پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

دویست و دهمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

دوشنبه (10/3/1400)

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)،  دویست و دهمین (210) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز دوشنبه مورخ 10/3/1400 ساعت 17 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید توسط جناب آقای رضائی مدیرعامل محترم سازمان حمل و نقل شهرداری نجف آباد آغاز گردید سپس ریاست محترم شورای اسلامی شهر جناب آقای مهندس حجتی پس از عرض سلام و خیر مقدم به همکاران و میهمانان محترم شورا و تسلیت فرا رسیدن ایام رحلت حضرت امام خمینی (ره ) بنیانگذار و معمار کبیر انقلاب اسلامی ایران و گرامیداشت یاد و خاطره شهداء 15 خرداد سال 1342 دستور کار جلسه را  مطرح نمودند.

*مشروح مذاکرات ، تصمیمات و مصوبات جلسه 210:

*در ابتدای جلسه با دعوت و هماهنگی قبلی جناب آقای رضائی مدیر عامل محترم سازمان حمل و نقل شهرداری نجف آباد بهمراه معاون سازمان آقای پازوکی در جلسه شورا حضور یافتند و درخصوص موضوعات ذیل با اعضاء محترم شورا به بحث و تبادل نظر پرداختند :
1-کرایه برخی خطوط تاکسیرانی بویژه خط اصفهان – نجف آباد که مورد تقاضا و اعتراض رانندگان
 می باشد .
2-کرایه آژانس ها و اجاره دفاتر
3-بررسی پیشنهاد شورای شهر جهت خرید چندین دستگاه میدل باس یا ون جهت خطوط داخلی
*در ادامه جناب آقای مهندس کاظمی مدیرعامل سازمان آبفای شهرستان نجف آباد در جلسه شورای شهر حضور یافتند ودرخصوص مسائل و مشکلات حوزه آب و فاضلاب شهرستان با اعضاء شورا به بحث و تبادل نظر پرداختند . از جمله موضوعات مطرح شده عبارتند از :
1-سوابق سازمان آب و فاضلاب شهرستان نجف آباد
2-پروژه آب و فاضلاب شهرستان تا کنون
3-سامانه دوم آبرسانی و سهم نجف آباد
4- اصلاح شبکه های فرسوده آبرسانی در بخش هایی از شهر نجف آباد
5- میزان پیشرفت پروژه آب و فاضلاب
6-خرید انشعابات فاضلاب توسط مردم تاکنون 37 میلیارد تومان که 14 میلیارد تومان از این مبلغ هنوز توسط مردم پرداخت نشده است .
7-شرایط انعقاد قرارداد فروش پساب فاضلاب نجف آباد به ذوب آهن

در ادامه جناب آقای دکتر صفری مسئول روابط عمومی سازمان آبفای نجف آباد درخصوص ضرورت اجرای سیستم آب و فاضلاب در نجف آباد مطالب علمی مفید و درعین حال جهانی مطرح نمودند .
سپس نامه ها و لوایح واصله به دبیرخانه شورای اسلامی شهر مورد بررسی قرار گرفت و بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:
1-نامه شماره 13832/1400 مورخ 10/3/1400 شهرداری (به شماره  454/1400 مورخ 10/3/1400 دبیرخانه شورا ) با عنایت به درخواست مجمع طلاب امیرآباد و اعلام نیاز و لزوم اجرای عملیات ساماندهی یادمان شهداء گمنام غواص پارک ملت منطقه پنج ، شهرداری در نظر دارد بمنظور توسعه اماکن فرهنگی و مذهبی در سطح شهر و ارتقاء فعالیت های مذهبی ، اجتماعی شهروندان و با رعایت مقررات و تشریفات آئین نامه مالی شهرداریها نسبت به انتخاب پیمانکاران واجد الشرایط و اجرای عملیات عمرانی پروژه                   فوق الذکر شامل دیوار کشی و نرده گذاری به میزان تقریبی 300 متر طول و کف سازی محوطه به میزان تقریبی 4000 مترمربع و همچنین اختصاص و تأمین اعتبار ردیف بودجه شماره 6060210 ( با عنوان ساماندهی مجموعه فرهنگی و مذهبی شهداء گمنام منطقه پنج ) از مأموریت اجتماعی و فرهنگی اعتبارات عمرانی بودجه سال 1400 شهرداری به مبلغ دوازده میلیارد ریال از محل فروش املاک متعلق به خود از طریق برگزاری مزایده عمومی، با رعایت مقررات و تشریفات آئین نامه مالی شهرداریها و برابر نظریه کارشناسی رسمی دادگستری و پایدار نمودن ردیف منابع حاصل از واگذاری دارائیهای سرمایه¬ای در اصلاح بودجه سال جاری اقدام نماید مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع صدرالاشاره باستناد بندهای 4، 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی درراستای رعایت و اجرای مفاد بندهای 8 ،9 و 22 از ماده 55 قانون شهرداریها مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

