پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

هشتاد و چهارمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

هشتاد و چهارمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد دوشنبه( 9/7/1397)

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)، هشتادو چهارمین (84) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز دوشنبه مورخ 9/7/97 ساعت 17 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید. سپس جناب آقای مهندس ابوترابی ریاست محترم شورای اسلامی شهر ضمن عرض سلام و خیرمقدم خدمت اعضاء محترم شورای اسلامی شهر و میهمانان ارجمند دستور کار جلسه را مطرح فرمودند.

*مشروح مذاکرات ، تصمیمات و مصوبات جلسه 84:

*در ابتدا جناب آقای مغزی قائم مقام ومعاون محترم برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی در جلسه رسمی شورا حضور بهم رساندند و پیرامون نامه های شماره 36248/97 و 36247/97 درخصوص انحلال سازمان موتوری و بستن حسابها به ارائه توضیحاتی پرداختند . درخصوص قوانین مربوط به پرداخت بیمه و مالیات درصورت تلفیق سازمان موتوری و تحویل اموال سئوال گردید یکی از دلایل مهم تأسیس این بوده است که هماهنگی بین بخشی در شهرداری صورت پذیرد و برای استفاده بهینه از امکانات موجود بوده است . نظر به ابلاغ الگوی جدید تشکیل سازمانهای وابسته به شهرداریها ، شهرداریها واجد شرایط برای ایجاد سازمان خدمات موتوری طبق الگوی مذکور نمی باشند به همین دلیل سازمان خدمات موتوری منحل و سازمان عمران و بازآفرینی وظایف آن را بعهده خواهد گرفت.


 

*پیرامون رسیدگی به بلوار بهارستان – مسیر فیروزآباد و نخاله های ساختمانی واقع در مسیر خاکی بحث و تبادل نظر صورت گرفت که در نهایت مقرر گردید جناب آقای مغزی قائم مقام و معاون محترم برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی خط مرزی بین شهرداری دو منطقه را مشخص و نقاط موظفی بین مناطق 2و4 تقسیم و خدمات پاکسازی منطقه ارائه شود .

*نامه شماره 38408/97 مورخ 8/7/96 شهرداری موضوع اجرای روشنایی کمربندی جنوبی مطرح که ضمن تشکر از شهردار محترم مقرر گردید شهرداری درخصوص نقطه حادثه خیز شهر نجف آباد که نیاز مبرم به روشنایی دارند من جمله زیرگذر شهروند – میدان بسیج- خیابان آزادگان ویلاشهر (مسیر شمال جنوب ) بلوار شهید مفتح – تقاطع کمربندی شمالی (امیرآباد ورودی آزادگان ) و دیگر نقاطی که در شهر وجود دارند و از نظر روشنائی مشکلاتی دارند اقدام لازم بعمل آورند .

*حسب درخواست ریاست محترم اداره ورزش و جوانان شهرستان جناب آقای یوسلیانی ، مقرر گردید ایشان در جلسه رسمی شورا روز دوشنبه مورخ 16/7/97 ساعت 30/16 دعوت گردند .

* نامه شماره 38463/97 مورخ 8/7/97 شهرداری موضوع صورتجلسه توافقی 71867 مورخ 6/12/96 پیرامون جابجائی میدان میوه و تره بار قدیم با میدان میوه و تره بار جدید مطرح که پس از بحث و بررسی با عنایت به تبصره ذیل ماده 19 قانون کارشناس رسمی دادگستری ، نظریه و ارزیابی کارشناس 6 ماه اعتبار دارد و از تاریخ نظریه کارشناسی بیش از 6 ماه گذشته است که در نهایت مقرر گردید شهرداری لایحه مذکور را اصلاح و ارسال نماید .

*نامه شماره 38451/97 مورخ 8/7/97 شهرداری (به شماره 2308/97 مورخ 9/7/97 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر صورتجلسه توافقی 72246 مورخ 7/12/96 پیرامون جابجایی محل چایخانه میدان میوه و تره بار قدیم با محل چایخانه میدان میوه و تره بار جدید که در تصرف ... و شریک مطرح که پس از بحث و بررسی با عنایت به تبصره ذیل ماده 19 قانون کارشناس رسمی دادگستری نظریه و ارزیابی کارشناسی 6 ماه اعتبار دارد و از تاریخ نظریه کارشناسی بیش از 6 ماه گذشته است . که در نهایت مقرر گردید شهرداری لایحه مذکور را اصلاح و ارسال نماید.

