پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

یکصد و بیست و ششمین (126)جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد سه شنبه (23/12/1401)

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد(ص)، یکصد و بیست و ششمین (126) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز سه شنبه مورخ 23/12/1401 ساعت 14 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید در محل این شورا آغاز گردید. سپس جناب آقای مؤمنی ریاست محترم شورای اسلامی شهرنجف آباد، ضمن عرض سلام و خیرمقدم خدمت اعضاء محترم شورای اسلامی شهر و میهمانان ارجمند، دستور کار جلسه را مطرح نمودند.
مشروح مذاکرات ، تصمیمات و مصوبات جلسه شماره 126:

  * در ابتدای جلسه جمعی از نمایندگان مطلع شهرداری پیرامون برخی لوایح در جلسه رسمی این شورا حضور بهم رساندند.
سپس نامه ها و لوایح واصله به دبیرخانه شورای اسلامی شهر مورد بررسی قرار گرفت و بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:
1- نامه شماره 77998/1401 مورخ 9/12/1401 شهرداری (به شماره 3318/1401 مورخ 9/12/1401 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر توافقنامه شماره 76904 مورخ 7/12/1401 به انضمام کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 1/27 واقع در قطعه 4 نجف آباد به شماره کامپیوتری 2057376 واقع در تعریض مسیر بلوار جمهوری که به شرح ذیل منعکس است:
مختصات   3611859 :   y 531864 : x شمالاً به طول 17 متر به شارع- شرقاً به طول 33 متر به پلاک- جنوباً به طول 18 متر به پلاک و غرباً به طول 33 متر به پلاک- براساس مفاد ارائه شده توسط مالکین سهم مشاعی از پلاک 27 فرعی یک قطعه 4 نجف آباد به مساحت 50/786 متر مربع می باشد که براساس معرفی مالکین و گزارش واحد شهرسازی و تقسیم نامه ارائه شده به میزان 50/577 متر مربع معرفی گردیده که میزان 50/223 مترمربع آن در مسیر بلوار جمهوری و مقدار 354  مترمربع باقیمانده دارد ، مقرر گردید به ازاء تحویل – آزادسازی و انتقال رسمی میزان در مسیر بنام شهرداری در یکی از دفاتر اسناد رسمی ، متقابلاٌ شهرداری نسبت به صدور مجوز یک واحد تجاری ایستگاه پله و آسانسور به میزان 127 مترمربع در طبقه همکف و انباری تجاری روباز به میزان 227 مترمربع در همکف و الزام به تأمین هشت واحد پارکینگ به میزان 354 مترمربع در زیرزمین قسمتی از پلاک 27 فرعی یک قطعه 4 نجف آباد به آدرس بلوار جمهوری نرسیده به کوی شهید کرمی طبق ضوابط و مقررات شهرسازی و در صورت نیاز ارجاع به کمیسیون ماده 5 بدون اخذ هر گونه وجهی به غیر از عوارضات آتش نشانی ، آموزش و پرورش و نوسازی اقدام نماید. ضمناً رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور به عهده مالکین می باشد مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

2- نامه شماره 82046/1401 مورخ 22/12/1401 شهرداری(به شماره 3498/1401 مورخ 23/12/1401 دبیرخانه شورا) موضوع واگذاری یک باب غرفه گل فروشی واقع در آرامستان جدید یزدانشهر به متراژ حدود 25 مترمربع از طریق برگزاری مزایده عمومی براساس قیمت کارشناس رسمی دادگستری جهت یکسال به واجدین شرایط مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بندهای 8 و 14 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

