پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

پنجاهمین (51)جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد(ص)، پنجاه و یکمین (51) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز شنبه مورخ 7/12/1400 ساعت 15 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید در محل این شورا آغاز گردید . سپس جناب آقای مؤمنی ریاست محترم شورای اسلامی شهر ضمن عرض سلام و خیرمقدم خدمت اعضاء محترم شورای اسلامی شهر، دستور کار جلسه را مطرح نمودند.
مشروح مذاکرات ، تصمیمات و مصوبات جلسه شماره 51:

*درخواست جمعی از غرفه داران میدان میوه و تره بار بهار آزادی مطرح که پس از بحث و بررسی مقرر گردید نماینده مطلع شهرداری به همراه دو نفر از نمایندگان غرفه داران در جلسه حضور بهم رسانند .
*نامه شماره 220/313/1400 مورخ 10/11/1400 شورای اسلامی استان اصفهان موضوع تخصیص دو درصد از بودجه سالانه جهت کمک به شوراهای فرادست (شهرستان و استان ) مطرح که این موضوع در بودجه سال 1401 شورای اسلامی شهر دیده شده است .
 سپس نامه ها و لوایح واصله به دبیرخانه شورای اسلامی شهر مورد بررسی قرار گرفت و بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:
1-نامه شماره 72398/1400 مورخ 23/11/1400 شهرداری (به 2814/1400 مورخ 25/11/1400 دبیرخانه شورا ) با عنایت به عدم امکان عملیاتی شدن قسمتی از پروژه ساماندهی پارک فیروزه (بدلیل فرصت زمانی کوتاه باقیمانده تا پایان سال ) و اعلام نیاز و لزوم تکمیل عملیات دراز مدت پیاده رو سازی و بلوک فرش بلوار مطهری منطقه چهار ، موضوع جابجایی اعتبار ردیف بودجه شماره 2010204 (با عنوان پروژه ساماندهی پارک فیروزه ) به مبلغ دو میلیارد ریال و انتقال اعتبار مورد نیاز به ردیف بودجه شماره 4020301 (با عنوان پروژه پیاده رو سازی در سطح شهر) از ماموریت حمل و نقل و ترافیک (4) اعتبارات عمرانی بودجه سال 1400 شهرداری منطقه چهار و همچنین پایدار نمودن آن در اصلاح بودجه سال جاری مطرح که پس از بحث و بررسی باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانونن تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی و در راستای رعایت و اجرای مفاد بندهای 8و9 از ماده 55 قانون شهرداریها مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .
2-نامه شماره 70895/1400 مورخ 18/11/1400 شهرداری (به شماره 2672/1400 مورخ 18/11/1400 دبیرخانه شورا) با عنایت به اتمام مهلت تعرفه شماره 18 موضوع بهای خدمات کارشناسی بازدید و اعلام دفتر امور محترم شهری استانداری مبنی بر لحاظ تعرفه فوق بهای خدمات شهرداری جدول نرخ بهای خدمات پیشنهادی کارشناسی و بازدید جهت اجرا در سال 1401 به شرح ذیل مطرح :

پیشنهاد بهای خدمات کارشناسی بازدید

بهای خدمات فعلی

ردیف

شرح

پیشنهادی 1401

1

پلاکهای مسکونی هر واحد

00/150 ریال

2

پلاکهای تجاری و دفتر کار (اداری) هر واحد

000/200 ریال

3

باغات تا 1000 مترمربع

000/250 ریال

4

باغات از 1001 تا 2000 مترمربع

000/300 ریال

5

باغات از 2001 تا 10000 متر مربع

000/500 ریال

6

باغات از یک هکتار به بالا

000/800 ریال

7

واحدهای کارگاهی و صنعتی تا 1000 متر مربع

000/500 ریال

8

واحد  کارگاهی و صنعتی از 1001 تا 2000 متر مربع

000/700 ریال

9

واحدهای کارگاهی و صنعتی از 2001 مترمربع به بالا

000/900 ریال

10

ساختمانهای ادارات

000/200/1 ریال

 

