پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

یکصد و چهل ویکمین (141) جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد یک شنبه (4/4/1402)

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد(ص)، یکصد و چهل و یکمین (141) جلسه رسمی شورای اسلامی روز یکشنبه مورخ 4/4/1402 ساعت 15  با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید در محل این شورا آغاز گردید. سپس جناب آقای مؤمنی ریاست محترم شورای اسلامی شهر، ضمن عرض سلام و خیرمقدم خدمت اعضاء محترم شورای اسلامی شهر و میهمانان ارجمند، دستور کار جلسه را مطرح نمودند.
مشروح تصمیمات ، مذاکرات و مباحث جلسه 141 :
*در ابتدای جلسه کمیسیون فرهنگی شورا ساعت 15 در محل این  شورا برگزار گردید و به بحث و تبادل نظر پیرامون موارد واصله  به این کمیسیون پرداخته شد .
در ادامه جلسه مدیرعاملان شهرک صنعتی نجف آباد با دعوت و هماهنگی قبلی حضور بهم رسانده و ایشان ضمن بیان اقدامات اساسی در توسعه شهر و کشور با تقویت صنعت و همت در افزایش تولید و همچنین کوشش برای کاهش نرخ بیکاری و تلاش جهت افزایش شرکت های دانش بنیان  اشاره ای هم به معضلات  موجود در سطح شهرک نمودند .

*   همکاری بیشتر در جمع آوری پسماند شهرک و همچنین امکان ایجاد سرویس ایاب و ذهاب کارکنان شهرک از جمله موارد مطروحه بود . اعضا محترم شورا هم نقطه نظرات خود را پیرامون صنعت و تولید بیان نمودند .
*سپس نامه ها و لوایح واصله دبیرخانه شورا مطرح که پس از بحث و بررسی به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید :
1- نامه شماره 9922/1402 مورخ 27/2/1402 شهرداری ( به شماره 473/1402 مورخ 31/02/1402 دبیرخانه شورا موضوع تفاهم و توافق با شرکت بنا ساختمان فاطر  جهت پرداخت مطالبات و  تحویل باغ موزه بر اساس هزینه های صورت گرفته با نظر کارشناس رسمی دادگستری جمعاً به مبلغ 000/000/000/12 ريال (دوازده میلیارد ريال) نظر به اینکه مجموعه باغ موزه شهرداری طی سالیان گذشته توسط مسئولان وقت جهت استفاده به عنوان محل گردشگری و بوم گردی در ایام نوروز تحویل شرکت بنا ساختمان فاطر گردیده و هزینه هایی توسط این شرکت انجام گرفته و به صورت لاینحل میان شهرداری و این شرکت باقی مانده است مطرح که پس از بحث و بررسی صورتجلسه شماره 7044 مورخ 14/2/1402 با عنایت به  بندهای 8 و 9 و14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

2-نامه شماره 14934/1402 مورخ 30/3/1402 شهرداری ( به شماره 781/1402 مورخ 21/3/1402 دبیرخانه شورا) اسلامی منضم به تصویر توافقنامه شماره 13911 مورخ 13/3/1402 بانضمام کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 496 واقع در قطعه 4 نجف آباد به شماره کامپیوتری 2056549 واقع در مسیر بلوار آیت  شمالی که به شرح ذیل منعکس است:
5x=53294               y=3611405
شمالاً به طول 3/8  متر به پلاک                               1x=53294               y=3611403
شرقاً به طول 75/4 متر به پلاک                             x=532949                y=3611402
  جنوباً به طول36/4و 5/3 متربه گذر و پخ                         X=532948             y=36611397
  غرباً به طول 5/3 و 22/1 مترمربع به گذر و پخ            X=532944                y=3611398