3-نامه شماره 72018/1401 مورخ 18/11/1401 شهرداری(به شماره 3128/1401 مورخ 19/11/1401 دبیرخانه شورا) موضوع افزایش طول مدت زمان قرارداد شرکت برساد بنا ایرانیان بهره بردار 4 عدد فضای تبلیغاتی تا 3 سال بعد از اتمام زمان مصوبه سال 99 بهمراه دریافت اجاره بهاء ماهیانه و افزایش ضریب سالانه براساس کارشناسی رسمی دادگستری با توجه به عدم نصب تابلوهای قرارداد در بازه زمانی یک ماهه به دلیل عدم تأئید توسط شهرداری و اتمام نصب آخرین تابلو در آذرماه 1401 و اینکه شرکت مذکور در این مدت متحمل ضرر و زیان بسیار گردیده مطرح که پس از بحث و بررسی باستناد بندهای 8 و 14 و 30 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

4- نامه شماره 81810/1401 مورخ 21/12/1401 شهرداری (به شماره 3465/1401 مورخ 21/12/1401 دبیرخانه شورا) موضوع واگذاری بهره برداری از پارکینگ های پارکهای سطح شهر نجف آباد (لاله- آبشار-کوهستان بعنوان پارکینگ عمومی اتومبیلهای سبک) بصورت اجاره بهاء ماهیانه و براساس قیمت پایه اجاره بهاء ماهیانه کارشناسی رسمی دادگستری برای یک دوره  یک ساله و از طریق فرآیند مزایده عمومی و طبق آئین نامه مالی شهرداریها مطرح که پس از بحث و بررسی با توجه به مفاد مصوبه مورخ 16/12/1401 جلسه مشترک شورا و هیأت مدیره محترم سازمان مذکور با استناد مواد 13 و 14 آئین نامه مالی شهرداریها موضوع فوق مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

5- نامه شماره 81954/1401 مورخ 21/12/1401 شهرداری (به شماره 3466/1401 مورخ 21/12/1401 دبیرخانه شورا) موضوع تأمین و پرداخت مبلغ 000/000/250 ريال (دویست و پنجاه میلیون ريال) به هیئت رزمندگان از محل اعتبار ردیف کد 150208 (کمک به بخش عمومی) جهت کاروان بزرگ منتظران ظهور و تجدید میثاق با حضرت صاحب الزمان (عج) و اعزام 25 دستگاه اتوبوس از شهر نجف آباد به مسجد جمکران مطرح که پس از بحث و بررسی بر اساس مفاد بند 10 از ماده 55 قانون شهرداریها و دستورالعمل کمک های شهرداری ها به بخش عمومی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.  

6- نامه شماره 81896/1401 مورخ 21/12/1401 شهرداری (به شماره 3464/1401 مورخ 21/12/1401 دبیرخانه شورا) موضوع اعمال نرخ کرایه حمل و نقل عمومی بار و مسافر برون و درون شهری (آژانسهای تاکسی تلفنی مسافر و شرکتهای حمل و نقل بار تلفنی) در سال 1402 باستناد نامه شماره 01/50501/1 مورخ 1/12/1401 کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان منضم به گزارش شماره 208/01 مورخ 27/11/1401 کارشناس مربوطه مطرح که پس از بحث و بررسی نرخ کرایه صدرالاشاره به استناد بندهای 8 و 26 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

7- نامه شماره 81956/1401 مورخ 21/12/1401 شهرداری (به شماره 3500/1401 مورخ 23/12/1401 دبیرخانه شورا) موضوع پرداخت یارانه به خطوط اتوبوسرانی در سال 1402 باستناد نامه شماره 01/50502/1 مورخ 11/12/1401 کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان  اصفهان منضم به گزارش شماره 211/1 مورخ 8/11/1401 کارشناس مربوطه مطرح که پس از بحث و بررسی مشروط به اینکه شهرداری نجف آباد فقط سهم شهر نجف آباد را پرداخت نماید و شهرها و روستاهای مسیر ذکر شده هر کدام 50% هزینه      یارانه ها را پرداخت نمایند باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

