پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

یکصد و هشتمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

یکصد و هشتمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد دوشنبه( 20/12/1397)

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)، یکصد و هشتمین (108) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز دوشنبه مورخ 20/12/97 ساعت 16 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید. سپس آقای مهندس ابوترابی ریاست محترم شورای اسلامی شهر ضمن عرض سلام و خیرمقدم خدمت اعضاء محترم شورای اسلامی شهر دستور کار جلسه را مطرح نمودند.

*مشروح مذاکرات ، تصمیمات و مصوبات جلسه 108:


 

*در ابتدای جلسه روسای محترم کمیسیونهای فرهنگی و اجتماعی ، فنی و عمران و بودجه شورای اسلامی شهر گزارشی از نامه ها و لوایح مطرح شده در کمیسیونهای برگزار شده روز( شنبه مورخ 18/12/97 ساعت 16 الی 20) به صحن علنی ارائه نمودند .

*آقای محسن پوراسماعیلی خزانه دار محترم شورای اسلامی شهر به ارائه گزارشی از جلسه با رانندگان بخش خصوصی اتوبوسرانی پرداختند و از پیگیری مسائل ایشان خبر دادند .

*آقای مهندس ابوترابی درخصوص پروژه سیتی سنتر به ارائه گزارش پرداختند .

*نامه شماره 267394 مورخ 23/11/97 رئیس منطقه 6 سازمان بازرسی کل کشور و بازرس کل استان اصفهان موضوع سکونت اعضاء شورا در محدوده حوزه انتخابیه خود باطلاع اعضاء رسید .

*پیرامون دعوت از آقای کاظمی ریاست محترم جمعیت هلال احمر شهرستان نجف آباد بحث و تبادل نظر صورت گرفت که مقرر گردید از ایشان در دومین جلسه سال 98 دعوت بعمل آید .

*نامه شماره 664 مورخ 18/11/97 اتحادیه صنف گوشت فروشان شهرستان نجف آباد مطرح که پس از بحث و بررسی مقرر گردید جلسه ای باحضور آقایان آسیابانی – پوراسماعیلی و مهندس حجتی اعضاء محترم شورا و آقای مغزی قائم مقام و معاون محترم برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی و آقای کرمی مدیر محترم کشتارگاه برگزار گردد . و به مشکل ایشان رسیدگی گردد و مقرر گردید از محل درآمد فروش اجزای حرام و درآمدهای حاصله مسئله بیمه و جبران کسر حقوق پرداخت شود .

*نامه شماره 103915/3/20 مورخ 27/11/97 معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری درخصوص کمیسیونهای مغایر قانون مطرح که پس از بحث و بررسی مقرر گردید جهت اطلاع به شهرداری ارسال گردد .

*نامه شماره 4669/97 مورخ 14/12/97 دبیرخانه شورا موضوع درخواست آقای ... مطرح که پس از بحث و بررسی با توجه به ساخت و سازهای شکل گرفته در حاشیه­های شهر و عدم رعایت معابر و بافت شهری مناسب مقرر گردید شهرداری درخصوص طرح شبکه معابر و بلوک بندی باغات اطراف شهر و طرح باغ شهر یا باغ ویلا جهت جلوگیری از حاشیه سازی­های نامناسب اقدام لازم بعمل آورد .

*مقرر گردید جلسه­ای با حضور اعضاء محترم شورا برای بررسی برنامه پنج ساله دوم شهرداری جهت تحقق سند چشم انداز ترتیب داده شود .

* پیرامون تأسیس محلی جهت نگهداری و بازپروری زنان آسیب دیده اجتماعی و کارتن خواب بحث و تبادل نظر صورت گرفت و مقرر گردید شهرداری ضمن بررسی و در صورت صلاحدید لایحه مساعدت به متولی خاص (مانند سازمان بهزیستی ) جهت این امر را به شورا ارسال نماید .