مساحت کل قدرالسهم مالکین و سند ارائه شده میزان 33/65 مترمربع و برابر با گزارش واحد شهرسازی پس از رعایت گذربندی باقیمانده به مساحت 88/31 مترمربع میباشد که مقدار 13 متر مربع در مسیر بلوار آیت و میزان 45/20 مترمربع در مسیر پخ و کوچه شهید حسنخانی دارد . مقرر گردید به ازاء تحویل – آزاد سازی و انتقال میزان در مسیر در یکی از دفاتر اسناد رسمی به نام شهرداری و پرداخت مبلغ 000/292/093/1 ريال به حساب شهرداری توسط مالک ، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوز گواهی عدم خلاف یک واحد تجاری به میزان 88/31 مترمربع در طبقه همکف پلاک 496 قطعه 4 واقع در بلوار آیت شمالی نبش کوچه حسنخانی حسب رأی ماده صد شماره 140100143 مورخ 10/2/1401 حسب ضوابط و مقررات شهرسازی بدون اخذ هرگونه وجهی به غیر از عوارضات نوسازی ، آتش نشانی و آموزش و پرورش اقدام نماید . همچنین رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقیو احتمالی برای پلاک های مجاور به عهده مالک می باشد . مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره  باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

1-    نامه شماره 18672/1402 مورخ 4/4/1402 شهرداری (به شماره 986/1402 مورخ 4/4/ 1402  دبیرخانه شورا) اسلامی موضوع اصلاح نرخ کرایه تاکسی های نجف آباد - اصفهان به شرح جدول ذیل به لحاظ طولانی بودن مسیر و وجود سرعت گیر و چراغ راهنمایی متعدد که موجب نارضایتی تاکسیرانان این خط شده است مطرح که پس از بحث و بررسی باستناد بند¬های 8 و 26 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

ردیف

مسیر (تاکسی)

مبلغ به ريال

1

نجف آباد پایانه صمدیه

000/210

2

نجف آباد چها راه تختی و بالعکس

000/240

 

 

 

 


2-        نامه شماره 15906/1402 مورخ 23/3/1402 شهرداری(به شماره 847/1402 مورخ  25/3/1402دبیرخانه شورا)موضوع تعیین پیمانکار و اجرای عملیات پروژه تکمیل بلوار شهید آیت شامل عملیات روشنایی و اجرای بلوک فرش واقع در محدوده شهرداری منطقه 2 از ردیف بودجه شماره 4080127 از مأموریت حمل و نقل و ترافیک اعتبارات عمرانی بودجه سال 1402 شهرداری و تأمین کسری اعتباربه مبلغ 000/000/000/20 ريال (بیست میلیارد ريال)از محل درآمد های مازاد سال جاری مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد فوق و پایداری در اصلاح بودجه سال جاری در راستای رعایت و اجرای مفاد بنده ای 8 و 9 از ماده 55 قانون شهرداری ها باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شواری اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی و همچنین ماده 23 آئین نامه مالی شهرداریها مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید

3-    نامه شماره 16287/1402 مورخ 25/3/1402 شهرداری ( به شماره 881/1402 مورخ 28/3/1402 دبیرخانه شورا )موضوع پرداخت مبلغ 000/000/100 ريال به چهار نفر از پرسنل بازنشسته آتش نشانی از ردیف بودجه شماره 160306 کمک رفاهی بازنشستگان از محل هزینه های جاری سال 1402 شهرداری  واز محل درآمد های مازاد سال جاری به جای سکه به عنوان هدیه بازنشستگی مطرح که پس ازبحث و بررسی در راستای رعایت و اجرای مفاد بندهای 8 و9 از ماده 55 قانون شهرداری ها و باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس شوراهای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و به تصویب رسید .

