پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

هشتاد و پنجمین(85)جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

شنبه (22/5/1401)

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد(ص)، هشتاد و پنجمین (85) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز شنبه مورخ 22/5/1401 ساعت 17 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید در محل این شورا آغاز گردید. سپس جناب آقای مؤمنی ریاست محترم شورای اسلامی شهر، ضمن عرض سلام و خیرمقدم خدمت اعضاء محترم شورای اسلامی شهر، دستور کار جلسه را مطرح نمودند. جناب آقای آخوندی پیرامون تسهیل در کار و خدمت رسانی به مردم از جمله اصلاح CNG ها و پمپ بنزین ها و ... صحبت هایی فرمودند.
مشروح مذاکرات ، تصمیمات و مصوبات جلسه شماره 85:
*پیرامون انتخاب اعضاء کمیسیون های داخلی شورا و کمیته های شهرداری و سایر ادارات بحث و تبادل نظر گردید که در نهایت به شرح ذیل موافقت بعمل آمد:
نتیجه انتخابات تعیین نمایندگان شورای اسلامی شهر نجف آباد در کمیسیون های شهرداری و ...


«دومین سال دوره ششم شورای اسلامی شهر جلسه رسمی شماره 85  مورخ 22/5/ 1400 با اکثریت آراء»

1-کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و امور ورزشی: بهرامی- آخوندی- حجتی- آسیابانی- محمودیان-یوسفی نژاد- جهانیان- ارزانی

33-کارگروه آب و کشاورزی : حجتی

2-کمیسیون عمران و حمل و نقل:  بهرامی-یوسفی نژاد-  آخوندی- حجتی- آسیابانی- جهانیان

34-کمیته آرد و نان و تعزیرات : آخوندی 

3- کمیسیون برنامه و بودجه و امور حقوقی:  بهرامی-  یوسفی نژاد-  آخوندی- حجتی-ارزانی- جهانیان

35-انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان :  محمودیان

4- کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری:  بهرامی-  محمودیان-  آخوندی- مؤمنی

36-کارگروه اجتماعی : حجتی-  آخوندی- محمودیان-  جهانیان

5- کمیسیون نخبگان و آینده پژوهی:  آخوندی محمودیان-  بهرامی

37- کمیسیون بانوان :  محمودیان- ارزانی

6- کمیسیون مشارکت ها و سرمایه گذاری: آسیابانی- حجتی-  محمودیان-  بهرامی-   یوسفی نژاد-  جهانیان-  مؤمنی

38-کارگروه بهداشت و درمان :  محمودیان

7- کمیسیون صنعت، معدن، تجارت و اشتغال: حجتی- آخوندی-یوسفی نژاد-بهرامی-محمودیان- ارزانی-  مؤمنی

39 کمیته توانمند سازی و اسکان غیررسمی آخوندی - مؤمنی

 

8-کمیته نظارت بر عملکرد سازمان آرامستانها: حجتی-آسیابانی-آخوندی-یوسفی نژاد -محمودیان

40 -حوزه نظام وظیفه :  آسیابانی

9- کمیته نظارت بر عملکرد شرکت پسماند: محمودیان  بهرامی- آخوندی-یوسفی نژاد

41-کارگروه سلامت و امنیت غذایی :  حجتی

10- کمیته نظارت بر عملکرد سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نجف­آباد:  مؤمنی -آخوندی

42-کمیسیون سازمان ثبت احوال :  آخوندی

11-   کمیته نظارت سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری نجف­آباد:  حجتی- یوسفی نژاد - آسیابانی -محمودیان- جهانیان

43-کمیسیون کارشناسی اتاق اصناف :  یوسفی نژاد -محمودیان- بهرامی

12-  کمیته نظارت سازمان  عمران و بازآفرینی فضای شهری شهرداری:حجتی-آخوندی- بهرامی -یوسفی نژاد

44-کمیسیون ماده 64 مالیاتهای مستقیم (تقویم املاک ): حجتی- بهرامی -یوسفی نژاد

13-  کمیته نظارت سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری نجف آباد:  آسیابانی بهرامی-  محمودیان-  آخوندی- یوسفی نژاد

45-کارگروه مواد مخدر :  محمودیان-آخوندی - جهانیان

14- دبیر کمیته آبفا حجتی

46- کارگروه معاینه فنی خودرو :  آخوندی - مؤمنی

15- حل اختلاف مالیاتی :حجتی-  یوسفی نژاد-  جهانیان

47-کارگروه نهضت سواد آموزی : بهرامی

16-کمیسیون بند 20 ماده 55:  آخوندی-  محمودیان-  حجتی

48-کارگروه ورزش:  بهرامی-  یوسفی نژاد- آخوندی-  آسیابانی محمودیان-  جهانیان

17- کمیسیون بررسی طرحها:  بهرامی-  یوسفی نژاد- آخوندی- آسیابانی محمودیان-جهانیان

49-شورای شهرستان :  بهرامی-  یوسفی نژاد

18-کمیته بازدید موارد خاص:  آسیابانی -  آخوندی -محمودیان

 