1-    عوارض ارزش افزوده به مبالغ پیشنهادی اضافه خواهد شد.
2-    برای هر درخواست هزینه بازدید یک مرتبه با لحاظ مهلت بازدید سه ماهه محاسبه می گردد.
3-    بهای خدمات بازدید از کلیه مودیانی که به شهرداری مراجعه و درخواست بازدید دارند قبل از بازدید اخذ می گردد در مواردی که شهرداری جهت وصول آیتم های درآمدی خود به محل مراجعه می نماید هزینه بازدید در محاسبات مودی منظور گردد.
 مطرح که پس از بحث و بررسی باستناد بندهای 8و26 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اقدامات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

3-نامه شماره 72399/1400 مورخ 23/11/1400 شهرداری (به شماره 2812/1400 مورخ 25/11/1400دبیرخانه شورا) با عنایت به اعلام نیاز و لزوم تکمیل و اجرای عملیات عمرانی اصلاحات باقیمانده در بلوار شریعتی غربی منطقه دو موضوع اجرای عملیات پروژه فوق الذکر و همچنین اضافه و تامین اعتبار ردیف بودجه شماره 4080110 (با عنوان پروژه ساماندهی بلوار شریعتی منطقه دو) تا سقف مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون ریال از ماموریت حمل و نقل و ترافیک (4) اعتبارات عمرانی بودجه سال 1400 شهرداری منطقه دو و از محل افزایش درآمدهای عمومی و پایدار نمودن آن در اصلاح بودجه سال جاری مطرح که پس از بحث و بررسی در راستای رعایت و اجرای مفاد بندهای 8و9 از ماده 55 قانون شهرداریها و باستناد بندهای 8و14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375  مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

4-نامه شماره 74753/1400 مورخ 2/12/1400 شهرداری (به شماره 2952/1400 مورخ 7/12/1400 دبیرخانه شورا) باعنایت به ایام پایانی سال و عدم امکان عملیاتی شدن تعدادی از پروژه های تامین اعتبار شده در سال جاری و از محل فروش املاک متعلق به شهرداری از طریق برگزاری مزایده عمومی و تشریفات آیین نامه مالی شهرداریها و به دلایل فنی و عدم وجودطرح مناسب ، موضوع کم لن یکن نمودن منابع و اعتبارات تخصیصی و معین شده در مصوبات صدرالاشاره جمعا به مبلغ 000/000/000/458/1 ریال بشرح لیست ذیل مطرح:

پروژه های تامین اعتبار شده از محل فروش املاک شهرداری (سال 1400)

ردیف

شماره مصوبه

تاریخ مصوبه

عنوان مصوبه

مبلغ- ریال

1

206

7/2/1400

احداث و بازسازی فرهنگسرای منطقه 3

000/000/000/50

2

330

27/2/1400

اجرای عملیات احداث پیست اسکیت- فری استایل روباز واقع در پارک لاله

000/000/000/30

3

393

4/3/1400

پروژه مشارکتی قطار شهری نجف آباد به اصفهان

000/000/000/000/1

4

498

18/3/1400

عملیات ساماندهی یادمان شهدا گمنام غواص پارک ملت منطقه 5

000/000/000/12

5

679

12/4/1400

لوله گذاری و دفع آبهای سطحی خیابان مولوی شمالی و اتصال به سپتیک فرخی

000/000/000/16

6

844

5/5/1400

خرید 20 دستگاه مینی بوس دو درب

000/000/000/350

جمع کل

000/000/000/458/1

 

که پس از بحث و بررسی در راستای رعایت و اجرای مفاد بندهای 8 و9 از ماده 55 قانون شهرداریها و باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب  شهرداران مصوب 1375  مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