2-نامه شماره 13822/1400 مورخ 10/3/1400 شهرداری ( به شماره 453 /1400 مورخ 10/3/1400 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر توافقنامه شماره 13660 مورخ 10/3/1400 بانضمام کروکی موقعیت محل پلاک قولنامه ای 610-8 به شماره کامپیوتری 5018050 متعلق به آقایان .............واقع در طرح احداث  بلوار آیت اله امینی منطقه پنج ، با عنایت به اینکه شهرداری درخصوص میزان درمسیر پلاک فوق بانامبردگان به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است:
529601 :x       3612529:y
شمالاً بطول 40 متر به ابرو –شرقاً بطول 34 متر به گذر – جنوباً بطول 40 متر به پلاک و غرباً بطول 34 متر به آبرو . مساحت کل پلاک برابر گزارش واحد شهرسازی 1360 مترمربع که مقدار 4/1189 مترمربع آن در مسیر و مقدار 6/170 مترمربع باقیمانده دارد . که از مقدار باقیمانده به 7/134 متر مربع در ضلع شمال شرق پلاک و 9/35 مترمربع در ضلع جنوب غربی پلاک باقیمانده دارد ( دیوار آجری موجود در ضلع شمال و جنوب و شرق و غرب 260 مترمربع – واگذاری نیم ساعت آب چاه سهم آب از چاه  فاطمیه و متعلقات و ملزومات ) مقرر گردید بازاء تحویل ، آزادسازی و تنظیم سند اقرارنامه ترک دعوی میزان در مسیر و قدرالسهم آب از چاه فاطمیه در یکی از دفاتر اسناد رسمی و همچنین پرداخت مبلغ 000/000/80 ( هشتاد میلیون ) ریال به حساب شهرداری ، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوزات شش واحد تجاری به میزان 8/292 مترمربع در طبقه همکف بصورت شناور و شش واحد انباری تجاری به میزان 8/292 مترمربع در زیرزمین بصورت شناور و تفکیک و کاربری تجاری به میزان 6/170 مترمربع در طبقه همکف روی باقیمانده پلاک ادامه بلوار آیت اله امینی طبق ضوابط و مقررات شهرسازی و درصورت نیاز ارجاع به کمیسیون ماده پنج حسب بلوار جمهوری با نقاط 529975 :x    3612381 : Y به غیر از آتش نشانی و آموزش و پرورش و نوسازی و غیره و همچنین واگذاری معوض ملکی عرصه به میزان 8/292 مترمربع پلاک 5013250 به آدرس بلوار جمهوری پلاک بصورت واگذاری تحت نقاط529975 :x   3612381 : Y
اقدام نماید. ضمناً رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور به عهده مالک            می باشد . مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

3- نامه شماره 13828/1400 مورخ 10/3/1400 شهرداری ( به شماره 448/1400 مورخ 10/3/1400 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر توافقنامه شماره 13554 مورخ 10/3/1400 بانضمام کروکی موقعیت محل قسمتی از پلاک قولنامه ای 582-21 به شماره کامپیوتری 5015882 متعلق به خانم ... واقع در طرح احداث بلوار آیت اله امینی منطقه 5 با عنایت به اینکه شهرداری درخصوص میزان درمسیر پلاک فوق با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :
529721 :x    3613531 : Y
شمالاً بطول 5/7 به گذر –شرقاً بطول 20 متر به پلاک – جنوباً بطول 5/7 متر به پلاک مجاور و غرباً بطول 20 متر به گذر – مساحت کل پلاک برابر گزارش واحد شهرسازی 150 مترمربع که مقدار 39/113 مترمربع آن در مسیر و مقدار 61/36 مترمربع باقیمانده دارد . مقرر گردید بازاء تحویل ، آزادسازی و تنظیم سند اقرار نامه ترک دعوی اراضی واقع در مسیر طرح در یکی از دفاتر اسناد رسمی متقابلاً شهرداری نسبت به پرداخت مبلغ 000/000/450/1 ( یک میلیارد و چهارصدو پنجاه میلیون) ریال در وجه مالک و همچنین صدور مجوزات امتیازی تجاری به میزان 61/36 مترمربع در طبقه همکف و انباری تجاری به میزان 61/36 مترمربع در زیرزمین پلاک 582-21 به آدرس ادامه بلوار آیت اله امینی طبق ضوابط و مقررات شهرسازی و درصورت نیاز ارجاع به کمیسیون ماده پنج بدون اخذ هرگونه وجهی به غیر از عوارضات آتش نشانی و آموزش و پرورش و نوسازی اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

