پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

هشتادمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

هشتادمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد / دوشنبه( 12/6/1397)

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)، هشتادمین(80) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز دوشنبه مورخ 12/6/97 ساعت 17 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید. سپس جناب آقای مهندس ابوترابی ریاست محترم شورای اسلامی شهر ضمن عرض سلام و خیرمقدم خدمت اعضاء محترم شورای اسلامی شهر و تبریک ولادت حضرت امام موسی کاظم(ع) ­و تأکید نزدیکی ایام محرم الحرام آرزو نمود که بتوان از پیروان راستین امام حسین(ع) باشیم .سپس دستور کار جلسه را مطرح فرمودند.

*مشروح مذاکرات ، تصمیمات و مصوبات جلسه 80:

*در ابتدا با دعوت و هماهنگی قبلی جناب آقایان مغزی قائم مقام و معاون محترم برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی به همراه آقای مهدیه رئیس محترم امور مالی شهرداری و آقایان ایزدی و شکری زاده از موسسه محترم حسابرسی دقیق تراز سپاهان در جلسه رسمی شورا حضور بهم رساندند .


 

جناب آقای مغزی ضمن تبریک به هیأت رئیسه جدید شورا و تشکر از هیأت رئیسه قبلی برای ایشان آرزوی موفقیت نمودند. وی به ارائه گزارش مختصری از پروژه­های در حال انجام در سطح شهر پرداختند . کشتارگاه صنعتی در حال انجام است . بوستان زندگی و خیابان امام شرقی نیز روند کار بصورت عادی در حال انجام است . پیمانکار ورودی غرب نجف آباد نیز مشخص گردیده است ، خاکبرداری خیابان ملک الشعرای بهار نیز در حال اجراست . پیاده رو سازی بلوار شهید آیت – پیاده روسازی خیابان خرم (لا) ، بهسازی آبرسانی پارک فیروزه و پیاده­رو سازی خیابان فردوسی و خیابان حافظ نیز در حال انجام است. سپس آقایان ایزدی و شکری زاده به بیان گزارش حسابرسی سال 96 پرداختند و به سئوالات اعضاء محترم شورا ­­در این خصوص پاسخ داده شد .

سپس نامه ها و لوایح واصله به دبیرخانه شورای اسلامی شهر مورد بررسی قرار گرفت و بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

1-نامه شماره 31584 مورخ 5/6/97 شهرداری ( به شماره 1902/97 مورخ 6/6/97 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 860 قطعه 4 نجف آباد به شماره کامپیوتری (2012471) متعلق به آقای ... واقع در تعریض بلوار کشاورز و جمهوری ، نظر به اینکه شهرداری حسب توافقنامه شماره 31583 مورخ 5/6/97 درخصوص میزان در مسیر پلاک فوق با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :

حدود اربعه ملک 3611784:y 532258 : x

شمالاً بطول 69 متر به گذر – شرقاً بطول 81/19 متر به پلاک – جنوباً بطول 02/72 متر به گذر و غرباً بطول 79/26 متر به گذر . مساحت کل پلاک باستناد گزارش واحد شهرسازی 58/1639 مترمربع عرصه که 87/976 مترمربع در مسیر خیابان کشاورز و بلوار جمهوری و کرمی و مقدار 72/662 مترمربع باقیمانده دارد.

مقرر گردید مالک پس از تحویل و واگذاری و انتقال میزان در مسیر بنام شهرداری و یا اجرای ماده 45 قانون ثبت اسناد ، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوز دوازده واحد تجاری به میزان 72/662 مترمربع در طبقه همکف و دوازده واحد انباری تجاری به میزان 72/662 مترمربع در زیرزمین و واگذاری عرصه 59/2 مترمربع به پلاک حسب ارزیابی شماره 13674 مورخ 20/3/97 طبق ضوابط شهرسازی و در صورت نیاز ارجاع به کمیسیون ماده پنج اقدام نماید.

