پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

یکصد و بیست و هفتمین (127) جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

یکصد و بیست و هفتمین (127) جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد دوشنبه( 7/5/1398)

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)، یکصد و بیست و هفتمین(127) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز دوشنبه مورخ 7/5/98 ساعت 17 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید. سپس آقای مهندس ابوترابی ریاست محترم شورای اسلامی شهر نجف آباد ضمن عرض سلام و خیرمقدم خدمت اعضاء محترم شورای اسلامی شهر، خبرنگاران محترم و میهمانان ارجمند دستور کار جلسه را مطرح نمودند.

سپس نامه ها و لوایح واصله به دبیرخانه شورای اسلامی شهر مورد بررسی قرار گرفت و بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:


 

1-نامه شماره 24005/98 مورخ 30/4/98 شهرداری ( به شماره 1348/98 مورخ 30/4/98 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر 3 برگ تعرفه پیشنهادی نرخ کرایه سرویس مدارس برای سال تحصیلی 99-98 که در جلسه مورخ 23/4/98 کارگروه ماده 18 جمع بندی و در جلسه مورخ 25/4/98 هیأت مدیره سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری تصویب گردید: به شرح ذیل مطرح که پس از بحث و بررسی نرخ کرایه مذکور باستناد بندهای 8 و 26 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

تعرفه های نرخ کرایه سرویس مدارس برای سال تحصیلی 1398-1399

ردیف

مسیرتردد

(قیمت ها به ریال می باشد )

