پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

یکصدو پنجاه و پنجمین (155) جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد سه شنبه مورخ (29/5/1402)

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد(ص)، یکصد و پنجاه و پنجمین (155) جلسه رسمی شورای اسلامی روز سه شنبه مورخ 29/5/1402 ساعت 16 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید در محل این شورا آغاز گردید. سپس جناب آقای آخوندی ریاست محترم شورای اسلامی شهر، ضمن عرض سلام و خیرمقدم خدمت اعضاء محترم شورای اسلامی شهر ومیهمانان ارجمند، دستور کار جلسه را مطرح نمودند.

* مشروح تصمیمات ، مذاکرات و مباحث جلسه 155:
در ابتدای جلسه جناب آقای امامی شهردار محترم باتفاق جمعی از همراهان در جلسه شورا حضور و به توضیحاتی پیرامون لایحه شماره 31111/1402 مورخ 29/5/1402 شهرداری در خصوص واگذاری خدمات شهری (رفت و روب معابر و جمع آوری زباله) مناطق شهرداری به شرکت مدیریت پسماند پرداختند .
* سپس نامه ها و لوایح واصله به به دبیرخانه شورا مطرح که پس از بحث و بررسی  بحث و تبادل نظر گردید که به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید :   
1-نامه شماره 31111/1402 مورخ 29/5/1402 شهرداری(به شماره 1619/1402 مورخ 29/5/1402 دبیرخانه شورا) موضوع واگذاری خدمات شهری 3 منطقه 1 و 2 و 4 به شرکت مدیریت پسماند طبق برآورد و قیمت های شرح خدمات اعلامی ذیل به صورت حجمی به مدت یکسال مطرح که پس از بحث و بررسی با عنایت به ماده 19 آئین نامه مالی شهرداری ها و بندهای 4 و 9 ماده 55 قانون شهرداری ها و بندهای 8 و 9 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

