پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

یکصد و سی و هفتمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

یکصد و سی و هفتمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد شنبه (4/8/1398)

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)، یکصد و سی و هفتمین (137) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز شنبه مورخ 4/8/98 ساعت 16 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید. سپس جناب آقای مهندس گودرزی نائب رئیس محترم شورای اسلامی شهر نجف آباد ضمن عرض سلام و خیرمقدم خدمت اعضاء محترم شورای اسلامی شهر ، دستور کار جلسه را مطرح نمودند.

*مشروح مذاکرات ، تصمیمات و مصوبات جلسه 137:


 

*ابتدای جلسه به بررسی لوایح و نامه های مربوط به کمیسیون های فرهنگی ، فنی و بودجه پرداخته شد (ساعت 18-16).

* نامه شماره 9843/1/2059 مورخ 24/7/98 فرمانداری محترم ویژه شهرستان موضوع اعتراض به بند 6 جلسه 133 شورا درخصوص راه اندازی سومین کتابخانه مشارکتی در محل زندان نجف آباد مطرح که پس از بحث و بررسی مقرر گردید شهرداری لایحه را اصلاح و مجدداً جهت تصویب به این شورا ارسال نماید.

*نامه شماره 43864/98مورخ 25/7/98 شهرداری (به شماره 2304/98 مورخ 28/7/98 دبیرخانه شورا) موضوع معرفی نماینده شورا جهت تشکیل جلسه هیئت حل اختلاف اصلاحیه قرارداد مشارکتی شماره 53676 مورخ 17/8/97 فیمابین شهرداری و آقای حسین حسین پناه به عنوان سرمایه گذار ارگ موزه خصوصی هفت برج خارون مطرح که جناب آقای محمدحسن آسیابانی بعنوان نماینده این شورا معرفی گردیدند .

سپس نامه ها و لوایح واصله به دبیرخانه شورای اسلامی شهر مورد بررسی قرار گرفت و بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

1-نامه شماره 44993/98 مورخ 1/8/98 شهرداری (به شماره 2340/98 مورخ 4/8/98 دبیرخانه شورا) با عنایت به ابلاغ دستورالعمل خزانه داری در شهرداریها بعنوان بخشی از دستورالعمل جامع نظام مالی شهرداریها و نظر به اینکه براساس مفاد این دستورالعمل مقرر گردیده مدیر مالی شهرداری از بین مستخدمان ثابت و رسمی واجد الشرایط انتخاب و بنا به پیشنهاد و صدور حکم شهردار و تأیید شورای اسلامی شهر بمنظور اعمال نظارت و تأمین هماهنگی های لازم در اجرای مقررات و آئین نامه های مالی شهرداریها و دستورالعمل های ابلاغی به این سمت مصوب و انجام وظیفه می نماید . بدینوسیله تصویر احکام شماره 20264/93 مورخ 1/4/93 ، شماره 60739/93 مورخ 15/9/93 و شماره 13206/97 مورخ 19/3/97 با موضوع انتصاب آقای ناصر مهدیه بعنوان مدیر امور مالی شهرداری نجف آباد مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع صدرالاشاره در راستای رعایت و اجرای مفاد دستورالعمل خزانه داری شهرداریها و باستناد بند 30 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

2-نامه شماره 44992/98 مورخ 1/8/98 شهرداری( به شماره 2347/98 مورخ 4/8/98 دبیرخانه شورا) منضم به یک نسخه تفاهم نامه تنظیمی فیمابین شهرداری و ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد درخصوص محل احداث دپوی قطار شهری نجف آباد – اصفهان مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد تفاهم نامه صدرالاشاره باستناد بندهای 4 ، 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

