پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

یکصد و چهل و هشتمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

دوشنبه (30/10/1398)

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)، یکصد و چهل و هشتمین (148) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز دوشنبه مورخ 30/10/98 ساعت 16 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید. سپس جناب آقای طرقی ریاست محترم شورای اسلامی شهر نجف آباد ضمن عرض سلام و خیرمقدم خدمت اعضاء محترم شورای اسلامی شهر، دستور کار جلسه را مطرح نمودند.

مشروح مذاکرات ، تصمیمات و مصوبات جلسه 148:


 

* در ابتدا گزارشی از موارد مطروحه در کمیسیونهای بودجه - فنی و فرهنگی ، روزشنبه مورخ 28/10/98 که در محل این شورا برگزار گردید. ارائه شد.

*نامه شماره 64042/98 مورخ 29/10/98 شهرداری موضوع ابلاغ جناب آقای مهندس سیدمحمد ابراهیم احمدی با حفظ سمت قبلی بعنوان معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی شهرداری به اطلاع اعضاء محترم شورا رسید.

سپس نامه ها و لوایح واصله به دبیرخانه شورای اسلامی شهر مورد بررسی قرار گرفت و بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

1-نامه شماره64514/98 مورخ 30/10/98 شهرداری (به شماره 3329/98 مورخ 30/10/98 دبیرخانه شورا) در راستای برنامه ریزی، توسعه و گسترش فضاهای فرهنگی و اجتماعی شهری خصوصاً دسترسی و بهره مندی مطلوب عموم شهرداران از فضا و امکانات فرهنگی و هنری ، شهرداری در نظر دارد نسبت به احداث پردیس سینمایی خارون در ضلع غربی مجموعه فرهنگسرای خارون طبق شرایط و نقشه های موجود وفق آیین نامه مالی شهرداریها و از طریق اجرای تشریفات و فرآیند فراخوان عمومی سرمایه گذاری و جذب مشارکتها و همچنین تأمین اعتبار مورد نیاز ردیف بودجه شماره 360907 عمرانی سال 98 (با عنوان احداث پردیس سینمایی خارون)به مبلغ 000/000/000/15 ریال از محل افزایش درآمدهای عمومی و پایدار نمودن آن در اصلاح بودجه سال جاری اقدام نماید. مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بندهای8 ، 12 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

2-نامه شماره 62630/98 مورخ 23/10/98 شهرداری (به شماره 3196 /98 مورخ 23/10/98 دبیرخانه شورا) با عنایت به صورتجلسه شماره 56875 مورخ 30/9/98 با موضوع استاندارد سازی جایگاه سی ان جی واقع در کمربندی و خیابان امام (ره) و تأیید تعطیلی 22 روزه جایگاه بدلیل تعمیرات و همچنین با توجه به اینکه از این بابت هیچگونه تقصیری متوجه شرکت پشتیبان صنعت تیوا سپاهان مجری قرارداد شماره 33417 مورخ 7/6/98 نبوده است، شهرداری در نظر دارد نسبت به پرداخت مبلغ 260/333/271 ریال بابت 22 روز تعطیلی جایگاه در وجه شرکت مذکور از محل اعتبارات ردیف شماره 380501 بودجه عمرانی سال 98 شهرداری مرکزی اقدام نماید. مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد صورتجلسه صدرالاشاره با توجه به مفاد ماده 7 قرارداد فوق الذکر باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

3-نامه شماره 63722/98 مورخ 28/10/98 شهرداری ( به شماره 3286/98 مورخ 28/10/98 دبیرخانه شورا) با عنایت به درخواست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر ، شهرداری در نظر دارد در راستای تعدیل و افزایش میزان جرائم تخلفات و تنبیهات موضوع بند 16 از دستورالعمل شماره 111393 مورخ 8/9/85 هیأت محترم وزیران ، نسبت به اصلاح آئین نامه اجرایی انضباطی واگذاری اتوبوس و بهره برداری ازخطوط سازمان به بخش خصوصی که از سال 85 تاکنون افزایش نیافته است، به شرح آئین نامه و جداول پیوست جهت اجراء از سال 99 اقدام نماید. مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع صدرالاشاره با توجه به مفاد مصوبه مورخ 12/9/98 مشترک شورا و هیئت مدیره محترم سازمان مذکور باستناد بندهای 8 ،9 و 30 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