4-    نامه شماره 12697/1402 مورخ 7/3/1402 شهرداری ( به شماره 663/1402 مورخ 9/3/1402 دبیرخانه شورا) موضوع صورتجلسه تفاهم مورخ 2/3/1402 فی مابین شهرداری و شرکت گاز شهرستان از تاریخ 1/1/1402 الی 31/6/1402 به مدت شش ماه در خصوص هزینه های زیر سازی ، ترمیم آسفالت و یا موزائیک فرش ترانشه های ناشی از حفاری جهت توسعه شبکه ها ، نصب انشعابات ، تعمیرات و حوادث گاز در کلیه معابر سطح شهر به شرح ذیل مطرح :
1-    به ازاء هر مترمربع ترمیم و آسفالت ترانشه شبکه های اصلی و  معابر به مبلغ 000/110/6 ريال
2-    به ازاء هر مترمربع زیرسازی و ترمیم و آسفالت ترانشه انشعابات در معابر فرعی آسفالت شده به مبلغ 000/220/5 ريال
3-      به ازاء هر مترمربع زیرسازی و ترمیم شبکه و انشعابات در معابر خاکی به مبلغ 000/860/1 ريال
4-    به ازاء هر مترمربع ترمیم عملیات ترمیم و باز سازی ترانشه شبکه ها و انشعابات در معابری که سنگ فرش یا موزائیک هستند  به مبلغ 000/110/6 ريال
که پس از بحث و بررسی با عنایت به بندهای 1 و 25 ماده 55 قانون شهرداری ها و بندهای 8 و 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور مصوب 1/3/75 و اصلاحات بعدی آن مورد  موافقت قرار گرفت و به تصویب رسید.

5-    نامه شماره 15979/1402 مورخ 23/3/1402 شهرداری (به شماره 819/1402 مورخ 24/3/1402 دبیرخانه شورا) موضوع مساعدت در هزینه کفن و دفن با توجه به اینکه هزینه خدمات تغسیل ، تکفین و خدمات انجام شده جمعاً به مبلغ 000/910/19 ريال می باشد که تاکنون هزینه ای به آرامستان پرداخت نشده است مطرح که پس از بحث و بررسی با تخفیف هزینه فوق با توجه به عدم استعانت مالی خانواده مرحوم موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .

6-    نامه شماره 15315/1402 مورخ 21/3/1402 شهرداری (به شماره 812/1402 مورخ 22/3/1402 دبیرخانه شورا) موضوع تأمین و پرداخت مبلغ 000/000/600 ريال (ششصد میلیون ريال) از محل اعتبار ردیف کد 150208 ( کمک به بخش عمومی) در بودجه شهرداری جهت پرداخت بخشی از هزینه 4  عدد اتوبوس اعزام زائرین جهت برگزاری مراسم سالگرد رحلت حضرت امام خمینی (ره) 14 و 15 خرداد ماه 1402 طبق اعلام ناحیه مقاومت بسیج سپاه با توجه به نامه شماره 3332/1/2059 مورخ 7/3/1401 فرمانداری ویژه شهرستان نجف آباد و حسب نامه شماره 19639/23/21 مورخ 10/3/1402 اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان مطرح که پس از بحث و بررسی بر اساس مفاد بند 10 از ماده 55 قانون شهرداری ها و دستورالعمل کمک های شهرداری ها به بخش عمومی مورد موافقت قرار گرفت وبتصویب رسید   .


7-    نامه شماره 15397/102 مورخ 22/3/1402 شهرداری(به شماره 848/1402 مورخ 25/3/1402 دبیرخانه شورا) موضوع واگذاری بهره برداری از پارکینگ روباز خودرو های سبک و سنگین واقع در بلوار طالقانی با مساحت حدود 19000 مترمربع و همچنین واگذاری بهره برداری از تمامیت ساختمان و تأسیسات یک باب مغازه به مساحت 85 مترمربع واقع در بلوار آیت اله طالقانی جنب ترمینال اتوبوسرانی سابق نجف آباد به صورت استیجاری به افراد واجد شرایط و بر اساس قیمت کارشناس رسمی دادگستری برای یک دوره یک ساله و از طریق فرآیند مزایده عمومی و تشریفات مزایده آئین نامه مالی شهرداری ها مطرح که پس از بحث و بررسی با توجه به مفاد مصوبه مورخ 13/3/1402 جلسه مشترک شورا و هیئت مدیره سازمان مذکور باستناد مواد 13 و 14 آئین نامه مالی شهرداری ها و بند های 8 و14 و 30 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی واصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

