پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

نود و سومین (93)جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

دوشنبه (11/7/1401)

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد(ص)، نود و سومین (93) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز دوشنبه مورخ 11/7/1401 ساعت 15 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید در محل این شورا آغاز گردید. سپس جناب آقای مؤمنی ریاست محترم شورای اسلامی شهرنجف آباد، ضمن عرض سلام و خیرمقدم خدمت اعضاء محترم شورای اسلامی شهر و میهمانان ارجمند، دستور کار جلسه را مطرح نمودند.
مشروح مذاکرات ، تصمیمات و مصوبات جلسه شماره 93:

*در ابتدا آقای مهندس موسویان جهت رفع ابهامات لوایح ارسالی از سوی معاونت عمران در جلسه شورا حضور و مطالبی را ارائه نمودند و پاسخگوی سؤالات اعضاء شورا بودند.
* در ادامه آقای رضائی مدیرعامل محترم سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری راجع به طرح ایستگاه اتوبوس ها که به صورت لایحه به شورا ارائه شده بود توضیحاتی ارائه نمودند.
* با توجه به گستردگی کار کمیسیون های عمران و حمل و نقل و کمیسیون معماری و شهرسازی مقرر گردید بصورت مجزا تشکیل شوند.

سپس نامه ها و لوایح واصله به دبیرخانه شورای اسلامی شهر مورد بررسی قرار گرفت و بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:
1- نامه شماره 32309/1401 مورخ 2/6/1401 شهرداری (به شماره 1410/1401 مورخ 5/6/1401 دبیرخانه شورا) موضوع تعیین پیمانکار و اجرای عملیات پروژه ساماندهی و بهسازی و نوسازی سایبان های ایستگاه های اتوبوس به تعداد 72 عدد سایبان برای کلیه مناطق از ردیف بودجه شماره 4030102 (با عنوان پروژه ساماندهی و بهسازی و نوسازی سایبانهای ایستگاه های اتوبوس) با برآورد تقریبی به مبلغ چهل و یک میلیارد ريال از مأموریت حمل و نقل و ترافیک اعتبارات عمرانی بودجه سال 1401 شهرداری و از محل افزایش درآمدهای عمومی بودجه سال 1401 مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی و همچنین ماده 23 آئین نامه مالی شهرداریها مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

2-نامه شماره 39774/1401 مورخ 2/7/1401 شهرداری (به شماره 1665/1401 مورخ 4/7/1401 دبیرخانه شورا) موضوع تعیین پیمانکار و اجرای عملیات پروژه پل روی مسیر لا واقع در خیابان امام رضا (ع) واقع در محدوده شهرداری از ردیف بودجه شماره 4080402 (با عنوان پروژه پل روی مسیر لا واقع در خیابان امام رضا (ع)) با برآورد تقریبی به مبلغ پنج میلیارد ريال از مأموریت حمل و نقل و ترافیک اعتبارات عمرانی بودجه سال 1401 مطرح که پس از بحث و بررسی با تأمین اعتبار سی میلیارد ريال از محل درآمدهای مازاد سال جاری در راستای رعایت و اجرای مفاد بندهای 8 و 9 از ماده 55 قانون شهرداریها باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی و همچنین ماده 23 آئین نامه مالی شهرداریها مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

3- نامه شماره 39775/1401 مورخ 2/7/1401 شهرداری (به شماره 1666/1401 مورخ 4/7/1401 دبیرخانه شورا) موضوع تعیین پیمانکار و اجرای عملیات پروژه ساماندهی پارک فیروزه واقع در محدوده شهرداری منطقه چهار  از ردیف بودجه شماره 2010204 (با عنوان ساماندهی پارک فیروزه) با برآورد تقریبی به مبلغ پنجاه میلیارد ريال از مأموریت محیط زیست و خدمات شهری اعتبارات عمرانی بودجه سال 1401 شهرداری و با کسری اعتبار به مبلغ سی میلیارد ريال مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع صدرالاشاره از محل درآمدهای مازاد سال جاری در راستای رعایت و اجرای مفاد بندهای 8 و 9 از ماده 55 قانون شهرداریها باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی و همچنین ماده 23 آئین نامه مالی شهرداریها مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

4- نامه شماره 39778/1401 مورخ 2/7/1401 شهرداری (به شماره 1664/1401 مورخ 4/7/1401 دبیرخانه شورا) موضوع تعیین پیمانکار و اجرای عملیات پروژه سالن های پردیس سینمای امید واقع در محدوده شهرداری منطقه دو از ردیف بودجه شماره 6060208 (با عنوان پروژه تکمیل و تجهیز سالن های پردیس سینمایی امید) با برآورد تقریبی به مبلغ چهل میلیارد ريال از مأموریت اجتماعی و فرهنگی اعتبارات عمرانی بودجه سال 1401 با کسری اعتبار به مبلغ بیست و دو میلیارد ريال مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع فوق از محل درآمدهای مازاد سال جاری و در راستای رعایت و اجرای مفاد بندهای 8 و 9 از ماده 55 قانون شهرداریها و باستناد بندهای 8 و 12 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی و همچنین ماده 23 آئین نامه مالی شهرداریها مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.
5- نامه شماره 39777/1401 مورخ 2/7/1401 شهرداری (به شماره 1663/1401 مورخ 4/7/1401 دبیرخانه شورا) موضوع برقراری بیمه عمر و حوادث بازنشستگان زیرمجموعه سازمان مدیریت بازنشستگی شهرداری با پرداخت 100% حق بیمه توسط شهرداری به تعداد 51 نفر بازنشسته و به ازای هر نفر حدود 450/213/11 ريال مطرح که پس از بحث و بررسی با عنایت به بندهای 8 و 14 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