سپس نامه ها و لوایح واصله به دبیرخانه شورای اسلامی شهر مورد بررسی قرار گرفت و بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

1-نامه شماره 77955 مورخ 20/12/97 شهرداری (به شماره 4770/97 مورخ 20/12/97 دبیرخانه شورا) عطف به مصوبات 4985 مورخ 21/11/89 و 3652 مورخ 18/10/90 و 653 مورخ 2/4/93 به جهت تعیین تکلیف بدهی­های پرونده­ها و موارد مندرج در صورتجلسه­های شماره 84662 مورخ 14/11/89 ، 84712 و 84173 هر دو مورخ 15/10/90 همچنین 15191 مورخ 10/3/93 که فیمابین شهرداری و آقای ... تنظیم گردیده است، شهرداری برابر صورتجلسه 45082 مورخ 6/8/97 با نامبرده به توافق رسیده مطرح که پس از بحث و بررسی صورتجلسه فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

2-نامه شماره 76559/97 مورخ 16/12/97 شهرداری(به شماره 4724/97 مورخ 18/12/97 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر کروکی موقعیت محل پلاک قولنامه 574/6 به شماره کامپیوتری 5016154 متعلق به آقای ... به آدرس امیرآباد – خیابان ساحل ، نظر به اینکه شهرداری برابر نامه شماره 41073 مورخ 17/12/87 اداره ثبت اسناد و املاک نجف آباد مبنی بر صدور اسناد مالکیت برای خانه های واقع شده بر روی گل انداز جوی شاه حسب ماده 147 قانون ثبت ، ضمن تنظیم صورتجلسه شماره 72615 مورخ 4/12/97 قصد دارد بلامانع بودن صدور سند مالکیت برروی مقدار 78/152 مترمربع گل انداز موصوف که تحت شماره پلاک قولنامه­ای فوق از سالیان دور توسط آقای ... تصرف بوده را براساس نظریه هیأت ارزیابی شماره 67223 مورخ 10/11/97 از قرار هر مترمربع 000/500/1 ریال و جمعاً به مبلغ 000/170/229 ریال که به شرح ذیل منعکس است :

در تاریخ 13/11/97در اجرای نظریه توافقات شهرداری به شماره 37172 مورخ 3/7/97 و نظریه کمیته فنی شماره 32193 مورخ 10/6/1397 باستناد نامه شماره 41073 مورخ 17/12/1387 اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان نجف آباد پیرامون صدور اسناد مالکیت برای خانه های واقع شده برروی گل انداز جوی شاه حسب ماده 147 قانون ثبت ، برای مقدار 78/152مترمربع گل انداز (باستناد ماده 19 قانون نوسازی ) که تحت پلاک قولنامه ای 6-574 و شماره کامپیوتری 5016154 از سالیان گذشته دور توسط آقای ... تصرف شده واقع در امیرآباد خیابان ساحل – نبش بن بست گلستان جلسه ای با حضور امضاء کنندگان زیر در محل شهرداری تشکیل و به شرح ذیل توافق گردید :

1)با عنایت به ارزیابی شماره 67223 مورخ 10/11/1397 مقدار 78/152 مترمربع گل انداز تصرفی به عنوان عرصه یک واحد مسکونی از قرار هر مترمربع 000/500/1 (یک میلیون و پانصد هزار)ریال و جمعاً به مبلغ 000/170/229 (دویست و بیست و نه میلیون و یکصد و هفتاد هزار )ریال برآورد و تعیین قیمت گردیده است .

2) مقرر شد پس از واریز مبلغ 000/170/229 (دویست و بیست و نه میلیون و یکصد و هفتاد هزار) ریال به حساب شهرداری و اخذ مصوبه شورای اسلامی شهر متقابلاً شهرداری در پاسخ استعلام اداره ثبت نسبت به جوابیه استعلام اداره ثبت اسناد و املاک نجف آباد مبنی بر تأیید صدور سند مالکیت برای گل انداز تصرف شده فوق الذکر توسط آقای ... اقدام نماید .

3) مفاد این صورتجلسه پس از تأیید و تصویب شورای اسلامی شهر قابل اجرا می باشد.

مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .

3-نامه شماره 74987/97 مورخ 12/12/97 شهرداری ( به شماره 4635/97 مورخ13/12/97 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر نامه شماره 144660/97 مورخ 15/11/97 سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری نجف آباد با موضوع تعیین و معرفی آقای سعید قاسمی بعنوان مسئول امور مالی سازمان که براساس صورتجلسه مشترک هیئت مدیره و شورای محترم سازمان مذکور بتصویب رسیده است مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع صدرالاشاره با عنایت به تبصره ذیل ماده 11 اساسنامه سازمان مذکور باستناد بند 30 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .

4-نامه شماره 75201/97 مورخ 12/12/97 شهرداری (به شماره 4650/97 مورخ 13/12/97 دبیرخانه شورا) با عنایت به مصوبه شماره 5310/96 مورخ 27/12/96 شورای محترم اسلامی با موضوع تمدید مساعدت استقراضی به شرکت تعاونی اعتبار کارگران شهرداری جهت تقویت نقدینگی و بنیه مالی صندوق و پرداخت وام به کارگران خدوم و زحمتکش ، شهرداری در نظر دارد با توجه به پرداخت بخشی از بدهی استقراضی طی سال جاری ، نسبت به تمدید مانده مساعدت استقراضی فوق جمعاً به مبلغ 000/000/400/1 ریال تا پایان سال مالی 1398 و همچنین شرایط پرداخت و استرداد وجه استقراضی بصورت ماهیانه در سال 98 اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع صدرالاشاره در راستای رعایت و اجرای مفاد ماده 44 آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور باستناد بند 8 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید.

5-نامه شماره 75189/97 مورخ 12/12/97شهرداری به شماره 4647/97 مورخ 13/12/97 دبیرخانه شورا) با عنایت به مصوبه شماره 5307/96 مورخ 27/12/96 شورای محترم اسلامی با موضوع تمدید مساعدت استقراضی به صندوق قرض الحسنه کارمندان شهرداری جهت تقویت نقدینگی و بنیه مالی صندوق و پرداخت وام به کارمندان خدوم و زحمتکش ، شهرداری در نظر دارد با توجه به پرداخت بخشی از بدهی استقراضی طی سال جاری، نسبت به تمدید مانده مساعدت استقراضی فوق جمعاً به مبلغ 000/000/200/2 ریال تا پایان سال مالی 1398 و همچنین شرایط پرداخت و استرداد وجه استقراضی بصورت ماهیانه در سال 98 اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع صدرالاشاره در راستای رعایت و اجرای مفاد ماده 44 آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور و باستناد بند 8 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

6-نامه شماره 76985/97 مورخ 18/12/97 شهرداری (به شماره 4743/97 مورخ 18/12/97 دبیرخانه شورا) در اجرای نظریه توافقات شهرداری به شماره 51580 مورخ 8/9/97 و درخواست شماره 72787 مورخ 5/12/97 آقای ... مبنی بر انتقال سند مالکیت عرصه در پلاک مسکونی به مساحت 1124 مترمربع از اراضی متعلق به شهرداری تحت پلاک ثبتی 1015 قطعه 6 نجف آباد ، نظر به اینکه شهرداری طی لوایح شماره 17436 مورخ 26/9/64 و 18055مورخ 5/10/94 (تصاویر ضمیمه) عنوان استانداری محترم اصفهان قائم مقامی شورای اسلامی شهر ابتدا در لایحه اول پیشنهاد واگذاری 52 عرصه پلاک مسکونی هر کدام یک به مساحت متوسط 270 مترمربع از قرار هر مترمربع چهارصد ریال به اعضاء تعاونی مسکن سپاه پاسداران و سپس در لایحه دوم درخصوص ارزشیابی و تعیین قیمت اراضی شهرداری که به شرکت تعاونی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی واگذار شده نقشه و کروکی اراضی شهرداری که مقرر است در آن 82 واحد مسکونی ایجاد بنا شود ارسال گردیده و استاندار محترم وقت طی مصوبه شماره 23716/1 مورخ 8/10/64 (تصویر پیوست ) با اشاره به هر دو لایحه با پیشنهاد شهرداری مبنی بر واگذاری اراضی مذکور (بدون ذکر تعداد پلاکها و مساحت آنها ) از قرار هرمترمربع چهارصد ریال موافقت نموده است این در حالی است که در حال حاضر نماینده محترم سپاه باستناد نامه شهرداری عنوان ریاست محترم دادگاه شعبه شش حقوقی اصفهان که در آن تعداد اراضی واگذار شده به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حدود 83 پلاک عنوان نموده متقاضی انتقال سند مالکیت تعداد 83 پلاک عرصه مسکونی می باشد . شایان ذکر است تا کنون شهرداری نسبت به انتقال تعداد 80 عرصه پلاک بنام اعضاء معرفی شده و یک پلاک بنام بسیج جمعاً تعداد 81 پلاک اقدام نموده است مطرح که پس از بحث و بررسی با عنایت به لایحه و مصوبه صدرالاشاره درخواست آقای ... مبنی به انتقال مقدار 1124 مترمربع از پلاک 1015 شهرداری (بصورت عرصه دو واحد مسکونی ) مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

