پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

پنجاه و هفتمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پنجاه و هفتمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد دوشنبه( 3/2/1397)

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص) پنجاه و هفتمین(57)جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روزدوشنبه مورخ 3/2/97 ساعت 17 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید. سپس جناب آقای مهندس گودرزی ریاست محترم شورای اسلامی شهر نجف آباد ضمن عرض سلام و خیر مقدم خدمت اعضاء محترم شورای اسلامی شهر و تبریک اعیاد شعبانیه دستور کار جلسه را مطرح فرمودند.


 

*مشروح مذاکرات ، تصمیمات و مصوبات جلسه 57:

*با دعوت و هماهنگی قبلی جمعی از اعضاء سازمان عدالت و آزادی حوزه نجف آباد در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر حضور یافتند و روز شوراها (نهم اردیبهشت ) را پیشاپیش تبریک عرض نمودند . آقای رسول پورهادی و خانم حکیمه پوراسماعیلی درخصوص مسائل شهری و امور شورا و ابراز نقد و نظرها و کمک در حل مسائل شهری و همکاری ها اعلام آمادگی نمودند . آقای خادمی عضو سازمان عدالت و آزادی برای دراختیار قرار دادن کتابهای صوتی برای همه افراد اعم از روشندل و غیرروشندل درخواست نمودند . که مقرر گردید موضوع از طریق سازمان رفاهی تفریحی پیگیری گردد . همچنین درخصوص هزینه­های فاضلاب شهری ، آلودگی هوای شهر ، طرح جامع و ... سئوالاتی مطرح نمودند که با توجه به حجم سئوالات مقرر گردید در نشستی مفصل به سئوالات ایشان پاسخ و جهت حل آنها تبادل نظر صورت گیرد .

* پیرامون حضور اعضاء محترم شورای اسلامی شهر در جلسات ملاقات مردمی در مناطق بحث و تبادل نظر صورت گرفت که مقرر گردید جلسه اول این دیدارها روز دوشنبه مورخ 10/2/97 در محل بیت العباس برگزار گردد .

* درخصوص مسائل پمپ بنزین واقع در خیابان امام خمینی نرسیده به خیابان 22 بهمن بحث و تبادل نظر صورت گرفت که مقرر گردید با توجه به مسائل مربوط به این حوزه در شهر، شهرداری درخصوص پمپ های تکی که به شهروندان سرویس ارائه می نمایند بررسی و نتیجه را جهت راه­اندازی به این شورا ارائه نمایند .

*اعضاء محترم شورا ضمن ابراز خوشحالی از بارندگی های اخیر از وضعیت دفع آبهای سطحی در برخی خیابانهای شهر انتقاد نمودند و خواستار رسیدگی و بسیج کارگران و نیروهای خدمات شهری در مواقع بارندگی شدند و خیابانهای رجائی جنوبی ، شهداء ، آیت اله منتظری جنوبی ،15 خرداد شمالی ، شهید آیت شمالی و بلوار جمهوری اسلامی از این جمله مناطق می باشند .

*درخصوص تعطیلی انجام پروژه فاضلاب در محل خیابان حافظ که تردد زیادی دارد بحث و بررسی صورت گرفت و مقرر گردید سازمان آبفا با توجه به پرتردد بودن منطقه موضوع را پیگیری و نتیجه را به این شورا گزارش نمایند .

*پیرامون احداث چاههای جذبی جهت هدایت آبهای سطحی در زمان بارندگی در نقاطی که آب باران جمع می شود و طرح انتقال ناودان های منازلی که به شبکه فاضلاب متصل می شوند به چاه های فعلی مقرر گردید شهرداری و معاونت محترم خدمات شهری ضمن بررسی ، گزارش اقدامات انجام گرفته را به این شورا ارسال نمایند .

*نامه شماره 2341/97 مورخ 27/1/97 شهرداری ( به شماره 92/97 مورخ 27/1/97 دبیرخانه شورا ) موضوع معرفی نماینده با عنایت به تصویب و ابلاغ اساسنامه جدید سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری جهت معرفی یکی از اعضاء شورای اسلامی شهر برای مدت دو سال به عنوان ناظر در جلسات شورای سازمان مطرح که بدینوسیله جناب آقایان مهندس مجتبی گودرزی ، مهندس جواد حجتی و مهندس مجید پزشکی معرفی می گردند .

