پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

سومین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد/ / دوره ششم

دوشنبه (18/5/1400)

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص) سومین(3) جلسه شورای اسلامی شهر نجف آباد روزدوشنبه مورخ 18/5/1400ساعت 17 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید سپس جناب آقای مومنی ریاست محترم شورای اسلامی شهر ضمن عرض سلام و خیرمقدم خدمت اعضاء محترم شورای اسلامی شهر و تسلیت سالگرد شهادت شهید والا مقام محسن حججی و تسلیت به آقای آخوندی ( بابت فوت خواهر بزرگوارشان ) با قرائت فاتحه ای و صلوات دستور کار جلسه را مطرح نمودند.


 

مشروح مذاکرات ، تصمیمات و مصوبات جلسه شماره 3

*پیرامون درخواست خبرنگاران برای ملاقات با منتخبین شورا صحبت هائی شد و اعضاء به این نتیجه رسیدند که حضور خبرنگاران در صحن شورا با هماهنگی انجام پذیرد .

*پیرامون بررسی نحوه برگزاری جلسات گزینه های شهردار بحث و بررسی صورت گرفت و مقرر گردید 90 دقیقه برای صحبت های کاندیدا و 60 دقیقه پاسخگوئی به سؤالات منتخبین صورت گیرد .

*مقرر گردید آقای رضائی بعنوان روابط عمومی به انتشار اخبار بپردازد .

*در ادامه درخصوص دبیر کمیته ها صحبت شد و در نهایت نتایج انتخابات و اعضاء کمیته ها و کمیسیون ها به شرح زیر اعلام شد .

نتیجه انتخابات تعیین نمایندگان شورای اسلامی شهر نجف آباد در کمیسیون های شهرداری و ...

«اولین سال دوره ششم شورای اسلامی شهر جلسه رسمی شماره 3 مورخ 18 /5/ 1400 با اکثریت آراء»

 

نمایندگان شورا در کمیسیون ها، کمیته ها، کارگروها و شوراهای شهردای

«اولین سال دوره ششم شورای اسلامی شهر جلسه رسمی شماره 3 مورخ 18 /5/ 1400 با اکثریت آراء»

1-دبیر کمیته آبفا : حجتی

2-حل اختلاف مالیاتی اداره دارائی : جهانیان – یوسفی نژاد-حجتی

3-هیأت امناء آرامستان نجف آباد : جهانیان –آخوندی- آسیابانی-حجتی –یوسفی نژاد –محمودیان

هیأت امناء آرامستانهای یزدانشهر و فیروزآباد:خانم ارزانی -بهرامی -آخوندی

هیأت امناء آرامستان امیرآباد :خانم ارزانی- جهانیان –بهرامی - حجتی

4-کمیسیون بند 20 ماده 55: حجتی – آخوندی –محمودیان

5- کمیسیون بررسی طرحها: بهرامی – جهانیان – یوسفی نژاد -حجتی

6-کمیته بازدید موارد خاص : آسیابانی – یوسفی نژاد – محمودیان -آخوندی

7-کارگروه پسماند شهری:مومنی – یوسفی نژاد - آخوندی

8-کمیسیون توافقات: حجتی – یوسفی نژاد – بهرامی – آخوندی

9-کمیسیون تحویل:آسیابانی – بهرامی – یوسفی نژاد -حجتی

10-کمیته درآمد:مومنی – آخوندی - جهانیان

11-کمیته زیباسازی: آسیابانی –ارزانی –محمودیان - جهانیان

12-کمیسیون­عالی­معاملات: حجتی – آخوندی –یوسفی نژاد – بهرامی –ارزانی

13-کمیسیون عالی مشارکت ها (سرمایه گذاری):محمودیان – حجتی-آخوندی – مومنی – یوسفی نژاد

14-کمیسیون حفظ و گسترش فضای سبز: آخوندی – جهانیان-حجتی

15 -کمیسیون کارشناسی شهرسازی (کمیته فنی):یوسفی نژاد – بهرامی – آخوندی –حجتی

16-کمیسیون ماده 5: مومنی

17-کمیته کار ماده 5:حجتی -یوسفی نژاد - بهرامی

18- کمیسیون ماده 77: آخوندی

19- کمیسیون ماده صد 1: حجتی

20- کمیسیون ماده صد2 : آسیابانی

21- کمیسیون ماده صد 3 (تجدید نظر ) :ارزانی

22-کمیسیون ماده 8 قانون نوسازی :مومنی

23-شورای نامگذاری : ارزانی –محمودیان –جهانیان

24-شورای سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نجف­ آباد:آخوندی – مومنی

25- شورای سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری نجف ­آباد:جهانیان – یوسفی نژاد

26-شورای سازمان عمران و بازآفرینی فضای شهری شهرداری:حجتی – بهرامی- یوسفی نژاد

27-سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری نجف آباد:آسیابانی –ارزانی –محمودیان