8-    نامه شماره 7751/1402 مورخ 17/2/1402 شهرداری ( به شماره 358/1402 مورخ 18/2/1402 دبیرخانه شورا ) موضوع پرداخت حق الجلسات کارشناسان و اعضاء هیأت عالی سرمایه گذاری و کمیته های مربوطه شهرداری بر اساس بند 3 جدول ماده 4 دستورالعمل ابلاغی نحوه پرداخت حق الجلسات به اعضاء کمیسیون های شهرداری به شماره 128225 مورخ 17/7/97 و اصلاحات بعدی مطرح که پس از بحث و بررسی با عنایت به مفاد قانونی صدرالاشاره و همچنین بندهای 8 و 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور مصوب 1/3/75 و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

9-    نامه شماره 4552/1402 مورخ 5/2/1402 شهرداری ( به شماره 303/1402 مورخ 5/2/1402 دبیرخانه شورا )پیرو مصوبه شماره 3164 مورخ 25/11/1401 موضوع قدرالسهم تفکیک 101 قانون اصلاحی شهرداری ها پلاک ثبتی 1/1898 قطعه 7 نجف آباد به شماره کامپیوتری 3039689 واقع در منطقه یک به آدرس نجف آباد جنب فلکه فولادشهر به مساحت 3403 مترمربع با کاربری باغ و اراضی کشاورزی و استفاده به صورت کارگاهی و تجاری با توجه به اینکه در لایحه قبلی مساحت عرصه تجاری به متراژ 65/38 مترمربع قید نگردیده و مبلغ قدرالسهم شهرداری به صورت تجاری و کارگاهی به مبلغ 000/910/778/11 (یازده میلیارد و هفتصدوهفتادو هشت میلیون و نهصدو ده هزار ريال )تعیین و برآورد گردیده مطرح که پس از بحث و بررسی باستناد بندهای 8 و14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

10-    یک جلد اصلاح بودجه سال 1401 شورای اسلامی شهر شامل فرم های خلاصه کل بودجه – درآمدها و منابع  تأمین اعتبار – فرم مصارف به تفکیک فصول اقتصادی مطرح که پس از بحث و بررسی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

11-    نامه شماره 14278/1402 مورخ 16/3/1402 شهرداری ( شماره 72/1402 مورخ 20/3/1402 دبیرخانه شورا )موضوع تعیین پیمانکار و اجرای عملیات زیر سازی و جدول گذاری معابر واقع در شهرداری منطقه دو از ردیف بودجه شماره 4020101 از مأموریت حمل و نقل و ترافیک اعتبارات عمرانی بودجه سال 1402 شهرداری و تأمین کسری اعتبار به مبلغ 000/000/000/100 ريال (یکصد میلیارد ريال) از محل درآمد های عمومی و اختصاصی مازاد شهرداری در سال جاری در راستای رعایت و اجرای مفاد بندهای 8 و 9  از ماده 55 قانون شهرداری ها مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد فوق و پایداری در اصلاح بودجه سال جاری باستناد  بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شورای های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی و همچنین ماده 23 آئین نامه مالی شهرداری ها مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.  

12-    نامه شماره  15938/1402 مورخ 23/3/1402 شهرداری ( به شماره 846/1402 مورخ 25/3/1402 دبیرخانه شورا )موضوع تعیین پیمانکار و اجرای عملیات پروژه بوستان زندگی واقع در محدوده شهرداری منطقه یک  از ردیف بودجه شماره 2010202 از مأموریت محیط زیست و خدمات شهری اعتبارات عمرانی بودجه سال 1402 شهرداری و تأمین کسری اعتبار به مبلغ 000/000/000/70   ريال(هفتاد میلیارد ريال) از محل درآمد های عمومی و اختصاصی  مازاد شهرداری در سال جاری در راستای رعایت و اجرای مفاد بندهای 8 و 9 از ماده 55  قانون شهرداری ها مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد فوق و پایداری در اصلاح بودجه سال جاری باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی و همچنین ماده 23 آئین نامه مالی شهردای ها مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

