پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

دویست و یازدهمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

دوشنبه (17/3/1400)

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)،  دویست و یازدهمین (211) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز دوشنبه مورخ 17/3/1400 ساعت 17 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید  آغاز گردید. سپس جناب آقای مهندس حجتی ریاست محترم شورای اسلامی شهر پس از سلام و خوش آمد گوئی به همکاران گرامی و تسلیت ایام شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع) ، امام راحل حضرت امام خمینی (ره ) بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ایران و گرامیداشت یاد و خاطره شهداء انقلاب اسلامی بویژه شهداء  15 خرداد سال 1342 دستور کار جلسه را  مطرح نمودند.
*مشروح مذاکرات ، تصمیمات و مصوبات جلسه 211:

*نامه شهرداری درخصوص طرح جامع حمل و نقل و ترافیک شهر نجف آباد مورد بحث و بررسی قرار گرفت. لازم بذکر است که این طرح مراحل پایانی خود را جهت تصویب نهائی در شورای عالی ترافیک شهرهای کشور طی می کند .
*با توجه به مراجعات مکرر شهروندان ساکن در خیابان شهداء غربی درخصوص ترافیک زیاد و سرعت بالای حرکت موتورسواران در این منطقه و با توجه به وجود بافت مسکونی در دو طرف بلوار و تردد کودکان مقرر گردید موضوع در شورای ترافیک شهرستان مطرح و نسبت به نصب سرعت گیر در منطقه مذکور اقدام لازم بعمل آید .
سپس نامه ها و لوایح واصله به دبیرخانه شورای اسلامی شهر مورد بررسی قرار گرفت و بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:
1-نامه شماره 14717/1400 مورخ 17/3/1400 شهرداری(به شماره 489/1400 مورخ 17/3/1400دبیرخانه شورا ) باعنایت به شیوع پیک چهارم بیماری کرونا و محدودیت های اعلام شده توسط ستاد ملی مبارزه با کرونا و کاهش تردد ناوگان حمل و نقل عمومی و به تبع آن کاهش چشمگیر مسافر در خطوط ناوگان اتوبوسرانی و همچنین درخواست مساعدت سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر ، شهرداری در نظر دارد با توجه به مفاد مصوبه مورخ 31/1/1400 جلسه مشترک هیئت مدیره و شورای محترم سازمان مذکور و وضعیت خاص پیش آمده نسبت به مساعدت و اختصاص کمک هزینه ای بصورت میانگین تا سقف  ماهیانه به مبلغ 000/000/250/1 ریال (برابر آنالیز پیوست ) از محل ردیف شماره 4070102 (با عنوان پروژه ساماندهی ناوگان حمل و نقل بار و مسافر ) از مأموریت حمل و نقل و ترافیک اعتبارات عمرانی بودجه سال 1400 شهرداری و برای تعداد 96 دستگاه اتوبوس ناوگان خطوط داخلی و بیرونی شهری بخش خصوصی به نسبت فعالیت و کارکرد آنها طبق ضوابط و مقررات تا عادی شدن شرایط سرویس دهی اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی به منظور جبران بخش از ضرر و زیان وارده و تأمین قسمتی از هزینه های نگهداری و تعمیر اتوبوسها و همچنین ارائه خدمات و سرویس دهی مطلوب به مسافرین باستناد بندهای             8 ، 14 و 30 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