8- نامه شماره 77997/1401 مورخ 9/12/1401 شهرداری (به شماره 3316/1401 مورخ 9/12/1401 دبیرخانه شورا) موضوع بهره برداری از اتوبوس های بنز 457 (جدید) حسب نظرکارشناس رسمی دادگستری از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط حقوقی مطرح که پس از بحث و بررسی در راستای ارائه خدمات بهینه و به هنگام به شهروندان در حمل و نقل مسافر همچنین رعایت صرفه و صلاح شهرداری و شهر باستناد بندهای 2، 8 ، 9 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

9- نامه شماره 77625/1401 مورخ 9/12/1401 شهرداری (به شماره 3307/1401 مورخ 9/12/1401 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 418 واقع در قطعه 10 نجف آباد به شماره کامپیوتری 2058170 واقع در تعریض مسیر و احداث بلوار کشاورز که به شرح ذیل منعکس است:
مختصات   3610298 :          y 532140 : x       شمالاً به طول 40/7 متر به گذر احداثی- شرقاً به طول 14 متر به پلاک- جنوباً به طول 40/7 متر به پلاک و غرباً به طول 80/13 متر به پلاک. مساحت کل پلاک به گزارش واحد شهرسازی 86/102 متر مربع و 60/29 متر مربع در مسیر گذر 8 متری می باشد که کلاً در مسیر احداث بلوار کشاورز قرار دارد. مقرر گردید به ازاء تحویل ـ آزادسازی مقدار 46/132 متر مربع در مسیر تنظیم سنداقرار نامه ترک دعوی میزان در مسیر در حق شهرداری در یکی از دفاتر اسناد رسمی متقابلاً شهرداری نسبت به واگذاری و انتقال بصورت همزمان معوض ملکی عرصه یک پلاک تجاری شماره پلاک ردیف نقشه 84 به مساحت 50 متر مربع به آدرس ویلاشهر ـ منطقه 3 ـ شهرک آپادانا اقدام نماید. ضمناً رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور به عهده مالکین می باشد مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

10- نامه شماره 82672/1401 مورخ 23/12/1401 شهرداری (به شماره3503/1401 مورخ 23/12/1401 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر توافقنامه شماره 81636 مورخ 21/12/1401 بانضمام تصویرکروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 737/1014  قطعه 6 نجف آباد به شماره کامپیوتری (6007074) واقع در بلوار آزادگان منطقه 3 (ویلاشهر) ، با عنایت به اینکه شهرداری در خصوص قدرالسهم مالکیت (میزان در مسیر و باقیمانده پلاک فوق) با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است:
مختصات   3615136 :          y 538812 : x       شمالاً به طول 0 متر به گذر - شرقاً به طول 19 متر به پلاک- جنوباً به طول 25/13 متر به پلاک و غرباً به طول 60/18 متر به پلاک. مساحت کل پلاک به استناد قدرالسهم مالکیت و گزارش واحد شهرسازی به متراژ 55/116 متر مربع که مقدار 50/108 متر مربع در مسیر و مقدار 05/8 متر مربع باقیمانده دارد. مقرر گردید مالک پس از تحویل ، واگذاری و انتقال سند میزان در مسیر در یکی از دفاتر اسناد رسمی بنام شهرداری، متقابلاٌ شهرداری نسبت به پرداخت مبلغ 000/400/594/5 (پنج میلیارد و پانصد و نود و چهار میلیون و چهارصد هزار) ريال (صرفاً امتیازی) بر روی پرونده های درخواست پروانه با تسویه حساب معرفی شده از طرف مالک حسب محاسبات و تعرفه های عوارض سال 1401 تا پایان سال 1402 طبق ضوابط و مقررات شهرسازی اقدام نماید مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.  

11- نامه شماره 77811/1401 مورخ 9/12/1401 شهرداری (به 3340/1401 مورخ 11/12/1401 دبیرخانه شورا) موضوع راه اندازی فرهنگسرای تخصصی خانواده جهت شهروندان محترم نجف آباد در محل مجموعه فرهنگی و کتابخانه شهید محمدعلی امامی مطرح که پس از بحث و بررسی با راه اندازی فرهنگسرای تخصصی خانواده در محل مذکور به استناد بند 6 ماده 55 قانون شهرداریها با همکاری مؤسسات دارای صلاحیت و باستناد بندهای 2 ، 4 و 5 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.  