13-    نامه شماره 16316/1402مورخ 25/3/1402 شهرداری ( به شماره 894/1402 مورخ 28/3/1402 دبیرخانه شورا) موضوع انتشار آگهی مزایده و فروش تعداد 16 غرفه از بازار ایثارگران واقع در جاده نجف آباد به تیران بعد از روستای همت آباد با توجه به عدم استقبال جهت واگذاری به صورت اجاره بهاء و در حال حاضر بلا استفاده بودن اماکن شهرداری مطرح که پس از بحث و بررسی  وفق مواد13 و 14 آئین نامه مالی شهرداری ها و بندهای 4 و9  از ماده 55 قانون شهرداری ها و بندهای 8 و 9  و14 از ماده 80 قانون تشکیلات ،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شوراهای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

14-    نامه شماره  15837/1402 مورخ 23/3/1402 شهرداری ( به شماره815/1402 مورخ 23/3/1402 دبیرخانه شورا )موضوع تعیین پیمانکار و اجرای عملیات دفع آب های سطحی و کانیو گذاری واقع در محدوده شهرداری منطقه یک و لزوم اجرای عملیات فوق از ردیف بودجه شماره 2070201 از مأموریت محیط زیست و خدمات شهری اعتبارات عمرانی بودجه سال 1402 شهرداری و تأمین کسری اعتبار به مبلغ 000/000/000/30 ريال (سی میلیارد ريال) از محل درآمد های عمومی و اختصاصی مازاد شهرداری در سال جاری در راستای رعایت و اجرای مفاد بندهای 8 و 9 از ماه 55 قانون شهرداری ها مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد فوق و پایداری در اصلاح بودجه سال جاری باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و  انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی و همچنین ماده 23 آئین نامه مالی شهرداری ها مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

15-    نامه شماره 14505/1402 مورخ 17/3/1402 شهرداری ( به شماره 787/1402 مورخ 21/3/1402 دبیرخانه شورا) موضوع تعیین پیمانکار و اجرای عملیات پروژه حفر چاه در معابر واقع در شهرداری منطقه دو از ردیف بودجه شماره 2070401 از مأموریت محیط زیست و خدمات شهری اعتبارات عمرانی بودجه سال 1402 شهرداری و تأمین کسری اعتبار به مبلغ 000/000/000/13 ريال (سیزده میلیارد ريال) از محل درآمد های عمومی و اختصاصی مازاد شهرداری در سال جاری مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق و پایداری در اصلاح بودجه سال جاری در راستای رعایت و اجرای مفاد بندهای8 و 9 از ماده 55 قانون شهرداری ها و باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی و همچنین ماده 23 آئین مالی شهرداری ها مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

16-    نامه شماره 14272/1402 مورخ 16/3/1402 شهرداری ( به شماره 792/1402 مورخ 21/3/1402 دبیرخانه شورا) موضوع تعیین پیمانکار و اجرای عملیات پروژه احداث و ساماندهی بلوار ظفر واقع در محدوده شهرداری منطقه دو و لزوم اجرای عملیات فوق از ردیف بودجه شماره 4080145 از مأموریت حمل و نقل و ترافیک اعتبارات عمرانی بودجه سال 1402 و تأمین کسری اعتبار به مبلغ 000/000/000/30 ريال (سی میلیارد ريال) از محل درآمد های عمومی و اختصاصی مازاد شهرداری در سال جاری مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق و پایداری در اصلاح بودجه سال جاری در راستای رعایت و اجرای مفاد بندهای 8 و9 از ماده 55 قانون شهرداری ها باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی و همچنین ماده 23 آئین نامه مالی شهرداری ها مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