4-نامه شماره 63579/98 مورخ 28/10/98 شهرداری (به شماره 3285/98 مورخ 28/10/98 دبیرخانه شورا) در راستای رعایت و اجرای مفاد مواد 36 و 44 آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور، شهرداری در نظر دارد به روال سنوات قبل و در جهت برنامه های رفاهی کارکنان از تلاش و کوشش فرزندان عزیر کارمندان شاغل ، بازنشسته و کارگران شهرداری و کلیه سازمانهای وابسته دارای رتبه ممتاز در مقاطع مختلف تحصیلی سال 98-97 و براساس مبالغ اعلام شده طی نامه شماره96002/32/20 مورخ 10/10/98 دفتر محترم امور شهری و شوراهای استانداری اصفهان قدردانی و تجلیل نماید مطرح که پس از بحث و بررسی با تخصیص، تأمین و پرداخت هزینه تشویقی صدرالاشاره از محل اعتبارات جاری بودجه شهرداری باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

5-نامه شماره 63868/98 مورخ 28/10/98 شهرداری(به شماره نامه 3297/98 مورخ 28/10/98 دبیرخانه شورا) با عنایت به درخواست منطقه سه شهرداری و لزوم اجرای طرح فضای ورزشی چند منظوره روباز شهرداری در نظر دارد با رعایت مقررات و تشریفات آئین نامه مالی معاملات شهرداریها نسبت به انتخاب پیمانکاران واجد شرایط و اجرای عملیات پروژه فوق الذکر، از محل ردیف شماره 360905 (احداث سالن ورزشی و زمین های ورزشی روباز) اعتبارات عمرانی بودجه سال 98 منطقه سه و همچنین تأمین کسری اعتبار مورد نیاز ردیف بودجه مذکور به مبلغ 000/000/000/3 ریال از محل افزایش درآمدهای عمومی و پایدار نمودن آن در اصلاح بودجه سال جاری اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

6-نامه شماره 63677/98 مورخ 28/10/98 شهرداری (به شماره 3284/98 مورخ 28/10/98 دبیرخانه شورا ) با عنایت به مفاد ماده 9 دستورالعمل شماره 58910 مورخ 20/11/87 معاون محترم امور عمرانی وزارت کشور با مصوبه مورخ 7/11/87 ستاد مرکزی کنترل جمعیت حیوانات ناقل بیماری به انسان با موضوع تعیین الویت انجام عملیات کنترل جمعیت سگهای بلاصاحب از طریق واگذاری به بخش خصوصی و تشکل های زیست محیطی و همچنین بند 3 مصوبات کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان به شماره 5163/1/2059 مورخ 31/5/95 ، بند 2 مصوبات مورخ 16/6/95 و بند 4 مصوبات مورخ 15/2/97 جلسات کارگروه کنترل جمعیت حیوانات ناقل بیماری شهرستان نجف آباد ، شهرداری در نظر دارد در راستای سازماندهی اهداف بلند پایه در کنترل حیوانات مزبور، نسبت به انتخاب و واگذاری ساختمان و تأسیسات پناهگاه سگهای بلاصاحب (در مجاورت مکان دفن زباله) به بخش خصوصی واجد شرایط براساس ضوابط و مقررات و از طریق برگزاری فرآیند مزایده عمومی طبق آئین نامه مالی شهرداریها و نظریه کارشناس رسمی دادگستری اقدام نماید. مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

7-نامه شماره 63867/98 مورخ 28/10/98 شهرداری (به شماره 3294/98 مورخ 28/10/98 دبیرخانه شورا) با عنایت به درخواست منطقه پنج شهرداری و لزوم اجرای عملیات عمرانی احداث بلوار منتظری صالح آباد (حدفاصل خیابان شریعتی تا بلوار صیاد شیرازی )، شهرداری در نظر دارد با رعایت مقررات و تشریفات آئین نامه مالی و معاملات شهرداریها نسبت به انتخاب پیمانکار واجد شرایط و اجرای عملیات پروژه فوق الذکر با برآورد اولیه هزینه ای به مبلغ 000/000/000/75 ریال با احتساب تعدیل و مابه التفاوت ، از محل ردیف شماره 330126 ( احداث بلوار منتظری صالح آباد تا صیاد شیرازی) اعتبارات عمرانی بودجه سال 98 منطقه پنج و همچنین تأمین کسری اعتبار لازم ردیف بودجه مذکور از محل افزایش درآمدهای عمومی و پایدار نمودن آن در اصلاح بودجه سال جاری اقدام نماید. مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

