پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

هشتاد و هشتمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

هشتاد و هشتمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد / دوشنبه( 30/7/1397)

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)، هشتاد و هشتمین (88) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روزدوشنبه مورخ 30/7/97 ساعت 16 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید. سپس جناب آقای مهندس ابوترابی ریاست محترم شورای اسلامی شهر ضمن عرض سلام و خیرمقدم خدمت اعضاء محترم شورای اسلامی شهر دستور کار جلسه را مطرح فرمودند.

*مشروح مذاکرات ، تصمیمات و مصوبات جلسه 88:

*درخواست کسبه محدوده خیابان شریعتی بعد از چهارراه بازار به شماره 2532/97 مورخ 23/7/97 دبیرخانه شورا موضوع ساماندهی تاکسی­های بین شهری مطرح که پس از بحث و بررسی مقرر گردید جناب آقای رضائی مدیر عامل محترم سازمان حمل و نقل در جلسه رسمی برای موضوع فوق دعوت گردند .


 

*نامه شماره 5907/1/2059 مورخ 15/6/97 فرمانداری محترم ویژه شهرستان موضوع ابطال مصوبه 8 جلسه 74 موضوع درخواست خانم راضیه السادات مرتضوی و شریک مطرح که پس از بحث و بررسی با توجه به ابطال مصوبه توسط کمیسیون انطباق مقرر گردید مجدداً لایحه جهت طرح به این شورا ارسال گردد.

*نامه شماره 4346/97740 مورخ 16/7/97 جهاد کشاورزی شهرستان نجف آباد موضوع لغو یا کاهش عوارض گلخانه مطرح که پس از بحث و بررسی مقرر گردید شهرداری نتیجه اقدامات انجام شده درخصوص عدم اخذ عوارض و تغییر کاربری از گلخانه ها را به این شورا ارسال نماید . رونوشت مدیریت محترم جهاد کشاورزی شهرستان نجف آباد عطف به نامه شماره 4364/97740 مورخ 16/7/97

*نامه شماره 59522/32/20 مورخ 22/7/97 معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی دفتر امور شهری و شوراهای استانداری موضوع احداث فضاهای فرهنگی و ورزشی توسط بخش های غیردولتی مطرح که پس از بحث و بررسی نظر به اینکه پیشنهاد احداث خانه کشتی شهرستان و سالن صخره نوردی تا کنون واصل گردیده است . مقرر گردید شهرداری و دفتر امور مشارکتها و سرمایه گذاری طبق نامه فوق بررسی و اقدام لازم بعمل آورند .

*نامه شماره 61071/32/20 مورخ 16/7/97 معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی دفتر امور شهری و شوراهای استانداری و نامه شماره 41618/97 مورخ 21/7/97 شهرداری به اطلاع اعضاء رسید.

سپس نامه ها و لوایح واصله به دبیرخانه شورای اسلامی شهر مورد بررسی قرار گرفت و بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

1-نامه شماره 42313/97 مورخ 23/7/97 شهرداری ( به شماره 2573/97 مورخ 24/7/97 دبیرخانه شورا) با عنایت به درخواست هیأت امناء مسجد امام حسن مجتبی (ع) نجف آباد موضوع همکاری و مساعدت لازم جهت پرداخت هزینه­های فرهنگی مسجد با پلاک ثبتی 271/28 واقع در منطقه 5 خیابان شریعتی، سه راهی طالقانی، شهرداری در نظر دارد نسبت به پرداخت کمک و مساعدت فرهنگی و تأمین هزینه مذکور از محل ردیف کمک ها و پرداخت ها به موسسات عمومی (کمک فرهنگی) بودجه سال جاری و پایدار نمودن آن در اصلاح بودجه سال 97 و از محل درآمدهای عمومی شهرداری اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی با توجه به عام المنفعه بودن این مکان مذهبی و فرهنگی و در راستای رعایت و اجرای مفاد بندهای 8 و 22 از ماده 55 قانون شهرداریها با تخصیص و پرداخت هزینه فرهنگی صدرالاشاره تا سقف مبلغ 000/000/190 ریال باستناد بندهای 4، 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .

2-نامه شماره 42251/97 مورخ 23/7/97 شهرداری (به شماره 2572/97 مورخ 24/7/97 دبیرخانه شورا) موضوع اجرای مصوبه شماره 383/97 مورخ 15/2/97 درخصوص فروش تعداد 8 دستگاه اتوبوس فرسوده از رده خارج سازمان اتوبوسرانی شهرداری و به لحاظ اینکه مزایده قبلی طی دو مرحله فاقد شرکت کننده بوده است مطرح که پس از بحث و بررسی و با توجه به کارشناسی مجدد موضوع مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

3-نامه شماره 42312/97 مورخ 23/7/97 شهرداری ( به شماره 2575/97 مورخ 24/7/97 دبیرخانه شورا) با عنایت به اینکه سازمان اتوبوسرانی شهرداری در نظر دارد بدلیل فرسودگی و استهلاک بالا و هزینه­های سنگین نگهداری و تعمیرات و مقرون به صرفه و صلاح نبودن برای سازمان خودروهای سواری و موتور سیکلتهای جداول ذیل را با خودروهای استیجاری باستناد مصوبه مورخ 9/5/97 هیأت مدیره سازمان پس از اخذ نظر کارشناسی وفق مقررات از طریق مزایده عمومی جایگزین نماید موضوع مطرح که پس از بحث و بررسی مورد موافقت قرار گرفت بتصویب رسید .

لیست مشخصات خودروهای سواری

ردیف

خودرو

سال ساخت

شماره ملی

شماره موتور

شماره انتظامی

1

پژو 405

1386

40450388

12486194063

139-23ج 84

2

پراید

1383

1412283301151

00912807

377-23 ج 13

 

لیست مشخصات موتور سیکلت ها

ردیف

موتور سیکلت

سال ساخت

شماره موتور

شماره تنه

شماره انتظامی

1

125 هوندا

83

2993209

1255836177

29-6459

2

125 هوندا

84

2984044

125833931

23-41341

3

125 هوندا

84

6335138

1258314048

43-1928

-نامه شماره 42311/97 مورخ 23/7/97 شهرداری (به شماره 2574/97 مورخ 24/7/97 دبیرخانه شورا) با عنایت به اینکه سازمان پایانه­های مسافربری شهرداری در نظر دارد به علت فرسودگی و استهلاک بالاو هزینه های سنگین نگهداری و تعمیرات و مقرون به صرفه و صلاح نبودن برای سازمان و پیشنهاد جایگزینی آنها با خودروهای استیجاری باستناد مصوبه مورخ 11/5/97 نسبت به فروش تعداد دو دستگاه خودرو با مشخصات زیر پس از اخذ نظر کارشناسی وفق مقررات از طریق مزایده عمومی اقدام نماید .

ردیف

خودرو

سال ساخت

شماره ملی

شماره موتور

شماره انتظامی

1

پیکان

1376

076456263

11127653387

612-23ج 34

2

پژو405

1382

82010988

22568211299

669-23 ج 32

مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

5-باستناد بند 6 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شورای اسلامی شهر و مفاد مواد آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر جهت حمایت از توسعه و اشاعه صنعت گردشگری و حفاظت و مرمت و اجراء بناهای با ارزش تاریخی شهر و نیز تشویق سرمایه گذاران بخش خصوصی طرح جناب آقای محمد منتظری عضو محترم شورای اسلامی شهر" عدم تعلق عوارض­های صدور پروانه های مرمت ، ترمیم ، بازسازی و نوسازی ساختمانهای با ارزش تاریخی" به شرح ذیل مطرح گردید :

1)عوارض مربوط به تعمیر ، مرمت و بازسازی برای صدور پروانه ساختمان و یا مجوز تعمیرات شامل عوارض زیربنا ، عوارض پذیره (مسکونی ، تجاری ، اداری )عوارض کسر پارکینگ ، ارزش افزوده بر تراکم برای کلیه بناهای تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی ایران و یا دارای ارزش تاریخی ، منوط و مشروط به حفظ و مرمت کالبد تاریخی بنا و با تأیید سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری نجف آباد و با تأیید معاونت شهرسازی ، معماری شهرداری نجف آباد صفر ریال تعیین میگردد .