* نامه شماره 38526/97 مورخ 8/7/97 شهرداری (به شماره 2312/97 مورخ 9/7/97 دبیرخانه شورا ) موضوع تعطیلی جایگاههای CNG مطرح که در نهایت مقرر گردید تدبیری اندیشیده شود که جایگاههای CNG کمتر دچار مشکل و تعطیلی می شوند .

سپس نامه ها و لوایح واصله به دبیرخانه شورای اسلامی شهر مورد بررسی قرار گرفت و بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

1- نامه شماره 37095/97 مورخ 3/7/97 شهرداری ( به شماره 2248/97 مورخ 4/7/97 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر کروکی موقعیت محل قسمتی از پلاک ثبتی 4/538 قطعه 4 نجف آباد به شماره کامپیوتری (2054117) متعلق به ورثه مرحوم ... ( و خانم ... و خانم ....) واقع در طرح تعریض خیابان 15 خرداد شمالی، نظر به اینکه شهرداری حسب توافقنامه شماره 31206 مورخ 4/6/97 درخصوص میزان در مسیر با نامبردگان به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :

شمالاً بطول 70/5 و 5/9 و 40/55 متر به پلاک ، شرقاً بطول 50/20 و 70/5 و 2/5 متر به پلاک- جنوباً بطول 3/5 متر به پلاک و غرباً بطول 2/15 متر به گذر . مساحت کل پلاک باستناد گزارش واحد شهرسازی 5/958 مترمربع عرصه که از این مقدار 20 حبه از 72 حبه معادل 25/266 مترمربع قدرالسهم مالکیت خانم ... و ورثه ... می باشد که 25/171 مترمربع در مسیر تعریض خیابان 15 خرداد شمالی و 95مترمربع باقیمانده دارد . مقرر گردید ضمن واگذاری و تحویل و انتقال عرصه در مسیر نسبت به قدرالسهم به شهرداری ، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوز بصورت شناور بر روی پلاکهای معرفی مالک تا مبلغ 000/000/370 (سیصد و هفتاد میلیون ) ریال طبق ضوابط و مقررات شهرسازی اقدام نماید. لازم بذکر است باقیمانده پلاک به مساحت 95 مترمربع در باقیمانده شامل ارزش افزوده ناشی از طرحهای عمرانی در محاسبه عوارضات آتی منظور نمی گردد. مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شورای اسلامی شهر موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .

2-نامه شماره 36248/97 مورخ 31/6/97 شهرداری ( به شماره 2186/97 مورخ 2/7/97 دبیرخانه شورا ) با عنایت به اینکه حسب دستورالعمل شماره 52353/1/20 مورخ 15/8/95 استانداری با موضوع ابلاغ الگوی جدید تشکیل سازمانهای وابسته به شهرداریها ، شهرداریها واجد شرایط برای ایجاد سازمان خدمات موتوری طبق الگوی مذکور نمی باشند . مطرح که پس از بحث و بررسی انحلال سازمان فعلی از تاریخ 1/7/97 حسب تبصره ذیل بند 14 ماده 12 اساسنامه مربوطه و باستناد بندهای 8 و 15 ماده 70 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و باستناد بندهای 8 و 15 ماده 70 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید ضمناً پس از انحلال سازمان کلیه دارائیها اعم از منقول ، غیرمنقول ، مطالبات دیون وتعهدات به شهرداری منتقل می گردد .

3-نامه شماره 36247/97 مورخ 31/6/97 شهرداری (به شماره 2187/97 مورخ 2/7/97 دبیرخانه شورا) با عنایت به نامه شماره 369/32/20 مورخ 7/1/97 دفتر محترم امور شهری و شوراهای استانداری اصفهان با موضوع ابلاغ اساسنامه پیشنهادی و تصویبی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری نجف آباد توسط شورای اسلامی شهر و سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ، شهرداری در نظر دارد پس از اجرای مراحل قانونی انحلال سازمان خدمات موتوری و سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری نجف آباد نسبت به بستن حسابها ، انتقال و تلفیق کلیه مانده حسابهای تراز مالی (بدهیها ، دارائیهای جاری و ثابت ، سود و زیان انباشته و سنواتی ، دیون و تعهدات با محل و بلامحل و غیره )منتهی به تاریخ 31/6/97 و همچنین بودجه سنواتی دو سازمان مذکور به تراز دوره مالی سال 97 سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری طبق آیین نامه مالی شهرداریها و ضوابط و مقررات مربوطه اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع صدرالاشاره باستناد بندهای 8 ، 12، 30 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .

4-نامه شماره 36165/97 مورخ 31/6/97 شهرداری (به شماره 2188/97 مورخ 2/7/97 دبیرخانه شورا ) با عنایت به عدم نقدینگی لازم و در خواست شهرداری منطقه پنج و به جهت تأمین و پرداخت بخشی از مطالبات پیمانکاران منطقه پنج از جمله شرکت مدیریت پسماند شهری، دیون پروژه های عمرانی سطح شهر و غیره ، شهرداری در نظر دارد از طریق برگزاری مزایده عمومی نسبت به فروش تعدادی از غرفه­های متعلق به خود واقع در مجتمع ایثارگران همت آباد با رعایت مقررات و تشریفات آیین نامه مالی و معاملات شهرداریها و برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری تا سقف مبلغ 000/000/000/12 ریال و همچنین پایدار نمودن درآمدهای حاصله از این محل در اصلاح بودجه سال جاری اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .

5-نامه شماره 37124/97 مورخ 3/7/97 شهرداری ( به شماره 2247/97 مورخ 4/7/97 دبیرخانه شورا) با عنایت به درخواست شماره 78127 مورخ 24/12/96 خانم ... واقف کتابخانه شهید خادمی با موضوع همکاری و مساعدت لازم جهت پرداخت هزینه­ها و تسویه عوارضات صدور پروانه ساختمانی پلاک ثبتی شماره 43/1340 واقع در منطقه یک ، خیابان گلبهار مرکزی ، بن بست جابری (در مجاورت کتابخانه شهید خادمی ) شهرداری در نظر دارد نسبت به انجام مراحل قانونی گردش مالی پرداخت کمک و مساعدت ، وصول عوارض مربوطه و تأمین هزینه مذکور از محل ردیف کمک ها و پرداخت ها به موسسات عمومی ( فرهنگی ) بودجه سال جاری و پایدار نمودن آن در اصلاح بودجه سال 97 و از محل درآمدهای عمومی شهرداری اقدام نماید . لذا با توجه به اینکه براساس تعهد مالکین مقرر گردیده درآمد حاصل از ملک و ساختمان مذکور در جهت پشتیبانی مخارج و هزینه های جاری موقوفه کتابخانه شهید خادمی منظور گردد و همچنین عام المنفعه بودن این مکان فرهنگی و در راستای رعایت و اجرای مفاد بندهای 8 و22 از ماده 55 قانون شهرداریها مطرح که پس از بحث و بررسی با تخصیص و پرداخت هزینه صدر الاشاره تاسقف مبلغ000/000/120 ریال باستناد بندهای4، 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی موافقت به عمل آمد و بتصویب رسید .

6-نامه شماره 38478 /97 مورخ 8/7/97 شهرداری ( به شماره 2310/97 مورخ 9/7/97 دبیرخانه شورا ) با عنایت به اینکه سازمان اتوبوسرانی شهرداری در نظر دارد باستناد مصوبه شماره 2458 مورخ 11/11/96 هیأت مدیره پس از اخذ نظرکارشناسی نسبت به فروش قطعات و کالاهای بلا استفاده و اسقاطی (به شرح پیوست ) اقدام نماید مطرح که پس از بحث و بررسی با فروش قطعات بلا استفاده سازمان اتوبوسرانی و بصورت مزایده حضوری موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .

ختم جلسه: جلسه ساعت 19 با ذکر صلوات برمحمد وآل محمد (ص) خاتمه یافت.

غایب جلسه : جناب آقای مهندس جواد حجتی که با توجه به هماهنگی قبلی غیبت ایشان مجاز تلقی می گردد.+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

© تمامی حقوق این سایت برای پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد محفوظ است/ هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.