پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

نود و نهمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

نود و نهمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد دوشنبه( 10/10/1397)

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)، نود و نهمین (99) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز دوشنبه مورخ 10/10/97 ساعت 16 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید. سپس آقای مهندس ابوترابی ریاست محترم شورای اسلامی شهر ضمن عرض سلام و خیرمقدم خدمت اعضاء محترم شورای اسلامی شهر دستور کار جلسه را مطرح نمودند.

*مشروح مذاکرات ، تصمیمات و مصوبات جلسه 99:


 

* نامه شماره 970735 مورخ4/10/97 شهرک خدماتی شهرک صنعتی نجف آباد درخصوص درخواست جلسه­ای به میزبانی هیأت مدیره شهرک جهت دیدار و همفکری با اعضاء شورا مطرح که مقرر گردید اعضاء شورا روز پنجشنبه صبح مورخ 20/10/97 بازدیدی از شهرک صنعتی نجف آباد بعمل آورند .

*نامه شماره 56983/97 مورخ 1/10/97 شهرداری موضوع اتمام مهلت اجرای مصوبات کمیسیون ماده 5 مطرح که مقرر شد شهرداری به مالکین که تقاضای تغییر کاربری داشته اند و در کمیسیون ماده 5 مطرح و مصوب گردیده است به نحوی از طریق مناطق اعلام گردد که حقی از کسی ضایع نگردد .

*نظر به اینکه پروژه مشارکتی سیتی سنتر سالهاست بلاتکلیف مانده است و ازطرفی در شرایط اقتصادی کنونی بسیاری از کارشناسان و مسئولین بر اجرای طرح های مشارکتی و یا بخش خصوصی تأکید دارند و ضرورت اجرای چنین طرحهایی کاملاً احساس می شود ، مقرر گردید شهرداری سرانجام چنین طرح بزرگی را ظرف یک ماه آینده تعیین و گزارش تا تاریخ 15/11/97 به این شورا ارسال گردد .

(رونوشت . آقای یاری مسئول محترم امور مشارکتها و سرمایه گذاری شهرداری )

*درخواست جمعی از اهالی صالح آباد پیرامون وجود مشکلات زیاد در این مکان من جمله عدم احداث ادامه بلوار شریعتی و عدم وجود علائم ترافیکی روبروی مسجد جامع صالح آباد و ...مطرح که مقرر گردید شهرداری اقدام لازم بعمل آورد .

سپس نامه ها و لوایح واصله به دبیرخانه شورای اسلامی شهر مطرح که پس از بحث و بررسی بشرح ذیل مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید:

1-نامه شماره 53629/97 مورخ 17/9/97 شهرداری (به شماره 3319/97 مورخ 18/9/97 دبیرخانه شورا) با عنایت به اینکه شهرداری از طریق سازمان رفاهی تفریحی در نظر دارد بمنظور توسعه فرهنگ مطالعه و کتابخوانی و با مشارکت کتابخانه عمومی زهرائیه نجف آباد طرح نذر کتاب را برای 130مرکز آموزشی در مقطع دبستان برگزار نماید . با توجه به مصوبه شماره 816 مورخ 22/8/97 هیأت مدیره محترم سازمان و پیشنهاد شهرداری مبنی بر پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال (000/000/50 ریال ) جهت خرید کتاب و اهداء به مراکز آموزشی فوق مطرح که پس از بحث و بررسی با پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال (000/000/100 ریال ) باستناد بند 4 ماده 71 قانون وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .

2-نامه شماره 55623/97 مورخ 25/9/97 شهرداری (به شماره 3505/97 مورخ 26/9/97 دبیرخانه شورا) پیرو مصوبه شماره 1449/97 مورخ 6/5/97 و با عنایت به اجرای مفاد ماده 71 قانون شهرداریها و برگزاری جلسات تهیه و تنظیم بودجه سالیانه و ارائه گزارشات جامع دوره ای از عملکرد سالیانه و ماهیانه حوزه های مختلف شهرداری در صحن علنی شورا و با توجه به تلاش و کوشش و عملکرد مطلوب و فعالیت چشمگیر پرسنل زحمتکش و پرتلاش مجموعه شهرداری در پیشبرد امور جاری ، اداری و مالی ، عملیاتی پروژه های عمرانی ، خدماتی ، شهری و غیره در حوزه واحدهای شهرداری در سال جاری ، شهرداری در نظر دارد به جهت جبران بخشی از مزایای ماهیانه در سال 97 و تقدیر از زحمات شبانه روزی این عزیزان به روال سنوات قبل و در قالب پرداخت پاداش عملکرد کارکنان و افراد موثر در پیشبرد اهداف شهرداری و در جهت ایجاد تسهیلات رفاهی برای کارکنان مجموعه شهرداری اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی با تخصیص و پرداخت پاداش عملکرد 6 ماهه جهت موضوع صدرالاشاره تا سقف ماهیانه مبلغ دو میلیارد و دویست میلیون ریال خالص و با قابلیت انتقال مازاد اعتبار به دوره های مالی متوالی و از محل اعتبارات جاری بودجه شهرداری و باستناد بند 8 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .

3-نامه شماره 55616/97 مورخ 25/9/97 شهرداری ( به شماره 3504/97 مورخ 26/9/97 دبیرخانه شورا) با عنایت به ادامه عملیات تکمیلی ساختمان و تأسیسات کشتارگاه صنعتی دام نجف آباد و لزوم برنامه ریزی و تسریع در اجرای عملیات عمرانی پروژه ، شهرداری در نظر دارد نسبت به دیوارکشی محدوده پروژه کشتارگاه دام بر اساس میزان 40هکتار مساحت زمین ، درحدود 2800 متر طول اجرای دیوار بتنی پیش ساخته به ارتفاع 9/2 متر از طریق فرآیند برگزاری مناقصه عمومی با اعتباری به مبلغ 000/000/000/13 ریال وفق آیین نامه مالی شهرداریها و همچنین تأمین اعتبار ردیف عمرانی به شماره 370202 ( با عنوان احداث کشتارگاه صنعتی دام ) از محل افزایش درآمدهای عمومی و پایدار نمودن آن در اصلاح بودجه سال جاری اقدام نماید مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .

4-نامه شماره 56984 /97 مورخ 1/10/97 شهرداری ( به شماره 3595/97 مورخ 2/10/97 دبیرخانه شورا) عطف به مصوبه شماره 2456 مورخ 19/8/93 منضم به درخواست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان نجف آباد وارده به دبیرخانه شهرداری به شماره 53651 مورخ 17/9/97 درخصوص اصلاح و افزایش مساحت عرصه واگذاری از 500 مترمربع به مقدار 750 مترمربع جهت احداث ساختمان اداره مذکور مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .

5-نظر به اهمیت پیگیری و اطلاع شورا از عملکرد پروژه های در حال اجراء شهرداری ، طرح پیشنهادی اعضاء شورا به شرح ذیل مطرح:

ارسال برنامه زمانبندی پروژه های شروع شده در بازه زمانی گزارش قبلی تا گزارش فعلی

ارسال میزان درصد پیشرفت فیزیکی و پیشرفت ریالی پروژه­ها به تفکیک بصورت تجمعی تا تاریخ ارسال گزارش

میزان درصد نسبی پیشرفت فیزیکی و ریالی پروژه ها نسبت به گزارش قبل بهمراه تأخیرات و علل آن و همچنین میزان پرداخت و بدهی ( مطابق آخرین صورت وضعیت ) به هر پروژه

برای موارد فوق پیشرفت های نسبی جهت کنترل بصورت نمودار خطی یا میله ای و همچنین فایل ردیف اول ارسال گردد ، که پس از بحث و بررسی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

6-پیرو مصوبه شماره 1696/95 مورخ 29/6/95 درخصوص نامه شماره 39085/95 مورخ 27/6/95 شهرداری و با عنایت به بخشنامه شماره 128225 مورخ 17/7/97 وزیر محترم کشور ، مصوبه فوق به شرح بخشنامه وزیر کشور اصلاح و از ابتدای سال 97 در پرداخت حق الجلسات با سقف حداکثر 50 ساعت در ماه وفق ردیف 3 ماده 4 بخشنامه فوق الذکر درخصوص کلیه کمیسیون های قانونی مندرج در بخشنامه اعمال گردد . که مراتب فوق مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

7-طرح پیشنهادی اعضاء محترم شورای اسلامی شهر با موضوع تأسیس و راه اندازی سایت مستقل شورای اسلامی شهر برای بارگذاری اخبار و مصوبات شورا مطرح که پس از بحث و بررسی مورد موافقت قرار گرفت و مقرر گردید یک نفر از شهرداری جهت کار روابط عمومی و تهیه اخبار شورا و گرداندن سایت شورا مأمور گردد .

8-با توجه به لزوم صحه گذاری بر ترتیب اولویت پروژه های عمرانی سطح شهر طرح پیشنهادی اعضاء محترم شورا به شرح ذیل مطرح :

مقرر گردید شهرداری نسبت به تشکیل کمیسیون تخصیص بودجه با حضور حداقل 5 نفر از اعضاء شورای شهر و نمایندگان شهرداری در محل شهرداری اقدام نماید و هر 3 ماه یکبار این جلسه تشکیل گردد و درخصوص اولویت های پروژه تصمیم گیری شود مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

ختم جلسه: جلسه ساعت 30/19 با ذکر صلوات برمحمد وآل محمد (ص) خاتمه یافت.+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

© تمامی حقوق این سایت برای پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد محفوظ است/ هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.