2-نامه شماره 14709/1400 مورخ 17/3/1400 شهرداری(به شماره 490/1400 مورخ 17/3/1400دبیرخانه شورا ) با عنایت به درخواست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر و مفاد نامه شماره 27519 مورخ 2/6/98 معاون محترم امور شهرداریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ، شهرداری در نظر دارد با رعایت مقررات و تشریفات آئین نامه مالی شهرداریها نسبت به انتخاب پیمانکاران واجد شرایط و اجرای عملیات بازسازی تعداد 3 دستگاه اتوبوس رنو فرسوده متعلق به ناوگان حمل و نقل بخش خصوصی خود (مشروط به تمدید قرارداد فیمابین سازمان مذکور و کسر مبالغ هزینه کرد از کارکرد و یا یارانه پرداختی ماهیانه)  و همچنین تأمین اعتبار مورد نیاز ردیف بودجه شماره 4070102 ( با عنوان پروژه ساماندهی حمل و نقل بار و مسافر ) از مأموریت حمل و نقل و ترافیک اعتبارات عمرانی بودجه سال 1400 شهرداری به مبلغ 000/000/000/6 ریال ( به شرح پیوست ) از محل افزایش درآمدهای عمومی و پایدار نمودن آن در اصلاح بودجه سال جاری اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی با توجه به مفاد مصوبه مورخ 17/1/1400 جلسه مشترک هیأت مدیره و شورای محترم سازمان مذکور و در راستای رعایت و اجرای مفاد بندهای  8 و 9 از ماده 55 قانون شهرداریها باستناد بندهای 5 ، 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

3- نامه شماره 14732/1400 مورخ 17/3/1400 شهرداری (به شماره 492/1400 مورخ 17/3/1400 دبیرخانه شورا ) با عنایت به اتمام بازه زمانی اجرای دومین برنامه راهبردی شهرداری ( از سال 1396 لغایت سال 1400) باعنوان " نجف آباد " شهرداری در نظر دارد در راستای رعایت و اجرای مفاد مواد 25 آئین نامه مالی شهرداریها و 15 قانون نوسازی و عمران شهری نسبت به تهیه و تدوین سومین برنامه راهبردی پنج ساله شهرداری (برای سالهای 1401 لغایت 1405 ) با عنوان " نجف آباد افق های تازه " اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی و با توجه به دستورالعمل تدوین ، تصویب ، اجراء و پایش برنامه راهبردی – عملیاتی شهر و شهرداری ابلاغی از سوی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور باستناد بندهای 2 و 32 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

4-نامه شماره 14700/1400 مورخ 17/3/1400 شهرداری (به شماره 491 /1400 مورخ 17/3/1400دبیرخانه شورا) با عنایت به شیوع پیک چهارم بیماری کرونا و محدودیت های اعلام شده توسط ستاد ملی مبارزه با کرونا و تعطیلی مراکز خدماتی ، تجارتی و غیره و درخواست مساعدت سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر ، شهرداری در نظر دارد با توجه به مفاد مصوبه مورخ 21/2/1400 جلسه مشترک هیئت مدیره و شورای محترم سازمان مذکور و وضعیت خاص پیش آمده و تعطیلی پارکینگ میرداماد از تاریخ 13/1/1400 لغایت 18/2/1400 و عدم درآمد زایی و امکان بهره برداری و انتفاع از محل واگذار شده ، نسبت به امهال یا بخشودگی اجاره بهاء ماهیانه مکان مذکور و یا افزایش دوره بهره برداری بر حسب شرایط و در چارچوب قرارداد واگذاری به شرح جدول ذیل اقدام نماید :

عنوان محل بهره برداری

مبلغ اجاره ماهیانه

تاریخ پایان قرارداد

مساعدت

پارکینگ میرداماد

000/100/280

31/6/1400

به مدت یک ماه به زمان قرارداد نامبرده بدون دریافت اجاره بهاء اضافه گردد 

 

 

 

 

مطرح که  پس از بحث و بررسی موضوع صدرالاشاره در راستای رعایت و اجرای مفاد مجوز و تصویب نامه شماره 91979/ت 58146 ه مورخ 17/8/99 هیئت محترم وزیران باستناد بندهای 8 ، 14 و 30 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

ختم جلسه: جلسه ساعت 20 با ذکر صلوات برمحمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.
غائب  جلسه: جناب آقای مهندس پزشکی خزانه دار محترم شورای اسلامی شهر+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

© تمامی حقوق این سایت برای پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد محفوظ است/ هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.