آنالیز بر آورد یک ماهه انجام کار خدمات شهری شهرداری منطقه چهار

ردیف

شرح عملیات انجام شده

میزان عملیات

قیمت پایه واحد به ريال

مبلغ کار انجام شده به ريال

توضیحات

1

حمل زباله (آلی و خشک) -  حدوداً

 000/800 کیلو گرم ماهیانه

5050

 000/000/040/4

روزانه

2

حمل ضایعات فضای سبز-   حدوداً

3

بارگیری و حمل برف

-

-

-

-

4

تنظیف معابر اصلی دیوار تا دیوار

000/600/31 مترمربع ماهیانه

390

000/000/324/12

روزانه

5

تنظیف معابر فرعی دیوار تا دیوار

6

تنظیف و پاکسازی زمین های بایر و حاشیه شهر

000/000/3 متر مربع ماهیانه

247

000/000/741

با دستور کارفرما

7

شستشوی جداول

000/53 متر طول ماهیانه

2455

000/115/130

با دستور کارفرما

8

شستشوی علائم ترافیکی

500 عدد ماهیانه

29623

500/811/14

با دستور کارفرما

9

نظافت پایه چراغهای راهنمایی و شستشو

45 عدد ماهیانه

370293

185/663/16

با دستور کارفرما

10

شستشوی تابلوی راهنمای اتوبان با ارتفاع بیش از 4 متر

-

-

-

-

11

شستشوی انواع سطل زباله

-

127800

-

با دستور کارفرما

12

شستشوی انواع نرده

-

100519

-

با دستور کارفرما

13

شستشوی نیمکت

-

-

-

-

14

شستشوی ایستگاه اتوبوس و کیوسک

35 عدد ماهیانه

1234310

850/200/43

با دستور کارفرما

15

شستشوی پل رو گذر عابر پیاده

-

-

-

-

16

شستشوی پانل های آگهی

20 عدد ماهیانه

370293

860/405/7

با دستور کارفرما

17

لایروبی انهار

000/60 متر طول ماهیانه

9673

000/380/580

با دستور کارفرما

18

نظافت و حفظ و نگهداری سرویس بهداشتی

1 واحد ساختمان

000/200/211

000/200/211

روزانه

جمع کل                                                                                                                 395/776/108/18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*جمع آوری زباله های روز و شب حتماً باید به صورت مکانیزه با خودروهای زباله کش پرس انجام شود .
* ماشین آلات مورد نیاز : ماشین جاروب خیابانی یک دستگاه ، ماشین حمل زباله پرس  هفت دستگاه ، خاور روباز  سه دستگاه ، ماشین جدول شوی مکانیزه یک دستگاه
 در ضمن می بایست مدل خودرو ها از سال 1390 شمسی به بالا باشد .
* جمع آوری و حمل زباله و ضایعات فضای سبز روز و شب ردیف یک و دو به صورت میانگین می باشد و بر اساس قبض باسکول تایید شده محاسبه و پرداخت می شود
تبصره : در صورت عدم انجام صحیح و به موقع آیتمها در محدود زمانی خواسته شده به ازاء هر آیتم مبلغ معادل دو برابر (برای مرتبه اول) چهار برابر (برای مرتبه دوم) جریمه در نظر گرفته شده و هر بار نیز اخطار کتبی داده خواهد شد . بدیهی است اگر تعداد اخطارهای کتبی به دو برسد اخطار کتبی سوم به منزله خلع ید پیمانکار بوده و شهرداری می تواند به صورت یک طرفه و بدون اطلاع قبلی ویا نیاز به مراجع قضائی و دیگر مبادی مربوط نسبت به اعلام اتمام قرارداد و ضبط ضمانت نامه های شرکت پیمانکار به نفع شهرداری اقدام نماید . در مواردی که انجام یا عدم انجام کار مورد اختلاف بین ناظران شهرداری و مأمورین شرکت قرار گیرد نظر معاون خدمات شهری شهرداری مناط اعتبار است و مبالغ مندرج در جدول با ارائه صورت وضعیت از طرف پیمانکار و در صورت تأیید کارفرما حداکثر تا 15 ماه بعد برابر با مقررات پرداخت خواهد شد .
*کارگر روزمزد با درخواست شهرداری و تأمین آن از طرف پیمانکار جهت هر ساعت کار  000/500 ریال حدود 12 نفر می باشد .
*جمع آوری زباله های روز و شب حتماً باید به صورت مکانیزه انجام شود .
* یاد آوری می شود تعداد خودروها ، امکانات و نیروهای انسانی بایستی پاسخگوی انجام کار به شکل مطلوب باشد ( با تأیید معاونت خدمات شهری)
*مبلغ کل ماهیانه جهت آیتم های روزانه برای هر ماه 5/30 (سی و نیم ) روزه محاسبه می شود .
*آیتم 6 بصورت یک روز در میان انجام می شود و با نظر ناظر مقیم قابل تغییر می باشد .
*انجام آیتم های ردیف  7 و 8 و 9 و 14 و 16 بر اساس دستور کار ناظر مقیم شهرداری بوده و در صورت انجام کار و در پایان هر ماه در صورت وضعیت اضافه و محاسبه و پرداخت خواهد شد .