مقرر گردید مالک نسبت به پرداخت مبلغ 000/232/078/6 (شش میلیارد و هفتاد و هشت میلیون و دویست و سی و دو هزار ریال ) با اعمال کاهش عوارضات بازای مجوزات درخواستی در باقیمانده پلاک در وجه شهرداری بصورت نقد و اقساط اقدام نماید.

مقرر گردید شهرداری نسبت به پرداخت غرامت در مسیر به مبلغ 000/985/395/4 (چهار میلیارد و سیصد و نود و پنج میلیون و نهصد و هشتاد و پنج هزار ریال ) در وجه مالکین بصورت نقد و اقساط اقدام نماید.

رعایت حقوق ارتفاقی مجاورین و هرگونه ادعای احتمالی مالکیتی بعهده مالکین بوده و شهرداری هیچگونه تعهدی در قبال آن ندارد.

صدور مجوزات و یا گواهی عدم خلاف امتیازات ذیل بدون اخذ هر گونه وجهی به غیر از آتش نشانی و آموزش و پرورش و نوسازی می باشد .

هرگونه تغییر متراژ براساس طرحهای آتی در مسیر و باقیمانده مجدداً بررسی و اصلاحیه توافق تنظیم میگردد .

دسترسی انباری تجاری به نحوی انجام پذیرد که هیچگونه دسترسی به معابر اصلی و فرعی نداشته باشد. مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .

2-نامه شماره 31579/97 مورخ 5/6/97 شهرداری ( به شماره 1901/97 مورخ 6/6/97 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر کروکی موقعیت محل قسمتی از پلاک ثبتی 1/471 قطعه 7 نجف آباد بخش 11 نجف آباد به شماره کامپیوتری (2053444) متعلق به آقای ... واقع در طرح احداث خیابان 15خرداد جنوبی ، نظر به اینکه شهرداری حسب توافقنامه شماره 26864 مورخ 15/5/97 درخصوص میزان در مسیر با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :

شمالاً بطول 6 مترمربع به گذر – شرقاً بطول 30/18 مترمربع به پلاک – جنوباً بطول 6 مترمربع به پلاک و غرباً بطول 30/18 متر به پلاک . مساحت کل پلاک باستناد سند مالکیت و گزارش واحد شهرسازی 80/109 مترمربع که حسب گزارش واحد نقشه برداری کل پلاک در مسیر خیابان قرار دارد . مقرر گردید شهرداری نسبت به صدور پروانه یا تسویه حساب به مبلغ 000/600/768 ریال حسب ارزیابی شماره 25767 مورخ 7/5/96 به صورت امتیاز شناور حسب تعرفه ها و عوارضات سال 96 اقدام که بنا بر معرفی مالک مبلغ 400/787/85 ریال با اعمال تخفیفات مصوب بر روی پلاک ثبتی 1/775 قطعه 3 شماره کامپیوتری (1052503) متعلق به خانم ... اقدام و مابقی مانده طلب آقای ... به مبلغ 600/812/682 ریال بر روی پرونده­های معرفی مالک پس از نقل و انتقال کل پلاک در مسیر به مساحت 80/109 مترمربع در یکی از دفاتر رسمی اقدام نماید . ( باتوجه به درخواست 13385 مورخ 19/3/97 مالک ) مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق برابر بند 14 ماده 80 وظایف شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

3-نامه شماره 31580/97 مورخ 5/6/97 شهرداری (به شماره 1900/97 مورخ 6/6/97 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر کروکی موقعیت محل قسمتی از پلاک ثبتی 843 قطعه 2 نجف آباد به شماره کامپیوتری (3003506) متعلق به ورثه ... واقع در خیابان گلبهار کوی شهید قنبریها ، نظر به اینکه شهرداری حسب توافقنامه شماره 30000 مورخ 29/5/97 درخصوص تملک پلاک فوق الذکر با نامبردگان به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :

361026600=y 53402600=x

شمالاً بطول 80/12 متر به پلاک – شرقاً بطول 50/24 متر به پلاک – جنوباً بطول 80/12 متر به پلاک و غرباً بطول 5/24 متر به پلاک و گذر . مساحت کل پلاک باستناد گزارش واحد شهرسازی 60/313 مترمربع عرصه می باشد . مقرر گردید شهرداری نسبت به پرداخت مبلغ فوق الذکر بصورت نقد و اقساط در وجه مالکین اقدام نماید . آخرین قسط پرداخت پس از نقل و انتقال میزان کل مالکیت در یکی از دفاتر اسناد رسمی ، مالکین متعهد می گردند نسبت به تحویل ملک اقدام نموده و هر گونه ادعای مالکیت را شخصاً پاسخگو باشند . مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 وظایف و شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

4-نامه شماره 29244/97 مورخ 25/5/97 شهرداری ( به شماره 1776/97 مورخ 28/5/97 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر نامه شماره 13332/97 مورخ 6/5/97 سازمان خدمات موتوری شهرداری نجف آباد بانضمام یک جلد تفریغ بودجه سال 96 که بر اساس صورتجلسه مورخ 3/5/97 شورای محترم سازمان مذکور به تصویب رسیده است . مطرح که پس از بحث و بررسی تفریغ بودجه سال 96 سازمان خدمات موتوری شهرداری باستناد بند 12 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .

5-نامه شماره 31582/97 مورخ 5/6/97 شهرداری (به شماره 1903/97 مورخ 6/6/97 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر کروکی موقعیت محل قسمتی از پلاک ثبتی 708 قطعه 4 به شماره کامپیوتری (2012551) متعلق به آقایان ... ، ... و ... و خانم ... واقع در طرح تعریض خیابان 17 شهریور غربی و خیابان کشاورز مرکزی ، نظر به اینکه شهرداری حسب توافقنامه شماره 26856 مورخ 15/5/97 درخصوص آزادسازی میزان در مسیر و تملک قسمتی از باقیمانده پلاک فوق با نامبردگان به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :

حدود اربعه ملک : 3610994=y 532235=x

شمالاً بطول 03/13 متر به پلاک – شرقاً بطول 92/30 متر به گذر و پلاک – جنوباً بطول 93/12 متر به پلاک و غرباً بطول 87/30 متر به گذر . مساحت کل پلاک باستناد گزارش واحد شهرسازی 06/410 مترمربع عرصه که حسب گزارش واحد نقشه برداری مقدار 02/379 مترمربع در مسیر گذر و مقدار 04/31 مترمربع باقیمانده دارد ، مقرر گردید پس از تحویل ، واگذاری و انتقال میزان در مسیر ، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوز یک واحد انباری تجاری به میزان 53/22 متر مربع در زیرزمین باقیمانده ضلع شمال پلاک 708 و یک واحد تجاری به میزان 53/22 مترمربع در طبقه همکف و دفتر کار به میزان 53/22 مترمربع در طبقه اول روی باقیمانده ضلع شمال پلاک 708 واقع در تقاطع 17 شهریور و کشاورز و صدور مجوز یک واحد انباری مسکونی در طبقه زیرزمین و یک واحد مسکونی در طبقه همکف پلاک ثبتی 72/790 واقع در ویلاشهر – بلوار آزادگان – خیابان گلزار طبق ضوابط و مقررات شهرسازی ضمن اخذ عوارضات آتش نشانی ، آموزش و پرورش و نوسازی و بدون اخذ هر گونه وجه دیگری اقدام نماید . ضمناً معوض ملکی بصورت عرصه پلاک مسکونی به پلاک ثبتی 72/790 به مساحت 180 مترمربع و ارزش ریالی هر مترمربع 000/000/6 ریال و ارزش کل 000/000/080/1 ریال طبق ضوابط و مقررات شهرسازی واقع در ویلاشهر – بلوار آزادگان – خیابان گلزار می باشد. لازم بذکر است اسناد مالکیت عوض و معوض پس از رفع موانع قانونی و اخذ سند مالکیت شهرداری در یکی از دفاتر اسناد رسمی بصورت همزمان نقل و انتقال صورت می پذیرد . ضمناً مبلغ 200/502/85 ریال امتیاز شناور بر روی پرونده­های معرفی مالک اقدام می گردد . مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