17-    نامه شماره 14492/1402 مورخ 17/3/1402 شهرداری ( به شماره 788/1402 مورخ 21/3/1402 دبیرخانه شورا ) موضوع تعیین پیمانکار و اجرای عملیات پروژه دفع آبهای سطحی و کانیوگذاری واقع در محدوده شهرداری منطقه دو از ردیف بودجه شماره 2070201 و لزوم اجرای عملیات فوق و تأمین کسری اعتبار به مبلغ 000/000/000/30 ريال (سی میلیاردريال) از محل درآمدهای عمومی و اختصاصی مازاد شهرداری در سال جاری مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق و پایداری در اصلاح بودجه سال جاری بندهای 8 و 14 ماده 80  قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی و همچنین ماده 23 آئین نامه مالی شهرداری ها مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

18-    نامه شماره 11645/1402 مورخ 2/3/1402 شهرداری (به شماره 584/1402 مورخ 6/3/1402 دبیرخانه شورا) موضوع تعیین پیمانکار و اجرای عملیات پروژه تکمیل ساختمان تجاری های رمپ جنب پارکینگ میرداماد ( در مرحله عملیات نازک کاری و اجرای تأسیسات مکانیکی و برقی) واقع در محدوده شهرداری منطقه دو از ردیف بودجه شماره 450102 از مأموریت حمل و نقل و ترافیک اعتبار عمرانی بودجه سال 1402 شهردای و تأمین کسری اعتبار به مبلغ 000/000/000/25 ريال (بیست و پنج میلیارد ريال)از محل درآمدهای عمومی واختصاصی مازاد شهرداری در سال جاری مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع فوق و پایداری در اصلاح بودجه سال جاری در راستای رعایت و اجرای مفاد بندهای 8 و 9 از ماده 55 قانون شهرداری ها ، باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی و همچنین ماده 23 آئین نامه مالی شهرداری ها مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

19-    نامه شماره 81025/1402 مورخ 20/12/1401 شهرداری (به شماره 3435/1402 مورخ 20/12/1401 دبیرخانه شورا) منضم به تعرفه های مصوب ارزش معاملاتی املاک موضوع جرائم ماده صد قانون شهرداری ها برای سال 1402 مطرح که پس از بحث و بررسی با افزایش 30%  درصد نسبت به سال 1401 به شرح ذیل موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید :
ارزش معاملاتی مصوب ساختمان موضوع تبصره 11 ماده صد قانون شهرداریها
قابل اجرا از سال 1402

الف) انواع ساختمان (اسکلت):   «  مبالغ به ريال  »

ردیف

شرح ساختمانها

مبلغ مصوب قبلی نجف آباد سال 1401

مبلغ مصوب مسکونی سال 1402

مبلغ مصوب تجاری سال

1402

1

ساختمانهای اسکلت بتونی با هر نوع سقف

000/000/1

000/300/1

000/300/1

2

ساختمانهای اسکلت فلزی با هر نوع سقف

000/000/1

000/300/1

000/300/1

3

ساختمانهای اسکلت مختلط با هرنوع سقف با ستون های فلزی یا بتونی

000/000/1

000/300/1

000/300/1

4

ساختمانهای اسکلت آجری

000/000/1

000/300/1

000/300/1

 

ب) ساختمان سوله با دهانه بیشتر از چهار متر : « مبالغ به ريال»

ردیف

شرح ساختمانها

ملغ مصوب سال1401

مبلغ مصوب سال 1402

تجاری

مبلغ مصوب سال 1402

صنعتی و کارگاهی

مبلغ مصوب سال

انبار1402

1

اسکلت فلزی یا سوله های پیش ساخته با هر نوع سقف

000/000/1

000/300/1

000/300/1

000/300/1

 

ج ) احداث سایه بان

ردیف

شرح ساختمانها

مبلغ مصوب سال 1401

مبلغ مصوب سال 1402

باغات

مبلغ مصوب سال 1402

مسکونی

مبلغ مصوب سال

غیر مسکونی

1

احداث سایه بان جهت خودرو در محوطه و انبار و الاچیق در محوطه یا بام با مصالح غیر بنائی