4-نامه شماره 13826/1400 مورخ 10/3/1400 شهرداری ( به شماره 450/1400 مورخ 10/3/1400 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر توافقنامه شماره 13562 مورخ 10/3/1400 بانضمام کروکی موقعیت محل پلاک قولنامه ای به شماره کامپیوتری 509426 متعلق به آقای ... واقع در طرح احداث بلوار آیت اله امینی صالح آباد با عنایت به اینکه شهرداری درخصوص میزان درمسیر و تملک قسمتی از باقیمانده پلاک فوق به مساحت 25/9 مترمربع با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :
شمالاً بطول 51 متر به پلاک – شرقاً بطول 14 متر به گذر و جنوباً بطول 51 متر به گذر – غرباً بطول 14 متر به گذر مساحت کل پلاک برابرگزارش واحد شهرسازی 77/702 مترمربع که مقدار 12/531 مترمربع آن در مسیر و میزان 30/162 مترمربع باقیمانده در ضلع غرب و به میزان 25/9 مترمربع در ضلع شرق پلاک باقیمانده دارد که به شهرداری واگذار می گردد ( عرصه بایر و دیوار کشی در تصرف – واگذاری قدرالسهم آب به میزان یک ساعت از چاه فاطمیه به شهرداری ) مقرر گردید بازاء تحویل ، آزادسازی و انتقال میزان درمسیر و باقیمانده 25/9 مترمربع به نحو ممکن و همچنین اقرارنامه ترک دعوی میزان یک ساعت آب واگذاری از چاه فاطمیه در یکی از دفاتر اسناد رسمی و همچنین پرداخت مبلغ 000/000/610 (ششصدو ده میلیون ) ریال بصورت نقد و اقساط در وجه شهرداری منطقه ، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوزات امتیازی دو واحد انباری تجاری به میزان 3/162 مترمربع در زیرزمین – دو واحد تجاری به میزان 3/162 مترمربع در طبقه همکف و دو واحد دفتر کار به میزان 3/162 مترمربع در طبقه اول پلاک 259-16 به آدرس بلوار آیت اله امینی و حذف گذر ضلع جنوبی و واگذاری به پلاک به مساحت 97 مترمربع پس از انجام تشریفات اداری و قانونی و همچنین صدور مجوز 97 مترمربع یک واحد انباری تجاری در زیرزمین و همکف تجاری و اول دفتر کار ضمن رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و دسترسی از ضلع شرق پلاک ضمن رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و در صورت نیاز ارجاع به کمیسیون ماده پنج و رعایت گذربندی حسب طرحهای آتی ضمن اخذ عوارضات آتش نشانی و آموزش پرورش و نوسازی و بدون اخذ هرگونه دیگری اقدام نماید . ضمناً رعایت کلیه حقوق مکتسبه  احتمالی و ارتفاقی برای پلاکهای مجاور به عهده مالک می باشد مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

5-نامه شماره 13825/1400 مورخ 10/3/1400 شهرداری ( به شماره 449/1400 مورخ 10/3/1400 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر صورتجلسه شماره 13730 مورخ 10/3/1400به همراه کروکی موقعیت محل قسمتی از پلاک ثبتی 6 اصلی بخش 12 ثبت اصفهان به شماره کامپیوتری (4005584 ) متعلق به آقای ... : خیابان امام غربی ، نرسیده به خیابان مفتح – منطقه چهار – روبروی پمپ بنزین سابق ، نظر به اینکه شهرداری برابر مفاد صورتجلسه توافقی فوق الذکر درخصوص رعایت بندهای 3 و 4 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها و تعیین قدرالسهم خود با نامبرده به توافق رسیده مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد صورتجلسه صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