آنالیز بر آورد یک ماهه انجام کار خدمات شهری شهرداری منطقه دو

ردیف

شرح عملیات انجام شده

میزان عملیات

قیمت پایه واحد به ريال

مبلغ کار انجام شده به ريال

توضیحات

1

حمل زباله (آلی و خشک) -        حدوداً

    000/200/1 کیلوگرم  

              ماهیانه

5050

 000/000/060/6

روزانه

2

حمل ضایعات فضای سبز-         حدوداً

3

بارگیری و حمل برف

-

-

-

-

4

تنظیف معابر اصلی دیوار تا دیوار

000/400/49 مترمربع ماهیانه

390

000/000/266/19

روزانه

5

تنظیف معابر فرعی دیوار تا دیوار

6

تنظیف و پاکسازی زمین های بایر و حاشیه شهر

000/000/7 مترمربع ماهیانه

247

  000/000/729/1

با دستور کارفرما

7

شستشوی جداول

000/100 مترطول ماهیانه

2455

000/500/245

با دستور کارفرما

8

شستشوی علائم ترافیکی

200/3 عدد ماهیانه

29623

600/793/94

با دستور کارفرما

9

نظافت پایه چراغهای راهنمایی و شستشو

200 عدد ماهیانه

370293

600/058/74

با دستور کارفرما

10

شستشوی تابلوی راهنمای اتوبان با ارتفاع بیش از 4 متر

-

-

-

-

11

شستشوی انواع سطل زباله

140 عدد ماهیانه

127800

000/892/17

با دستور کارفرما

12

شستشوی انواع نرده

900 مترطول ماهیانه

100519

100/467/90

با دستور کارفرما

13

شستشوی نیمکت

-

-

-

-

14

شستشوی ایستگاه اتوبوس و کیوسک

45 عددماهیانه

1234310

950/543/55

با دستور کارفرما

15

شستشوی پل رو گذر عابر پیاده

-

-

-

-

16

شستشوی پانل های آگهی

35 عدد ماهیانه

370293

255/960/12

با دستور کارفرما

17

لایروبی انهار

000/100 متر طول ماهیانه

9673

000/300/967

با دستور کارفرما

18

نظافت و حفظ و نگهداری سرویس بهداشتی

2 واحد ساختمان

000/200/211

000/400/422

روزانه

جمع کل                                                                                                                 850/915/035/29 ریال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*جمع آوری زباله های روز و شب حتماً باید به صورت مکانیزه با خودروهای زباله کش پرس انجام شود .
* ماشین آلات مورد نیاز : ماشین جاروب خیابانی یک دستگاه ، ماشین حمل زباله پرس  هفت دستگاه ، خاور روباز  سه دستگاه ، ماشین جدول شوی مکانیزه یک دستگاه
 در ضمن می بایست مدل خودرو ها از سال 1390 شمسی به بالا باشد .
* جمع آوری و حمل زباله و ضایعات فضای سبز روز و شب ردیف یک و دو به صورت میانگین می باشد و بر اساس قبض باسکول تایید شده محاسبه و پرداخت می شود
تبصره : در صورت عدم انجام صحیح و به موقع آیتمها در محدود زمانی خواسته شده به ازاء هر آیتم مبلغ معادل دو برابر (برای مرتبه اول) چهار برابر (برای مرتبه دوم) جریمه در نظر گرفته شده و هر بار نیز اخطار کتبی داده خواهد شد . بدیهی است اگر تعداد اخطارهای کتبی به دو برسد اخطار کتبی سوم به منزله خلع ید پیمانکار بوده و شهرداری می تواند به صورت یک طرفه و بدون اطلاع قبلی ویا نیاز به مراجع قضائی و دیگر مبادی مربوط نسبت به اعلام اتمام قرارداد و ضبط ضمانت نامه های شرکت پیمانکار به نفع شهرداری اقدام نماید . در مواردی که انجام یا عدم انجام کار مورد اختلاف بین ناظران شهرداری و مأمورین شرکت قرار گیرد نظر معاون خدمات شهری شهرداری مناط اعتبار است و مبالغ مندرج در جدول با ارائه صورت وضعیت از طرف پیمانکار و در صورت تأیید کارفرما حداکثر تا 15 ماه بعد برابر با مقررات پرداخت خواهد شد .
*کارگر روزمزد با درخواست شهرداری و تأمین آن از طرف پیمانکار جهت هر ساعت کار 000/500 ریال حدود 25 نفر می باشد .
*جمع آوری زباله های روز و شب حتماً باید به صورت مکانیزه انجام شود .
* یاد آوری می شود تعداد خودروها ، امکانات و نیروهای انسانی بایستی پاسخگوی انجام کار به شکل مطلوب باشد ( با تأیید معاونت خدمات شهری)
*مبلغ کل ماهیانه جهت آیتم های روزانه برای هر ماه 5/30 (سی و نیم ) روزه محاسبه می شود .
*آیتم 6 بصورت یک روز در میان انجام می شود و با نظر ناظر مقیم قابل تغییر می باشد .
*انجام آیتم های ردیف  7 و 8 و 9 و 14 و 16 بر اساس دستور کار ناظر مقیم شهرداری بوده و در صورت انجام کار و در پایان هر ماه در صورت وضعیت اضافه و محاسبه و پرداخت خواهد شد .