000/000/1

000/300/1

000/300/1

000/300/1

 

د)حصارکشی و دیوارکشی

ردیف

شرح ساختمانها

 

مبلغ مصوب سال 1401

مبلغ مصوب سال 1402

باغات

مبلغ مصوب سال 1402

مسکونی

مبلغ مصوب سال

غیر مسکونی

1

حصار کشی و دیوار کشی با هر نوع مصالح  

000/700

000/910

000/910

000/910

 

الف) مازاد بر تراکم مجاز : خارج از مرکز شهر مازاد بر تراکم (سطح و ارتقاع) یا مازاد بر پروانه

ردیف

سال

مسکونی

غیر مسکونی

1

1401

2 برابر ارزش مصوب پایه

دو برابر ارزش مصوب پایه

2

1402

2 برابر ارزش مصوب  پایه

دو برابر ارزش مصوب  پایه

 

ب)مازاد بر تراکم مجاز : محدوده مرکز شهر مازاد بر تراکم (سطح و ارتفاع) یا مازاد بر پروانه

 

ردیف

سال

مسکونی

غیر مسکونی

1

1401

دو و نیم  برابر معاملاتی ساختمان پایه

پنج  برابر ارزش معاملاتی  ساختمان  مصوب پایه

2

1402

دو و نیم برابر ارزش مصوب پایه

پنج برابر ارزش مصوب پایه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تبصره : محدوده مرکز شهر عبارت است از :
شمال : خیابان شریعتی حد فاصل بانک ملت (روبروی خیابان شیخ بهایی تا خیابان رضایی مرکزی )
شرق: خیابان شیخ بهایی حد فاصل خیابان شریعتی تا خیابان قدس
جنوب : خیابان قدس حد فاصل خیابان شیخ بهایی تا خیابان رضائی مرکزی
غرب : خیابان رضائی  مرکزی حد فاصل  خیابان  شریعتی تا خیابان قدس

جرائم حذف  یا کسر پارکینگ  سال 1401
1-    فرمول پیشنهادی ساختمان های مسکونی :
N(تعداد کسری پارکینگ) ×25 (فضای مورد نیاز پارکینگ ) ×A (دفترچه ارزش محاسباتی سال 1401) ×200(ضریب جریمه )=P
الف : حداقل جریمه کسر پارکینگ مسکونی : 000/000/50 ريال
ب: حداکثر جریمه کسر پارکینگ مسکونی : 000/000/250 ريال
2-    فرمول پیشنهادی ساختمان های غیر مسکونی :
N(تعداد کسری پارکینگ) ×25 (فضای مورد نیاز پارکینگ ) ×A (دفترچه ارزش محاسباتی سال 1401) ×250(ضریب جریمه )=P
الف : حداقل جریمه پارکینگ مسکونی : 000/000/100  ريال
ب: حداکثر جریمه پارکینگ غیر مسکونی : 000/000/500 ريال
جرائم حذف یا کسر پارکینگ : 1402
1-    فرمول مصوب ساختمان های مسکونی
N(تعداد کسری پارکینگ) ×25 (فضای مورد نیاز پارکینگ ) × A (دفترچه ارزش محاسباتی سال 1402) ×200(ضریب جریمه )=P
الف : حداقل جریمه کسر پارکینگ مسکونی : 000/000/65  ريال
ب: حداکثر جریمه کسر پارکینگ مسکونی : 000/000/325 ريال
2-    فرمول مصوب ساختمان های غیر  مسکونی
N(تعداد کسری پارکینگ) ×25 (فضای مورد نیاز پارکینگ ) ×A (دفترچه ارزش محاسباتی سال 1402)  250   (ضریب جریمه )=P
الف : حداقل جریمه پارکینگ غیر مسکونی : 000/000/130  ريال
ب: حداکثر جریمه پارکینگ غیر مسکونی : 000/000/650 ريال
2-1 جریمه کسر پارکینگ واحد های صنعتی و کارگاهی یک دوم بند دوم محاسبه میگردد .(این ضریب در حداقل و حداکثر مبلغ جریمه زیر اعمال می گردد.)
2-2 جریمه کسر پارکینگ ساختمان های دارای انباری تجاری در طبقه همکف برابر بند دوم و در سایر طبقات یک سوم بند دوم محاسبه می گردد .(این ضریب در حداقل و حداکثر مبلغ جریمه اعمال می گردد )
3-2 جریمه کسر پارکینگ واحد های بهداشتی و درمان و آزمایشگاهی بر مبنای مسکونی و مطب پزشکان بر مبنای غیر مسکونی محاسبه می گردد .
شهرداری موظف است از حذف پارکینگ جلوگیری نماید و هزینه دریافتی بابت کسر پارکینگ صرفاً در ساخت پارکینگ عمومی در همان منطقه هزینه گردد، ضمناً تأمین پارکینگ در معابر اصلی  و نقاط پر ترافیک شهر الزامیست .
20-    نامه شماره 15978/1402 مورخ 23/3/1402 شهرداری (شماره 842/1402 مورخ 25/3/1402 دبیرخانه شورا )موضوع واگذاری ارائه و انجام خدمات پشتیبانی و توسعه نرم افزار یکپارچه شهرسازی با هزینه ای به مبلغ 400/219/583/1 ريال در کد 5010202 شهرسازی الکترونیک از محل مأموریت خدمات مدیریت بودجه سال 1402 و از طریق ترک تشریفات برگزاری استعلام طبق ضوابط مقررات آئین نامه مالی شهرداری ها به شرکت مارلیک کامپیوتر (پیمانکار فعلی پشتیبانی سیستم های شهرسازی)مطرح که پس از بحث و بررسی در راستای رعایت و اجرای مفاد تبصره 3 ماده 4 آئین نامه مالی شهرداری ها  مصوب 1346 و اصلاحات بعدی و بند 9 از ماده 55 قانون شهرداری ها و باستناد بندهای 8 و14 از ماده 8 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