کرایه هرنفر ماهیانه بر اساس 22 روز کاری

مینی بوس

ون

سواری

سال 97-98

سال 98-99

سال 97-98

سال 98-99

سال 97-98

سال 98-99

1

داخلی نجف آباد

000/380

000/500

000/570

000/700

000/850

000/050/1

2

امیرآباد به نجف آباد و بالعکس

000/420

000/550

000/640

000/800

000/970

000/250/1

3

آزادگان به نجف آباد و بالعکس

000/470

000/600

000/680

000/850

000/060/1

000/300/1

4

یزدانشهر به نجف آباد و بالعکس

000/470

000/600

000/680

000/850

000/060/1

000/300/1

5

ویلاشهر به نجف آباد و بالعکس

000/470

000/600

000/680

000/850

000/060/1

000/300/1

6

گلدشت به نجف آباد و بالعکس

000/480

000/620

000/710

000/890

000/070/1

000/320/1

7

کهریز سنگ به نجف آباد و بالعکس

000/530

000/700

000/750

000/950

000/140/1

000/400/1

8

جوزدان به نجف آباد و بالعکس

000/510

000/670

000/750

000/950

000/140/1

000/450/1

9

حاجی آباد به نجف آباد و بالعکس

000/600

000/780

000/990

000/240/1

000/450/1

000/750/1

10

نهضت آباد به نجف آباد و بالعکس

000/750

000/970

000/350/1

000/680/1

000/000/2

000/400/2

11

تیران به نجف آباد و بالعکس

000/900

000/170/1

000/500/1

000/900/1

000/160/2

000/700/2

12

فولادشهر به نجف آباد و بالعکس

000/770

000/000/1

000/350/1

000/680/1

000/900/1

000/350/2

13

کوشک به نجف آباد و بالعکس

000/660

000/880

000/070/1

000/350/1

000/420/1

000/750/1

14

فیروزآباد به نجف آباد و بالعکس

000/450

000/590

000/640

000/800

000/990

000/230/1

15

جلال آباد به نجف آباد و بالعکس

000/460

000/610

000/670

000/840

000/050/1

000/300/1

16

قلعه سفید به نجف آباد و بالعکس

000/530

000/700

000/750

000/950

000/140/1

000/400/1

17

آزادگان به امیرآباد و بالعکس

000/380

000/500

000/570

000/710

000/770

000/960

18

اصغرآباد به نجف آباد و بالعکس

000/540

000/710

000/830

000/050/1

000/220/1

000/540/1

19

داخلی یزدانشهر

000/360

000/470

000/510

000/640

000/750

000/930

20

داخلی امیرآّباد

000/360

000/470

000/510

000/640

000/750

000/930

21

داخلی آزادگان

000/360

000/470

000/510

000/640

000/750

000/930

22

داخلی ویلاشهر

000/360

000/470

000/510

000/640

000/750

000/930

23

یزدانشهر به امیرآباد و بالعکس

000/380

000/500

000/570

000/710

000/770

000/950

24

جلال آباد به یزدانشهر و بالعکس

000/380

000/500

000/560

000/700

000/760

000/950

25

جلال آباد به امیرآباد و بالعکس

000/380

000/500

000/570

000/710

000/770

000/950

26

مسکن مهر به نجف آباد و بالعکس

000/490

000/650

000/700

000/870

000/080/1

000/350/1

27

قسمت سوم یزدانشهر به نجف آباد و بالعکس

000/490

000/650

000/700

000/870

000/080/1

000/350/1

28

صالح آباد به نجف آباد و بالعکس

000/450

000/590

000/660

000/820

000/990

000/230/1

29

خیابان طالقانی به نجف آباد و بالعکس

000/450

000/590

000/660

000/820

000/990

000/230/1

30

خیابان طالقانی به امیرآباد و بالعکس

000/380

000/500

000/530

000/660

000/770

000/950

31

فیروز آباد به امیرآباد و بالعکس

000/380

000/500

000/530

000/660

000/770

000/950

32

صالح آباد به امیرآّباد و بالعکس

000/380

000/500

000/530

000/660

000/770

000/950

تعرفه های نرخ کرایه سرویس مدارس برای سال تحصیلی 1398-1399

سرویس های دانش آموزی مدارس سماء ، ماهیانه براساس 22 روزکاری

ردیف

مسیرتردد

(قیمت ها به ریال می باشد )

کرایه هرنفر ماهیانه  بر اساس 22 روز کاری

مینی بوس

ون بنزینی

سواری

سال 98-97

سال 98-99

سال 97-98

سال 98-99

سال 97-98

سال 98-99

1

نجف آباد

000/580

000/750

000/720

000/900

000/030/1

000/300/1

2

امیرآباد

000/610

000/800

000/790

000/990

000/150/1

000/450/1

3

آزادگان  فاز 1و2

000/600

000/800

000/760

000/950

000/120/1

000/400/1

4

آزادگان  فاز 3و4

--

000/850

---

000/030/1

--

000/500/1

5

صالح آباد

000/620

000/830

000/800

000/000/1

000/170/1

000/500/1

6

یزدانشهر اول و دوم              

000/650

000/840

000/850

000/060/1

000/220/1

000/530/1

7

فیروز آباد

000/620

000/800

000/800

000/000/1

000/170/1

000/500/1

8

جوزدان

000/810

000/050/1

000/050/1

000/330/1

000/340/1

000/700/1

9

گلدشت

000/650

000/850

000/810

000/020/1

000/200/1

000/500/1

10

قلعه سفید

000/720

000/940

000/860

000/080/1

000/320/1

000/650/1

11

کهریزسنگ

000/720

000/950

000/860

000/080/1

000/320/1

000/650/1

12

اصغرآباد

000/770

000/020/1

000/010/1

000/270/1

000/380/1

000/730/1

13

کوشک

000/840

000/100/1

000/190/1

000/500/1

000/610/1

000/000/2

14

قهدریجان

000/850

000/130/1

000/230/1

000/550/1

000/610/1

000/000/2

15

تیران

000/960

000/250/1

000/680/1

000/100/2

000/360/2

000/950/2

16

نهضت آباد

000/880

000/115/1

000/450/1

000/810/1

000/790/1

000/230/2

17

ویلاشهر

000/550

000/730

000/720

000/900

000/960

000/200/1

18

حاجی آباد

000/760

000/000/1

000/130/1

000/410/1

000/440/1

000/800/1

19

جلال آباد

000/640

000/850

000/830

000/040/1

000/190/1

000/490/1

20

فولادشهر

000/870

000/130/1

000/520/1

000/900/1

000/130/2

000/670/2

21

یزدانشهر قسمت سوم

000/670

000/880

000/880

000/100/1

000/270/1

000/600/1

22

زازران

000/870

000/130/1

000/230/1

000/550/1

000/670/1

000/100/2

23

تیرانچی

000/870

000/130/1

000/230/1

000/550/1

000/670/1

000/100/2

24

خیابان طالقانی امیرآباد

000/620

000/820

000/800

000/000/1

000/170/1

000/470/1

 

 

 

پیشنهاد تعرفه های نرخ کرایه سرویس های دانش آموزی مجتمع آموزشی فرهنگی شهید حججی و هنرستان شهید پارسا ، برای سال تحصیلی 1398-1399