تبصره 1)درصورتیکه بازسازی ، مرمت و بهره برداری از بناهای تاریخی فوق نیاز به احداث الحاقات جدید داشته باشد در صورت تأیید سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری نجف آباد حداکثر تا 33درصد اعیانی بنای تاریخی مربوطه و صرفاً بصورت خدمات جانمائی (غیر تجاری ) مرتبط با بنای تاریخی سرویس بهداشتی ، آشپزخانه ، پارکینگ و ....) و مشروط به حفظ کالبد تاریخی بنا ، هرگونه عوارض برای صدور پروانه ساختمان جهت الحاقات مربوطه تا سقف مقرر فوق )شامل عوارض زیربنا ، عوارض پذیره ،عوارض انباری غیرتجاری ، ارزش افزوده ، صفر ریال تعیین میگردد .

تبصره 2)بهره برداری و استفاده تجاری از بناهای تاریخی فوق صرفاً بصورت فروشگاههای صنایع دستی و فرش دستباف ، کتابفروشی و خدمات فرهنگی و هنری ، اقامتی ، پذیرایی و رستوران و دفتر کار مشمول این مصوبه است و سایر استعلامهای تجاری را شامل نمی شود .

تبصره 3)استفاده کارگاهی ، صنعتی و انبار تجاری مشمول این مصوبه نمی باشد .

تبصره 4)عوارض زیربنا و تراکم جهت احداث پارکینگ برای بناهای تاریخی فوق ، صفرریال تعیین می گردد .

تبصره 5) در هر حال صدور مجوز استفاده از بناهای فوق و الحاقات آن به هیچ وجه بعنوان تغییر کاربری محسوب نمی گردد .

تبصره 6) طرح مرمت ،بازسازی و نوسازی بناهای تاریخی فوق ، الزاماً بایستی به تأیید سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و همچنین به تأیید معاونت شهرسازی و معماری شهرداری نجف آباد برسد .

تبصره 7 ) مفاد و شرایط این مصوبه تا زمانیکه بنای تاریخی ، حفاظت و مرمت شده پایدار باشد ، شمولیت و اعتبار دارد .

تبصره 8 )درخصوص بناهای دارای ارزش تاریخی در صورت اختلاف در مورد تاریخی بودن بنا در کمیسیونی مرکب از معاون شهرسازی نجف آباد ، نماینده سازمان میراث فرهنگی و 3 نفر از اعضاء شورای شهر نجف آباد موضوع بررسی و رأی اکثریت برای طرفین لازم الرعایه است . مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد ماده 80 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی و ماده 9 آیین نامه اجرائی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

6-طرح پیشنهادی اعضاء محترم شورای اسلامی شهر موضوع تعویض ساختمان فعلی شورا با یک خانه تاریخی ارزشمند با موقعیت جغرافیایی مناسب برای مراجعات مردمی جهت حفظ و احیاء این ساختمانها مطرح که مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

7-درخواست جمعی از شهروندان به شماره 2492/97 مورخ 21/7/97 دبیرخانه شورا درخصوص نامگذاری یکی از مراکز شناخته شده نجف آباد با اولویت مراکز علمی ، پژوهشی و درمانی بنام مرحومه دکتر فاطمه نادعلی مطرح که مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت طرح پیشنهادی اعضاء محترم شورای اسلامی شهر به شرح ذیل مطرح که مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید : با توجه به تقاضای جمع کثیری از شهروندان در خصوص نامگذاری یک مرکز مهم در شهر نجف آباد بنام " دکتر زنده یاد فاطمه نادعلی " و با توجه به اینکه ایشان از چهره­های ارزشمند علمی کشور و خطه فرهیخته خیز نجف آباد می باشند مصوب گردید شبکه بهداشت و درمان شهرستان نجف آباد یک مرکز مهم درمانی ، بهداشتی و پزشکی شهرستان را به نام این بانوی فرهیخته نامگذاری نماید .

ختم جلسه: جلسه ساعت 19 با ذکر صلوات برمحمد وآل محمد (ص) خاتمه یافت.+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

© تمامی حقوق این سایت برای پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد محفوظ است/ هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.