12- نامه شماره 82679/1401 مورخ 23/12/1401 شهرداری (به 3502/1401 مورخ 23/12/1401 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر توافقنامه شماره 80898 مورخ 18/12/1401 بانضمام تصویر کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 411 واقع در قطعه 10 نجف آباد 2056368 واقع در تعریض خیابان شهدا که به شرح ذیل منعکس است :

مختصات حدود اربعه ملک

مختصات UTM

ردیف

توضیح ابعاد اربعه ـ متراژ ابعاد اربعه

ردیف

موقعیت x           موقعیت y

1

شمالاً:50/8 متر به پلاک

1

532385              3610206

2

شرقاً: 50/24 متر به پلاک

2

532376              3610207

3

جنوباً: 50/8 متر به پلاک

3

532182              3610182

4

غرباً: 50/24 متر به پلاک

4

532374              3610183

 

 

 

 

 

 

 

مساحت کل پلاک حسب مدارک ارائه شده برابر با 25/208 مترمربع می باشد و برابر گزارش واحد شهرسازی 25/208 مترمربع که مقدار 3/1مترمربع آن در مسیر و مقدار 95/206 مترمربع باقیمانده دارد. مقرر گردید به ازاء تحویل – آزادسازی و انتقال مقدار در مسیر در یکی از دفاتر اسناد رسمی بنام شهرداری و پرداخت مبلغ 000/000/162/3 (سه میلیارد و یکصدو شصت ودو میلیون )ریال به حساب شهرداری با توجه اعمال کاهش عوارضات مصوب متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوزات تفکیک و ارزش افزوده ناشی از طرحهای عمرانی تجاری به میزان 95/206 طبقه همکف پلاک ثبتی 411 قطعه ده بخش 11 ثبت اصفهان واقع در نجف آباد بلوار شهدا نرسیده به خیابان شهیدان ملکی حسب ضوابط و مقررات شهرسازی و در صورت نیاز ارجاع به کمیسیون ماده 5 اقدام نماید در ضمن مالک کلیه محاسبات و عوارضات به غیر از بند 1-5 را حسب ضوابط و مقررات شهرسازی بدهکار می باشد و همچنین رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور بعهده مالکین می باشد. مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق به استناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.  

13- نامه شماره 80528/1401 مورخ 16/12/1401 شهرداری (به شماره 3446/1401 مورخ 20/12/1401 دبیرخانه شورا) موضوع مساعدت به صورت استقراضی به مبلغ سی میلیارد ریال به صندوق قرض الحسنه کارمندان و تامین اعتبار از محل اعتبارات شهرداری مطرح که پس از بحث و بررسی مقرر گردید ضمن عودت مبلغ بدهی قبلی صندوق با تخصیص مبلغ سی میلیارد ریال به شرط مستهلک نمودن اقساط تا پایان دوره ششم در راستای رعایت و اجرای مفاد ماده 75 قانون الحاقی برخی مواد به قانون بخشی از مقررات مالی دولت(2) و همچنین مفاد بندهای 8 و 9 از ماده 55 قانون شهرداریها ، ماده 40 آئین نامه مالی شهرداریها و باستناد ماده 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید.

14- نامه شماره 79759/1401 مورخ 15/12/1401 شهرداری (به شماره 3427/1401 مورخ 18/12/1401 دبیرخانه شورا) موضوع قدرالسهم پلاک ثبتی 1006 قطعه 6 نجف آباد پرونده به شماره کامپیوتری 3055380 مطرح که پس از بحث و بررسی مورد موافقت قرار نگرفت و بتصویب نرسید و از دستور کار خارج گردید.

ختم جلسه: جلسه ساعت 19  با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت. + 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

© تمامی حقوق این سایت برای پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد محفوظ است/ هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.