ردیف

مسیر تردد

(قیمت ها به ریال می باشد )

(کرایه هر نفر ماهیانه بر اساس 22 روز کاری

مینی بوس

 

ون بنزینی

سواری

سال 97-98

سال 98-99

سال 97-98

سال 98-99

سال 97-98

سال 98-99

1

نجف آباد

000/550

000/680

000/700

000/870

000/000/1

000/250/1

2

امیرآباد

000/600

000/750

000/750

000/950

000/050/1

000/310/1

3

آزادگان

000/650

000/850

000/850

000/060/1

000/200/1

000/500/1

4

صالح آباد

000/570

000/720

000/750

000/950

000/100/1

000/380/1

5

یزدانشهر قسمت 1و2

000/550

000/770

000/700

000/900

000/000/1

000/300/1

6

فیروزآباد

000/550

000/690

000/700

000/900

000/000/1

000/250/1

7

جوزدان

000/350

000/550

000/570

000/720

000/870

000/100/1

8

گلدشت

000/650

000/850

000/810

000/020/1

000/200/1

000/500/1

9

قلعه سفید

000/740

000/930

000/900

000/150/1

000/300/1

000/680/1

10

کهریزسنگ

000/750

000/930

000/920

000/150/1

000/340/1

000/680/1

11

اصغرآباد

000/800

000/000/1

000/000/1

000/250/1

000/400/1

000/750/1

12

کوشک

000/850

000/060/1

000/300/1

000/630/1

000/650/1

000/060/2

13

قهدریجان

000/850

000/060/1

000/300/1

000/630/1

000/650/1

000/060/2

14

تیران

000/930

000/160/1

000/500/1

000/880/1

000/950/1

000/450/2

15

نهضت آباد

000/830

000/050/1

000/300/1

000/630/1

000/650/1

000/060/2

16

ویلاشهر

000/650

000/820

000/800

000/000/1

000/200/1

000/500/1

17

حاجی آباد

000/750

000/930

000/950

000/120/1

000/350/1

000/670/1

18

جلال آباد

000/500

000/630

000/650

000/820

000/950

000/200/1

19

فولادشهر

000/700

000/950

000/000/1

000/280/1

000/400/1

000/800/1

20

یزدانشهر قسمت سوم

000/590

000/820

000/730

000/950

000/050/1

000/320/1

21

زازران

000/900

000/190/1

000/350/1

000/690/1

000/750/1

000/200/2

22

تیرانچی

000/900

000/190/1

000/350/1

000/690/1

000/750/1

000/200/2

23

خیابان طالقانی امیرآباد

000/550

000/680

000/700

000/870

000/000/1

000/250/1

24

مسکن مهر فولاد شهر

000/800

000/000/1

000/100/1

000/380/1

000/550/1

000/950/1

25

فاز 4 آزادگان

000/700

000/880

000/920

000/150/1

000/270/1

000/600/1

2-نامه شماره 20017/98 مورخ 13/4/98 شهرداری ( به شماره 1124/98 مورخ 15/4/98 دبیرخانه شورا) با عنایت به نامه شماره 8427 مورخ 9/3/96 مدیرکل محترم دفتر حمل و نقل عمومی و ترافیک شهری سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور " بند 4" با موضوع اعلام نرخ خدمات دریافتی برای صدور پروانه اشتغال رانندگان در کلیه شهرهای کشور و درخواست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری در نظر دارد براساس مصوبه مورخ 28/3/98 هیأت مدیره محترم سازمان مذکور نسبت به افزایش هزینه صدور و تمدید پروانه فعالیت و پروانه اشتغال رانندگان ناوگان مسافری و باری در سال 98 که به شرح ذیل منعکس است : مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بندهای 14و30 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375مجلس محترم شورای اسلامی کشور و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

.