3-نامه شماره 44995/98 مورخ 1/8/98 شهرداری ( به شماره 2348/98 مورخ 4/8/98 دبیرخانه شورا) با عنایت به نیاز و لزوم اجرای عملیات عمرانی روکش آسفالت معابر سطح شهر منطقه چهار شهرداری و بویژه معابر شهرک امام علی (ع) شهرداری در نظر دارد از طریق فرآیند برگزاری مناقصه عمومی نسبت به انتخاب پیمانکار واجد الشرایط و اجرای عملیات فوق الذکر از محل ردیف شماره 330102 اعتبارات عمرانی بودجه سال 98 شهرداری منطقه چهار و همچنین تأمین کسری اعتبار لازم ردیف بودجه مذکور و پرداخت مطالبات پیمانکاران و دیون پروژه های عمرانی از محل فروش املاک متعلق به خود از طریق برگزاری مزایده عمومی ، با رعایت مقررات و تشریفات آئین نامه مالی و معاملات شهرداریها و برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری تا سقف مبلغ 000/000/000/30 ریال و پایدار نمودن آن در اصلاح بودجه سال جاری اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

4-نامه شماره 43592/98 مورخ 23/7/98 شهرداری (به شماره 2297/98 مورخ 28/7/98 دبیرخانه شورا ) با عنایت به نیاز و لزوم اجرای عملیات عمرانی بهسازی و ساماندهی بلوار باهنر منطقه سه شهرداری (حدفاصل بلوار ولیعصر تا بلوار طالقانی ) شهرداری در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجدالشرایط و اجرای عملیات فوق الذکر با هزینه ای به میزان مبلغ 000/000/000/12 ریال از محل ردیف شماره 330141 اعتبارات عمرانی بودجه سال 98 شهرداری و از طریق برگزاری فرآیند مناقصه عمومی و همچنین تأمین کسری اعتبار لازم ردیف بودجه مذکور از محل افزایش درآمدهای عمومی و پایدار نمودن آن در اصلاح بودجه سال جاری اقدام نماید. مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع فوق باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

5-نامه شماره 44994/98 مورخ 1/8/98 شهرداری (به شماره 2349/98 مورخ 4/8/98 دبیرخانه شورا) با عنایت به درخواست منطقه دو شهرداری و گستردگی ، نیاز و لزوم اجرای عملیات عمرانی پروژه های دفع آبهای سطحی زیرسازی ، جدولگذاری ، پیاده روسازی و کانیو گذاری سطح شهر ، شهرداری در نظر دارد با رعایت مقررات و تشریفات آئین نامه مالی و معاملات شهرداریها نسبت به انتخاب پیمانکار واجدالشرایط و اجرای پروژه های فوق الذکر در سطح منطقه و همچنین تأمین کسری اعتبار لازم جهت ردیف های بودجه عمرانی منطقه دو به شماره 320101 (با عنوان دفع آبهای سطحی و کانیو گذاری به مبلغ 000/000/000/4 ریال و ردیف شماره 330101 (با عنوان زیرسازی و جدولگذاری) به مبلغ 000/000/000/2 ریال از محل افزایش درآمدهای عمومی و پایدار نمودن آن در اصلاح بودجه سال جاری اقدام نماید مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت بتصویب رسید.

6-نامه شماره 42017/98 مورخ 17/7/98 شهرداری ( به شماره 2203/98 مورخ 20/7/98 دبیرخانه شورا) در اجرای نظریه شماره 13904 مورخ 19/3/98 با عنایت به اینکه با پیشروی ساختمان پلاک ثبتی 3827/790 باعث اثرگذاری و افت قیمت عرصه متعلق به شهرداری مجاور آن گردیده ، شهرداری در نظر دارد براساس نظریه کارشناسی آقای مهندس مهران کارشناس رسمی دادگستری وارده به دبیرخانه شهرداری به شماره 21892 مورخ 20/4/98 (تصویر پیوست ) نسبت به اخذ و واریز مبلغ 000/000/100 (یکصد میلیون ) ریال به حساب شهرداری منطقه 3 از مالک پلاک ثبتی 3827/790 قطعه 8 نجف آباد اقدام نماید. مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