5-نامه شماره 71862/1400 مورخ 20/11/1400 شهرداری (به شماره 2743/1400 مورخ 23/11/1400 دبیرخانه شورا) موضوع افزایش و تخصیص میزان پرداخت کمک هزینه رفاهی عملکرد کارکنان از مبلغ جهار میلیارد ریال خالص ماهیانه مبلغ پنج میلیارد و پانصد میلیون ریال خالص ماهانه طبق ضوابط مربوطه و از محل اعتبارات جاری بودجه سال 1400 در راستای تقدیر از زحمات و تلاش شبانه روزی پرسنل مجموعه شهرداری و ایجاد انگیزه و تامین و جبران بخشی از مزایای نقدی و غیرنقدی ماهیانه کارکنان و ایجاد تسهیلات رفاهی و حفظ جایگاه مستخدمان و خانواده ایشان با عنایت به مفاد بند 21 از مصوبات شماره 3185/99 مورخ 28/11/99 (روکش بودجه پیشنهادی سال 1400) و شماره 1387/1400 مورخ 11/7/1400 با موضوع تفویض اختیار و مجوز پرداخت کمک هزینه رفاهی کارکنان به استناد مفاد بند 4 ضوابط حقوق و دستمزد از فصل سوم ضوابط مالی تهیه و تنظیم بخشنامه بودجه سال 1400 شهرداریهای کشور و همچنین مفاد ماده 75 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و تا سقف میزان درصد افزایش مجاز سالیانه تعیین شده و مصوب توسط هیئت محترم وزیران (25 درصد افزایش نسبت به پرداختی سال 99) و نظر به میزان کسری هزینه کرد مجوز مصوب جهت پرداخت کمک هزینه رفاهی عملکرد کارکنان در سال جاری (محاسبه بر مبنای اولیه مجوز و مصوبه شماره 3815/97 مورخ 15/10/97 شورای اسلامی شهر با موضوع ترمیم و جبران بخشی از حقوق و مزایا ) مطرح که پس از بحث و بررسی باستناد بند 8 و 30 از ماده 80 ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب  شهرداران مصوب 1375  مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .
6-نامه شماره 72946/1400 مورخ 25/11/1400  شهرداری (به شماره 2845/1400 مورخ 28/11/1400 دبیرخانه شورا) موضوع تامین و جبران قسمتی از هزینه های تامین تجهیزات کتابخانه زنده یاد فرودی واقع در خیابان نوبهار از محل ردیف شماره 6010103 با عنوان کمک به بخش عمومی (کد 150200 شیوه نامه کمک های بلاعوض ) از ماموریت اجتماعی و فرهنگی اعتبارات جاری بودجه سال 1400 شهرداری مطرح که پس از بحث و بررسی در راستای حمایت و ترویج فرهنگ کتابخوانی ، ارتقای نشاط اجتماعی و فعالیت های فرهنگی شهر موضوع صدرالاشاره و همچنین تامین اعتبار لازم و هزینه کرد تا سقف مبلغ 000/000/500 ریال از محل افزایش درامدهای عمومی و پایدار نمودن آن در اصلاح بودجه سال جاری با رعایت و اجرای مفاد بندهای 8و9 از ماده 55 قانون شهرداریها و با توجه به عام المنفعه بودن این مکان فرهنگی باستناد بندهای 5 و 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب  شهرداران مصوب 1375  مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .
7- نامه شماره 55584/1400 مورخ 17/9/1400  شهرداری (به شماره 2364/1400 مورخ 15/10/1400 دبیرخانه شورا) موضوع اجرای مراحل قانونی و اخذ مجوز اختصاص و دریافت تسهیلات طبق ضوابط و مقررات از طریق بانک ملی شعبه مرکزی نجف آباد کد 3211 با عنایت به برنامه ریزی صورت پذیرفته به منظور تکمیل عملیات خرید تجهیزات مورد نیاز پروژه کشتارگاه صنعتی دام نجف آباد و نیاز ضروری به تزریق نقدینگی و تقویت سیستم مالی پیمانکار تامین کننده تجهیزات مورد نیاز مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع صدرالاشاره تا سقف مبلغ یکصد میلیارد ریال و با شرایط مدت زمان بازپرداخت اصل وام و کارمزد متعلقه اعلامی بانک از محل اعتبارات جاری بودجه سالیانه و همچنین پایدار نمودن ردیف منابع حاصل از آزادی دارایی مالی در اصلاح بودجه سالیانه شهرداری در راستای رعایت و اجرای مفاد بندهای 8 و9از ماده 55 قانون شهرداریها باستناد بندهای 8 و 13 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب  شهرداران مصوب 1375  مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .
8-نامه شماره 70706/1400 مورخ 18/11/1400  شهرداری (به شماره 2663/1400 مورخ 18/11/1400 دبیرخانه شورا) موضوع یک جلد شیوه نامه اجرایی طرح بازسازی اتوبوسهای فرسوده خطوط بیرونی و طرح نوسازی و جایگزین مینی بوس دو درب به جای اتوبوس های فرسوده خطوط داخلی که به منظور ارائه خدمات مطلوب و افزایش کیفیت سرویس دهی به شهروندان عزیز تهیه و تدوین و در جلسه مشترک شورا و هیئت مدیره مورخ 23/10/1400 سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بتصویب رسیده مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع صدرالاشاره در راستای رعایت و اجرای مفاد بندهای 8و9 از ماده 55 قانون شهرداریها و مفاد نامه شماره 42575 مورخ 21/10/1399 سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور باستناد بندهای 5و8و14 از ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب  شهرداران مصوب 1375  مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .
9-نامه شماره 72470/1400 مورخ 23/11/1400  شهرداری (به شماره 2815/1400 مورخ 25/11/1400 دبیرخانه شورا) موضوع اجرای عملیات عمرانی پروژه بوستان زندگی شرقی و همچنین اضافه و تامین اعتبار ردیف بودجه شماره 2010202 (با عنوان پروژه بوستان زندگی ) از ماموریت محیط زیست و خدمات شهری (2) اعتبارات عمرانی بودجه سال 1400 شهرداری منطقه یک به مبلغ یکصد میلیارد ریال و از محل افزایش درآمدهای عمومی و همچنین پایدار نمودن آن در اصلاح بودجه سال جاری مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع صدرالاشاره در راستای رعایت و اجرای مفاد بندهای 8 و 9 از ماده 55 قانون شهرداریها ، باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب  شهرداران مصوب 1375  مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .
10-نامه شماره 74768/1400 مورخ 2/12/1400  شهرداری (به شماره 2953/1400 مورخ 7/12/1400 دبیرخانه شورا)  با عنایت به نامه شماره 15401/1/2059 مورخ 18/11/1400 فرمانداری ویژه شهرستان نجف آباد منضم به صورتجلسه و مفاد مصوبات شورای محترم هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان با موضوع مساعدت لازم شهرداریهای منتخب به منظور اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاهر ، شهرداری در نظر دارد نسبت به تامین قسمتی از هزینه مذکور از محل ردیف شماره 6010103 با عنوان کمک به بخش عمومی (کد 150200 شیوه نامه کمک های بلاعوض) از ماموریت اجتماعی و فرهنگی اعتبارات جاری بودجه سال 1400 شهرداری و همچنین تامین اعتبار لازم از محل افزایش درامدهای عمومی و پایدار نمودن آن در اصلاح بودجه سال جاری اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی با تخصیص و پرداخت هزینه صدرالاشاره تا سقف مبلغ پنج میلیارد و سیصد میلیون ریال در راستای رعایت و اجرای مفاد بندهای 8 و 9 از ماده 55 قانون شهرداریها باستناد بندهای 4و8 از ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب  شهرداران مصوب 1375  مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .
11-نامه شماره 69898/1400 مورخ 17/11/1400  شهرداری (به شماره 2641/1400 مورخ 18/11/1400 دبیرخانه شورا)  موضوع آیین نامه داخلی تدوین شده به منظور اجرای فرایند انتقال اسناد مالکیت اتوبوسها به بهره برداران بخش خصوصی در قبال اخذ تعهد محضری 5 ساله و انعقاد قرارداد سالیانه با نامبردگان که بر اساس گزارش ارائه شده به شماره 2400 مورخ 20/10/1400 در جلسه مشترک شورا و هیئت مدیره مورخ 23/10/1400 سازمان به تصویب رسیده ، مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع صدرالاشاره در راستای رعایت و اجرای مفاد نامه شماره 39206 مورخ 30/9/99 سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور و باستناد بندهای 8 و 30 از ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب  شهرداران مصوب 1375  مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.
12- نامه شماره 68926/1400 مورخ 12/11/1400 شهرداری (به شماره 2645/1400 مورخ 18/11/1400 دبیرخانه شورا) با عنایت به عدم امکان عملیاتی شدن قسمتی از پروژه های روشنایی معابر و پارکهای سطح منطقه چهار (به دلیل عدم وجود طرح مناسب) و اعلام نیاز و لزوم تکمیل عملیات عمرانی ادامه بلوار شاهد منطقه ، شهرداری در نظر دارد با رعایت مقررات و تشریفات آئین نامه مالی شهرداریها نسبت به جابجائی اعتبار ردیفهای بودجه شماره 1030101 (باعنوان پروژه روشنائی پارکها و خرید تجهیزات شبکه ) و شماره 1030102 (با عنوان پروژه روشنائی معابر) جمعاً به مبلغ دو میلیارد ريال و انتقال اعتبار موردنیاز به ردیف بودجه شماره 4080109 (با عنوان پروژه ساماندهی خیابان شاهد) از ماموریت حمل ونقل وترافیک اعتبارات عمرانی بودجه سال 1400 شهرداری منطقه چهار و همچنین پایدار نمودن آن در اصلاح بودجه سال جاری اقدام نماید مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع صدرالاشاره در راستای رعایت و اجرای مفاد بندهای 8 و 9 از ماده 55 قانون شهرداریها و باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

