پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

دویست و سیزدهمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

دوشنبه (7/4/1400)

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)،  دویست و سیزدهمین (213) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز دوشنبه مورخ 7/4/1400 ساعت 30/16 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید  آغاز گردید. سپس جناب آقای مهندس حجتی ریاست محترم شورای اسلامی شهر ضمن عرض سلام و خیرمقدم به همکاران ارجمند، تبریک فرا رسیدن هفته قوه قضائیه ، تسلیت ایام شهادت مظلومانه دکتر شهید بهشتی و شهید بین الملل شهید محمد منتظری و همه شهداء والا مقام هفت تیر ،  دستور کار جلسه را  مطرح نمودند.
*مشروح مذاکرات ، تصمیمات و مصوبات جلسه 213:

*پیرامون آزمون ورودی ذوب آهن بحث و تبادل نظر گردید و نظر به اینکه تعدادی از افراد که در آزمون قبول شده اند بدلیل تست های روانشناسی و عدم آشنایی به محیط  کار از کار محروم شدند و افراد خاصی جایگزین شدند مطرح که مقرر گردید موضوع از طریق فرمانداری و اداره کار شهرستان جهت جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان بررسی گردد.
*پیرامون افت فشار آب در برخی مناطق شهر و پایین بودن کیفیت آب شرب بحث و تبادل نظر صورت گرفت و موضوع از طریق آقای مهندس کاظمی مدیرعامل محترم آبفا شهرستان پیگیری گردید .
سپس نامه ها و لوایح واصله به دبیرخانه شورای اسلامی شهر مورد بررسی قرار گرفت و بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:
1-نامه شماره 20362/1400 مورخ 7/4/1400 شهرداری ( به شماره 634/1400 مورخ 7/4/1400دبیرخانه شورا ) با عنایت به درخواست شماره 1320 مورخ 18/2/1400سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان با موضوع مشکلات موجود در انتقال اسناد 28 قطعه زمین واگذار شده طی توافقنامه شماره 34979 مورخ 14/6/96 بابت بخشی از مطالبات سازمان مذکور از محل پروژه احداث تقاطع غیر همسطح شهیدان حجتی، منضم به تصویر صورتجلسه (توافقنامه مورخ 27/2/1400) فیمابین شهرداری و سازمان همیاری شهرداریهای استان با موضوع معاوضه تعداد 28 پلاک زمین واگذار شده واقع در نجف آباد شهرک امام علی (ع) منطقه چهار با تعداد 11 عرصه پلاک مسکونی از پلاکهای واقع در شهرک آپادانا منطقه سه با رعایت مقررات و تشریفات آیین نامه مالی شهرداریها و برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری ، مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره و همچنین پایدار نمودن ردیف منابع حاصل از واگذاری دارائی¬های سرمایه ای در اصلاح بودجه سال جاری در راستای رعایت و اجرای مفاد ماده 19 آئین نامه مالی شهرداریها مصوب 1346 و اصلاحات و بندهای 8 و 9 از ماده 55 قانون شهرداریها ، باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

2-نامه شماره 20149/1400 مورخ 7/4/1400 شهرداری ( به شماره 632/1400 مورخ 7/4/1400 دبیرخانه شورا) با عنایت به اعلام نیاز و برنامه ریزی صورت پذیرفته جهت اجرای ادامه و تکمیل عملیات لوله گذاری و دفع آبهای سطحی خیابان مولوی شمالی و اتصال آن به سپتیک خیابان فرخی( فاز دوم )              شهرداری در نظر دارد با رعایت مقررات و تشریفات آئین نامه مالی شهرداریها نسبت به انتخاب پیمانکار واجد شرایط و اجرای عملیات پروژه فوق الذکر و همچنین اضافه و تأمین کسری اعتبار ردیف بودجه شماره 2070201 ( با عنوان پروژه دفع آبهای سطحی و کانیو گذاری) از مأموریت محیط زیست و خدمات شهری اعتبارات عمرانی بودجه سال 1400 شهرداری به مبلغ شانزده میلیارد ریال از محل فروش املاک متعلق به خود از طریق برگزاری مزایده عمومی ، با رعایت مقررات و تشریفات آئین نامه مالی شهرداریها و برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری و پایدار نمودن ردیف منابع حاصل از واگذاری دارائی های سرمایه ای در اصلاح بودجه سالیانه اقدام نماید. مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع صدرالاشاره در راستای رعایت و اجرای مفاد بندهای 8 و 9 از ماده 55 قانون شهرداریها باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

