پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

هشتاد و نهمین(89)جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

دوشنبه (7/6/1401)

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد(ص)، هشتاد و نهمین (89) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز دوشنبه مورخ 7/6/1401 ساعت 17 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید در محل این شورا آغاز گردید . سپس جناب آقای مؤمنی ریاست محترم شورای اسلامی شهر نجف آباد، ضمن عرض سلام و خیرمقدم خدمت اعضاء محترم شورای اسلامی شهر و میهمان جلسه آقای خاکسار، دستور کار جلسه را مطرح نمودند.
مشروح مذاکرات ، تصمیمات و مصوبات جلسه شماره 89:
*در ابتدای جلسه آقای خاکسار مسئول محترم سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری در جلسه حضور و به توضیحاتی پیرامون لایحه شماره 1154/1401 شهرداری پرداختند و درخواست برپایی موکبی از طرف سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری در کشور عراق داشتند و اعضاء محترم شورا به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.

*نامه شماره 32309 مورخ 2/6/1401 موضوع پروژه ساماندهی و بهسازی و نوسازی سایبان های ایستگاه های اتوبوس مطرح که پس از بحث و بررسی مقرر گردید طرح پیشنهادی به انضمام پیوست فرهنگی آن و تعداد کل جایگاه ها به این شورا ارسال گردد.

* نامه شماره 30704/1401 مورخ 27/5/1401 شهرداری (به شماره 1336/1401 مورخ 29/5/1401 دبیرخانه شورا) موضوع قدرالسهم شهرداری پلاک ثبتی 94/790 قطعه 8 به شماره کامپیوتری 3056082 واقع در منطقه 3 نجف آباد به آدرس ویلاشهر ـ آزادگان ـ پشت شهرک گلستان مطرح که پس از بحث و بررسی جهت اصلاح به شهرداری عودت گردید.

* نامه شماره 30757/1401 مورخ 27/5/1401 شهرداری (به شماره 1341/1401 مورخ 29/5/1401 دبیرخانه شورا) موضوع قدرالسهم شهرداری قسمتی از پلاک ثبتی 94/790 واقع در قطعه 8 به شماره کامپیوتری 3056075 واقع در منطقه 3 نجف آباد ـ ویلاشهر ـ آزادگان ـ پشت شهرک گلستان مطرح که پس از بحث و بررسی جهت اصلاح به شهرداری عودت گردید.

 

سپس نامه ها و لوایح واصله به دبیرخانه شورای اسلامی شهر مورد بررسی قرار گرفت و بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:
1- نامه شماره 33163/1401 مورخ 6/6/1401 شهرداری (به شماره 1450/1401 مورخ 7/6/1401 دبیرخانه شورا) منضم به نامه شماره 4518/54 مورخ 24/5/1401 اداره ورزش و جوانان شهرستان به انضمام درخواست مساعدت خانم پردیس عیدی وندی از ورزشکاران ملی پوش شهرستان (دارنده 5 مدال طلای کشوری در رشته کوارش) جهت حضور در مسابقات آسیایی تایلند در تاریخ 12/6/1401 مطرح که پس از بحث و بررسی در راستای حمایت از ورزشکاران شهروند نجف آباد با مساعدت به مبلغ 000/000/200 ريال (دویست میلیون ريال) از محل اعتبارات کمکهای بخش عمومی بودجه سال 1401 با عنایت به بند 10 ماده 55 قانون شهرداریها و شیوه نامه ابلاغی در این خصوص و همچنین بندهای 8 و 9 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

2-نامه شماره 32178/1401 مورخ 2/6/1401 شهرداری (به شماره 1397/1401 مورخ 2/6/1401 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر صورتجلسه شماره 29909 مورخ 25/5/1401 بانضمام تصویر کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 844 قطعه 5 نجف آباد واقع در خیابان مولوی مرکزی ـ کوچه خدادادی با عنایت به اینکه شهرداری در نظر دارد بر اساس ماده 19 قانون نوسازی و مفاد صورتجلسه فوق الذکر نسبت به فروش و واگذاری گذر متروکه تصرفی به متراژ 73/13 متر مربع جهت الحاق به پلاک فوق الذکر اقدام نماید مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد صورتجلسه صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