7-نامه شماره 77951 مورخ 20/12/97 شهرداری (به شماره 4763/97 مورخ 20/12/97 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر صورتجلسه شماره 74068 مورخ 8/12/97 همچنین کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 33/1062 قطعه 3 نجف آباد به نشانی بلوار فجر – کوچه ایمان نبش کوچه شهریاری متعلق به خانم ... ، نظر به اینکه شهرداری قصد دارد نسبت به فروش مقدار 102 مترمربع گذر متروکه در تصرف پلاک فوق براساس نظریه کمیسیون ارزیابی شماره 51427 مورخ 8/9/97 جمعاً به مبلغ 000/000/714 ریال بر اساس ماده 19 قانون نوسازی اقدام نماید مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .

8-نامه شماره 76980/97 مورخ 18/12/97 شهرداری (به شماره 4741/97 مورخ 18/12/97 دبیرخانه شورا ) با عنایت به درخواست ریاست محترم دادگستری شهرستان نجف آباد با موضوع همکاری و مساعدت لازم جهت تأمین بخشی از هزینه های احداث ساختمان مجتمع شورای حل اختلاف دادگستری نجف آباد ، شهرداری در نظر دارد نسبت به تأمین قسمتی از هزینه فوق از محل ردیف کمکها و پرداختها به موسسات عمومی اعتبارات بودجه جاری سالیانه و پایدار نمودن آن در اصلاح بودجه اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی با تخصیص و پرداخت هزینه صدرالاشاره تا سقف مبلغ 000/000/000/1 ریال باستناد بندهای4 و 8 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .

9-نامه شماره 77954 مورخ 20/12/97 شهرداری( به شماره 4767/97 مورخ 20/12/97 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر کروکی موقعیت محل قسمتی از پلاک ثبتی 3/1214 قطعه 3 نجف آباد به شماره کامپیوتری ( 3051758 ) به نشانی خیابان دلگشا نبش کوچه بهار متعلق به خانم ... ، نظر به اینکه شهرداری حسب توافقنامه شماره 77753 مورخ 20/12/97 درخصوص میزان در مسیر پلاک فوق با مالک آن به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است : 536231 :x 3609961:y شمالاً بطول 90/11متر به پلاک – شرقاً بطول 18 متر به پلاک – جنوباً بطول 90/11 متر به پلاک و غرباً بطول 18 متر به گذر . مساحت کل پلاک باستناد سند ارائه شده و گزارش واحد شهرسازی 20/214 مترمربع عرصه که مقدار 80/96 مترمربع آن در مسیر و مقدار 33/116 متر مربع باقیمانده دارد مقرر گردید بازاء واگذاری ، آزاد سازی و انتقال میزان در مسیر در یکی از دفاتراسناد رسمی بنام شهرداری و پرداخت مبلغ 000/000/000/1 (یک میلیارد) ریال به حساب شهرداری پس از اعمال کاهش عوارضات مصوب ، متقابلاً شهرداری ضمن واگذاری مقدار 51% سانتی مترمربع باقیمانده ملک متعلق به شهرداری قسمتی از همین پلاک ثبتی که تحت توافقنامه شماره 53481 به تملک شهرداری درآمده از قرار هرمترمربع 000/000/22 ریال و ارزش کل 000/220/11 ریال و صدور مجوز یک واحد تجاری به میزان 84/116 مترمربع واقع در طبقه همکف روی باقیمانده پلاک طبق ضوابط شهرسازی در صورت نیاز ارسال به کمیسیون ماده 5 ضمن اخذ عوارضات نوسازی ، آتش نشانی ، فضای سبز و آموزش و پرورش و بدون اخذ هر گونه وجه دیگری اقدام نماید . درضمن رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور بعهده مالک می باشد . مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