6-نامه شماره 37053/1401 مورخ 22/6/1401 شهرداری (به شماره 1589/1401 مورخ 23/6/1401 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر توافقنامه شماره 36640 مورخ 20/6/1401 بانضمام تصویرکروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 351 واقع در قطعه 10 نجف آباد به شماره کامپیوتری (2056783) واقع در خیابان گلبهار غربی بعد از باهنر، با عنایت به اینکه شهرداری در خصوص میزان در مسیر پلاک فوق با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است:                            532414 :x           3610349 :y
شمالاً بطول 2/0 و 35/1 و 2/8 متر به پلاک ـ شرقاً بطول 25 متر به پلاک ـ جنوباً بطول 75/8 متر به گذر و غرباً بطول 2/24 متر به پلاک. مساحت کل پلاک برابر گزارش واحد شهرسازی 56/217 مترمربع که مقدار 50/52 مترمربع در مسیر و مقدار 56/164 مترمربع باقیمانده دارد. مقرر گردید به ازاء تحویل، آزادسازی و انتقال میزان در مسیر در یکی از دفاتر اسناد رسمی بنام شهرداری، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوز امتیازی ارزش افزوده ناشی از طرح های عمرانی به میزان 56/164 متر مربع در طبقه همکف پلاک 10/351 به آدرس گلبهار غربی بعد از باهنر روی باقیمانده پلاک طبق ضوابط و مقررات شهرسازی و با توجه به اینکه باقیمانده پلاک فوق الذکر کلیه عوارضات و محاسبات را بدهکار می باشد. همچنین رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور بعهده مالک می باشد. مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و14 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

7- نامه شماره 39415/1401 مورخ 31/6/1401 شهرداری (به شماره 1649/1401 مورخ 2/7/1401 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر نامه شماره 11375 مورخ 15/6/1401 سرپرست اداره آرامستانهای شهرداری نجف آباد در خصوص کاهش هزینه قبر مرحوم … با عنایت به اینکه هزینه قبر چهار طبقه در قطعه 24 مبلغ 000/000/600 ريال می باشد که از این مبلغ 000/000/300 ريال پرداخت شده است و درخواست تخفیف الباقی بدهی را دارند مطرح که پس از بحث و بررسی با تخفیف یک طبقه باستناد بند 8 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

8- نامه شماره 35844/1401 مورخ 16/6/1401 شهرداری (به شماره 1550/1401 مورخ 19/6/1401 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر توافقنامه شماره 31068 مورخ 29/5/1401 بانضمام کروکی موقعیت محل پلاک قولنامه ای 224-1 به شماره کامپیوتری (2057447) واقع در مسیر احداث خیابان کشاورز، با عنایت به اینکه شهرداری در خصوص میزان در مسیر پلاک فوق با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است:  
  3608352 :Y     532356 :X
شمالاً بطول 140 متر به گذر – شرقاً بطول 95/18 متر به پلاک و حریم دکل – جنوباً بطول 140 متر به پلاک و غرباً بطول 95/18 متر به گذر. مساحت کل پلاک برابر گزارش واحد شهرسازی و باستناد مدارک مالکیت ارائه شده 2653 مترمربع که مقدار 207 مترمربع در مسیر احداث خیابان کشاورز و میزان 431 مترمربع در مسیر حریم دکل برق و مقدار 2015 متر مربع باقیمانده دارد. مقرر گردید به ازاء تحویل، آزادسازی و انتقال اراضی واقع در مسیر طرح فوق از طریق اقرار ترک دعوی در یکی از دفاتر اسناد رسمی بنام شهرداری و ضمن پرداخت مبلغ 000/000/600 (ششصد میلیون) ريال به حساب شهرداری با توجه به کاهش عوارضات مصوب، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوزات یک واحد تجاری به میزان 190 متر مربع در طبقه همکف باقیمانده پلاک قولنامه ای 224-1 طبق ضوابط و مقررات شهرسازی و دیوارکشی باقیمانده به میزان 1825 متر مربع که صرفاً عوارض دیوارکشی (طول دیوار 290 متر) معاف می باشد، بدون اخذ هر گونه وجهی اقدام نماید و همچنین رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور بعهده مالک می باشد. در ضمن باقیمانده پلاک به غیر از یک واحد تجاری به میزان 190 متر مربع کلیه محاسبات و عوارضات از جمله ارزش افزوده ناشی از طرحهای عمرانی را بدهکار می باشد. مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و14 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.
              
 ختم جلسه: جلسه ساعت 18 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت.  + 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

© تمامی حقوق این سایت برای پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد محفوظ است/ هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.