3- نامه شماره 32193/1401 مورخ 2/6/1401 شهرداری (به شماره 1395/1401 مورخ 2/6/1401 دبیرخانه شورا) موضوع افزایش عوارض سرویس های دربستی شرکتهای حمل و نقل مسافربری مستقر در پایانه مسافربری از مبلغ 000/250 ريال به مبلغ 000/000/1 ريال مطرح که پس از بحث و بررسی با توجه به مفاد مصوبه مورخ 2/5/1401 جلسه مشترک شورا و هیئت مدیره محترم سازمان مذکور باستناد بند 26 ماده 55 قانون شهرداریها و بندهای 26 و 27 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

4- نامه شماره 32188/1401 مورخ 2/6/1401 شهرداری (به شماره 1393/1401 مورخ 2/6/1401 دبیرخانه شورا) موضوع قرارداد مبنی بر پرداخت حق الزحمه به صورت خدمات انجام کار به حجت الاسلام و المسلمین حمید نصر بعنوان ناظر شرعی ذبح دام در کشتارگاه شهرداری مطرح که پس از بحث و بررسی باستناد بند 21 ماده 55 قانون شهرداریها، ماده 4 آئین نامه مالی شهرداریها و بندهای 8 و 14 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهرها و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

5- نامه شماره 31742/1401 مورخ 31/5/1401 شهرداری (به شماره 1362/1401 مورخ 31/5/1401 دبیرخانه شورا) موضوع پرداخت هزینه جهت برپائی موکب توسط شهرداری در کربلا جهت مراسم اربعین مطرح که پس از بحث و بررسی مورد موافقت قرار نگرفت و بتصویب نرسید و از دستور کار خارج گردید.


6- نامه شماره 26194/1401 مورخ 8/5/1401 شهرداری (به شماره 1154/1401 مورخ 9/5/1401 دبیرخانه شورا) موضوع نرخ پیشنهادی کرایه سرویس حمل و نقل دانش آموزی برای سال تحصیلی 1402-1401 که به شرح ذیل منعکس است:

 

ردیف

مسیر تردد

(قیمت ها به ریال می باشد)