آنالیز بر آورد یک ماهه انجام کار خدمات شهری شهرداری منطقه یک

ردیف

شرح عملیات انجام شده

میزان عملیات

قیمت پایه واحد به ريال

مبلغ کار انجام شده به ريال

توضیحات

1

حمل زباله (آلی و خشک) -        حدوداً

   000/300/1 کیلو گرم  

             ماهیانه

           

5050

  000/000/565/6

روزانه

2

حمل ضایعات فضای سبز-         حدوداً

3

بارگیری و حمل برف

-

-

-

-

4

تنظیف معابر اصلی دیوار تا دیوار

000/700/67 مترمربع ماهیانه

300

000/000/310/20

روزانه

5

تنظیف معابر فرعی دیوار تا دیوار

6

تنظیف و پاکسازی زمین های بایر و حاشیه شهر

000/000/10مترمربع  ماهیانه

247

000/000/470/2

با دستور کارفرما

7

شستشوی جداول

000/110مترطول ماهیانه

2455

000/050/270

با دستور کارفرما

8

شستشوی علائم ترافیکی

100/2عدد ماهیانه

29623

300/208/62

با دستور کارفرما

9

نظافت پایه چراغهای راهنمایی و شستشو

100عدد ماهیانه

370293

300/029/37

با دستور کارفرما

10

شستشوی تابلوی راهنمای اتوبان با ارتفاع بیش از 4 متر

-

-

-

-

11

شستشوی انواع سطل زباله

180عدد ماهیانه

127800

000/004/23

با دستور کارفرما

12

شستشوی انواع نرده

100/1متر طول ماهیانه

100519

900/570/110

با دستور کارفرما

13

شستشوی نیمکت

-

-

-

-

14

شستشوی ایستگاه اتوبوس و کیوسک

38عدد ماهیانه

1234310

780/903/46

با دستور کارفرما

15

شستشوی پل رو گذر عابر پیاده

-

-

-

-

16

شستشوی پانل های آگهی

80 عدد ماهیانه

370293

440/623/29

با دستور کارفرما

17

لایروبی انهار

000/130 متر طول ماهیانه

9673

000/490/257/1

با دستور کارفرما

18

نظافت و حفظ و نگهداری سرویس بهداشتی

2واحد ساختمان

000/200/211

000/400/422

روزانه

جمع کل                                                                                                                 720/279/604/31 ریال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*جمع آوری زباله های روز و شب حتماً باید به صورت مکانیزه با خودروهای زباله کش پرس انجام شود .
* ماشین آلات مورد نیاز : ماشین جاروب خیابانی یک دستگاه ، ماشین حمل زباله پرس  هفت دستگاه ، خاور روباز  سه دستگاه ، ماشین جدول شوی مکانیزه یک دستگاه
 در ضمن می بایست مدل خودرو ها از سال 1390 شمسی به بالا باشد .
* جمع آوری و حمل زباله و ضایعات فضای سبز روز و شب ردیف یک و دو به صورت میانگین می باشد و بر اساس قبض باسکول تایید شده محاسبه و پرداخت می شود
تبصره : در صورت عدم انجام صحیح و به موقع آیتمها در محدود زمانی خواسته شده به ازاء هر آیتم مبلغ معادل دو برابر (برای مرتبه اول) چهار برابر (برای مرتبه دوم) جریمه در نظر گرفته شده و هر بار نیز اخطار کتبی داده خواهد شد . بدیهی است اگر تعداد اخطارهای کتبی به دو برسد اخطار کتبی سوم به منزله خلع ید پیمانکار بوده و شهرداری می تواند به صورت یک طرفه و بدون اطلاع قبلی ویا نیاز به مراجع قضائی و دیگر مبادی مربوط نسبت به اعلام اتمام قرارداد و ضبط ضمانت نامه های شرکت پیمانکار به نفع شهرداری اقدام نماید . در مواردی که انجام یا عدم انجام کار مورد اختلاف بین ناظران شهرداری و مأمورین شرکت قرار گیرد نظر معاون خدمات شهری شهرداری مناط اعتبار است و مبالغ مندرج در جدول با ارائه صورت وضعیت از طرف پیمانکار و در صورت تأیید کارفرما حداکثر تا 15 ماه بعد برابر با مقررات پرداخت خواهد شد .
*کارگر روزمزد با درخواست شهرداری و تأمین آن از طرف پیمانکار جهت هر ساعت کار 000/500 ریال حدود 45 نفرمی باشد .
*جمع آوری زباله های روز و شب حتماً باید به صورت مکانیزه انجام شود .
* یاد آوری می شود تعداد خودروها ، امکانات و نیروهای انسانی بایستی پاسخگوی انجام کار به شکل مطلوب باشد ( با تأیید معاونت خدمات شهری)
*مبلغ کل ماهیانه جهت آیتم های روزانه برای هر ماه 5/30 (سی و نیم ) روزه محاسبه می شود .
*آیتم 6 بصورت یک روز در میان انجام می شود و با نظر ناظر مقیم قابل تغییر می باشد .
*انجام آیتم های ردیف  7 و 8 و 9 و 14 و 16 بر اساس دستور کار ناظر مقیم شهرداری بوده و در صورت انجام کار و در پایان هر ماه در صورت وضعیت اضافه و محاسبه و پرداخت خواهد شد .   