10-نامه شماره 77953 مورخ 20/12/97 شهرداری ( به شماره 4766/97 مورخ 20/12/97 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر کروکی موقعیت محل قسمتی از پلاک ثبتی 390 قطعه 6 به شماره کامپیوتری (1051515) به نشانی بلوار فجر نبش خیابان فرخی متعلق به وراث .... (خانم ....) نظر به اینکه شهرداری حسب توافقنامه شماره 77736 مورخ 20/12/97 درخصوص میزان در مسیر پلاک فوق با مالکین آن به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است : 3611919 :y 534777:x

شمالاً بطول 5/23 متر به آبرو – شرقاً بطول 20 متر به پلاک مجاور – جنوباً بطول 5/23 متر به گذر احداثی و غرباً بطول 20 متر به گذر خیابان فرخی . مساحت کل پلاک باستناد سند و گزارش واحد شهرسازی 470 مترمربع که 341 مترمربع آن در مسیر بلوار فجر و خیابان فرخی و مقدار 129 مترمربع باقیمانده دارد . مقرر گردید پس از انتقال میزان در مسیر در یکی از دفاتر اسناد رسمی ، بنام شهرداری نجف آباد متقابلاً شهرداری ضمن پرداخت مبلغ 000/000/500 (پانصد میلیون ) ریال در وجه مالکین نسبت به واگذاری معوض ملکی عرصه به شماره ردیف 2و3 حسب نقشه تفکیکی دو واحد تجاری پلاک ثبتی 1241 قطعه 10 به مساحت 72 مترمربع به آدرس خیابان ملک الشعرای بهار و صدور مجوز 2 واحد تجاری به میزان 129 مترمربع در طبقه همکف - 2 واحد دفترکار به میزان 129 مترمربع در طبقه اول و 2 واحد دفترکار به میزان 129مترمربع در طبقه دوم پلاک ثبتی 390 قطعه 6 به آدرس نبش خیابان فرخی و بلوار فجر و 2 واحد تجاری به میزان 72 مترمربع در طبقه همکف پلاک ثبتی 1241 قطعه 10 واقع در خیابان ملک الشعرای بهار به ارزش 000/000/800/1 ریال برروی باقیمانده پلاک حسب ضوابط و مقررات شهرسازی در صورت نیاز ارسال به کمیسیون ماده پنج ضمن اخذ عوارضات فضای سبز، آتش نشانی و آموزش و پرورش و نوسازی و بدون اخذ هیچگونه وجه دیگری اقدام نماید . کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور بعهده مالکین می باشد (امتیازات مندرج در بند الف با اعمال کاهش عواضات مصوب بوده است ) مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

11-نامه شماره 76960/97 مورخ 18/12/97 شهرداری ( به شماره 4742/97 مورخ 18/12/97 دبیرخانه شورا ) عطف به مصوبه 2247 مورخ 6/12/84 نظر به اینکه در توافقنامه شماره 50591 مورخ 26/11/84 که بین شهرداری و .... تنظیم گردیده و به امضاء آقای ... رسیده دارای چهار بند بوده که براساس مصوبه صدرالذکر صرفاً بند 3 و 4 تعیین تکلیف گردیده است مطرح که پس از بحث و بررسی اجرای بندهای 1و 2 مصوبه مذکور باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