کرایه هر نفر ماهیانه بر اساس 22 روز کاری

مینی بوس

ون

سواری

سال 1400-1401

سال 1401-1402

سال 1400-1401

سال 1401-1402

سال 1400-1401

سال 1401-1402

1

داخلی  نجف آباد

000/750

000/130/1

000/100/1

000/650/1

000/560/1

000/340/2

2

امیرآباد به نجف آباد و بالعکس

000/840

000/260/1

000/230/1

000/850/1

000/840/1

000/760/2

3

آزادگان به نجف آباد و بالعکس

000/930

000/400/1

000/300/1

000/950/1

000/950/1

000/930/2

4

یزدانشهر به نجف آباد و بالعکس

000/930

000/400/1

000/300/1

000/950/1

000/950/1

000/930/2

5

ویلاشهر به نجف آباد و بالعکس

000/930

000/400/1

000/300/1

000/950/1

000/950/1

000/930/2

6

گلدشت به نجف آباد و بالعکس

000/940

000/410/1

000/350/1

000/030/2

000/960/1

000/940/2

7

کهریزسنگ به نجف آباد و بالعکس

000/050/1

000/580/1

000/440/1

000/160/2

000/100/2

000/150/3

8

جوزدان به نجف آباد و بالعکس

000/000/1

000/500/1

000/440/1

000/160/2

000/140/2

000/210/3

9

حاجی آباد به نجف آباد و بالعکس

000/180/1

000/770/1

000/890/1

000/840/2

000/610/2

000/920/3

10

نهضت آباد به نجف آباد و بالعکس

000/480/1

000/220/2

000/590/2

000/890/3

000/600/3

000/400/5

11

تیران به نجف آباد و بالعکس

000/760/1

000/640/2

000/890/2

000/340/4

000/980/3

000/970/5

12

فولاد شهر به نجف آباد و بالعکس

000/510/1

000/270/2

000/590/2

000/890/3

000/500/3

000/250/5

13

کوشک به نجف آباد و بالعکس

000/310/1

000/970/1

000/040/2

000/060/3

000/600/2

000/900/3

14

فیروز آباد به نجف آباد و بالعکس

000/900

000/350/1

000/230/1

000/850/1

000/810/1

000/720/2

15

جلال آباد به نجف آباد و بالعکس

000/910

000/370/1

000/280/1

000/920/1

000/930/1

000/900/2

16

قلعه سفید به نجف آبادو بالعکس

000/050/1

000/580/1

000/440/1

000/160/2

000/100/2

000/150/3

17

آزادگان به امیر آباد و بالعکس

000/750

000/130/1

000/100/1

000/650/1

000/400/1

000/100/2

18

اصغر آباد به نجف آباد و بالعکس

000/060/1

000/590/1

000/590/1

000/390/2

000/260/2

000/390/3

19

داخلی یزدانشهر

000/710

000/070/1

000/980

000/470/1

000/380/1

000/070/2

20

داخلی امیرآباد

000/710

000/070/1

000/980

000/470/1

000/380/1

000/070/2

21

داخلی آزادگان

000/710

000/070/1

000/980

000/470/1

000/380/1

000/070/2

22

داخلی ویلاشهر

000/710

00/070/1

000/980

000/470/1

000/380/1

000/070/2

23

یزدانشهر به امیرآباد و بالعکس

000/750

000/130/1

000/100/1

000/650/1

000/400/1

000/100/2

24

جلال آباد به یزدانشهر و بالعکس

000/750

000/130/1

000/080/1

000/620/1

000/400/1

000/100/2

25

جلال آباد به امیرآباد و بالعکس

000/750

000/130/1

000/100/1

000/650/1

000/400/1

000/100/2

تعرفه های نرخ کرایه سرویس مدارس برای سال تحصیلی 1401-1402

 

ردیف

مسیر تردد

(قیمت ها به ریال می باشد)

کرایه هر نفر ماهیانه بر اساس 22 روز کاری

مینی بوس

ون

سواری

سال 1400-1401

سال 1401-1402

سال 1400-1401

سال 1401-1402

سال 1400-1401

سال 1401-1402

26

مسکن مهر به نجف آباد و بالعکس

000/980

000/470/1

000/340/1

000/010/2

000/990/1

000/990/2

27

قسمت سوم یزدانشهر به نجف آباد و بالعکس

000/980

000/470/1

000/340/1

000/010/2

000/990/1

000/990/2

28

صالح آباد به نجف آباد و بالعکس

000/900

000/350/1

000/260/1

000/890/1

000/810/1

000/720/2

29

خیابان طالقانی به نجف آباد و بالعکس

000/900

000/350/1

000/260/1

000/890/1

000/810/1

000/720/2

30

خیابان طالقانی به امیر آباد و بالعکس

000/750

000/130/1

000/010/1

000/520/1

000/400/1

000/100/2

31

فیروز آباد به امیر آباد  و بالعکس

000/750

000/130/1

000/010/1

000/520/1

000/400/1

000/100/2

32

صالح آباد به امیرآباد و بالعکس

000/750

000/130/1

000/010/1

000/520/1

000/400/1

000/100/2

33

شهرک بهاران به نجف آباد و بالعکس

000/840

000/260/1

000/230/1

000/850/1

000/840/1

000/760/2

34

قهدریجان به نجف آباد و بالعکس

000/080/1

000/620/1

000/600/1

000/400/2

000/280/2

000/420/3

تعرفه های نرخ کرایه سرویس مدارس برای سال تحصیلی 1401-1402

 

 - مبلغ  10 % بابت تامین  هزینه های فرهنگی و نظارتی مرتبط با حمل و نقل دانش آموزی و عوامل اجرایی حمل و نقل دانش آموزان مستقر در مدرسه در مبالغ پیشنهادی نرخ  خرید خدمات مربوط به حمل و نقل دانش آموزان پیش بینی شده است .