28-شورای آموزش و پرورش : مومنی

29-کارگروه آب و کشاورزی : حجتی

30-کمیته آرد و نان و تعزیرات : آخوندی

31-انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان : محمودیان

32-کارگروه اجتماعی : محمودیان – جهانیان – حجتی-ارزانی

33- کمیسیون بانوان : ارزانی –محمودیان

34-کارگروه بهداشت و درمان : ارزانی –محمودیان

35 –کمیته توانمند سازی و اسکان غیررسمی : مومنی – آخوندی

36 -حوزه نظام وظیفه : آسیابانی

37-کارگروه سلامت و امنیت غذایی :حجتی –محمودیان –ارزانی

38-کمیسیون سازمان ثبت احوال : آخوندی

39-کمیسیون کارشناسی اتاق اصناف : محمودیان – یوسفی نژاد - بهرامی

40-کمیسیون ماده 64 مالیاتهای مستقیم (تقویم املاک ):حجتی - بهرامی

41-کارگروه مواد مخدر : ارزانی – جهانیان-محمودیان

42- کارگروه معاینه خودرو : آخوندی – مومنی

43-کارگروه نهضت سواد آموزی : بهرامی

44-کارگروه ورزش: محمودیان –حجتی –ارزانی – آخوندی-یوسفی نژاد- بهرامی -جهانیان

45-کمیسیون معماری و شهرسازی :یوسفی نژاد – بهرامی – حجتی

46- کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری: یوسفی نژاد- حجتی –ارزانی –محمودیان – جهانیان - مومنی

47- کارگروه عمران و معماری شهرسازی دفتر نماینده : حجتی

48- کمیته صنعت ، معدن ، تجارت و اشتغال : محمودیان-یوسفی نژاد –حجتی – جهانیان-مومنی - ارزانی

49-کمیته نخبگان و آینده پژوهی :یوسفی نژاد- بهرامی – حجتی-مومنی-جهانیان-آسیابانی –آخوندی – ارزانی- محمودیان

50-شورای شهرستان : حسن یوسفی نژاد – حسین بهرامی

 

*صورتجلسه کارشناسی بررسی طرح با موضوع طرح جامع محوطه میدان امام ( باغ ملی) مطرح که مقرر گردید نماینده مطلع شهرداری جهت ارائه گزارش به این شورا دعوت گردند .

سپس نامه ها و لوایح واصله به دبیرخانه شورای اسلامی شهر مورد بررسی قرار گرفت و بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

1-نامه شماره 29252/1400 مورخ 16/5/1400 شهرداری ( به شماره 922/1400 مورخ 17/5/1400 دبیرخانه شورا ) مطابق با ماده 176 از قانون آئین دادرسی کیفری ، ابلاغ اوراق قضائی از سوی قوه قضائیه به بخش خصوصی واگذار گردیده و حسب ماده اول از آئین نامه ارائه خدمات الکترونیک قضائی، اشخاص حقیقی یا حقوقی مکلف به طرح و پیگیری دعاوی و شکایات و سایر امور قضائی از طریق دفاتر یا درگاه خدمات قضائی و با استفاده از سامانه های الکترونیکی و مخابراتی می باشند که این امر مستلزم مراجعه حضوری مدیر مجموعه به دفاتر مزبور و امضای داد خواست الکترونیک می باشد. لذا از آنجا که در سنوات گذشته کلیه اختیارات شهردار در ثبت دعاوی و امضاء دادخواست و شکوائیه و اقامه دعاوی حقوقی و کیفری اعم از مرحله بدوی و تجدید نظر طی نامه شماره 75128 شهرداری نجف آباد به کارمند واحد حقوقی تفویض گردیده و سپس حسب بند 9 از مصوبه شورای اسلامی شهر به شماره 3663/98 اختیارات شهردار در مراجعه به دفاتر خدمات قضائی جهت اعتراض به نظریات کارشناسی ، اعتراض به آراء صادره از محاکم ، تجدید نظر خواهی ، فرجام خواهی ، اعاده دادرسی ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف ، استرداد سند ، دعوای خسارت ، استرداد دعوا یا دادخواست ، جلب شخص ثالث ، دفاع در مقابل ثالث ، طرح دعوی تقابل و دفاع در مقابل آن ، صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات و ثبت کلیه لوایح شهرداری نیز به مدیر و کارشناس واحد حقوقی تفویض گردیده مطرح که پس از بحث و بررسی وفق تبصره ماده 54 قانون شهرداریها با اقدامات قانونی در تفویض اختیارات شهردار به سرپرست واحد حقوقی خانم فاطمه غلامی موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .

ختم جلسه: جلسه ساعت 19 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت.+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

© تمامی حقوق این سایت برای پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد محفوظ است/ هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.