8-گزارش حسابرس مستقل درباره صورت­های مالی تأیید شده سال مالی منتهی به 29/12/97 شهرداری مطرح و با عنایت به ارائه گزارش حسابرس مستقل توسط موسسه حسابرسی دقیق تراز سپاهان(حسابداران رسمی )و توضیحات مشروح مدیران موسسه حسابرسی در زمینه بندهای گزارش و پیرامون توضیحات مدیران موسسه حسابرسی در زمینه بندهای گزارش و پیرامون موضوعاتی از قبیل سرفصل منابع دریافتی و درآمدها، اعتبارات سال 97، تملک اراضی مالیات بر ارزش افزوده، دارائیهای ثابت ، الزامات قانونی مالیاتی ، دستورالعمل حسابداری شهرداریها ، صورتهای مالی ، تنخواه گردان و مفاد مواد قانون شهرداریها و همچنین گزارش توضیحات مبسوط نمایندگان شهرداری درخصوص موارد اعلامی و بحث شده و ارائه مستندات لازم و اظهار نظر اعضاء محترم شورای اسلامی شهر نهایتاً پس از بررسی عملکرد مالی و جریانهای نقدی سال 97 شهرداری از تمام جنبه های با اهمیت به نحو مطلوب اعلام و تهیه صورتهای مالی براساس وجوه نقد دریافتی و پرداختی مطابق با قانون و آئین نامه و مقررات مالی شهرداری تأیید میگردد و نظر به روند رو به بهبود مجموعه شهرداری در زمینه سیستم مکانیزه املاک در نوسازی و رعایت سایر موارد و مقررات مالی شهرداری تأیید میگردد و نظر به روند رو به بهبود مجموعه شهرداری در زمینه سیستم مکانیزه املاک و نوسازی و رعایت سایر موارد و مقررات مربوطه از عملکرد مطلوب و رو به رشد شهرداری تقدیر و تشکر می گردد و باستناد بند 30 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی گزارش حسابرس سال مالی منتهی به 29/12/97 شهرداری بتصویب رسید.

9-نامه شماره 64018/98 مورخ 29/10/98 شهرداری (به شماره 3328/98 مورخ 30/10/98 دبیرخانه شورا ) با عنایت به گزارش و درخواست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری نجف آباد با موضوع عدم حصول نتیجه از برگزاری دو مرحله فرآیند مزایده عمومی واگذاری بهره برداری از پارکینگ واقع در بلوار آیت­اله طالقانی ، جنب پارک هزارگل (انصراف برنده مزایده نوبت دوم ازعقد قرارداد بهره برداری) شهرداری در نظر دارد براساس مفاد مصوبه مورخ 5/9/98 هیأت مدیره محترم سازمان مذکور نسبت به واگذاری بهره برداری از پارکینگ فوق الذکر با رعایت مقررات و تشریفات آیین نامه مالی و معاملات شهرداریها به مدت یکسال و از طریق برگزاری مزایده عمومی و براساس کارشناسی مجدد اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع صدرالاشاره باستناد بندهای 14و 30 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

10-نامه محرمانه شماره 445/98/م/ش مورخ 19/10/98 شهرداری مطرح که پس از بحث و بررسی باستناد بندهای 4 و 8 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

ختم جلسه: جلسه ساعت 30/19 با ذکر صلوات برمحمد و آل محمد (ص)خاتمه یافت.
غائب جلسه: جناب آقای مهندس پزشکی دبیرمحترم شورای اسلامی شهر که با توجه به هماهنگی قبلی با مرخصی ایشان موافقت بعمل آمد.+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

© تمامی حقوق این سایت برای پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد محفوظ است/ هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.