      - در صورت رعایت پروتکل های بهداشتی در تعداد سرنشین خودروها هزینه کسری تعداد سرنشین

بین حاضرین در سرویس تقسیم می گردد.

 

 

 

 

تعرفه های نرخ کرایه سرویس مدارس برای سال تحصیلی 1401-1402

سرویس های دانش آموزی مدارس سماء ،  ماهیانه نفرات بر اساس 22 روز کاری

ردیف

مسیر تردد

کرایه هر نفر ماهیانه بر اساس 22 روز کاری(قیمت ها به ریال می باشد)

مینی بوس

ون بنزینی

سواری

سال 1400-1401

سال 1401-1402

سال 1400-1401

سال 1401-1402

سال 1400-1401

سال 1401-1402

1

نجف آباد

000/130/1

000/700/1

000/380/1

000/070/2

000/900/1

000/850/2

2

امیر آباد

000/200/1

000/800/1

000/510/1

000/270/2

000/120/2

000/180/3

3

آزادگان  فاز  1 و 2

000/190/1

000/790/1

000/450/1

000/180/2

000/060/2

000/090/3

4

آزادگان فاز 3 و 4

000/330/1

000/000/2

000/600/1

000/400/2

000/240/2

000/360/3

5

صالح آباد

000/230/1

000/850/1

000/530/1

000/300/2

000/200/2

000/300/3

6

یزدانشهر اول و دوم

000/260/1

000/890/1

000/630/1

000/450/2

000/240/2

000/360/3

7

فیروز آباد

000/200/1

000/800/1

000/530/1

000/300/2

000/200/2

000/300/3

8

جوزدان

000/590/1

000/390/2

000/030/2

000/050/3

000/500/2

000/750/3

9

گلدشت

000/260/1

000/890/1

000/540/1

000/310/2

000/200/2

000/300/3

10

قلعه سفید

000/400/1

000/100/2

000/640/1

000/460/2

000/420/2

000/630/3

11

کهریزسنگ

000/410/1

000/120/2

000/640/1

000/460/2

000/420/2

000/630/3

12

اصغر آباد

000/510/1

00/270/2

000/940/1

000/910/2

000/540/2

000/810/3

13

کوشک

000/640/1

000/460/2

000/280/2

000/420/3

000/960/2

000/440/4

14

قهدریجان

000/660/1

000/490/2

000/350/2

000/530/3

000/960/2

000/440/4

15

تیران

000/870/1

000/810/2

000/210/3

000/820/4

000/340/4

000/510/6

16

نهضت آباد

000/730/1

000/600/2

000/780/2

000/170/4

000/300/3

000/950/4

17

ویلاشهر

000/080/1

000/620/1

000/380/1

000/070/2

000/760/1

000/640/2

18

حاجی آباد

000/480/1

000/220/2

000/150/2

000/230/3

000/650/2

000/980/3

19

جلال آباد

000/260/1

000/890/1

000/590/1

000/390/2

000/200/2

000/300/3

20

فولادشهر

000/730/1

000/600/2

000/910/2

000/370/4

000/920/3

000/880/5

21

یزدانشهر قسمت سوم

000/310/1

000/970/1

000/690/1

000/540/2

000/350/2

000/530/3

22

زازران

000/730/1

000/600/2

000/350/2

000/530/3

000/080/3

000/620/4

23

تیرانچی

000/730/1

000/600/2

000/350/2

000/530/3

000/080/3

000/620/4

24

خیابان طالقانی امیرآباد

000/230/1

000/850/1

000/530/1

000/300/2

000/140/2

000/210/3

25

درچه 

000/730/1

000/600/2

000/780/2

000/170/4

000/300/3

000/950/4

26

خمینی شهر

000/630/1

000/450/2

000/250/2

000/380/3

000/000/3

000/500/4

27

اصفهان

000/810/1

000/720/2

000/060/3

000/590/4

000/200/4

000/300/6

- مبلغ  10 % بابت تامین  هزینه های فرهنگی و نظارتی مرتبط با حمل و نقل دانش آموزی و عوامل اجرایی حمل و نقل دانش آموزان مستقر در مدرسه در مبالغ پیشنهادی نرخ  خرید خدمات مربوط به حمل و نقل دانش آموزان پیش بینی شده است .