6-نامه شماره 13831/1400 مورخ 10/3/1400 شهرداری ( به شماره 446/1400 مورخ 10/3/1400 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر صورتجلسه شماره 11810 مورخ 3/3/1400 بانضمام تصویر کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 8/1104 قطعه 10 نجف آباد متعلق به خانم .... واقع در خیابان شیخ بهایی جنوبی- کوچه فاضل با عنایت به اینکه شهرداری در نظر دارد براساس ماده 19 قانون نوسازی و همچنین مفاد صورتجلسه فوق الذکر نسبت به فروش و واگذاری ، گذر متروکه تصرفی به متراژ 27/8 مترمربع جهت الحاق به پلاک فوق الذکر اقدام نماید. مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد صورتجلسه صدرالاشاره  باستناد بندهای 8 و14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

7-نامه شماره 13829/1400 مورخ 10/3/1400 شهرداری ( به شماره 444/1400 مورخ 10/3/1400 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر توافقنامه شماره 13734 مورخ 10/3/1400 بانضمام تصویر کروکی موقعیت محل پلاکهای ثبتی 72و 67 و 66/172 قطعه 10 نجف آباد به شماره های کامپیوتری 2050895 ، 2026121 و 2050480 متعلق به آقایان ......(آقایان ..... ) واقع در طرح احداث بلوار کشاورز ، با عنایت به اینکه شهرداری درخصوص میزان درمسیر پلاکهای فوق با نامبردگان به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :

حدود پلاک 67/172

حدود پلاک 72/172

حدود پلاک 66/172

مختصات  3609693:Y  532134: x

مختصات 3609768:Y  532073: x

مختصات  3609974:Y  532116: x

شمالاً بطول 8 متر به پلاک

شرقاً بطول 80/42 متر به پلاک

جنوباً بطول 8 متر به گذر

غرباً بطول 80/42 متر به پلاک

 

مساحت کل پلاک 67/172 برابر با سند مالکیت و گزارش واحد شهرسازی 58/1499 مترمربع که سهم نامبردگان به غیر از سهم عصمت محمدی مقدار 343 مترمربع که کلاً در مسیر قرار دارد

شمالاً بطول 111 متر به پلاک

شرقاً بطول 50/20 متر به پلاک

جنوباً بطول 111 متر به پلاک

غرباً بطول 50/20 متر به پلاک

 

مساحت کل پلاک 72/172 برابر با سند مالکیت و گزارش واحد شهرسازی 50/2275 متر مربع که مقدار 1148 مترمربع آن در مسیر کشاورز و مقدار 86 متر مربع مسیر گذر فرعی و پخ و مقدار 50/1041 مترمربع باقیمانده دارد

شمالاً بطول 50/12 متر به پلاک

شرقاً بطول 80/42 متر به پلاک

جنوباً بطول 70/11 متر به گذر

غرباً بطول 50/42 متر به پلاک

 

مساحت ششدانگ پلاک 66/172 باستناد گزارش واحد شهرسازی و سند مالکیت به میزان517 متر مربع که کلاً در مسیر احداث خیابان کشاورز قرار دارد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقرر گردید بازاء تحویل ، آزادسازی و انتقال سند مالیکت میزان درمسیر در یکی از دفاتر اسناد رسمی بنام شهرداری ، متقابلاً شهرداری ضمن پرداخت مبلغ 000/000/000/20 ریال در وجه مالکین طی دو قسط خرداد و مرداد ماه 1400 و پرداخت مبلغ 000/000/000/1 ریال در وجه آقای مرتضی حججی نسبت به صدور مجوزات امتیازی 4 واحد تجاری طرف شرق به میزان 289 مترمربع و دو واحد مسکونی به میزان 11/412 مترمربع و 4 واحد تجاری طرف غرب دوطرف شرقی و غربی به میزان 5/340 مترمربع در طبقه همکف پلاک ثبتی 72/172 به آدرس بلوار کشاورز- جنب باغ بیدمشکی طبق ضوابط و مقررات شهرسازی با تأمین پارکینگ و تمدید پروانه های ساختمانی پرونده¬های قولنامه¬ای به شماره قولنامه ای 19-10 و          18-10 ( شماره کامپیوتری های 2037067 و 2041203 ) حسب ضوابط و مقررات شهرسازی بدون اخذ هر گونه وجهی به غیر از عوارضات آتش نشانی و آموزش و پرورش و نوسازی اقدام نماید. ضمناً رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور به عهده مالک می باشد. مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