2-نامه شماره 30145/1402 مورخ 24/5/1402 شهرداری (به شماره 1576/1402 مورخ 26/5/1402 دبیرخانه شورا ) موضوع واگذاری قسمتی از کنار پل زندگی به صورت اجاره بهاء ماهیانه جهت استقرار 2 باب کانکس بابت فروش اغذیه و سایر اقلام مورد نیاز محل در دو نقطه هر کدام به مساحت حدود 400 مترمربع از طریق انتشار آگهی مزایده با قیمت کارشناسی پایه سه نفره به مبلغ ماهیانه هر کدام 000/000/100 ريال به مدت یکسال مطرح که پس از بحث و بررسی با عنایت به مواد 13 و 14 آئین نامه مالی شهرداری ها و بند های 8 و 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مورد موافقت قرار گرفت و به تصویب رسید .

3-نامه شماره 29340/140 مورخ 22/5/1402 شهرداری (به 1577/1402 مورخ 26/5/1402 دبیرخانه شورا) موضوع خلع ید و لغو قرارداد مؤسسه فرهنگان به مدیریت آقای میرزائی به دلیل عدم اقدام مؤثر در راستای رفع مشکلات و نواقص به جهت حفظ و صیانت از فرهنگ غنی اسلامی مطرح که پس از بحث و بررسی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

4-نامه شماره 31114/1402 مورخ 29/5/1402 شهرداری (به شماره 1617/1402 مورخ 29/5/1402 دبیرخانه شورا) با توجه به نامه شماره 8333/1/2059 مورخ 23/5/1402 فرمانداری موضوع اصلاح بند اول جلسه 145 مطرح که به شرح ذیل اصلاح گردید :
 نامه شماره 16302/1402 مورخ 25/3/1402 شهرداری(به شماره 882/ 1402 مورخ 28/3/1402 دبیرخانه شورا) منضم به نامه شماره 550 /199398/1761 مورخ 27/1/1402 مدیریت کل آموزش و پرورش نجف آباد در خصوص درخواست مساعدت جهت اعزام 360 نفر دانش آموزان به اردوی راهیان نور به 000/500/2 ريال در سال تحصیلی 1402-1401 جمعاً به مبلغ 000/000/900 ريال مطرح که پس از بحث و بررسی با تخصیص پرداخت 50% هزینه صدرالاشاره به استناد دستور العمل کمک های بلاعوض شهرداری (ماده 16 و 17 قدیم) و بند 7 از فصل ب ضوابط درآمدی و هزینه اعتبارات بخشنامه بودجه سال 1402 و از محل اعتبارات جاری بودجه سال 1402 و بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

5-نامه شماره 29582/1402 مورخ 22/5/1402 شهرداری (به شماره 1548/1402 مورخ 24/5/1402 دبیرخانه شورا ) موضوع کمک و مساعدت به مبلغ 000/000/40 ريال به آقای رضا شکرالهی سازنده دستگاه تصفیه پساب های شهری و صنعتی ترکیب شده با نانوذرات مطرح که پس از بحث و بررسی به استناد دستورالعمل کمک های بلاعوض شهرداری و از محل اعتبارات جاری بودجه سال 1402 از بند10 ماده 55 قانون شهرداری ها و بندهای 8 و14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

6-نامه شماره 31118/1402 مورخ 29/5/1402 (به شماره 1618/1402 مورخ 29/5/1402 دبیرخانه شورا) موضوع انتشار آگهی مزایده جهت فروش درختان و شاخه های خشک سطح شهر از انواع درختان چنار، نارون ،کاج ، توت و بید حسب نظریه کارشناسی به مدت یکسال مطرح که پس از بحث و بررسی وفق مواد 13 و 14 آئین نامه مالی شهرداری ها و بند های 4 و 9 از ماده 55 قانون شهرداری¬ها و بندهای 8 و9 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