7-نامه شماره 43603/98 مورخ 23/7/98 شهرداری (به شماره 2296/98 مورخ 28/7/98 دبیرخانه شورا) با عنایت به گستردگی و لزوم اجرای عملیات عمرانی پروژه های دفع آبهای سطحی ، زیرسازی ، جدولگذاری، پیاده روسازی و کانیو گذاری سطح شهر و تأکیدات اعضاء محترم شورا و درخواست منطقه یک ، شهرداری در نظر دارد نسبت به تأمین اعتبار ردیف بودجه پروژه های مذکور در بودجه عمرانی سال 98 منطقه یک از طریق جابجائی اعتبار و کسر مبلغ 000/000/000/14 ریال از ردیف شماره 370101 با عنوان طراحی و اجرای ساختمان شهرداری منطقه یک و افزودن به ردیف شماره 320101 با عنوان دفع آبهای سطحی و کانیوگذاری معابر منطقه یک به مبلغ 000/000/000/2 ریال به ردیف شماره 330101 با عنوان زیرسازی و جدولگذاری معابر منطقه یک به مبلغ 000/000/500/6 ریال و به ردیف شماره 330201 با عنوان پیاده روسازی معابر شهرداری منطقه یک به مبلغ 000/000/500/5 ریال اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

8-نامه شماره 44997/98 مورخ 1/8/98 شهرداری ( به شماره 2345/98 مورخ 4/8/98 دبیرخانه شورا) عطف به مصوبه شماره 5195/96 مورخ 22/12/96 و پیرو نامه شماره 76428 مورخ 20/12/96 و با عنایت به نامه شماره 42014مورخ 17/7/98 ریاست محترم دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی شهرستان نجف آباد با موضوع درخواست مساعدت لازم و تمدید مجدد توافقنامه استفاده از محل تعداد 2 واحد تجاری واقع در پاساژ ملت جهت انجام فعالیت های واحد ستادی و اداری آستان قدس رضوی ، شهرداری در نظر دارد با توجه به عام المنفعه بودن عملکرد دفتر فوق الذکر نسبت به تمدید توافقنامه قبلی و واگذاری استفاده از محل دو باب واحد تجاری متعلق به خود واقع در پاساژ ملت به آدرس خیابان امام (ره) تحت شماره های ثبتی 24/1783 و 25/1783 و 26/1783 و 1784قطعه 2 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان بصورت رایگان و به مدت یکسال شمسی طبق ضوابط و مقررات اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی در راستای کمک به امور مذهبی و فرهنگی شهر و رعایت و اجرای مفاد بندهای 6 و9 از ماده 55 قانون شهرداریها ، باستناد بندهای 4 ، 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

9- نامه شماره 44996/98 مورخ 1/8/98 شهرداری (به شماره 2346/98 مورخ 4/8/98 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر کروکی موقعیت محل پلاک قولنامه ای 124-29 به شماره کامپیوتری (2055702) به نشانی خیابان شهداء – تقاطع میدان اتان گاز ، نظر به اینکه شهرداری حسب توافقنامه شماره 44235مورخ 28/7/98 درخصوص کل پلاک در مسیر فوق با مالک آن به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :

3610153:y 531214 :x

شمالاً بطول 34 متر به گذر شرقاً بطول 56 متر به پلاک . جنوباً بطول 30 متر به گذر و غرباً 43 متر به گذر . مساحت کل پلاک باستناد سند و گزارش واحد شهرسازی 1500 مترمربع عرصه که کل پلاک در مسیر قرار دارد . الف ) مقرر گردید پس از تحویل و واگذاری کل پلاک در مسیر و تنظیم اقرار نامه ترک دعوی در یکی از دفاتر اسناد رسمی ، متقابلاً شهرداری نسبت به پرداخت مبلغ 000/000/000/3 (سه میلیارد )ریال که مبلغ 000/000/500/1 (یک میلیارد و پانصد میلیون ) ریال بصورت ریالی و امتیازی بر روی هر پرونده­ای که مالک معرفی نماید حسب ضوابط و مقررات شهرداری و براساس محاسبات سال 98 و مصوبات مربوطه اقدام نماید .

