پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

دویست و شانزدهمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

دوشنبه(4/5/1400)

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)،  دویست و شانزدهمین (216) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز دوشنبه مورخ 4/5/1400 ساعت 16 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید  آغاز گردید. سپس جناب آقای مهندس حجتی ریاست محترم شورای اسلامی شهر نجف آباد ضمن عرض سلام و خیرمقدم به اعضاء محترم شورا و تبریک فرا رسیدن عید سعید غدیر خم ،  دستور کار جلسه را  مطرح نمودند.
*مشروح مذاکرات ، تصمیمات و مصوبات جلسه 216:

در ابتدای جلسه درخصوص پروژه فاضلاب شهر نجف آباد و تبصره 3 مصوبه شورای شهر نجف آباد با توجه به نقش همه مسئولین عالی شهر در فراهم نمودن بستر لازم برای این مصوبه بحث و تبادل نظر گردید و لغو این مصوبه به نظر همه مسئولین عالی شهر منوط گردید .
سپس نامه ها و لوایح واصله به دبیرخانه شورای اسلامی شهر مورد بررسی قرار گرفت و بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:
1-نامه شماره 16556/1400 مورخ 4/5/1400 شهرداری ( به شماره 842/1400 مورخ 4/5/1400 دبیرخانه شورا ) با عنایت به شیوع بیماری کرونا و محدودیت های اعلام شده توسط ستاد ملی مبارزه با کرونا در حوزه حمل و نقل عمومی و به تبع آن کاهش شدید جابجایی مسافر توسط آژانس های تاکسی تلفنی سطح شهر و تعطیلی برخی از آنان و همچنین درخواست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر ، شهرداری در نظر دارد براساس مصوبه مورخ 29/4/1400 جلسه مشترک شورا و هیأت مدیره سازمان مذکور نسبت به انجام فرآیند تمدید پروانه تعداد 74 مرکز آژانس تاکسی تلفنی به مدت یکسال بدون اخذ هزینه و تعرفه مربوطه و بصورت رایگان تا تاریخ 29/12/1400 با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه (مساعدت جمعاً به مبلغ 000/500/462 ریال اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع صدرالاشاره در راستای رعایت و اجرای مفاد بندهای 8 و 9 از ماده 55 قانون شهرداریها ، باستناد بندهای 5، 8 و 30 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرارگرفت و بتصویب رسید .
2-نامه شماره 26389/1400 مورخ 4/5/1400 شهرداری ( به شماره 838/1400 مورخ 4/5/1400 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر توافقنامه شماره 25843 مورخ 2/5/1400 بانضمام تصویر کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 840 قطعه 5 نجف آباد به شماره کامپیوتری (1016150) به آدرس تقاطع خیابان 17 شهریور و خیابان مولوی متعلق به آقای .... ، با عنایت به اینکه شهرداری درخصوص میزان در مسیر پلاک فوق با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :
3610962 :Y       534615 :X
شمالاً بطول 71/4 متر به گذر – شرقاً بطول 42/10 متر به گذر – جنوباً بطول 71/4 متر به پلاک  و غرباً بطول 70/10 متر به پلاک . مساحت کل پلاک باستناد گزارش واحد شهرسازی 20/59 مترمربع که مقدار 96/13 مترمربع در مسیر و مقدار 24/45 مترمربع باقیمانده دارد . مقرر گردید ضمن آزادسازی ، تحویل و انتقال سند میزان در مسیر در یکی از دفاتر اسناد رسمی بنام شهرداری و پرداخت مبلغ 000/000/180/1 (یک میلیارد و یکصدو هشتاد میلیون) ریال با اعمال کاهش عوارضات مصوب به حساب شهرداری ، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوزات یک واحد تجاری به میزان 24/45 مترمربع در طبقه همکف و یک واحد دفترکار به میزان 24/45 مترمربع در طبقه اول  بصورت پلاک شناور بر روی هر پلاک مورد معرفی مالک با 30000=P  ریال و 000/000/40 = قیمت دفترچه منطقه بندی املاکی حسب محاسبات سال 1400 طبق ضوابط و مقررات شهرسازی و محاسبات براساس محدوده بر خیابان 17 شهریور و تقاطع مولوی اقدام نماید . ضمناً رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و هر گونه ادعای احتمالی بعهده مالک می باشد و شهرداری در این خصوص هیچ گونه تعهدی ندارد . مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

3-نامه شماره 26252/1400 مورخ 4/5/1400 شهرداری ( به شماره 837/1400 مورخ 4/5/1400 دبیرخانه شورا) در راستای مصوبات کمیته پدافند غیرعامل شهرداری و باعنایت به کمبود و قطعی برق ، اعلام نیاز و لزوم خرید و نصب یک دستگاه ژنراتور برق اضطراری جهت تأمین برق شهرداری منطقه سه ، شهرداری در نظر دارد با رعایت مقررات و تشریفات آئین نامه مالی شهرداریها نسبت به اجرای عملیات پروژه فوق الذکر و همچنین اضافه و تأمین اعتبار ردیف بودجه شماره 3010102 (با عنوان پروژه ارتقاء تاب آوری شهری ، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل ) از مأموریت ایمنی و مدیریت بحران اعتبارات عمرانی بودجه سال 1400 شهرداری منطقه سه به مبلغ 000/000/000/2 ریال از محل افزایش درآمدهای عمومی شهرداری و پایدار نمودن آن در اصلاح بودجه سال جاری اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع صدرالاشاره باستناد بندهای  8 ، 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

