پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

هشتاد و سومین(83)جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

دوشنبه (10/5/1401)

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد(ص)، هشتاد و سومین (83) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز دوشنبه مورخ 10/5/1401 ساعت 16 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید در محل این شورا آغاز گردید . سپس جناب آقای مؤمنی ریاست محترم شورای اسلامی شهر، ضمن عرض سلام و خیرمقدم خدمت اعضاء محترم شورای اسلامی شهر، دستور کار جلسه را مطرح نمودند.
مشروح مذاکرات ، تصمیمات و مصوبات جلسه شماره 83:

*در ابتدای جلسه با دعوت و هماهنگی قبلی آقایان مهندس ذوالفقاری ـ مهندس معین ـ مهندس گودرزی و مهندس صالحی در جلسه شورا حضور و پیرامون مشکلات نظام مهندسی و تأیید ایستایی و حضور دلالان در این عرصه صحبتهای مبسوطی داشتند
 و راهکارهایی ارائه نمودند.
*در ادامه آقای مسکین مدیرعامل محترم بانک رسالت استان اصفهان به همراه آقایان نقیان و سرمدی از بانک رسالت در جلسه شورا حضور و به توضیحاتی پیرامون بانک مذکور و خدمات ایشان پرداختند.

سپس نامه ها و لوایح واصله به دبیرخانه شورای اسلامی شهر مورد بررسی قرار گرفت و بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:
1- نامه شماره 25553/1401 مورخ 5/5/1401 شهرداری (به شماره 1136/1401 مورخ 8/5/1401 دبیرخانه شورا) موضوع قدرالسهم شهرداری به مبلغ 000/840/459/3 (سه میلیارد و چهارصد و پنجاه و نه میلیون و هشتصد و چهل هزار) ريال قسمتی از پلاک قولنامه ای 55-3 به شماره کامپیوتری 1056797 واقع در منطقه یک نجف آباد به آدرس نجف آباد ـ بلوار ایزدی ـ کوی رودکی به مساحت 20/2883 متر مربع با کاربری باغ و اراضی کشاورزی و استفاده به صورت باغ مطرح که پس از بحث و بررسی با قدرالسهم فوق در اجرای تبصره های 3 و 4 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها بر اساس ارزیابی کارشناسی رسمی دادگستری باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

2- نامه شماره 25564/1401 مورخ 5/5/1401 شهرداری (به شماره 1137/1401 مورخ 8/5/1401 دبیرخانه شورا) موضوع افتتاح حساب سپرده شهرداری نزد بانک رسالت در راستای همسان سازی خدمات الکترونیکی امور شهرداری و با عنایت به افتتاح حساب جاری شهرداری در بانک قرض الحسنه رسالت با عنایت به امکانات الکترونیکی بانک رسالت و سهولت انجام امور بانکی مطرح که پس از بحث و بررسی باستناد تبصره ذیل بند 12 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1/3/75 و اصلاحات بعدی آن مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

3-نامه شماره 21390/1401 مورخ 18/4/1401 شهرداری (به شماره 947/1401 مورخ 20/4/1401 دبیرخانه شورا) موضوع تعیین پیمانکار و اجرای عملیات پروژه ساماندهی و تکمیل بلوار جمهوری اسلامی منطقه پنج با تأمین اعتبار به مبلغ 11 میلیارد ريال از مأموریت حمل و نقل و ترافیک اعتبارات عمرانی بودجه سال 1401 شهرداری از محل مازاد درآمدهای سال جاری مطرح که پس از بحث و بررسی در راستای رعایت و اجرای مفاد بندهای 8 و 9 از ماده 55 قانون شهرداریها و باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی و همچنین ماده 23 آئین نامه مالی شهرداریها مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

4-نامه شماره 22660/1401 مورخ 23/4/1401 شهرداری (به شماره 1010/1401 مورخ 23/4/1401 دبیرخانه شورا) موضوع تعیین پیمانکار و اجرای عملیات پروژه اجرای سیستم اطفاء حریق پارکینگ میرداماد از ردیف بودجه شماره 4050101 (با عنوان پروژه احداث و تکمیل پارکینگ میرداماد) با برآورد تقریبی به مبلغ پانزده میلیارد ريال از مأموریت حمل و نقل و ترافیک اعتبارات عمرانی بودجه سال 1401 شهرداری و از محل افزایش درآمدهای عمومی بودجه سال 1401 و پایدار نمودن در اصلاح بودجه مطرح که پس از بحث و بررسی و در راستای رعایت و اجرای مفاد بندهای 8 و 9 از ماده 55 قانون شهرداریها باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی و همچنین ماده 23 آئین نامه مالی شهرداریها موضوع صدرالاشاره مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