      - در صورت رعایت پروتکل های بهداشتی در تعداد سرنشین خودروها هزینه کسری تعداد سرنشین بین حاضرین در سرویس تقسیم می گردد.

 

تعرفه های نرخ کرایه سرویس های دانش آموزی مجتمع آموزشی فرهنگی شهید حججی و هنرستان شهید  پارسا ،  برای سال تحصیلی 1401-1402

ردیف

مسیر تردد

(قیمت ها به ریال می باشد)

کرایه هر نفر ماهیانه بر اساس 22 روز کاری

مینی بوس

ون بنزینی

سواری

سال 1400-1401

سال 1401-1402

سال 1400-1401

سال 1401-1402

سال 1400-1401

سال 1401-1402

1

نجف آباد

000/040/1

000/560/1

000/340/1

000/010/2

000/840/1

000/760/2

2

امیر آباد

000/140/1

000/710/1

000/440/1

000/160/2

000/930/1

000/900/2

3

آزادگان

000/280/1

000/920/1

000/640/1

000/460/2

000/220/2

000/330/3

4

صالح آباد

000/090/1

000/640/1

000/440/1

000/160/2

000/020/2

000/030/3

5

یزدانشهر قسمت 1 و 2

000/140/1

000/710/1

000/380/1

000/070/2

000/920/1

000/880/2

6

فیروز آباد

000/040/1

000/560/1

000/380/1

000/070/2

000/860/1

0000/790/2

7

جوزدان

000/810

000/220/1

000/100/1

000/650/1

000/620/1

000/430/2

8

گلدشت

000/280/1

000/920/1

000/560/1

000/340/2

000/220/2

000/330/3

9

قلعه سفید

000/400/1

000/100/2

000/750/1

000/630/2

000/470/2

000/710/3

10

کهریزسنگ

000/400/1

000/100/2

000/750/1

000/630/2

000/500/2

000/750/3

11

اصغر آباد

000/530/1

000/300/2

000/900/1

000/850/2

000/580/2

000/870/3

12

کوشک

000/640/1

000/460/2

000/500/2

000/750/3

000/040/3

000/560/4

13

قهدریجان

000/640/1

000/460/2

000/500/2

000/750/3

000/040/3

000/560/4

14

تیران

000/780/1

000/670/2

000/890/2

000/340/4

000/610/3

000/420/5

15

نهضت آباد

000/590/1

000/390/2

000/500/2

000/750/3

000/040/3

000/560/4

16

ویلاشهر

000/250/1

000/880/1

000/530/1

000/300/2

000/220/2

000/330/3

17

حاجی آباد

000/400/1

000/100/2

000/750/1

000/630/2

000/480/2

000/720/3

18

جلال آباد

000/950

000/430/1

000/250/1

000/880/1

000/760/1

000/640/2

19

فولادشهر

000/440/1

000/160/2

000/950/1

000/930/2

000/650/2

000/980/3

20

یزدانشهر قسمت سوم

000/250/1

000/880/1

000/440/1

000/160/2

000/940/1

000/910/2

21

زازران

000/790/1

000/690/2

000/590/2

000/890/3

000/240/3

000/860/4

22

تیرانچی

000/790/1

000/690/2

000/590/2

000/890/3

000/240/3

000/860/4

23

خیابان طالقانی امیرآباد

000/040/1

000/560/1

000/340/1

000/010/2

000/860/1

000/790/2

24

مسکن مهر فولادشهر

000/530/1

000/300/2

000/100/2

000/150/3

000/860/2

000/290/4

25

فاز چهار آزادگان

000/340/1

000/010/2

000/760/1

000/640/2

000/340/2

000/510/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مطرح که پس از بحث و بررسی با توجه به مفاد مصوبه مورخ 2/5/1401 جلسه مشترک شورا و هیأت مدیره محترم سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر و باستناد بندهای 9 و 27 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/75 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

 ختم جلسه: جلسه ساعت 20 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت. + 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

© تمامی حقوق این سایت برای پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد محفوظ است/ هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.