50-کمیته نظارت و بازرسی:  بهرامی-  یوسفی نژاد- آخوندی-  آسیابانی - محمودیان

19-کمیسیون تحویل:  بهرامی-  یوسفی نژاد-  حجتی

 

51-کمیته نظارت پرسنلی:  حجتی- آسیابانی- بهرامی- یوسفی نژاد

20-کمیته درآمد:  آخوندی-  جهانیان

 

52-کمیته سیما و منظر شهری: محمودیان- بهرامی- یوسفی نژاد- آسیابانی

21- کمیته نظارت بر کمیسیون عالی معاملات:  بهرامی-  یوسفی نژاد- آخوندی-  محمودیان

53-کارگروه عمران و معماری و شهرسازی دفتر نماینده:حجتی

22-کمیته نظارت بر کمیسیون عالی مشارکت ها (سرمایه گذاری):  بهرامی- محمودیان- آسیابانی- ارزانی

54- کارگروه رصد تصادفات و کمیته کار ترافیک: حجتی- بهرامی- آسیابانی

23-کمیسیون حفظ و گسترش فضای سبز:  آخوندی-  حجتی- جهانیان

 

55- شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی:  آخوندی

24-کمیسیون ماده 5: مؤمنی-  یوسفی نژاد

 

56-کارگروه احیاء بهسازی و نوسازی شهری: حجتی- یوسفی نژاد- بهرامی

25-کمیته کار ماده 5:  بهرامی-یوسفی نژاد- حجتی

 

57-شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت: حجتی- آسیابانی-بهرامی-آخوندی-  محمودیان-  یوسفی نژاد

26- کمیسیون ماده 77:  حجتی

 

58-کمیسیون حفاری:حجتی - بهرامی

27- کمیسیون ماده صد 1: آسیابانی

 

59-کارگروه جامعه ایمن:  آخوندی- محمودیان

28- کمیسیون ماده صد2 : بهرامی

 

60-کارگروه امر به معروف و نهی از منکر: آخوندی-  آسیابانی محمودیان-  یوسفی نژاد- بهرامی

29-  کمیسیون ماده صد 3 (تجدید نظر ) :  یوسفی نژاد

 

61-کارگروه ساماندهی متکدیان:  آخوندی-  آسیابانی

30-کمیسیون ماده 8 قانون نوسازی :  مؤمنی

 

62-هیئت تجدید نظر معافیت کفالت: حجتی

31-شورای نامگذاری :  حجتی - آسیابانی - بهرامی محمودیان-  جهانیان-  ارزانی

63-پدافند غیرعامل: آخوندی

32-شورای آموزش و  پرورش : مؤمنی

ـــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*نامه شماره 26888/1401 مورخ 10/5/1401 شهرداری (موضوع قدرالسهم 101 جهت باغات خارج از محدوده) مطرح که مقرر گردید شهرداری لایحه پیشنهادی را تنظیم و جهت بررسی به این شورا ارسال نماید.

سپس نامه ها و لوایح واصله به دبیرخانه شورای اسلامی شهر مورد بررسی قرار گرفت و بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:
1- نامه شماره 24927/1401 مورخ 3/5/1401 شهرداری (به شماره 1117/1401 مورخ 3/5/1401 دبیرخانه شورا) موضوع درخواست کانون تخصصی مهدویت شهرستان مبنی بر احداث و تأسیس شهر بازی معارفی شادیانه در جهت ترویج غیرمستقیم معارف دینی و مذهبی در قالب بازی و سرگرمی و روش های نوین و ارتقاء کیفی اوقات فراغت کودکان (2 الی 12 سال) مطرح که پس از بحث و بررسی با توجه به اینکه این طرح اولین شهر بازی معارفی کودک و نونهال در غرب استان و از معدود طرح های نشاط آور و معارفی کودکان در استان می باشد با احداث این شهربازی در محل پارکینگ میرداماد با مشارکت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی موافقت و بتصویب رسید.