8-نامه شماره 13827/1400 مورخ 10/3/1400 شهرداری ( به شماره 447/1400 مورخ 10/3/1400دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر توافقنامه شماره 13563 مورخ 10/3/1400 بانضمام کروکی موقعیت محل پلاک قولنامه ای به شماره کامپیوتری 5018923 متعلق به آقای ...واقع در طرح احداث بلوار آیت اله امینی منطقه پنج با عنایت به اینکه شهرداری درخصوص میزان واقع در مسیر پلاک فوق با نامبردگان به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :
529698 :x    3612851 : Y
شمالاً بطول 34/22 متر به پلاک –شرقاً بطول 40/3 و 11/6 متر به باقیمانده – جنوباً بطول 96/25 متر به گذر و غرباً بطول 27/28 متر به پلاک و 45/4 متر به گذر – مساحت کل پلاک برابر گزارش واحد شهرسازی 1000 مترمربع که مقدار 830 مترمربع آن در مسیر و مقدار 170 مترمربع باقیمانده دارد ( دیوارکشی بلوکی در ضلع شمال در دو قسمت و غرب 240 مترمربع و دیوار گلی در ضلع جنوب به مساحت 75 مترمربع تعداد 110 اصله درخت بادام –آلبالو و زردآلو و متفرقه . مقرر گردید بازاء تحویل ، آزادسازی و سند اقرار ترک دعوی در مسیر بنام شهرداری متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوزات امتیازی کاربری و تفکیک تجاری به میزان 170 مترمربع در طبقه همکف پلاک شناور به آدرس بلوار آیت اله امینی و مسکونی در حد ضوابط طبقات همکف و اول پلاک شناور به آدرس بلوار جمهوری طبق ضوابط و مقررات شهرسازی و در صورت نیاز ارجاع به کمیسیون ماده پنج و معوض ملکی عرصه به مساحت 150 مترمربع پلاک 159-12 به آدرس بلوار جمهوری و پاسخ استعلام آب – برق و گاز بر روی باقیمانده موجود ساخته شده با رعایت ضوابط و مقررات به غیر از عوارضات آتش نشانی و آموزش و پرورش و نوسازی و غیره اقدام نماید. ضمناً رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و هر گونه ادعای احتمالی بعهده مالک می باشد و شهرداری در این خصوص هیچگونه تعهدی ندارد . ضمناً کلیه محاسبات باقیمانده به غیر از امتیاز مورد توافق بعهده مالک می باشد.مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