7-نامه شماره 25483/1402 مورخ 1/5/1402 مورخ 1/5/1402 شهرداری (به شماره 1293/1402 مورخ 1/5/1402 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر توافقنامه شماره 24402 مورخ 28/4/1402 بانضمام کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 1014 فرعی 737 قطعه 8 به شماره کامپیوتری 6007074 واقع در طرح تعریض بلوار آزادگان نظر به اینکه شهرداری در خصوص میزان در مسیر پلاک فوق با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :

شمالاً

به طول60/30 متر به گذر

شرقاً

به طولهای 5/13 و 10/20 و 35/24 متر

جنوباً

به طول  80/17  متر به پلاک

غرباً

به طول  30/24 متر به پلاک

 

 

 

 

 

مساحت کل پلاک به استناد قدرالسهم مالکیت و گزارش واحد شهرسازی به متراژ 37/514 مترمربع که میزان 78/254 مترمربع در مسیر و میزان 59/259 مترمربع باقیمانده دارد . ضمناً با عنایت به اینکه مالک اقدام به طرح تصرف عدوانی اراضی مذکور به کلاسه  141109920007006469 مطروح  در شعبه 104 کیفری دادگاه شهرستان نجف آباد را نموده و با توجه به حصول توافق ضمن اعلام رضایت قطعی و بدون قید و شرط خود نسبت به پرونده های مذکور اقدام می نمایند حق طرح هرگونه دعوی و شکایت در خصوص پلاک ثبتی 737/1014 واقع در قطعه 6 را درحال حاضر و آینده را از خود سلب و ساقط می نماید و مکلف می گردند نسبت به ارائه رضایت نامه بلافاصله پس از نهائی شدن توافقنامه در شعبه رسیدگی شده )اقدام نمایند والا بدینوسیله ضمن اعطای وکالت به شهرداری ، شهرداری مجاز به ارائه توافقنامه حاضر به به شعبه به وکالت از ایشان و ارائه توافقنامه مذکور با مندرجات مربوطه به عنوان رضایت¬نامه از طرف شکات و درخواست مختومه نمودن پرونده کیفری می باشد . مقرر گردید مالک پس از تحویل، واگذاری و انتقال سند میزان در مسیر قید شده در توافقنامه 71794 مورخ 19/11/95 و میزان در مسیر مجدد حسب طرح های جامع و تفصیلی  در یکی از دفاتر اسناد رسمی بنام شهرداری ، متقابلاً شهرداری نسبت به پرداخت مبلغ 000/000/739/12 (دوازده میلیارد و هفتصد و سی و نه میلیون )ريال صرفاً امتیازی اقدام نماید که مبلغ 000/605/538/10 (ده میلیارد و پانصد و سی و هشت میلیون و ششصد و پنج هزار ) ريال آن به شرح ذیل اعمال و از طلب مالکین کسر می گردد :

 

 

پلاک ثبتی 94/790 واقع در قطعه 8

3056388

 

مساحت کل پلاک 2061 مترمربع که قدرالسهم 101 یر اساس نظریه کارشناسی سال 1401 به مبلغ 000/005/514/3(سه میلیارد و پانصد و چهارده میلیون و پنج هزار) ريال

3056384

 

مساحت کل پلاک 2066 مترمربع که قدرالسهم 101 یر اساس نظریه کارشناسی سال 1401 به مبلغ 000/530/522/3(سه میلیارد و پانصد و بیست و دو میلیون و پانصدو سی هزار ) ريال

3056389

مساحت کل پلاک 2054 مترمربع که قدرالسهم 101 یر اساس نظریه کارشناسی سال 1401 به مبلغ 000/070/502/3(سه میلیارد و پانصد و دو  میلیون و هفتاد هزار ) ريال

 

 

 

 

مطرح که پس از بحث و بررسی  مراتب فوق به باستناد بندهای 8 و14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

ختم جلسه: جلسه ساعت 20 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت.
غائب جلسه: جناب آقای مؤمنی نائب رئیس محترم شورای اسلامی شهر که با توجه به هماهنگی قبلی غیبت ایشان مجاز تلقی گردید.+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

© تمامی حقوق این سایت برای پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد محفوظ است/ هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.