2- نامه شماره 28025/1401 مورخ 15/5/1401 شهرداری (به شماره 1223/1401 مورخ 19/5/1401 دبیرخانه شورا) موضوع تعیین پیمانکار و اجرای عملیات پروژه ساختمانهای کانسپت صفا و گالری چوبی واقع در ضلع شرقی مسیر کوچه باغ زندگی از ردیف بودجه شماره 2010207 (با عنوان پروژه ساختمانهای کانسپت صفا و گالری چوبی) با برآورد تقریبی به مبلغ بیست میلیارد ريال از محل مأموریت محیط زیست و خدمات شهری اعتبارات عمرانی بودجه سال 1401 شهرداری و از محل درآمد مازاد سال جاری مطرح که پس از بحث و بررسی در راستای رعایت و اجرای مفاد بندهای 8 از ماده 55 قانون شهرداریها و باستناد بندهای 8 و 12 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی و همچنین ماده 23 آئین نامه مالی شهرداریها مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

3-نامه شماره 12481/1401 مورخ 9/3/1401 شهرداری (به شماره 561/1401 مورخ 18/3/1401 دبیرخانه شورا) موضوع واگذاری بصورت استیجاری یک واحد تجاری متعلق به شهرداری واقع در طبقه زیرزمین مجتمع تجاری ملت با زیربنای 77/17 متر مربع به آدرس خیابان امام به افراد واجد شرایط و بر اساس قیمت پایه اجاره بهاء ماهیانه کارشناسی رسمی دادگستری برای یک دوره یکساله و از طریق فرآیند برگزاری مزایده عمومی و طبق آئین نامه مالی شهرداریها مطرح که پس از بحث و بررسی باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

4-نامه شماره 28095/1401 مورخ 15/5/1401 شهرداری (به شماره 1225/1401 مورخ 19/5/1401 دبیرخانه شورا) موضوع افتتاح 3 حساب (درآمد ـ هزینه ـ سپرده) در بانک ملی جهت سازمان فرهنگی ـ اجتماعی و ورزشی جهت ثبت و تأیید چکهای صیادی بر مبنای شناسه ملی شهرداری مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع صدرالاشاره باستناد تبصره ذیل بند 12 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

5-نامه شماره 26862/1401 مورخ 10/5/1401 شهرداری (به شماره 1171/1401 مورخ 11/5/1401 دبیرخانه شورا) موضوع پیگیری حقوقی قراردادهای تنظیمی فیمابین شهرداری نجف آباد با شرکت های گلف دیتا و پردیس فلات ایرانیان به شماره های 48517 مورخ 16/6/1390 و 13655 مورخ 25/2/1392 پلاک ثبتی 1892 متعلق به شهرداری نجف آباد با مساحت تقریبی 15 هکتار در قالب مشارکت جهت احداث مجتمع تجاری و فروشگاه بزرگ مرکزی (هایپر مارکت) تحویل اشخاص مذکور گردید. که با عنایت به معطل ماندن پروژه طی سالیان گذشته و همچنین ایرادات اساسی وارده به موضوع از جمله عدم اخذ مصوبه شورای محترم اسلامی شهر در خصوص قراردادهای مورد اشاره ـ عدم جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری در خصوص ارزیابی آورده شهرداری ـ انعقاد قرارداد مشارکت با اشخاص خارجی بدون رعایت قوانین حاکمه به موضوع از جمله قانون راجع به اموال غیرمنقول اتباع خارجی و قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و همچنین عدم رعایت صرفه و صلاح شهرداری در انعقاد قراردادهای مورد اشاره مطرح که پس از بحث و بررسی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

6-نامه شماره 28675/1401 مورخ 19/5/1401 شهرداری (به شماره 1250/1401 مورخ 22/5/1401 دبیرخانه شورا) پیرو مصوبه شماره 3545/99 مورخ 25/12/99 موضوع یک نسخه اساسنامه اصلاح شده شرکت مدیریت پسماند شهری مطرح که پس از بحث و بررسی با عنایت به بند 15 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.
7-نامه شماره 20831/1401 مورخ 15/4/1401 شهرداری (به شماره 910/1401 مورخ 18/4/1401 دبیرخانه شورا) موضوع درخواست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر مبنی بر خرید یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع صدرالاشاره مورد موافقت قرار نگرفت و بتصویب نرسید و از دستور کار خارج گردید.

8- نامه شماره 14547/1401 مورخ 21/3/1401 شهرداری (به شماره 621/1401 مورخ 21/3/1401 دبیرخانه شورا) موضوع قیمت دفن هر کیلو پسماند شهری (دفن زباله شهری) در سال جاری به مبلغ 1200 ريال مطرح که پس از بحث و بررسی با افزایش قیمت مذکور موافقت بعمل نیامد و بتصویب نرسید و از دستور کار خارج گردید.

                 ختم جلسه: جلسه ساعت 20 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت. + 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

© تمامی حقوق این سایت برای پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد محفوظ است/ هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.