پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

هفتاد و یکمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

هفتاد و یکمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد دوشنبه ( 25/4/1397)

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)، هفتادو یکمین(71) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز دوشنبه مورخ 25/4/97 ساعت 17 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید. سپس جناب آقای مهندس گودرزی رئیس محترم شورای اسلامی شهر ضمن عرض سلام و خیرمقدم خدمت اعضاء محترم شورای اسلامی شهر دستور کار جلسه را مطرح فرمودند.

*مشروح مذاکرات ، تصمیمات و مصوبات جلسه 71:


 

* در ابتدا با دعوت و هماهنگی قبلی جناب آقای رضایی مدیرعامل محترم سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بهمراه آقای کرمی مدیرعامل فروشگاه نور در جلسه رسمی شورا حضور بهم رساندند . اعضاء محترم شورا سئوالات خویش را از ایشان پیرامون درآمد و هزینه­های فروشگاه نور پرسیدند و ایشان اشاره نمودند که هزینه های ، مربوط به حقوق پرسنل اجاره بیمه برق تبلیغات و ... می باشد و با توجه به شرایط فعلی که قدرت خرید مردم کاهش یافته و بیشتر خرید اشخاص به کالاهای ضروری مربوط می گردد ، خرید جهت مایحتاج فروشگاه بطور مستقیم از کارخانه­ها میباشد که بتوانیم با قیمت پایین تر خرید نمائیم و در نهایت ایشان درخواست داشتند که امسال نیز واگذاری فروشگاه به ایشان باشد و در سالهای آینده مزایده زودتر از موعد برگزار گردد تا متضرر نشوند که در نهایت بحث و بررسی و تبادل نظر راجع به این موضوع به جلسات آینده موکول گردید . پیرامون شرایط فعلی تاکسی­ها با وجود اسنپ و تپ سی بررسی گردید. جناب آقای رضایی توضیحاتی در این خصوص دادند که خیلی از آژانس ها و تاکسی­ها در حال حاضر بیکار شده­اند که در نهایت اعضاء محترم خواهان ساماندهی در این خصوص گردیدند.

* نامه شماره 20397/97 مورخ 20/4/97 شهرداری (به شماره 1261/97 مورخ 24/4/97 دبیرخانه شورا) موضوع صورتجلسه مورخ 12/4/97 درخصوص بررسی موارد شهرک صنعتی کاوه در جلسه قرائت و به اطلاع اعضاء محترم رسید .

سپس نامه ها و لوایح واصله به دبیرخانه شورای اسلامی شهر مورد بررسی قرار گرفت و بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

1-نامه شماره 21480/97 مورخ 25/4/97 شهرداری با عنایت به درخواست شماره 14580 مورخ 23/3/97 هیأت امناء مسجد امام حسن مجتبی (ع) نجف آباد با موضوع همکاری و مساعدت لازم جهت پرداخت هزینه­های تسویه عوارضات صدور پروانه ساختمانی و جرائم متعلقه به پلاک ثبتی شماره 271/28 واقع در منطقه 5 ، خیابان شریعتی ، سه راه طالقانی متعلق به این مسجد شهرداری در نظر دارد نسبت به انجام مراحل قانونی گردش مالی پرداخت کمک و مساعدت ، وصول عوارض مربوطه و تأمین مذکور از محل ردیف کمک ها و پرداخت به موسسات عمومی بودجه سال جاری و پایدار نمودن آن در اصلاح بودجه سال 1397 و از محل درآمدهای عمومی شهرداری اقدام نماید. مطرح که پس از بحث و بررسی با تخصیص و پرداخت هزینه صدرالاشاره تا سقف مبلغ 000/000/190 ریال با توجه به عام المنفعه بودن این مکان مذهبی، فرهنگی و در راستای رعایت و اجرای مفاد بندهای 8 و 22 از ماده 55 قانون شهرداریها باستناد بندهای 4،8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید.

 

2-نامه شماره 17179/97 مورخ 5/4/97 شهرداری (به شماره 1079/97 مورخ 6/4/97 دبیرخانه شورا ) موضوع واگذاری بهره­برداری پارکینگ­های پارکهای سطح شهر (کوهستان ، لاله ، آبشار ) باستناد مصوبه شماره 12/97 مورخ 13/2/97 هیأت مدیره سازمان پس از اخذ نظریه کارشناسی رسمی دادگستری مطرح که پس از بحث و بررسی موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .

 

3-نامه شماره 18851/97 مورخ 13/4/97 شهرداری (به شماره 1185/97 مورخ 16/4/97 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر نامه شماره 179/97 مورخ 3/4/97 سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری نجف آباد با موضوع تعیین و معرفی آقای مجید محمدی بعنوان مسئول امورمالی سازمان که براساس بند 1 صورتجلسه شماره 02/148 -97 مورخ 21/3/97 شورای سازمان بتصویب رسید. مطرح که پس از بحث و بررسی با عنایت به تبصره ذیل ماده 11 اساسنامه سازمان مذکور و باستناد بند 30 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .

 

4-نامه شماره 18843/97 مورخ 13/4/97 شهرداری (به شماره 1188/97 مورخ 16/4/97 دبیرخانه شورا) با عنایت به درخواست سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری مبنی بر افتتاح حساب های بانکی نزد بانک ملی شعبه مرکزی نجف آباد کد 3211، شهرداری در نظر دارد به جهت بهره­برداری مجموعه امور مالی و درآمد از مزایای سیستم های نوین بانکی و سامانه مدیریت حساب های بانکی و سامانه مدیریت حسابهای بانکی و نظارت جامع و ایجاد وحدت رویه درخصوص واریز و برداشت از حساب های بانکی شهردای مرکزی و سازمانهای وابسته، نسبت به افتتاح حسابهای جاری تحت عناوین درآمد ، هزینه وسپرده سازمان بهسازی عمران و بازآفرینی فضاهای شهری و همچنین در صورت نیاز در آینده به حساب های درآمد ، هزینه ،سپرده و سپرده پس انداز کوتاه مدت جهت این سازمان نزد شعبه مذکور اقدام نماید. مطرح که پس از بحث و بررسی با افتتاح حسابهای صدرالاشاره با توجه به بند 9 از ماده 6 اساسنامه سازمان مذکور به استناد بند 30 و تبصره ذیل بند 12 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .

 

5-نامه شماره 18863/97 مورخ 13/4/97 شهرداری (به شماره 1186/97 مورخ 16/4/97 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر کروکی موقعیت محل قسمتی از پلاک ثبتی 284 قطعه 4 نجف آباد به شماره کامپیوتری(53664)متعلق به ... واقع در تعریض خیابان مجاهد شمالی، نظر به اینکه شهرداری حسب توافقنامه شماره 15664مورخ29/3/97 درخصوص میزان در مسیر با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :

مختصات 3611476:y 532918:x

شمالاً بطول 40/9 متربه گذر . شرقاً بطول 2/11 متر به گذر جنوباً بطول 50/9 متر به پلاک و غرباً بطول 2/11 متر به پلاک . مساحت کل پلاک باستناد گزارش واحد شهرسازی 40/106 مترمربع عرصه که مقدار 7/28مترمربع در مسیر خیابان و پخ و مقدار 36/77 مترمربع باقیمانده دارد . مقرر گردید پس از تحویل، واگذاری و انتقال میزان در مسیر در یکی از دفاتر اسناد رسمی بنام شهرداری ، متقابلاً شهرداری نسبت به تفکیک باقیمانده پلاک به مساحت 36/77 مترمربع بصورت یک واحد تجاری ضمن اخذ عوارضات آتش نشانی، آموزش و پرورش و نوسازی طبق ضوابط و مقررات شهرسازی اقدام نماید . لازم بذکر است به غیر از هزینه تفکیک مابقی عوارضات متعلقه را بدهکار می باشد . مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .

 

6-نامه شماره 20343/97 مورخ 20/4/97 شهرداری (به شماره 1255/97 مورخ 24/4/97دبیرخانه شورا) نظر به اینکه آقای .. برابر مفاد صورتجلسه شماره 17468 مورخ 6/4/97 نسبت به واگذاری، تحویل و صلح کلیه حقوق خود راجع به 2000 مترمربع عرصه تحت شماره پلاک ثبتی 14/761 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان واقع در انتهای مجتمع مسکونی سعیدفر خیابان ابوالفضل (بعنوان مجموعه فرهنگی، آموزشی و ورزشی صالحین) به شهرداری اقدام نموده که به شرح ذیل منعکس است :

صورتجلسه انتقال و واگذاری

در تاریخ 28/3/97 جلسه­ای با حضور جناب آقای مسعود منتظری شهردار نجف آباد و جناب آقای علی صالحی فرزند محمدحسن به شماره شناسنامه 59 و کد ملی 1090762631 و سایر امضاء کنندگان ذیل تشکیل و توافقاتی در شش بند به شرح زیر حاصل گردید .