21-    نامه شماره 15831/1402 مورخ 23/3/1402 شهرداری(شماره 816/1402 مورخ 22/3/1402 دبیرخانه شورا) موضوع ساماندهی ساختمان و محوطه دادگستری جهت شورای حل اختلاف شهر نجف آباد با عنایت به نقش بسیار سازنده و کاربردی شوراهای حل اختلاف در رفع دعاوی و شکایات شهروندان و تسریع بسیار ارزنده در رفع اختلافات مردمی که منجر به کاهش شدید پرونده های قضایی و تسهیل در سیستم قضاوت و رفع بسیاری از موانع بروز مشکلات قضائی اقشار مختلف جامعه گردیده با هزینه-ای بالغ بر 000/000/000/10ريال مطرح که پس از بحث و بررسی با اختصاص 50% مبلغ فوق با عنایت به ماده 43 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 142366 مورخ 1/11/94 مجلس شورای اسلامی و بندهای 8 و 9 و 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور مصوب 1/3/75 و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

22-    شماره 14309/1402 مورخ 17/3/140 شهرداری(شماره 793/1402 مورخ21/3/1402دبیرخانه
شورا )موضوع تخفیف 50% جهت کلاس های آموزشی و هنری در رده های سنی و رشته های مختلف برای پرسنل شهرداری توسط سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری مطرح که پس از بحث و بررسی مورد موافقت قرار نگرفت و بتصویب نرسید .

نامه شماره 82660/1402 مورخ 23/12/1401 شهرداری (شماره 3504/1401 مورخ 23/12/1401 دبیرخانه شورا )موضوع تعرفه عوارض تأمین پارکینگ مطرح که پس از بحث و بررسی با توجه به رأی دیوان عدالت اداری و بخشنامه وزارت کشور در خصوص عوارض و خدمات موافقت بعمل نیامد و بتصویب نرسید .
  ختم جلسه: جلسه ساعت 20  با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

© تمامی حقوق این سایت برای پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد محفوظ است/ هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.