پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

شصت و چهارمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

شصت و چهارمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد شنبه( 5/3/1397)

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)، شصت و چهارمین(64) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز شنبه مورخ 5/3/97 ساعت 17 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید. سپس جناب آقای مهندس گودرزی ریاست محترم شورای اسلامی شهر نجف آباد ضمن عرض سلام و خیر مقدم خدمت اعضاء محترم شورای اسلامی شهر دستور کار جلسه را مطرح فرمودند.


 

*مشروح مذاکرات ، تصمیمات و مصوبات جلسه 64:

*در ابتدا جناب آقای مهندس منتظری شهردار محترم نجف آباد در صحن علنی شورا حضور بهم رساندند و به سوالات اعضاء محترم شورا پیرامون برق واحد صنعتی شهرک کاوه – کمیسیون حفاری – آسفالت مدارس نشاط و کامرانی – سیتی سنتر و ... پاسخ دادند .

سپس نامه ها و لوایح واصله به دبیرخانه شورای اسلامی شهر مورد بررسی قرار گرفت و بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

1-نامه شماره 9808 /97 مورخ 1/3/97 شهرداری ( به شماره 702/97 مورخ 5/3/97 دبیرخانه شورا )منضم به تصویر کروکی موقعیت محل قسمتی از پلاکهای ثبتی 1و4/342 قطعه 5 نجف آباد به شماره کامپیوتری 3052889متعلق به آقای سعید موسوی واقع در طرح تعریض خیابان امام (ره ) و خیابان بهداشت ، نظر به اینکه شهرداری حسب توافقنامه شماره 7749 مورخ 24/2/97 درخصوص میزان درمسیر پلاکهای فوق با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :

مختصات ملک : 536124 :x 3610502:y

شمالاً بطول 47/13 متر به گذر ، شرقاً بطول 80/39 متر به پلاک . جنوباً بطول 96/13 و 7/0و 10/8 متر به پلاک ، غرباً بطول 30/8 و 10/34 متر به پلاک و 80/4 متر به گذر . مساحت کل پلاک باستناد سند مالکیت به مساحت 88/610 و گزارش واحد شهرسازی 45/580 متر مربع که مقدار 43/30 متر مربع عرصه درمسیر خیابان بهداشت و میزان 45/580 مترمربع باقیمانده دارد . مقرر گردید به ازاء واگذاری ، آزادسازی و انتقال میزان درمسیر در یکی از دفاتر اسناد رسمی و پرداخت مبلغ 000/278/586/5 (پنج میلیارد و پانصد و هشتاد و شش میلیون و دویست و هفتاد و هشت هزار ) ریال به حساب شهرداری منطقه با توجه به کاهش عوارضات مصوب ، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوز دوازده واحد پارکینگ تجاری به میزان 45/580 مترمربع در زیر زمین – یک واحد تجاری ، رامپ و ایستگاه پله به میزان 45/580 مترمربع در طبقه همکف و بالکن داخلی ( تجاری ) به میزان 80 متر مربع درطبقه همکف روی باقیمانده پلاک طبق ضوابط و مقررات شهرسازی ضمن اخذ عوارضات نوسازی ،آتش نشانی ، فضای سبز و آموزش و پرورش بدون اخذ هرگونه وجه دیگری اقدام نماید در ضمن رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور بعهده مالک می باشد . مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

2-نامه شماره 9821/97 مورخ 2/3/97 شهرداری ( به شماره 697/97 مورخ 5/3/97 دبیرخانه شورا ) عطف به مصوبه­های 3646 مورخ 26/9/96 و 4914 مورخ 8/12/96 نظر به اینکه شهرداری برابر صورتجلسه توافقی 2463 مورخ 27/1/97 درخصوص تعیین تکلیف و تهاتر کل طلب آقای قیصری (موضوع توافقنامه 51747 مورخ 9/9/96 و مصوبه 3646 مورخ 26/9/96 ) با قسمتی از بدهی آقای مهدی رشیدی ( موضوع توافقنامه 68941 مورخ 25/11/96 و مصوبه 4914 مورخ 8/12/96 ) با آقای علیرضا قیصری به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :

در اجرای دستور شماره 59032 مورخ 13/10/96 ذیل درخواست آقای علیرضا قیصری پیرامون توافقنامه51747 مورخ 9/9/96 و مصوبه 3646 مورخ 26/9/96 شورای اسلامی شهر نجف آباد درخصوص تهاتر طلب نامبرده بابت غرامت میزان در مسیر پلاک ثبتی 6 اصلی قید شده در توافقنامه فوق الذکر با بدهی پرونده پلاک ثبتی 1083 قطعه 5 نجف آباد به شماره کامپیوتری (3051296 ) جلسه­ای در محل شهرداری منطقه پنج تشکیل و بشرح زیر تصمیم گیری شد :

1-برابر توافقنامه 51747 فوق الذکر طلب نامبرده بابت غرامت میزان درمسیر پلاک ثبتی 6 اصلی واقع در طرح تعریض بلوار جمهوری و گذر 12 متری مبلغ 000/780/331/1 (یک میلیارد و سیصد و سی و یک میلیون و هفتصد و هشتاد هزار) ریال تعیین گردیده است .

2-برابر توافقنامه شماره 68941 مورخ 25/11/96 و مصوبه شماره 4914 مورخ 8/12/96 بدهی پرونده پلاک ثبتی 1083 صدر الاشاره بابت مابه التفاوت ارزش مجوزات امتیازی متعلق به آقای مهدی رشیدی مبلغ 000/780/531/2 (دومیلیارد و پانصد و سی و یک میلیون و هفتصد و هشتاد هزار) ریال به غیر از عوارضات آموزش و پرورش و آتش نشانی تعیین گردیده است .

3-مقرر گردید طلب 000/780/331/1 (یک میلیارد و سیصد و سی و یک میلیون و هفتصد و هشتاد هزار ) ریال مشخص شده در ردیف یک از مبلغ بدهی مشخص شده در ردیف دو کسر و برابر ضوابط و مقررات اقدام گردد .

4-با عنایت به استفاده طلب 000/780/331/1 ریال بر اساس بند 3 بالا بنابراین کل طلب آقای علیرضا قیصری صدرالاشاره قید شده در توافقنامه 51747 تسویه گردید .

5-باقیمانده بدهی پرونده 1083 بمبلغ 000/000/200/1 (یک میلیارد و دویست میلیون) ریال می باشد که مقرر گردید توسط آقای مهدی رشیدی به حساب شهرداری منطقه یک واریز گردد .

6-مفاد این صورتجسه توافقی پس از تأیید و تصویب شورای اسلامی شهر قابلیت اجرائی دارد .

مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

3-نامه شماره 9550مورخ 1/3/97 شهرداری ( به شماره 683/97 مورخ 5/3/97 دبیرخانه شورا ) باعنایت به درخواست شهرداری منطقه یک مبنی بر پرداخت بخشی از مطالبات پیمانکاران از محل فروش املاک منطقه شهرداری در نظر دارد در راستای پرداخت مطالبات پیمانکاران شهرداری منطقه با رعایت تشریفات مزایده نسبت به فروش عرصه 3 پلاک مسکونی تحت پلاک ثبتی 1/151 قطعه 6 واقع در بلوار فجر کوچه 20 متری روبروی مجتمع یاس مدینه به متراژ 25/738 مترمربع که طی صورتجلسه 73352 مورخ 25/9/91 به تملک شهرداری درآمده براساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری از طریق آگهی مزایده طبق آیین نامه مالی شهرداری اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق در صورتیکه شهرداری مشخص نماید فروش این پلاکها برای پرداخت بدهی به کدام پیمانکاران صورت می پذیرد باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

ختم جلسه: جلسه ساعت 20 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص )خاتمه یافت.
 + 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

© تمامی حقوق این سایت برای پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد محفوظ است/ هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.