  1. بدینوسله آقای علی صالحی مالک هشتاد و یک سهم مشاع از پانصد و هفتاد و شش سهم عرصه و اعیان پلاک ثبتی چهارده فرعی از هفتصد و شصت و یک اصلی ناحیه 4 بخش ثبتی 11 که بصورت مفروزالتصرف واقع در نجف آباد انتهای مجتمع مسکونی سعیدفر بوده اقدام به واگذاری، تحویل و صلح کلیه حقوق خود راجع به 2000 مترمربع خالص از پلاک فوق به شهرداری نجف آباد بصورت رایگان و غیرمعوض نموده و متعهد به انتقال اسناد مالکیت در اسرع وقت بنام شهرداری نجف آباد گردید، تصریح می گردد قطعه زمین مورد صلح همزمان با تنظیم این سند تحویل شهرداری نجف آباد شده و مسئولیت کشف هر گونه فساد در توافق و یا مستحق للغیر درآمدن اراضی مورد انتقال و جبران خسارات وارده به شهرداری در این خصوص با انتقال دهنده می باشد ، مالک از پرداخت هر گونه وجهی درخصوص اراضی مورد انتقال تحت هر عنوان اعم از هزینه تفکیک و یا نقل و انتقال و غیره به شهرداری معاف است .
  2. برابر توافق حاصله و شرط ضمن عقد لازم شهرداری متعهد و ملتزم شرعی و قانونی گردید که از مکان موصوف صرفاً در جهت مصارف عمومی شهر و در راستای امور فرهنگی، ورزشی ، اجتماعی از جمله ساخت فرهنگسرا، کتابخانه عمومی و سالن مطالعه، سالن اجتماعات(جهت برگزاری همایشهای مذهبی، اجتماعی، ملی و برگزاری کلاسهای مربوط به معارف مذهبی و غیره) و احداث مرکز ورزشی و سایر امور مربوطه در راستای اهداف فوق و متناسب با نیاز شهر و شهروندان اقدام نماید، تصریح و تأکید می گردد که شهرداری نجف آباد حق تغییر کاربری مکان یا استفاده از محل در غیر از جهات ذکر شده را نداشته، بدیهی است درصورت تخلف از این شرط موضوع الزام شهرداری از طریق مراجعه به مراجع ذی صلاح قابل پیگیری می باشد .
  3. شهرداری نجف آباد بدینوسیله متعهد گردید در تمام موارد مربوطه قبل از هر گونه تغییر در نحوه­ی استفاده موافقت ناظرین تعیینی را جلب نماید، در صورت حدوث هرگونه اختلاف نظر فی مابین ناظرین و شهرداری نظر اکثریت اعضاء شورای اسلامی وقت شهر نجف آباد برای طرفین قاطع و الزام آور می باشد .
  4. برابر توافق حاصله نظارت بر تعیین مصادیق و یا تغییر جهات مورد استفاده توسط شهرداری، بر عهده حجت الاسلام حاج آقا غلامحسین قیصریها فرزند براتعلی به شماره ملی 1090985721 و آقای محمدرضا صالحی نجف آبادی فرزند علی به به شماره ملی 1091054495 می باشد و بعد از ایشان با شخص تعیینی از طرف ایشان بوده و ترتیب تعیین ناظر بعدی به همین شکل توسط ناظر قبلی میسر می باشد .مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستتناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

 

7-نامه شماره 18873/97 مورخ 13/4/97 شهرداری (به شماره 1187/97 مورخ 16/4/97 دبیرخانه شورا) با عنایت به اینکه سازمان اتوبوسرانی شهرداری در نظر دارد باستناد بند 4 نامه شماره 8427 مورخ 9/3/96 مدیر کل دفتر حمل و نقل عمومی و ترافیک شهری نسبت به افزایش هزینه صدور تمدید پروانه فعالیت و پروانه اشتغال رانندگان ناوگان مسافری و باری به شرح جدول ذیل اقدام نماید.

.

کاربری ناوگان مسافری

هزینه صدور پروانه فعالیت ناوگان مسافری

هزینه صدور پروانه اشتغال رانندگان ناوگان مسافری (به استثنای هزینه آموزش)

هزینه تمدید هریک از پروانه ها

هزینه دوره آموزش برای دریافت پروانه اشتغال

سال

مصوب 96

پیشنهادی 97

مصوب 96

پیشنهادی 97

مصوب 96

پیشنهادی 97

مصوب 96

پیشنهادی 97

تا ظرفیت 15 نفر

000/500

000/600

000/500

000/600

000/250

000/300

000/60

000/70

ظرفیت از 16 الی 26 نفر 

000/000/1

000/200/1

000/000/1

000/200/1

000/500

000/600

000/60

000/70

ظرفیت بالای 27 نفر

000/500/1

000/800/1

000/500/1

000/800/1

000/750

000/900

000/60

000/70

 

کاربری ناوگان مسافری

هزینه صدور پروانه فعالیت ناوگان باری

هزینه صدور پروانه اشتغال رانندگان ناوگان باری (به استثنای هزینه آموزش)

هزینه تمدید هریک از پروانه ها

هزینه دوره آموزش برای دریافت پروانه اشتغال

سال

مصوب 96

پیشنهادی 97

مصوب 96

پیشنهادی 97

مصوب 96

پیشنهادی 97

مصوب 96

پیشنهادی 97

زیر سه و نیم

(5/3)تن

000/500

000/600

000/500

000/600

000/250

000/300

000/60

000/70

بین سه و نیم (5/3) تن تا شش (6)تن 

000/700

000/900

000/700

000/900

000/350

000/450

000/60

000/70

بیش از 6 تن

000/000/1

000/200/1

000/000/1

000/200/1

000/500

000/600

000/60

000/70

مطرح که پس از بحث و بررسی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

ختم جلسه: جلسه ساعت 20:30 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت.

 + 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

© تمامی حقوق این سایت برای پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد محفوظ است/ هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.