پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

یکصدو پنجاه و چهارمین (154) جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد سه شنبه مورخ (24/5/1402)

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد(ص)، یکصد و پنجاه و چهارمین (154) جلسه رسمی شورای اسلامی روز سه شنبه مورخ 24/5/1402 ساعت 16 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید در محل این شورا آغاز گردید. سپس جناب آقای آخوندی ریاست محترم شورای اسلامی شهر، ضمن عرض سلام و خیرمقدم خدمت اعضاء محترم شورای اسلامی شهر ومیهمانان ارجمند، دستور کار جلسه را مطرح نمودند.
* مشروح تصمیمات ، مذاکرات و مباحث جلسه 154:

در ابتدای جلسه جناب آقای امامی شهردار محترم باتفاق آقایان صالحی مدیر محترم امور مالی – مهندس قاهری مسئول محترم انفورماتیک  - سوری مدیر محترم منطقه 4 شهرداری در جلسه شورا حضور به توضیحاتی پیرامون برخی لوایح پرداختند  .      
* سپس نامه ها و لوایح واصله به به دبیرخانه شورا مطرح که پس از بحث و بررسی  بحث و تبادل نظر گردید که به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید :   
1- نامه شماره 30142/41402 مورخ 24/5/1402 شهرداری (به شماره 1552/1402 مورخ 24/5/1402 دبیرخانه شورا )منضم به تصویر نامه شماره 26230 مورخ 21/5/1402 رئیس محترم سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و همچنین نامه شماره 95578 مورخ 22/5/1402 مدیرعامل اتحادیه حمل و نقل مسافر شهری کشور و مسئول قرارگاه حمل و نقل مرزی اربعین در خصوص اعزام خودروهای ون واگذاری از طرف سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با عنایت به دستور اکید وزیر محترم کشور ، اقدام شهرداری مبنی بر اعزام تعداد 19 دستگاه ون تحویلی و همچنین 16 دستگاه ون آماده تحویل در کارخانه طبق اعلام سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به مرز مهران جهت خدمات رسانی به زائرین اربعین حسینی در حدود یک ماه مطرح که پس از بحث و بررسی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

2-نامه شماره 30144/1402 مورخ 24/5/1402 شهرداری (به شماره 1553/1402 مورخ 24/5/1402 دبیرخانه شورا )موضوع اعزام یک دستگاه خودرو آتش نشانی جهت تأمین ایمنی و یک دستگاه خودرو حمل زباله جهت نظافت و حمل زباله های مواکب مذکور در ایام اربعین سال جاری به کشور عراق بنا بردرخواست مدیر اجرایی موکب نجف مطرح که پس از بحث و بررسی به استناد بندهای 4 و 7 و 9 ماده 80 قانون تشکیلات ،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1/3/75 و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

3-نامه شماره 26629/1402 مورخ 7/5/1402 شهرداری (به شماره 1409/1402 مورخ 14/5/1402 دبیرخانه شورا) موضوع10 درصد کاهش در کلیه عوارض های ساختمانی در چهار ماهه دوم سال 1402و در صورت پرداخت 100% عوارضات به صورت نقد مشمول 15% تخفیف به آیتم های مجاز و در صورت پرداخت اقساطی بدهی ساختمانی با رعایت شرایط مندرج در تعرفه شماره 17 با نرخ 15% طبق فرمول تبصره 6 تعرفه فوق الذکر مطرح که پس از بحث و بررسی در اجرای ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاح ماده 32 آئین نامه مالی و نیز ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و بندهای 8 و 16 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصوب رسید .  

4-نامه شماره 26859/1402 مورخ 8/5/1402 شهرداری(به شماره 1493/1402 مورخ 18/5/1402 دبیرخانه شورا) موضوع فرسودگی دیتاشوی سالن شهروند و لزوم خرید یک دستگاه شوی جدید با برآورد قیمت 000/000/000/8 ريال مطرح که پس از بحث و بررسی با افزایش اعتبار بودجه 6060206 با عنوان تجهیز فرهنگسرای خارون با رعایت ضوابط قانونی موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .

5-    نامه شماره 29182 /1402 مورخ 21/5/1402 شهردای (به شماره 1532/1402 مورخ 22/5/1402 دبیرخانه شورا ) موضوع تأمین کسری اعتبار به مبلغ 000/000/000/30 ريال (سی میلیارد ريال ) از محل درآمد های عمومی و اختصاصی مازاد و تعیین پیمانکار  اجرای عملیات پروژه تکمیل بلوار مفتح یزدانشهر حد فاصل بلوار منتظری تا بلوار طالقانی واقع در محدوده شهرداری منطقه چهار و لزوم اجرای عملیات فوق از ردیف بودجه شماره 4080137 از مأموریت حمل و نقل و ترافیک اعتبارات عمرانی بودجه سال 1402 شهرداری مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق و پایداری در اصلاح بودجه در اصلاح بودجه در راستای رعایت و اجرای مفاد بند های 8 و 9 از ماده 55 قانون شهرداری ها به استناد بندهای  8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی و همچنین ماده 23 آئین نامه مالی شهردای ها مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

6-    نامه شماره 26871/1402 مورخ8/5/1402 شهرداری (به شماره 1405/1402 مورخ 14/5/1402 دبیرخانه شورا) پیرو مصوبه شماره 741/1402 مورخ 16/3/1402 شورا موضوع درخواست تمدید 3 ماهه قرارداد با قیمت کارشناسی سال 1402 واگذاری بهره برداری از تمامیت ساختمان یک باب مغازه به مساحت 165 مترمربع واقع در اتوبوسرانی سابق مطرح که پس از بحث و بررسی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

7-    نامه شماره 26810/1402 مورخ 8/5/1402 شهرداری (به شماره 1408/1402 مورخ 14/5/1402 دبیرخانه شورا )موضوع واگذاری سانس های زورخانه به مربیان این رشته با مدت زمان هر سانس 75 دقیقه و مبلغ پیشنهادی با توجه به تعرفه اداره ورزش و جوانان برای هر سانس 000/200/1 ريال مطرح که پس از بحث و بررسی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

8-    نامه شماره 26897/1402 مورخ 8/5/1402 شهرداری (به شماره 1406/1402 مورخ  14/0/1402 دبیرخانه شورا ) موضوع تمدید 2 ماهه قرارداد بهره برداری از امتیاز تاکسی تلفنی مستقر در دانشگاه آزاد اسلامی با  قیمت کارشناسی سال 1402 مطرح که پس از بحث و بررسی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

9-    نامه شماره 22674/1402 مورخ 20/4/1402 شهرداری (به شماره 1159/402 مورخ 22/4/1402 دبیرخانه شورا ) موضوع تأمین کسری اعتبار به مبلغ 000/000/000/30 ريال (سی میلیارد ريال) از محل درآمدهای عمومی واختصاصی مازاد شهرداری در سال جاری و تعیین پیمانکار و اجرای عملیات پروژه سرویس بهداشتی سطح شهر واقع در محدوده شهرداری منطقه دو و لزوم اجرای عملیات فوق از محل ردیف بودجه شماره 2052001 از مأموریت محیط زیست و خدمات شهری اعتبارات عمرانی بودجه سال 1402 شهرداری مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق و پایداری در اصلاح بودجه در راستای رعایت و اجرای مفاد بندهای 8 و 9 از ماده 55 قانون شهرداری ها ، باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی و همچنین ماده 23 آئین نامه مالی شهرداری ها مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .


10-    نامه شماره 26863/1402 مورخ 8/5/1402 شهرداری(به شماره 1403/1402 مورخ 14/5/1402 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر توافقنامه شماره23123 مورخ 22/4/1402 بانضمام کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 917 قطعه 2 به شماره کامپیوتری 3048492 واقع در طرح تعریض خیابان میرداماد ، با عنایت به اینکه شهرداری در خصوص میزان در مسیر پلاک فوق با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :

شمالاً

به طول های 25/13و05/1 متر به پلاک

y=3610574

534072 x=

شرقاً

به طول های 90/4 و 85/9 متر به  پلاک 

y=3610560

534070  x=

جنوباً

به طول 30/14  متر به گذر

y=3610561

534056 x=

غرباً

به طول 30/15  متر به پلاک

y=3610576

534058 x=

 

 

 

مساحت کل عرصه پلاک حسب گزارش واحد شهرسازی و نقشه برداری 17/216 مترمربع می باشد که میزان 96 مترمربع در مسیر و میزان 17/120 باقیمانده دارد . مقرر گردید پس از تحویل و آزاد سازی و انتقال شش دانگ میزان در مسیر و باقیمانده در یکی از دفاتر اسناد  رسمی به نام شهرداری و متقابلاً شهرداری در خصوص غرامت میزان در مسیر و باقیمانده حسب ماده 4 توافقنامه بر اساس نظریه کارشناس دادگستری به شماره 4020109/1-82 مورخ 29/3/1402 به مبلغ 000/500/713/59 (پنجاه و نه میلیارد و هفتصد و سیزده میلیون و پانصد هزار) ريال بر آورد گردیده نسبت به موارد ذیل اقدام نماید :
1) مقرر گردید شهرداری نسبت به پرداخت مبلغ 000/500/713/59 (پنجاه و نه میلیارد و هفتصد و سیزده میلیون و پانصد هزار) ريال پس از تصویب این توافقنامه طی سه قسط به صورت ماهیانه در وجه مالک اقدام نماید  .
2) رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاک های مجاور به عهده مالک می باشد و شهرداری در این خصوص هیچگونه تعهدی ندارد .
مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و اتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .
 