ب)واگذار کننده متعهد می گردد . مورد واگذاری راقبلاً به کسی واگذار ننموده باشد و هرگونه ادعای احتمالی و بروز ظهور حق ثالث را شخصاً پاسخگو باشد مبلغ 000/000/500/1 ریال معوض امتیازی مشمول مرور زمان نمی شود. مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

10-نامه شماره 44216/98 مورخ 28/7/98 شهرداری (به شماره 2321/98 مورخ 1/8/98 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر صورتجلسه شماره 43836 مورخ 24/7/98 درخصوص مسائل و موارد فی مابین اداره ثبت اسناد و املاک نجف آباد و شهرداری تنظیمی در محل دفتر مدیرکل محترم اداره ثبت استان اصفهان که به شرح ذیل منعکس است :

درتاریخ 11/7/98 درخصوص مسائل و موارد فیمابین شهرداری نجف آباد و اداره ثبت اسناد و املاک نجف آباد جلسه­ای با حضور امضاء کنندگان زیر در محل دفتر مدیرکل محترم اداره ثبت اسناد و املاک استان اصفهان تشکیل و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل توافق گردید :

1)مقرر گردید با عنایت به بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره اداره ثبت اسناد و املاک نجف آباد نسبت به صدور اسناد مالکیت بر روی اراضی فضای سبز و بازیهای کودکان همچنین اراضی عمومی و خصوصی شهرداری نجف آباد از جمله : میادین و معابر و گورستان های عمومی مصرح در بند 6 ماده 96 قانون شهرداریها بنام شهرداری نجف آباد اقدامات مقتضی بعمل آورند.

2) با عنایت به وضعیت فعلی محل اداره ثبت نجف آباد تحت شماره های ثبتی 930و 1888/930 واقعان در قطعه یک نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان و واقع شدن قسمتی از آن در مسیر تعریض خیابان منتظری شمالی مقرر گردید هیأت کارشناسی نسبت به ارزیابی عرصه و اعیان کل ملک اقدام و شهرداری باستناد ارزیابی انجام شده ضمن تنظیم توافقنامه و اخذ مصوبه شورای اسلامی شهر نجف آباد نسبت به احداث ساختمان جدید اداره ثبت بر روی عرصه معرفی شده از طرف اداره ثبت اقدام نماید. مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

11-نامه شماره 42873/98 مورخ 21/7/98 شهرداری (به شماره 2274/98 مورخ 22/7/98 دبیرخانه شورا ) با عنایت به بررسی و تصویب طرح مجتمع فرهنگی ، تفریحی و گردشگری باغ بهشت نجف آباد با نظر مساعد اعضاء شورای اسلامی شهر و همچنین پیش بینی ردیف و اعتبار لازم در بودجه سال 98، شهرداری در نظر دارد با توجه به پیگیری های صورت پذیرفته و به جهت شروع و انجام عملیات عمرانی طرح مذکور، نسبت به اجرای مراحل قانونی و اخذ مجوز اختصاص و دریافت وام از طریق سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و با شرایط مربوطه اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع صدرالاشاره تا مبلغ سی میلیارد ریال و با شرایط باز پرداخت اصل وام و کارمزد متعلقه اعلامی از محل اعتبارات جاری بودجه سالیانه شهرداری باستناد بندهای 8 و 13 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

12-نامه شماره 42315/98 مورخ 18/7/98 شهرداری (به شماره 2220/98 مورخ 20/7/98 دبیرخانه شورا) و پیرو مباحث جلسه شماره 132 مورخ 25/6/98 شورای شهر مبنی بر ارائه گزارش عملکرد شهرداری و درصد پیشرفت فیزیکی پروژه­های عمرانی شهرداری ، لیست کلیات عملکرد 6 ماهه اول سال 98 شهرداری شامل : درآمد وصولی و محقق شده هزینه­های جاری و عمرانی و گزارش پیشرفت پروژه های عمرانی سطح شهر مطرح که پس از بحث و بررسی صورت جامع عملکرد 6 ماهه اول سال جاری باستناد بند 10 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید . ضمناً مقرر گردید شهرداری گزارش عملکرد 6 ماهه را باطلاع عموم برساند .

ختم جلسه: جلسه ساعت 20 با ذکر صلوات برمحمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.
غائبین جلسه: جناب آقای طرقی ریاست محترم شورای اسلامی شهر و جناب اقای مهدی حاجی صادقیان عضو محترم شورای اسلامی شهر که مرخصی ایشان مورد موافقت قرار گرفت.+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

© تمامی حقوق این سایت برای پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد محفوظ است/ هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.