سپس نامه ها و لوایح واصله به دبیرخانه شورای اسلامی شهر مورد بررسی قرار گرفت و بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

1-نامه شماره 2472/97 مورخ 27/1/97 شهرداری ( به شماره 118/97 مورخ 28/1/97 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر کروکی موقعیت محل قسمتی از پلاک ثبتی 785 قطعه 8 بخش 11 ثبت اصفهان به شماره کامپیوتری 1036900به نشانی بلوار استقلال بعد ازکارخانه یخ متعلق به آقای ... و شریک ، نظربه اینکه شهرداری حسب توافقنامه شماره 72907 مورخ 9/12/96 درخصوص تملک کل پلاک واقع در طرح فوق با مالکین به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :

مختصات : 3610647 :y 536771 :x

شمالاً به طول 26/19 متر به پلاک ، شرقاً به طول 55/3 متر به گذر ، جنوبا ً به طول 26/19 متر به پلاک و غرباً به طول 55/3 متر به پلاک مساحت کل پلاک به استناد گزارش واحد شهرسازی و باستناد مدارک مالکیت ارائه شده 40/68 مترمربع که در مسیر بلوار استقلال و طرح فضای سبز قرار دارد . مقرر گردید بازاء تحویل و آزادسازی و انتقال اراضی واقع در مسیر و طرح فوق ، متقابلاً شهرداری نسبت به واگذاری معوض ملکی عرصه پلاک ثبتی 999 قطعه 6 دارای سند مشاع به میزان 60/66 مترمربع واقع در ضلع غرب بلوار آیت نرسیده به بلوار فجر تا زمانیکه مشکلات ثبتی انتقال حل نشده بصورت قولنامه­ای می باشد و با صدور قرارداد واگذاری و تحویل اقدام می شود و صدور مجوز یک واحد تجاری به میزان 60/66 مترمربع در طبقه همکف و یک واحد دفترکار به میزان 60/66 مترمربع در طبقه اول پلاک ثبتی 999 قطعه 6 روی باقیمانده پلاک حسب ضوابط و مقررات شهرسازی ضمن اخذ عوارضات نوسازی ، آتش نشانی و آموزش و پرورش بدون اخذ هرگونه وجه دیگری اقدام نماید در ضمن رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاک مجاور بعهده مالک می باشد . مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

2-نامه شماره 2349/97 مورخ 27/1/97 شهرداری (به شماره 94/97 مورخ 27/1/97 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر کروکی موقعیت محل قسمتی از پلاک ثبتی 21/101 قطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان به شماره کامپیوتری 3013322 به نشانی خیابان 22 بهمن بعد از کوی شهید دیانی متعلق به آقای ...، نظر به اینکه شهرداری حسب توافقنامه شماره 72922 مورخ 9/12/96 درخصوص تملک کل مالکیت نامبرده ( در مسیر و باقیمانده ) پلاک فوق با مالک به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :

شماره مختصات : 3610279=y 535255=x

شمالاً بطول 70/11 متر به پلاک ، شرقاً به طول 70/6 متر به خیابان 22 بهمن ، جنوباً به طول 60/11 متر به پلاک و غرباً به طول 75/6 متر به پلاک . مساحت کل پلاک به استناد سند و گزارش واحد شهرسازی 34/78 مترمربع که مقدار 22/44 متر مربع عرصه و اعیان در مسیر خیابان 22 بهمن و مقدار 12/34 مترمربع باقیمانده دارد . که سهم آقای ... نسبت به سند ارائه شده 05/13 مترمربع می باشد . مقرر گردید پس از انتقال میزان سهم مالکیت بنام شهرداری متقابلاً شهرداری نسبت به صدور امتیاز شناور تا مبلغ 000/100/287(دویست و هشتاد و هفت میلیون و یکصد هزار ) ریال بر روی املاک معرفی شده توسط مالک طبق ضوابط و مقررات شهرسازی اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

3-نامه شماره 2379/97 مورخ 27/1/97 شهرداری ( به شماره 98/97 مورخ 27/1/97 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر کروکی موقعیت محل قسمتی از پلاک ثبتی 942 قطعه 3 نجف آباد به نشانی خیابان 20 متری سیلاوی بعد از خیابان ابوذر متعلق به آقای ... وکالتاً از طرف خانم .... ، نظر به اینکه شهرداری حسب توافقنامه شماره 1155 مورخ 20/1/97 درخصوص میزان درمسیر پلاک فوق با مالک به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :

مختصات 3612574:y 534799:x

شمالاً به طول 28 متر به گذر ، شرقاً به طول 20/35 متر به پلاک ، جنوباً به طول 28متر به پلاک و غرباً به طول 20/35 متر به پلاک . مساحت کل پلاک باستناد سند گزارش واحد شهرسازی 60/985 مترمربع عرصه که 40/246 مترمربع درمسیر خیابان 20متری سیلاوی و مقدار 20/739 مترمربع باقیمانده دارد . مقرر گردید بازاء واگذاری ، آزادسازی و تحویل زمین واقع درمسیر و انتقال میزان در مسیر در یکی از دفاتر اسناد رسمی و پرداخت مبلغ 000/000/300 (سیصد میلیون ) ریال به حساب شهرداری با توجه به کاهش عوارضات مصوب ، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوز دو واحد پارکینگ و یک واحد مسکونی به میزان 85/147 مترمربع در طبقه همکف و یک واحد مسکونی به میزان 85/147 مترمربع در طبقه اول روی باقیمانده پلاک طبق ضوابط شهرسازی ضمن اخذ عوارضات نوسازی ، آتش نشانی و آموزش و پرورش ، فضای سبز اقدام نماید . درضمن رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور بعهده مالک می باشد . مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

4-نامه شماره 2509/97 مورخ 27/1/97 شهرداری (به شماره 117/97 مورخ 28/1/97 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 1387قطعه 1 بخش 11 ثبت اصفهان به شماره کامپیوتری 1001779 به نشانی خیابان امیرکبیر نرسیده به کوچه شهید مویدی متعلق به خانم ... : نظر باینکه شهرداری حسب توافقنامه شماره 1730 مورخ 22/1/97 درخصوص میزان در مسیر پلاک فوق با مالک به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است : مختصات ملک :534567x: 3611305:y

شمالاً به طول 80/8 متر به گذر ، شرقاً به طول 30/27 متر به پلاک ، جنوباً به طول 90/8 متر به گذر و غرباً به طول 30/27 متر به پلاک . مساحت کل پلاک به استناد سند ارائه شده و برابر گزارش واحد شهرسازی 60/241 مترمربع می باشد که مقدار 90/23 مترمربع عرصه آن درمسیر خیابان امیرکبیر و گذر 8 متری جنوب و مقدار 70/217 مترمربع باقیمانده دارد. مقرر گردید به ازاء واگذاری ، آزادسازی و کسر سند مالکیت درمسیر از طریق اجرای ماده 45 قانون اداره ثبت اسناد و پرداخت مبلغ 000/000/250 (دویست و پنجاه میلیون )ریال به حساب شهرداری منطقه با توجه به کاهش عوارضات مصوب ، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوز یک واحد تجاری به میزان 50 مترمربع در طبقه همکف ، چهار واحد انباری مسکونی به میزان 140مترمربع در طبقه زیرزمین ، چهارواحد پارکینگ به میزان 90 مترمربع در طبقه همکف ، یک واحد مسکونی به میزان 140مترمربع در طبقه اول ، یک واحد مسکونی به میزان 140 مترمربع در طبقه دوم ، یک واحد مسکونی به میزان 140 مترمربع در طبقه سوم و یک واحد مسکونی به میزان140متر مربع در طبقه چهارم روی باقیمانده پلاک طبق ضوابط و مقررات شهرسازی اقدام نماید . درضمن رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور بعهده مالکین می باشد . مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

5-نامه شماره 2557/97 مورخ 27/1/97 شهرداری ( به شماره 120/97 مورخ 28/1/97 دبیرخانه شورا ) عطف به مصوبه شماره 2494 مورخ 10/7/91 و پیرو شماره 49364 مورخ 30/6/91 منضم به تصویر کروکی موقعیت محل قسمتی از پلاک ثبتی 1224 و 1228 قطعه 10 نجف آباد به شماره کامپیوتری(3051776 – 3051776-3049246) متعلق به آقایان .... و خانم .... واقع در نبش بلوار ولیعصر(عج ) و خیابان احسان ، نظر به اینکه شهرداری حسب اصلاحیه توافقنامه شماره 78547 مورخ 26/12/96 درخصوص اصلاح میزان درمسیرو باقیمانده پلاک فوق براساس خط بدنه جدید با نامبردگان به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :

شمالاً به طول 25/36 متر به گذر ، شرقاً به طول 40/4 متر به پلاک ، جنوباً به طول 85/37 متر به بلوار ولی عصر (عج) و غرباً به طول 20/13متر به پلاک : مساحت کل پلاک باستناد توافق شماره 45810 مورخ 15/6/91 و برابر گزارش واحد شهرسازی 38/721 مترمربع می باشد که مقدار 84/372 مترمربع قبلاً در مسیر و مجدداً مقدار 99/44 مترمربع آن در مسیر ادامه خیابان احسان قرار دارد و مقدار 55/303 مترمربع باقیمانده دارد. مقرر گردید بازاء واگذاری، آزاد سازی تحویل و انتقال میزان در مسیر در یکی از دفاتر اسناد رسمی ، متقابلاً شهرداری نسبت به پرداخت مبلغ 000/000/600 (ششصد میلیون ) ریال در وجه آقای ... فرزند مرحوم حسین به شماره ملی 1091799195باستناد تقسیم نامه ارائه شده از طرف مالکین فوق نسبت به اصلاح معوضات قید شده در بند 5 صورتجلسه توافق شماره 45810 مورخ 15/6/91 اقدام و بشرح ذیل تغییر پیدا نماید :

صدور مجوز چهارواحد تجاری به میزان 55/303 مترمربع در طبقه همکف ، یک واحد دفترکار حسب نقشه تفکیکی به شماره 3 به میزان 11/76 مترمربع در طبقه اول ، دو واحد مسکونی حسب نقشه تفکیکی به شماره 2-1 به میزان 55/189 مترمربع در طبقه اول ، دو واحد مسکونی حسب نقشه تفکیکی به شماره 1-2 به میزان 55/189 مترمربع در طبقه دوم و بالکن تجاری حسب نقشه تفکیکی به شماره 1-2 به میزان 25/30 مترمربع روی باقیمانده پلاک طبق ضوابط و مقررات شهرسازی پس از اخذ عوارضات نوسازی ، آتش نشانی و آموزش و پرورش بدون اخذ هرگونه وجه دیگری اقدام نماید . در ضمن رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور بعهده مالک می باشد . بدیهی است با امضاء این اصلاحیه توافقنامه ، مفاد توافقنامه 45810 مورخ 15/6/91 کان لم یکن می گردد . مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

6-نامه شماره 2499/97 مورخ 27/1/97 شهرداری ( به شماره 116/97 مورخ 28/1/97 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر کروکی موقعیت محل قسمتی از پلاک ثبتی 5/1214 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان به شماره کامپیوتری 3050493 به نشانی بلوار ولیعصر (عج ) ادامه خیابان 18 متری بهار متعلق به آقای ... وکالتاً از طرف خانم ... نظر به اینکه شهرداری حسب توافقنامه شماره 1734 مورخ 22/1/97 درخصوص میزان درمسیر پلاک فوق با مالک به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :

مختصات ملک : 536261 : x 3609835 : y

شمالاً به طول 95/6 متر به پلاک ، شرقاً به طول 70/14 متر به پلاک ، جنوباً به طول 50/6 متر به گذر و غرباً به طول 14 متر به پلاک . مساحت کل پلاک به استناد سند ارائه شده و برابر گزارش واحد شهرسازی 50/96 مترمربع عرصه که مقدار 34/32 مترمربع آن در مسیر خیابان 18 متری ادامه بهار و مقدار 16/64 مترمربع باقیمانده دارد . مقرر گردید بازاء واگذاری ، آزادسازی و تحویل زمین واقع در طرح و انتقال میزان در مسیر در یکی از دفاتر اسناد رسمی و پرداخت مبلغ 000/000/350 (سیصد و پنجاه میلیون ) ریال به حساب شهرداری منطقه با توجه به کاهش عوارضات مصوب ، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوز یک واحد انباری تجاری به میزان 16/64 مترمربع در زیرزمین و یک واحد تجاری به میزان 16/64 مترمربع در طبقه همکف روی باقیمانده پلاک طبق ضوابط و مقررات شهرسازی ضمن اخذ عوارضات نوسازی ، آتش نشانی ، فضای سبز و آموزش و پرورش اقدام نماید در ضمن رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور بعهده مالک می باشد . (درضمن تا زمان آزادسازی مسیر خیابان 18متری ادامه بهار مالک حق هیچگونه درب و پنجره به گذر غربی را ندارد ) مطرح که پس از بحث و بررسی باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

ختم جلسه: جلسه ساعت 20 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت.+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

© تمامی حقوق این سایت برای پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد محفوظ است/ هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.