4-نامه شماره 25908/1400 مورخ 2/5/1400 شهرداری ( به شماره 832/1400 مورخ 4/5/1400 دبیرخانه شورا ) با عنایت به نامه شماره 3407/1400/103 مورخ 17/3/1400 مدیرکل محترم ثبت اسناد و املاک استان اصفهان با موضوع الزام به تعیین تکلیف پرونده های اجرائی راکد و با توجه به اینکه بنا به درخواست و پیگیری¬های شهرداری نجف آباد از سال 1375 لغایت سال 1386 از تعداد 90 پرونده راکد ارجاع شده به اجرای ثبت اداره ثبت اسناد و املاک نجف آباد جمعاً به مبلغ 671/654/335/4 ریال بابت عوارضات 1 % قانون تجمیع عوارض ، تعداد 17 پرونده¬ی آن به مبلغ 243/079/939/3 ریال وصول و تسویه حساب گردیده است ، شهرداری در نظر دارد نسبت به مختومه نمودن تعداد 73 پرونده بلاتکلیف الباقی جمعاً به مبلغ 148/576/396 ریال که عمدتاً شامل مبالغ جزئی می باشد ( طبق لیست پیوست ) و همچنین امکان دسترسی به بدهکاران مذکور به علت تغییر کاربری و عدم فعالیت در حال حاضر مقدور نمی باشد طبق ضوابط و مقررات مربوطه اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع صدرالاشاره باستناد بندهای 4، 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

5-در راستای رعایت و اجرای مفاد ماده 44 آئین نامه مالی شهرداریها و پیرو تصویب تفریغ بودجه و  بیلان سال 99 شهرداری و سازمانهای وابسته کلیات پیش نویس گزارش حسابرسی درباره صورت¬های مالی منتهی به 30/12/99 شهرداری و سازمانهای وابسته مطرح و با عنایت به توضیحات مشروح و مبسوط نمایندگان شهرداری و ارائه مستندات لازم در زمینه بندهای گزارش پیرامون موضوعاتی از قبیل سرفصل منابع دریافتی و درآمدها، اعتبارات سال 99، اموال عمومی و اموال غیر منقول اختصاصی ، مالیات بر ارزش افزوده، دارائیهای ثابت ، دستورالعمل حسابداری شهرداریها ، صورتهای مالی، تنخواه گردان ،دستورالعمل اجرائی مبارزه با پولشوئی ، ضوابط مالی تهیه و تنظیم بودجه و  مفاد مواد قانون شهرداریها و همچنین اظهار نظر اعضاء محترم شورای اسلامی شهر نهایتاً پس از بررسی عملکرد مالی و جریانهای نقدی سال 99 شهرداری از تمام جنبه های با اهمیت به نحو مطلوب اعلام و تهیه صورتهای مالی براساس وجوه نقد دریافتی و پرداختی مطابق با قانون و آئین نامه و مقررات مالی شهرداری تأیید میگردد و نظر به روند رو به بهبود مجموعه شهرداری در زمینه سیستم مکانیزه املاک در نوسازی و رعایت سایر موارد و مقررات مالی شهرداری تأیید میگردد و نظر به روند رو به بهبود مجموعه شهرداری در زمینه سیستم مکانیزه املاک و نوسازی و رعایت سایر موارد و مقررات مربوطه از عملکرد مطلوب و رو به رشد شهرداری تقدیر و تشکر می گردد و باستناد بند 30 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی کلیات گزارش حسابرس سال مالی منتهی به 30/12/99 شهرداری و سازمانهای وابسته بتصویب رسید.

6-پیرامون انتخاب حسابرس جهت سال مالی 1400 شهرداری نجف آباد و سازمانهای وابسته و شورای اسلامی شهر بحث و بررسی صورت گرفت که با توجه به لزوم تعیین تکلیف و رفع نواقص و اشکالات احتمالی در سیستم شهرداری و سازمانهای وابسته و همچنین پیش بینی زمان کافی و لازم جهت رسیدگی و حسابرسی سال مالی 1400 و همچنین در اجرای مفاد ماده 2 دستورالعمل نحوه استفاده از خدمات موسسات حسابرسی در شهرداریها ، سازمانها وشرکتهای تابعه ابلاغیه وزیر محترم کشور به شماره 36963 مورخ 8/3/96 مقرر گردید باستناد بند 30 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحات بعدی ، موسسه حسابرسی دقیق تراز سپاهان بعنوان حسابرس مستقل جهت حسابرسی مستقل سال مالی منتهی به 29 اسفند سال 1400 شهرداری نجف آباد و سازمانهای وابسته انتخاب و پس از اجرای مراحل انعقاد قرارداد این موسسه ضمن بررسی اسناد مالی و حسابرسی ضمنی نسبت به ارائه گزارش مربوط در اوایل سال 1401 اقدام که مراتب فوق مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

7-اصلاح بودجه سال 99 شورای اسلامی شهر شامل فرم های خلاصه کل بودجه و تعادل درآمدها و هزینه ها – درآمدها و منابع تأمین اعتبار – برآورد هزینه ها مطرح که پس از بحث و بررسی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .
ختم جلسه: جلسه ساعت 30/19 با ذکر صلوات برمحمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

© تمامی حقوق این سایت برای پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد محفوظ است/ هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.