

اجاره مجموعه شهرک ترافیک واقع در مجموعه تفریحی باغ بانوان

2300 متر مربع

000/000/5 ریال

11

اجاره بهای ایستگاه دوچرخه (کانکس ) در مجموعه تفریحی باغ بانوان

50 متر مربع

000/500/2 ریال

12

اجاره بهای زیرزمین میانی و انبار داخل موزه مردم شناسی ( خانه تاریخی مهرپرور)

50 متر مربع

000/500/1 ریال

 + 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

© تمامی حقوق این سایت برای پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد محفوظ است/ هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.