9-نامه شماره 13824/1400 مورخ 10/3/1400 شهرداری(به شماره452/1400 مورخ 10/3/1400دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر توافقنامه شماره 13592 مورخ 10/3/1400 بانضمام کروکی موقعیت محل پلاک قولنامه¬ای 673-115 به شماره کامپیوتری 5018074 متعلق به خانم ..... واقع در طرح احداث بلوار آیت اله امینی منطقه پنج ، با عنایت به اینکه شهرداری درخصوص میزان واقع در مسیر پلاک فوق با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :
 3612819:Y         529673:X
شمالاً بطول 41 متر به پلاک –شرقاً بطول 36/31 متر به پلاک و جنوباً بطول 41 متر به گذر و غرباً بطول 30 متر به پلاک – مساحت کل پلاک برابر گزارش واحد شهرسازی 1236 مترمربع که مقدار 35/851 مترمربع آن در مسیر و مقدار 65/384 مترمربع باقیمانده دارد ( دیوار گلی در ضلع شمال و شرق و جنوب بطول 86 متر به ارتفاع 5/2 متر تعداد 170 اصله درخت بادام کهنسال و انار و متفرقه بانضمام تأسیسات و ملزومات آبیاری قطره ای در مسیر ) مقرر گردید بازاء تحویل ، آزادسازی و تنظیم سند اقرارنانه ترک دعوی میزان در مسیر بنام شهرداری نجف آباد ، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوزات امتیازی سه واحد تجاری ( تفکیک و کاربری و ارزش افزوده ناشی از طرحهای عمرانی و عوارض پذیره ) به میزان 165 مترمربع در طبقه همکف پلاک شناور به قیمت منطقه بندی و املاکی 5400=P ریال و 000/000/11=قیمت دفترچه منطقه بندی املاکی- طبق ضوابط و مقررات شهرسازی و در صورت نیاز ارجاع به کمیسیون ماده پنج و محاسبات براساس بر بلوار آیت اله امینی سال 99 و مسکونی در حد ضوابط در طبقه همکف پلاک 2842 واقع در فاز 4 شهرک آزادگان و  معوض ملکی در حد ضوابط در طبقه همکف پلاک 2842 و معوض ملکی عرصه مسکونی به مساحت 245 مترمربع پلاک 2842 واقع در فاز 4 شهرک آزادگان و تعداد 1000 عدد بلوک دیواری اقدام نماید . ضمناً رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و هر گونه ادعای احتمالی بعهده مالک می باشد و شهرداری در این خصوص هیچگونه تعهدی ندارد (کلیه محاسبات مساحت باقیمانده به غیر از امتیاز مورد توافق بعهده مالک می باشد ) مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

10-نامه شماره 13823/1400مورخ 10/3/1400 شهرداری(به شماره 451/1400 مورخ 10/3/1400دبیرخانه شورا) منضم به تصویر توافقنامه شماره 13695 مورخ 10/3/1400 بانضمام کروکی موقعیت محل پلاک قولنامه¬ای به شماره کامپیوتری 5019045 متعلق به آقای ...  واقع در طرح احداث بلوار آیت اله امینی منطقه پنج با عنایت به اینکه شهرداری درخصوص میزان واقع در مسیر پلاک فوق با نامبرده به توافق رسیده به شرح ذیل منعکس است : 3613486:Y         529747:X
شمالاً بطول 10 متر به پلاک –شرقاً بطول 15 متر به پلاک - جنوباً بطول 10 متر به گذر و غرباً بطول 15 متر به پلاک – مساحت کل پلاک برابر گزارش واحد شهرسازی 150 مترمربع که مقدار 81/105 مترمربع آن در مسیر و مقدار 19/44 مترمربع باقیمانده دارد . مقرر گردید بازاء تحویل ، آزادسازی و تنظیم اقرار نامه ترک دعوی میزان درمسیر در یکی از دفاتر اسناد رسمی ، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوزات امتیازی تجاری به میزان 19/44 در طبقه همکف و دفترکار به میزان 19/44 در طبقه اول پلاک 277-6 به آدرس بلوار آیت اله امینی طبق ضوابط و مقررات شهرسازی و در صورت نیاز ارجاع به کمیسیون ماده پنج بدون اخذ هر گونه وجهی حسب ضوابط و مقررات شهرسازی ، ضمن اخذ عوارضات آتش نشانی و آموزش و پرورش و نوسازی اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

11-نامه شماره 13830/1400 مورخ 10/3/1400 شهرداری(بشماره 445/1400 مورخ 10/3/1400دبیرخانه شورا ) با عنایت به مصوبه شماره 3494 مورخ 12/11/98 شورای اسلامی شهر و نظر به اینکه در توافقنامه اولیه به شماره 51113 مورخ 4/9/98 شماره پلاک ثبتی معوض ملکی و امتیازی صادره بر روی آن مندرج در بندهای الف و ب ماده 5 توافقنامه فوق الذکر اشتباهاً پلاک 5430 تایپ و درج گردیده منضم به اصلاحیه توافقنامه شماره 13670 مورخ 10/3/1400 که برابر مفاد آن شماره پلاک ثبتی صحیح 5432 و با همان مساحت 80/36 مترمربع اصلاح گردیده مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد اصلاحیه توافقنامه صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.
ختم جلسه: جلسه ساعت 20 با ذکر صلوات برمحمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.
 غائب  جلسه: جناب آقای محسن پوراسماعیلی عضو محترم شورای اسلامی شهر+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

© تمامی حقوق این سایت برای پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد محفوظ است/ هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.