12-نامه شماره 77956 مورخ 20/12/97 شهرداری ( به شماره 4768/97 مورخ 20/12/97 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر کروکی موقعیت محل قسمتی از پلاکهای ثبتی 1/1126 و 1127 و 1/1127 قطعه یک نجف آباد به شماره کامپیوتری (1001391) به نشانی خیابان شریعتی و خیابان مطهری متعلق به آقای ... ، نظر به اینکه حسب توافقنامه شماره 77718 مورخ 20/12/97 در خصوص میزان در مسیر پلاک فوق با مالک آن به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :

3611006:y 534370 :X

شمالاً بطول 36/4 متر به خیابان شریعتی- شرقاً بطول 15/4 و 40/1 و 25/6 متر به پلاک – جنوباً بطول 60/5 متر به گذر و غرباً بطول 83/10 متر به پلاک . مساحت سهم نامبرده باستناد سند و گزارش واحد شهرسازی 57/96 مترمربع عرصه که 07/42 مترمربع در مسیرخیابان شریعتی و شهید مطهری و مقدار 50/54 مترمربع باقیمانده دارد . مقرر گردید پس از واگذاری ، آزاد سازی و انتقال میزان در مسیر در یکی از دفاتر اسناد رسمی و پرداخت مبلغ 000/000/320/2 (دومیلیارد و سیصد و بیست میلیون ) ریال پس از کاهش عوارضات مصوب ، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوز یک واحد تجاری به میزان 50/54 مترمربع در طبقه زیرزمین و دو واحد تجاری به میزان 50/54 متر مربع در طبقه همکف – یک واحد دفتر کار به میزان 50/65 مترمربع در طبقه اول و یک واحد دفتر کار به میزان 50/65 مترمربع در طبقه دوم و یک واحد دفترکار به میزان 50/65 مترمربع در طبقه سوم و بالکن درگذر به میزان 11 مترمربع روی پلاک ثبتی 1127 -1/1127 و 1/11261واقع در قطعه 1 نجف آباد روی باقیمانده پلاک طبق ضوابط و مقررات شهرسازی ضمن اخذ عوارضات آتش نشانی و آموزش و پرورش بدون اخذ هرگونه وجه دیگری (اعم از تغییر کاربری – تفکیک عرصه و اعیان – ارزش افزوده و غیره ) اقدام نماید .در ضمن رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور بعهده مالک می باشد. مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .

13-نامه شماره 77957 مورخ 20/12/97 شهرداری (به شماره 4769/97 مورخ 20/12/97 دبیرخانه شورا ) با عنایت به درخواست شهرداری منطقه پنج مبنی بر اجرای شبکه روشنائی میدان نجف اشرف (ورودی غرب ) و به جهت عدم ایجاد وقفه و تسریع در روند اجرائی این پروژه و نظر به محدودیت زمان جهت برگزاری فرآیند مناقصه و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شهرداری و اعلام آمادگی شرکت سروش صنعت نیروی ایرانیان با دارا بودن حسن سابقه و توان اجرائی بالا ، شهرداری در نظر دارد نسبت به اجرای عملیات شبکه روشنائی میدان نجف اشرف شهر نجف آباد به مبلغ 000/000/000/7 ریال از محل ردیف شماره 331201 (پروژه ورودی غرب شهر وساماندهی بلوار جانبازان ) اعتبارات عمرانی و از طریق ترک تشریفات مناقصه و واگذاری به شرکت مزبور و همچنین تأمین اعتبار ردیف بودجه فوق از محل افزایش درآمد و پایدار نمودن آن در اصلاح بودجه سال جاری اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع صدرالاشاره با عنایت به ماده 4 آیین نامه مالی شهرداریها و اصلاحات بعدی و باستناد بند 14 از ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .

14- نامه شماره 77950 مورخ 20/12/97 شهرداری (به شماره 4765/97 مورخ 20/12/97 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر کروکی موقعیت محل قسمتی از پلاک ثبتی 59 قطعه 10 و پلاک ثبتی 2596/87 به شماره­های کامپیوتری (53946) و (5781) متعلق به آموزش و پرورش شهرستان نجف آباد واقعات در طرح تعریض خیابان شهداء (کلوپ کسری) و مسیر دسترسی گلستان شهدای قدیم به بلوار شورای منطقه چهار (مدرسه راهنمایی فاتح ) نظر به اینکه شهرداری حسب توافقنامه 76284 مورخ 15/12/97 درخصوص میزان درمسیر پلاکهای فوق الذکر با اداره آموزش و پرورش به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :

پلاک 2596/87 پلاک 59 قطعه 10

شمالاً بطول 68 مترمربع به گذر 16 متری شمالاً بطول 70/73 متر به گذر

شرقاً بطول 113 مترمربع به گذر 6 متری شرقاً بطول 24 متربه گذر

جنوباً بطول 68 مترمربع به گذر 20 متری جنوباً بطول 40/79

غرباً بطول 133 مترمربع به گذر 30 متری غرباً بطول 60/19 متربه گذر

*مساحت کل پلاک ثبتی 2596/87 باستناد گزارش واحد شهرسازی 50/7654 مترمربع که مقدار 62/481 مترمربع در مسیر و مقدار 88/7172 مترمربع باقیمانده دارد .

* مساحت کل پلاک ثبتی 59 قطعه 10 باستناد گزارش واحد شهرسازی 14/2026 مترمربع که مقدار 48/840 مترمربع در مسیر و مقدار 66/1185 مترمربع باقیمانده دارد .

مقرر گردید بازاء تحویل ، آزادسازی ، واگذاری و انتقال سند مالکیت میزان در مسیر و طرح به نحو ممکن بنام شهرداری ، متقابلاً شهرداری با توجه به کاهش عوارضات مصوب نسبت به صدور مجوز 14 واحد تجاری به میزان 900 مترمربع در طبقه همکف پلاک ثبتی 59 قطعه 10 به آدرس خیابان شهداء روی باقیمانده پلاک طبق ضوابط و مقررات شهرسازی ضمن اخذ عوارضات نوسازی ، آتش نشانی و آموزش و پرورش و بدون اخذ هرگونه وجه دیگری طبق ضوابط و مقررات شهرسازی اقدام نماید . لازم بذکر است عوارضات و هزینه های متعلقه باقیمانده پلاک به غیر از مساحت توافق شده 900 مترمربع در زمان صدور پروانه و یا تسویه حساب قابل وصول می باشد (باقیمانده پلاک ارزش افزوده طرحهای عمرانی را بدهکار می باشد ) . مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و تبصویب رسید .

15- نامه شماره 77952 مورخ 20/12/97 شهرداری ( به شماره 4764/97 مورخ 20/12/97 دبیرخانه شورا) عطف به مصوبه 2566 مورخ 4/7/89 منضم به تصویر کروکی موقعیت محل قسمتی از پلاک ثبتی 793 قطعه 10 نجف آباد به شماره کامپیوتری (304475 ) متعلق به آقای ... واقع در بلوار بهارستان ، نظر به اینکه شهرداری حسب اصلاحیه توافقنامه شماره 73664 مورخ 7/12/79 با توجه به کاربری مسکونی حسب طرح جامع ابلاغی و گذربندی طرح تفکیکی کل محل مورد نظر در خصوص تجمیع و تفکیک مالکیت سهم آقای ... قسمتی از مالکیت سهم شهرداری به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :

در تاریخ 5/10/97 با عنایت به قسمتی از مفاد توافقنامه 32964 مورخ 12/5/89 مبنی بر واگذاری مقدار 01/1266 مترمربع عرصه در مسیر و باقیمانده از پلاک ثبتی 793 قطعه 10 نجف آباد از طرف آقای ... فرزند رحیم به شهرداری نجف آباد و تعهد شهرداری در خصوص صدور احداث تجاری برروی مقدار 230 مترمربع عرصه سهم باقیمانده مالک از پلاک ثبتی مذکور به ابعاد تقریبی 23 متر به بلوار بهارستان و عمق 10 متر به پلاک های مجاور جلسه ای با حضور امضاء کنندگان زیر در محل شهرداری نجف آباد تشکیل و با توجه به تغییر کاربری انجام شده کل محدوده حسب طرح جامع مصوب ابلاغی ، همچنین گذربندی مشخص شده براساس طرح تفکیکی تأیید شده در منطقه 2 بلحاظ حل مشکل مشرفیت و سایه اندازی پلاک مذکور مقرر گردید سهم آقای ... از جبهه اول به مساحت 230 مترمربع با قسمتی از سهم شهرداری به مساحت 3/216 مترمربع از جبهه دوم پلاک (قسمتی از سهم شهرداری مندرج در توافقنامه 32964 ) تجمیع و به شرح زیر با توافق شهرداری و آقای ... مجدداً تفکیک گردد.

با توجه به فایل برداشت واحد نقشه برداری منطقه 2 با تجمیع مالکیت سهم آقای ... با قسمتی از مالکیت سهم شهرداری مساحت عرصه تجمیعی شامل 30/446 مترمربع می گردد .

مقرر گردید از ضلع شرقی پلاک عرصه­ای به مساحت 302 مترمربع به ابعاد شمالاً بطول 50/15 متر به باقیمانده مالکیت شهرداری از همین پلاک و شرقاً بطول 31/18 متر به پلاک ثبتی 1/794 و جنوباً بطول 16 متر به بلوار بهارستان و غرباً بطول 05/20 متر به سهم مالکیت شهرداری بعنوان قدر السهم مالکیت جدید آقای ... در نظر گرفته شود همچنین عرصه­ای به مساحت 30/144 مترمربع به ابعاد تقریبی شمالاً بطول 6/6 متر به باقیمانده مالکیت شهرداری از همین پلاک و شرقاً بطول 05/20 متر به قدرالسهم جدید آقای ... و جنوباً بطول 55/7 متر به بلوار بهارستان و و غرباً بطول 90/20 متر به پلاک ثبتی 632 بعنوان قدر السهم مالکیت جدید شهرداری در نظر گرفته شود .

مقرر گردید شهرداری ضمن اصلاح پیرو قسمتی از مفاد توافقنامه 32964 مورخ 12/5/89 نسبت به صدور پروانه احداث بنای چهار واحد تجاری با زیر بنای 302 مترمربع در طبقه زیر زمین و همچنین صدور پروانه احداث بنای چهار واحد تجاری با زیر بنای 302 مترمربع در طبقه همکف ( به عوض شش واحد مندرج در توافقنامه 32964 )و صدور پروانه چهار واحد دفتر کار در طبقه اول با زیربنای 302 مترمربع طبق ضوابط و مقررات شهرسازی و بدون اخذ هیچگونه وجهی به غیر از عوارضات آموزش و پرورش و آتش نشانی اقدام نماید .

با امضاء این صورتجلسه آقای ... و شهرداری عملیات تجمیع و افراز فیزیکی انجام شده را پذیرفته و حق هرگونه ادعا و اعتراضی نسبت به این موضوع را از خود سلب و اسقاط می نماید . ضمناً مقرر گردید با توجه به بند 2 شهرداری نسبت به اقاله سند مالکیت مشاعی مقدار تقریبی 72 مترمربع عرصه بنام آقای ... اقدام نماید .

بدیهی است بقیه مفاد توافقنامه 32964 مورخ 12/5/89 به غیر از مفاد اصلاح شده کماکان به قوت خود باقیست .

مفاد این صورتجلسه پس از تأیید و تصویب شورای اسلامی شهر قابلیت اجرائی دارد .

مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .

ختم جلسه: جلسه ساعت 21 با ذکر صلوات برمحمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

© تمامی حقوق این سایت برای پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد محفوظ است/ هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.