پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

یکصد و نهمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

یکصد و نهمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد (آخرین جلسه در سال 97) دوشنبه( 27/12/1397)

 

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)، یکصد و نهمین (109) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز دوشنبه مورخ 27/12/97 ساعت 16 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید. سپس آقای مهندس ابوترابی ریاست محترم شورای اسلامی شهر ضمن عرض سلام و خیرمقدم خدمت اعضاء محترم شورای اسلامی شهر و تبریک پیشاپیش عید نوروز دستور کار جلسه را مطرح نمودند.

*مشروح مذاکرات ، تصمیمات و مصوبات جلسه 109:

 

*درخواست آقای .... به شماره 4788/97 مورخ 22/12/97 دبیرخانه شورا مطرح که پس از بحث و بررسی مقرر گردید درخواست ایشان توسط آقای محسن پوراسماعیلی از سازمان حمل و نقل بررسی و گزارش به این شورا ارسال گردد .

*نامه شماره 13460/1/2059 مورخ 23/12/97 فرمانداری محترم ویژه شهرستان موضوع برگزاری دعای پرفیض ندبه جمعه مورخ 16/1/98 در امامزاده شمس الدین محمد(ع) شهر علویجه مطرح که مقرر گردید روابط عمومی شهرداری به شهروندان اطلاع رسانی نماید .

*درخواست ساکنین بن بست شهید علیرضا رحیمی واقع در خیابان امام خمینی غربی –کوی بامداد مطرح که پس از بحث و بررسی مقرر گردید شهرداری ضمن بررسی ، مساعدت لازم بعمل آورد .

*نامه شماره 11112/97/523 مورخ 21/12/97 اداره بهزیستی شهرستان موضوع مساعدت با خیریه سلامت پویان یاس مبنی بر درخواست کمک مالی به خیریه مذکور جهت رسیدگی به زنان آسیب دیده ، معتاد و یا کارتن خواب مطرح که پس از بحث و بررسی مقرر گردید شهرداری درصورت صلاحدید لایحه به این شورا ارسال نماید

سپس نامه ها و لوایح واصله به دبیرخانه شورای اسلامی شهر مطرح که به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید.

1-نامه شماره 75207/97 مورخ 12/12/97 شهرداری (به شماره 4648/97 مورخ 13/12/97دبیرخانه شورا)منضم به یک جلد اصلاح بودجه سال 97 شهرداری مطرح که پس از بحث و بررسی در راستای رعایت و اجرای مفاد بند 8 از ماده 55 قانون شهرداریها و باستناد بند 12 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .

2-نامه شماره 80148 /97 مورخ 26/12/97 شهرداری (به شماره 4836 /97 مورخ 27/12/97 دبیرخانه شورا ) منضم به یک جلد اصلاح بودجه سال 97 سازمان رفاهی تفریحی شهرداری نجف آباد مطرح که پس از بحث و بررسی اصلاح بودجه سازمان مذکور باستناد بند 12 از ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .

3-نامه شماره 80127/97 مورخ 26/12/97 شهرداری (به شماه 4872/97 مورخ 27/12/97 دبیرخانه شورا) با عنایت به تشکیل ستاد نوروزی شهرداری و برنامه ریزی جامع در جهت ارائه خدمات مطلوبتر به شهروندان و میهمانان محترم در عید سعید باستانی سال 1398 و لزوم فعال شدن و ایجاد انگیزه بیشتر اعضاء ستاد در پیشبرد اهداف این مجموعه ، شهرداری در نظر دارد در راستای رعایت و اجرای مفاد ماده 44 آئین نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور نسبت به تشویق و تقدیر از زحمات و تلاش بی وقفه­ی این مجموعه و افراد موثر در قالب پاداش عملکرد ستاد نوروزی اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی با تخصیص و پرداخت پاداش جهت موضوع صدرالاشاره تا سقف مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال خالص و از محل اعتبارات جاری بودجه سالیانه شهرداری باستناد بند 8 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

4-نامه شماره 80151/97 مورخ 26/12/97 شهرداری (به شماره 4841/97 مورخ 27/12/97دبیرخانه شورا) نظر به اینکه سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری جهت اسکان مسافرین نوروزی نسبت به واگذاری و دریافت ورودی خودروها به مجموعه تفریحی باغ بانوان در ایام نوروز 98 به شرح جدول ذیل اقدام نماید.

 

ردیف

شرح

مبلغ (ریال )

1

ورودی هر خودرو سبک یا یک چادر در فضای روباز

000/100 ریال

2

ورودی هر خودرو سبک یا یک چادر در فضای بسته

000/150 ریال

3

کرایه هر چادر

000/150 ریال

4

کرایه هر تخته پتو

000/20 ریال

مطرح که پس از بحث و بررسی با عنایت به صورتجلسه شماره 832 مورخ 19/10/97 هیئت مدیره محترم آن سازمان و باستناد بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 مجلس شورای اسلامی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

5-نامه شماره 80493 مورخ 27/12/97 شهرداری ( به شماره 4876/97 مورخ 27/12/97 دبیرخانه شورا)منضم به تصویر نامه شماره 1605 مورخ 16/12/97 سازمان اتوبوسرانی شهرداری بانضمام درخواست شماره 71/9100 مورخ 9/12/97 شرکت مهبان توان سپاهان (پیمانکار پارکبان ساعتی ) درخصوص عدم همکاری کسبه خیابان امام با نامبرده نسبت به اشغال نمودن دائم محل های پارک ساعتی که موجب ضرر و زیان پیمانکار مربوطه گردیده است مطرح که پس از بحث و بررسی با انصراف پیمانکار و برگزاری مزایده مجدد موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .

6-نامه شماره 80149/97 مورخ 26/12/97 شهرداری (به شماره 4837 /97 مورخ 27/12/97 دبیرخانه شورا) با عنایت به اینکه شهرداری باستناد بند 2 مصوبه شماره 1790/96 مورخ 23/5/96 شورای محترم اسلامی شهر با موضوع دریافت مابه التفاوت ارزش سرقفلی غرفه های میدان های قدیم و جدید تره بار ، نسبت به اخذ وجه و چک مابه التفاوت از غرفه داران بدهکار بصورت مساوی و محاسبه میانگین کلی مجموع بدهی مابه التفاوت جهت تعداد 44 غرفه جمعاً به مبلغ 000/000/200/123 ریال و برمبنای هر غرفه مبلغ 000/000/800/2 ریال اقدام نموده و با توجه به اینکه براساس مصوبه شماره 5125/96 مورخ 20/12/96 شورای شهر در نظر دارد نسبت به انجام مراحل قانونی گردش مالی ارزش ریالی سرقفلی غرفه های میدانهای قدیم و جدید تره بار براساس ارزیایی انجام شده توسط هیأت کارشناسان رسمی دادگستری بصورت گردش مابقی ارزش سرقفلی غرفه قدیم با ارزش سرقفلی غرفه قدیم با ارزش سرقفلی غرفه جدید اقدام نماید ، عملاً در گردش خرید و فروش ارزش سرقفلی تعدادی از غرفه ها بصورت جزء به جزء بدلیل واگذاری کلیه غرفه­های میدان جدید به اتحادیه میدان میوه و تره بار با مغایرت و اختلاف قیمت با برآورد کلی دریافت مابه التفاوت سرقفلی غرفه های مذکور طبق جدول پیوست مواجه گردیده است . مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع انجام مراحل گردش مالی ارزش ریال سرقفلی غرفه ها بصورت جزء به جزء و براساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری باستناد بندهای 8و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی در راستای رعایت و اجرای سریعتر مفاد صورتجلسات توافقی و مصوبات مورد اشاره مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

7-نامه شماره 80113/97 مورخ 26/12/97 شهرداری (به شماره 4853/97 مورخ 27/12/97 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر کروکی موقعیت محل قسمتی از پلاک ثبتی 224 قطعه 10 نجف آباد به شماره کامپیوتری (53876) متعلق به آقای .... واقع در طرح تعریض خیابان شهداء غربی ، نظر به اینکه شهرداری حسب توافقنامه شماره 60253 مورخ 12/10/97 درخصوص میزان درمسیر پلاک فوق با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :

شمالاً بطول 10/12 متربه گذر – شرقاً بطول 50/78 متر به گذر – جنوباً بطول 50/12 متر به گذر – غرباً بطول 50/78 متر به پلاک .مساحت کل پلاک باستناد گزارش واحد شهرسازی 55/965 مترمربع عرصه که مقدار 73/96 مترمربع در مسیر خیابان شهداء و مقدار 03/55 مترمربع در مسیر گذر 10متری و مقدار 79/813 مترمربع باقیمانده داردکه از این مقدار 35/151 مترمربع در کاربری فضای سبز و مابقی در کاربری باغ و اراضی کشاورزی می باشد . مقرر گردید پس از تحویل ، واگذاری و انتقال میزان در مسیر در یکی از دفاتر اسناد رسمی بنام شهرداری و پرداخت مبلغ 000/000/150 ریال توسط مالک به حساب شهرداری، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوز دو واحد تجاری در قسمتی از باقیمانده پلاک به مساحت 130 مترمربع در طبقه همکف ضمن رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی ضمن اخذ عوارضات آتش نشانی ، آموزش و پرورش و نوسازی بدون اخذ هرگونه وجه دیگری و در صورت نیاز ارجاع به کمیسیون ماده پنج اقدام نماید . ضمناً کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور بعهده مالک می باشد . لازم بذکر است باقیمانده پلاک به غیر از مساحت توافق شده 130 مترمربع ، سایر عوارضات متعلقه را بدهکار می باشد ، مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق برابر بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

8-نامه شماره 80147/97 مورخ 26/12/97 شهراری (به شماره 4852/97 مورخ 27/12/97 دبیرخانه شورا) عطف به مصوبه شماره 3650/96 مورخ 26/9/96 و با عنایت به تکمیل فاز اول عملیات احداث میدان ورودی غرب نجف آباد و لزوم برنامه ریزی لازم جهت اجرای المان میدان شامل : سازه ، تأسیسات مکانیکی و برقی و محوطه اطراف میدان در فاز دوم واقع در منطقه پنج شهرداری و به جهت تسهیل در رفت و آمد و رفاه حال شهروندان و مردم شریف نجف آباد ، شهرداری در نظر دارد با توجه به کسری اعتبار مورد نیاز نسبت به اضافه و تأمین اعتبار ردیف بودجه عمرانی شماره 331201 شهرداری (با عنوان پروژه ورودی غرب شهر و ساماندهی بلوار جانبازان )به مبلغ 000/000/000/95 ریال از محل افزایش درآمدهای عمومی و پایدار نمودن آن در اصلاح بودجه سال 98 اقدام و همچنین از طریق فرآیند برگزاری مناقصه عمومی طبق آیین نامه مالی شهرداریها نسبت به انتخاب پیمانکار و شروع عملیات فوق اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .

ختم جلسه: جلسه ساعت 30/20 با ذکر صلوات برمحمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 + 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

© تمامی حقوق این سایت برای پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد محفوظ است/ هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.