تعداد افراد خانوار

مبلغ (ريال)

تعداد افراد خانوار

مبلغ (ريال)

1 نفر

000/900/2

4 نفر

000/200/3

2 نفر

000/000/3

5 نفر

000/300/3

3 نفر

000/100/3

6 نفر و بالاتر

000/500/3

13-نامه شماره 72952/1400 مورخ 25/11/1400 شهرداری (به شماره 2846/1400 مورخ 28/11/1400 دبیرخانه شورا)منضم به تصویر نامه شماره 13496/1/2059 مورخ 14/10/1400 فرمانداری ویژه شهرستان بانضمام نامه شماره 13035/70 مورخ 6/10/1400 مدیرکل محترم امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری اصفهان باموضوع ابلاغ نرخ دریافت بهاء خدمات پیشنهادی اتباع خارجی برای سال 1401 مطرح که پس از بحث و بررسی نرخ بهای خدمات پیشنهادی اتباع خارجی به شرح ذیل :

 

 

*تعیین و تخصیص قدرالسهم طرفین و تخصیص حداقل 50 درصد از نرخ مصوب هزینه های خدمات شهری دریافتی از اتباع مذکور به امور ساماندهی اتباع خارجی تحت نظارت اداره کل امور اتباع استان به صورت خرید خدمات و هچنین تامین و پرداخت سهم تعداد 6 شهرداری شهرستان از محل 50 درصد مابقی براساس درصد تعداد اتباع ساکن در هر شهر ، ضمناً رایگان نمودن بهاء خدمات برای جانبازان-ایثارگران و آزادگان و خانواده شهدا مدافعان حرم مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بندهای 4، 8 و 26 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.
14- قدرالسهم کارشناسی شده ماده 101 قانون شهرداریها بشرح جدول ذیل مطرح که پس از بحث و بررسی باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید:

قدرالسهم کارشناسی شده ماده 101 قانون شهرداری ها

ردیف

شماره و تاریخ نامه شهرداری

پلاک ثبتی/ قولنامه ای

1

75784/1400

5/12/1400

675/1014

2

75797/1400

5/12/1400

112

3

75787/1400

5/12/1400

47-31

4

75799/1400

5/12/1400

493-29

5

75793/1400

5/12/1400

8-16372

6

75810/1400

5/12/1400

718-21

7

75689/1400

5/12/1400

55-13

8

75796/1400

5/12/1400

1279-6

9

75805/1400

5/12/1400

213-16

10

75807/1400

5/12/1400

544-8

11

75774/1400

5/12/1400

179-6

12

75767/1400

5/12/1400

2/586

13

75654/1400

5/12/1400

119

14

75693/1400

5/12/1400

669-25

15

75816/1400

5/12/1400

139-15

16

75801/1400

5/12/1400

807-28

17

75776/1400

5/12/1400

712-15

18

75808/1400

5/12/1400

728-15

19

75811/1400

5/12/1400

300 و 301

20

75817/1400

5/12/1400

670-25

21

75664/1400

5/12/1400

1/1436

22

75663/1400

5/12/1400

1119

23

75791/1400

5/12/1400

158

24

75814/1400

5/12/1400

69-3

25

75809/1400

5/12/1400

725/1014

26

75806/1400

5/12/1400

1498

27

75785/1400

5/12/1400

59-29

28

75803/1400

5/12/1400

1034-28

29

75781/1400

5/12/1400

447-28

30

75680/1400

5/12/1400

2/31

31

75795/1400

5/12/1400

208/1014

32

75786/1400

5/12/1400

59-24

33

75789/1400

5/12/1400

1540

34

75788/1400

5/12/1400

1/994

35

75782/1400

5/12/1400

1546

 

      ختم جلسه: جلسه ساعت 19 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت.

 + 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

© تمامی حقوق این سایت برای پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد محفوظ است/ هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.