3-نامه شماره 20058/1400 مورخ 6/4/1400 شهرداری ( به شماره 633/1400 مورخ 7/4/1400 دبیرخانه شورا) با عنایت به اینکه نجف آباد از روزگاران گذشته و خصوصاً در سالهای اخیر توجه ویژه به حفظ و صیانت از آب ، این منبع ارزشمند طبیعی داشته و از دیرباز تا به امروز در ابعاد مختلف و در شاخصه¬های زیرساختی ، فرهنگی و آموزشی و شهروندی فعالیت¬های دامنه داری را در این زمینه انجام داده است . بنابراین در نظر است با همراهی سازمان آبفا استان اصفهان و شهرداری بمنظور دریافت عنوان " شهر دوستدار آب " از طریق کمیسیون ملی یونسکو دفتر تهران پیگیری لازم را معمول دارد. لذا با توجه به صورتجلسه مشترک فیمابین اداره کل آبفا استان اصفهان و شهرداری و توافق بعمل آمده در خصوص پرداخت هزینه نظارت بر اجرای طرح با پرداخت سهم القدر شهرداری به میزان پنجاه درصد به مبلغ 000/000/750 (هفتصد و پنجاه میلیون ریال ) به حساب کمیسیون ملی تربیتی و علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو و دفتر تهران اقدام لازم بعمل آید . مطرحکه پس از بحث و بررسی موضوع صدرالاشاره باستناد ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

4- نامه شماره 20490/1400 مورخ 7/4/1400 شهرداری ( به شماره 640/1400 مورخ 7/4/1400 دبیرخانه شورا) پیرو نامه شماره 78789 /99 مورخ 18/11/99 با عنایت به اینکه شهرداری ( سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی ) در نظر دارد بمنظور ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی چهارمین کتابخانه مشارکتی را در محل مجمع جهانی حضرت علی اصغر (ع) واقع در بنیاد فرهنگی حضرت آیت اله خامنه¬ای تجهیز و راه اندازی نماید . در این خصوص باستناد صورتجلسه مشترک شورا و هیأت مدیره سازمان مذکور به شماره 263 مورخ 29/7/99 و وفق آیین نامه مالی شهرداریها و همچنین تأمین اعتبار مورد نیاز ردیف بودجه عمرانی شماره 6060401 (با عنوان تکمیل و تجهیز کتابخانه های سطح شهر ) از محل درآمدها و پایدار نمودن آن در اصلاح بودجه سالیانه شهرداری در راستای کمک به امور فرهنگی شهر و رعایت اجرای مفاد بندهای 6 و 9 از ماده 55 قانون شهرداریها با اختصاص و پرداخت کمک هزینه خرید و تجهیز کتابخانه مزبور تا سقف( 000/000/100 ریال ) یکصد میلیون ریال اقدام نمایند مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع صدرالاشاره باستناد بندهای 4، 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

5- نامه شماره 20489/1400 مورخ 7/4/1400 شهرداری ( به شماره 641/1400 مورخ 7/4/1400 دبیرخانه شورا) با عنایت به درخواست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری در نظر دارد بمنظور ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی و گسترش مراکز فرهنگی در سطح مناطق با رعایت مقررات و تشریفات آیین نامه مالی شهرداریها نسبت به تجهیز و راه اندازی پنجمین کتابخانه مشارکتی واقع در خیابان 17 شهریور شرقی، مجموعه فرهنگی ، ورزشی و درمانی دوازده امام و همچنین اضافه و تأمین کسری اعتبار ردیف بودجه شماره 6060401 (با عنوان پروژه تکمیل و تجهیز کتابخانه های سطح شهر) از مأموریت اجتماعی و فرهنگی اعتبارات عمرانی بودجه سال 1400 شهرداری به مبلغ 000/000/200 ریال از محل افزایش درآمدهای عمومی و پایدار نمودن آن در اصلاح بودجه سال جاری اقدام نماید مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع صدرالاشاره در راستای رعایت و اجرای مفاد بندهای 6 ، 8 و 9 از ماده 55 قانون شهرداریها و با توجه به مصوبه شماره 313 مورخ 21/2/1400 مشترک شورا و هیئت مدیره محترم سازمان مذکور ، باستناد بندهای 6 ، 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

ختم جلسه: جلسه ساعت 20 با ذکر صلوات برمحمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.
غایب جلسه : جناب آقای مجید پزشکی خزانه دار محترم شورای اسلامی شهر.+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

© تمامی حقوق این سایت برای پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد محفوظ است/ هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.