کاربری ناوگان مسافری

هزینه صدور پروانه فعالیت ناوگان مسافری

هزینه صدور پروانه اشتغال رانندگان ناوگان مسافری (به استثنای هزینه آموزش )

هزینه تمدید هر یک از پروانه ها

هزینه دوره آموزش برای دریافت پروانه

سال

مصوب 97

پیشنهادی 98

مصوب 97

پیشنهادی 98

مصوب 97

پیشنهادی 98

مصوب 97

پیشنهادی 98

تا ظرفیت 15 نفر

000/600

000/720

000/600

000/720

000/300

000/360

000/70

000/85

ظرفیت از 16 الی 26 نفر

000/200/1

000/450/1

000/200/1

000/450/1

000/600

000/720

000/70

000/85

ظرفیت بالای 27 نفر

000/800/1

000/150/2

000/800/1

000/150/2

000/900

000/080/1

000/70

000/85

 

کاربری ناوگان باری

هزینه صدور پروانه فعالیت ناوگان باری

هزینه صدور پروانه اشتغال رانندگان ناوگان باری (به استثنای هزینه آموزش )

هزینه تمدید هر یک از پروانه ها

هزینه دوره آموزش برای دریافت پروانه اشتغال

سال

مصوب 97

پیشنهادی 98

مصوب 97

پیشنهادی 98

مصوب 97

پیشنهادی 98

مصوب 97

پیشنهادی 98

زیر سه و نیم تن (5/3)تن

000/600

000/720

000/600

000/720

000/300

000/360

000/70

000/85

بین سه و نیم (5/3)تن تا شش (6)تن

000/900

000/080/1

000/900

000/080/1

000/450

000/540

000/70

000/85

بیش از شش (6)تن

000/200/1

000/450/1

000/200/1

000/450/1

000/600

000/720

000/70

000/85

3-نامه شماره 25038/98 مورخ 2/5/98 شهرداری (به شماره 1388/98 مورخ 3/5/98 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر کروکی موقعیت محل قسمتی از پلاک ثبتی 864 قطعه 4 نجف آباد به شماره کامپیوتری (2049804) متعلق به آقای ... واقع در طرح تعریض خیابان شریعتی غربی روبروی پمپ بنزین، نظر به اینکه شهرداری حسب توافقنامه شماره 23377 مورخ 27/4/98 درخصوص تملک دو دانگ مشاع از ششدانگ پلاک در مسیر فوق با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :

حدود اربعه ملک 3611373:y 531740 :x

مساحت کل پلاک باستناد سند مالکیت 666 مترمربع عرصه که کل پلاک در مسیر قرار دارد . مقرر گردید پس از واگذاری و انتقال عرصه واقع در طرح بنام شهرداری برابر نظریه هیأت سه نفره کارشناسی ، وارده به دبیرخانه شهرداری به شماره 19864 مورخ 12/4/98 و پس از کسر هزینه­های قدرالسهم تفکیک و کاربری ضمن اعمال کاهش عوارضات مصوب به مبلغ 000/686/310/3 ریال مانده طلب آقای ناصر پورمحمدی 000/314/681/4 ریال می باشد که مبلغ 000/000/300 ریال به حساب مالک بصورت اقساط پرداخت و باقیمانده آن 000/314/381/4 ریال بصورت معوض امتیازی (شناور) بر روی پرونده­های معرفی شده توسط مالک و بر مبنای محاسبات سال 1397 و مصوبات مربوطه اعمال و تعیین تکلیف می گردد . مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

4-نامه شماره 10078/98 مورخ 30/2/98 شهرداری (به شماره 629/98 مورخ 31/2/98 دبیرخانه شورا) در اجرای مصوبه شماره 1355/97 مورخ 30/4/97 درخصوص واگذاری بهره برداری پارکینگهای پارکهای سطح شهر (آبشار ، کوهستان و لاله) سازمان اتوبوسرانی شهرداری ، به لحاظ اینکه مزایده قبلی طی دو مرحله فاقد شرکت کننده بوده است مطرح که پس از بحث و بررسی با نظریه کارشناسی مجدد باستناد بند 8 و 14ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید.

5-نامه شماره 25534/98 مورخ 5/5/98 شهرداری ( به شماره 1416/98 مورخ 6/5/98 دبیرخانه شورا) عطف به طرح مصوب شماره 1055 مورخ 10/4/98 درخصوص برجهای دوقلوی صفا ، شهرداری با عنایت به پیگیری شورای اسلامی شهر و رعایت بند 22 ماده 55 قانون شهرداریها در نظر دارد ضمن اخذ نظریه کارشناس رسمی دادگستری نسبت به تملک برجهای موصوف به منظور حفظ ابنیه و آثار باستانی شهر اقدام نماید مطرح که پس از بحث و بررسی با خرید برجهای مذکور باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مصوب 17/5/96 موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید.

ختم جلسه: جلسه ساعت 20 با ذکر صلوات برمحمد وآل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 + 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

© تمامی حقوق این سایت برای پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد محفوظ است/ هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.