5-نامه شماره 25557/1401 مورخ 5/5/1401 شهرداری (به شماره 1139/1401 مورخ 8/5/1401 دبیرخانه شورا) موضوع قدرالسهم قسمتی از پلاک ثبتی 1446 قطعه 7 به شماره کامپیوتری1057294 واقع در منطقه یک نجف آباد به آدرس نجف آباد بوستان زندگی با گذر غربی به مساحت 2355 متر مربع با کاربری باغ و اراضی کشاورزی و استفاده به صورت باغ به مبلغ 000/600/521/4 (چهار میلیارد و پانصد و بیست و یک میلیون و ششصد هزار) ريال مطرح که پس از بحث و بررسی و در اجرای تبصره های 3 و 4 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها بر اساس ارزیابی کارشناسی رسمی دادگستری باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

6-نامه شماره 24914/1401 مورخ 3/5/1401 شهرداری (به شماره 1116/1401 مورخ 3/5/1401 دبیرخانه شورا) موضوع قدرالسهم شهرداری به مبلغ 600/525/788/4 (چهار میلیارد و هفتصد و هشتاد و هشت میلیون و پانصد و بیست و پنج هزار و ششصد) ريال قسمتی از پلاک ثبتی 94/790 به شماره کامپیوتری 3056083 واقع در منطقه 3 نجف آباد به آدرس ویلاشهر ـ بلوار آزادگان به مساحت 91/2216 متر مربع با کاربری باغ و اراضی کشاورزی و استفاده به صورت باغ مطرح که پس از بحث و بررسی قدرالسهم مذکور در اجرای تبصره های 3 و 4 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها بر اساس ارزیابی کارشناسی رسمی دادگستری باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

7-نامه شماره 20832/1401 مورخ 15/4/1401 شهرداری (به شماره 909/1401 مورخ 18/4/1401 دبیرخانه شورا) موضوع فروش خودروی پژو 405 مدل 1391 به شماره انتظامی 43-926 م 19 سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر به دلیل فرسودگی و تحمیل هزینه های قابل توجه مطرح که پس از بحث و بررسی مورد موافقت قرار نگرفت و بتصویب نرسید و از دستور کار خارج شد.

8- نامه شماره 17134/1401 مورخ 30/3/1401 شهرداری (به شماره 764/1401 مورخ 2/4/1401 دبیرخانه شورا) موضوع قرارداد مبنی بر معرفی آقای حجت الاسلام و المسلمین حمید نصر بعنوان ناظر شرعی ذبح دام در کشتارگاه شهرداری مطرح که پس از بحث و بررسی با توجه به اینکه استخدام و بکارگیری نیرو در حیطه وظایف شورا نمی باشد با مورد مذکور موافقت بعمل نیامد و بتصویب نرسید و از دستور کار خارج گردید.

9-نامه شماره 6099/1401 مورخ 10/2/1401 شهرداری (به شماره 284/1401 مورخ 17/2/1401 دبیرخانه شورا) موضوع توافقنامه متعلق به آقای حسین علامی وکالتاً از طرف شرکت راه و ساختمان آژند مطرح که پس از بحث و بررسی با مورد مذکور موافقت بعمل نیامد و بتصویب نرسید و از دستور کار خارج گردید.

10- نامه شماره 5970/1401 مورخ 10/2/1401 شهرداری (به شماره 240/1401 مورخ 10/2/1401 دبیرخانه شورا) موضوع توافقنامه متعلق به آقای غلامحسین درخشان وکالتاً از طرف شرکت راه و ساختمان آژند مطرح که پس از بحث و بررسی با مورد مذکور موافقت بعمل نیامد و بتصویب نرسید و از دستور کار خارج گردید.

 ختم جلسه: جلسه ساعت 30/20 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت.  + 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

© تمامی حقوق این سایت برای پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد محفوظ است/ هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.