6-نامه شماره 31211/97 مورخ 4/6/97 شهرداری ( به شماره 1856/97 مورخ 5/6/97 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر نامه شماره 134189/97 مورخ 20/5/97 سازمان رفاهی تفریحی شهرداری نجف آباد با موضوع اعلام لیست اماکن و فضاهایی که در اختیار سازمان که به شرح ذیل منعکس است :

اجاره بهای اماکن و مراکز سازمان رفاهی تفریحی شهرداری نجف آباد  ضمیمه نامه شماره 97678 مورخ 21/3/97

ردیف

مشخصات و آدرس محل

مساحت

اجاره بهای ماهیانه

اجاره بهای سالیانه

1

اجاره فضای یک باب غرفه اغذیه فروشی واقع در ضلع شرقی پارک کوهستان منطقه 2

30مترمربع

000/000/10

000/000/120

2

اجاره فضای مجموعه ترامپولین واقع در پارک کوهستان منطقه دو

100 مترمربع

000/500/8

000/000/102

3

اجاره یک باب غرفه اغذیه فروشی واقع در پارک لاله

غرفه شمالی منطقه یک

35 مترمربع

000/000/4

000/000/48

4

اجاره یک باب واحد تجاری جنب کتابخانه شهید محمد منتظری خیابان شریعتی غربی منطقه 5

15 مترمربع

000/000/2

000/000/24

5

اجاره فضای یک باب غرفه نمایشگاه و فروشگاه عفاف و حجاب در باغ بانوان نجف آباد منطقه یک

10 مترمربع

000/000/2

000/000/24

6

اجاره یک باب واحد تجاری در طبقه فوقانی تقاطع خیابان امام و میرداماد (شمال شرقی) منطقه 2

12 مترمربع

000/500/4

000/000/54

7

اجاره فضای مجموعه ترامپولین و پارک بادی واقع در بوستان فدک منطقه 2

500 مترمربع

000/500/2

000/000/30

8

اجاره فضای مجموعه ترامپولین و پارک بادی واقع در بوستان بهشت منطقه 4

2000 مترمربع

000/000/5

000/000/60

9

 

اجاره فضای یک وجه بیلبرد بزرگ (غول پیکر) شهری واقع در بلوار الغدیر و اجاره 32 عدد لمپوست جهت انجام تبلیغات شهری در سطح شهر.

60 مترمربع

و 32 عدد

000/000/10

000/000/120

10

اجاره رستوران بازی و کتاب کندو به همراه یک کلاس آموزشی واقع در مجموعه فرهنگسرای خارون منطقه دو

164 مترمربع

000/000/5

000/000/60

جهت واگذاری بصورت استیجاری و از طریق برگزاری مزایده عمومی به افراد واجد شرایط با اجاره بهای ماهیانه بر اساس قیمت پایه کارشناس رسمی دادگستری شماره 468-97 ش – ر مورخ 14/5/97و برای یک دوره یکساله با قابلیت تمدید برای دو بار توالی و هر بار به مدت یک سال شمسی با اخذ نظریه کارشناسی و طی مراحل قانونی مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق با عنایت به صورتجلسه شماره 772 مورخ 9/3/97 هیئت مدیره محترم سازمان مذکور و باستناد بندهای 14 و 30 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .

7-نامه شماره 31581/97 مورخ 5/6/97 شهرداری ( به شماره 1904/97 مورخ 6/6/97 دبیرخانه شورا ) در اجرای نظریه64954 مورخ 9/11/96 توافقات شهرداری و عطف به مصوبه 1903مورخ 11/10/82 نظر به اینکه شهرداری طی نامه شماره 53080 مورخ 14/11/86 باستناد مصوبه مذکور فروش و بلامانع بودن الحاق مقدار 50/25 مترمربع کوچه متروکه در تصرف پلاک 2/39 قطعه 3 نجف آباد را به اداره ثبت اسناد اعلام نموده و در حال حاضر برابر صورتجلسه توافقی 27701 مورخ 18/5/97 مجدداً درخصوص فروش مقدار 80/0 سانتی مترمربع گذر متروکه تصرفی مازاد بر اساس نامه 961209141433003 مورخ 23/5/96 اداره ثبت اسناد و املاک نجف آباد و بلامانع بودن الحاق مقدار 3/26 مترمربع کوچه متروکه تصرفی را به پلاک ثبتی فوق الذکر باستناد ماده 19 قانون نوسازی و آیین نامه اجرایی آن اقدام نماید ، مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق برابر بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

8- نامه شماره 30291/97 مورخ 29/5/97 شهرداری ( به شماره 1799/97 مورخ 30/5/97 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر نامه شماره 797/97 مورخ 25/5/97 سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی نجف آباد بانضمام لیست تعرفه­های نرخ کرایه سرویس مدارس برای سال تحصیلی 1398-1397 (سرویس­های دانش آموزی مجتمع آموزشی فرهنگی شهید حججی ) که در کارگروه ماده 18 جمع بندی و بر اساس صورتجلسه شماره 32 مورخ 25/4/97 شورای محترم سازمان مذکور بتصویب رسیده که به شرح ذیل منعکس است :

تعرفه های نرخ کرایه سرویس مدارس برای سال تحصیلی 97-98

سرویس های مجتمع آموزشی فرهنگی شهید حججی ماهیانه نفرات براساس 22 روز کاری

ردیف

مسیر تردد

(قیمت ها به ریال می باشد )

مینی بوس

ون بنزینی

سواری

سال 97-98

سال 97-98

سال 97-98

1

نجف آباد

000/500

000/650

000/950

2

امیرآباد

000/500

000/650

000/950

3

آزادگان

000/620

000/780

000/140/1

4

صالح آباد

000/450

000/630

000/000/1

5

یزدانشهر

000/400

000/550

000/870

6

فیروزآباد

000/400

000/550

000/870

7

جوزدان

000/250

000/460

000/750

8

گلدشت

000/650

000/810

000/200/1

9

قلعه سفید

000/710

000/900

000/300/1

10

کهریزسنگ

000/720

000/910

000/320/1

11

اصغرآباد

000/770

000/000/1

000/380/1

12

کوشک

000/800

000/300/1

000/610/1

13

قهدریجان

000/800

000/300/1

000/610/1

14

تیران

000/850

000/500/1

000/800/1

15

نهضت آباد

000/750

000/250/1

000/500/1

16

ویلاشهر

000/620

000/780

000/140/1

17

حاجی آباد

000/710

000/900

000/300/1

18

جلال آباد

000/350

000/500

000/800

19

فولاد شهر

000/460

000/700

000/100/1

20

مسکن مهر(آزادگان )

000/650

000/810

000/200/1

21

یزدانشهر قسمت سوم

000/440

000/580

000/900

22

زازران

000/870

000/320/1

000/670/1

23

تیرانچی

000/870

000/320/1

000/670/1

24

خیابان طالقانی امیرآباد

000/450

000/630

000/000/1

25

مسکن مهر فولاد شهر

000/650

000/810

000/200/1

 

*لازم بذکر است بدلیل اینکه در سال گذشته قیمت مصوب نداشته است نرخ کرایه براساس سرویس دهی سایر مسیر ها پیشنهاد گردیده است.

مطرح که پس از بحث و بررسی باستناد بند 30 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 نرخ کرایه­های صدر الاشاره موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .

ختم جلسه: جلسه ساعت 20 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت.

غایب جلسه : جناب آقای محمد منتظری عضو محترم شورا که با توجه به هماهنگی قبلی غیبت ایشان مجاز تلقی می گردد.

 + 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

© تمامی حقوق این سایت برای پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد محفوظ است/ هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.