11-نامه شماره 28023/1402 مورخ 15/5/1402 شهرداری¬(به شماره1489/1402 مورخ 17/5/1402 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر توافقنامه شماره 26308 مورخ 4/5/1402  بانضمام کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 1014 فرعی 504 قطعه 6 به شماره کامپیوتری 6004288 واقع در طرح تعریض بلوار دانشگاه که به شرح ذیل منعکس است :

شمالاً

به طول30/71 متر به گذر 

y=3613703

537715 x=

شرقاً

به طول20/108 متر پلاک 

y=3613702

537735  x=

جنوباً

به طول 40/71  متر به گذر

y=3613650

537732 x=

غرباً

به طول 20/108  متر به گذر

y=3613650

537713 x=

 

 

 

 

مساحت کل پلاک به استناد سند و گزارش واحد شهرسازی 07/7720 مترمربع که متراژ 56/663 مترمربع در مسیر و مقدار 51/7056 مترمربع باقیمانده دارد.
 الف) مقرر گردید پس از آزاد سازی، تحویل و کسر سند میزان در مسیر از طریق اجرای ماده 45 آئین نامه اداره ثبت اسناد و املاک ، متقابلا شهرداری نسبت به صدور گواهی عدم خلاف و مجوزات قید شده در بند (ب)ماده 5 طبق ضوابط و مقررات شهر سازی به شرح ذیل ضمن اخذعوارضات نوسازی ،آتش نشانی، آموزش و پرورش اقدام نماید .لازم به ذکر است محاسبات باقیمانده پلاک به غیر از مجوزات صادر شده دربند (ب)ماده 5کلیه عوارضات منطقه را بدهکارمی باشند .(ضمن تامین چهار واحد پارکینیگ تجاری)  
1) مقرر گردید به ازاءمجوزهای صادره حسب بند ماده 5 این توافقنامه و محاسبات (پیوست ) و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمرانی حسب نظریه کارشناسی انجام شده مالک نسبت به پرداخت مبلغ 000/000/971/18(هجده میلیارد و نهصد و هفتاد و یک میلیون ) ریال در وجه شهرداری اقدام نماید . لازم بذکر است ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمرانی در عمق 70متر مربع به مساحت4991 متر مربع وصول گردیده است .
2) مقرر گرید شهرداری بازاءغرامت میزان در مسیر حسب نظریه کارشناسی نسبت به پرداخت مبلغ 000/000/589/16 (شانزده میلیارد و پانصد و هشتادو نه میلیون) ریال در وجه مالک اقدام نماید .
3) مقرر گردید بازاء مابه التفاوت پرداخت ریالی قید شده در بند 1و 2 به مبلغ 000/000/382/2
(دو میلیاردو سیصد و هشتاد و دو میلیون) ریال می باشد که توجه به پرداختی¬های قبلی به مبلغ 960/611/326 (سیصدو بیست و شش میلیون و ششصد و یازده هزار و نهصدو شصت) ریال مالک نسبت به پرداخت مبلغ 040/388/055/2 (دو میلیارد و پنجاه و پنج میلیون و سیصد و هشتاد و هشت هزار و چهل) ریال به حساب شهرداری اقدام نماید .

نوع امتیاز

میزان به متر مربع

طبقات

پلاک ثبتی

آدرس

توضیحات

یک واحدتجاری خدماتی(شناور)

70

همکف

 

 

 

در باقیمانده پلاک ثبتی 504/1014قطعه 6 نجف آباد

 

 

 

 

بلوار دانشگاه

روی باقیمانده پلاک طبق ضوابط و مقررات شهر سازی در صورت نیاز ارسال به کمسیون ماده 5

 

تاسیسات وخدماتCNG

70/345

همکف

تفکیک عرصه تاسیساتی و خدماتCNG

91/865

-

ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای تفصیلی به جایگاه سوخت برابر صورتجلسه کمسیون ماده 5

75/1469

-

جمع کل ارزش مجوزات

000/000/971/18 (هجده میلیاردو نهصد و هفتاد و یک میلیون ) ریال با اعمال کاهش عوارضات مصوب شورا

 

 

 

 

 

 

 

مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و اتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

12-نامه شماره 27415/1402 مورخ 10/5/1402 شهرداری (به شماره 1423/1402 مورخ 15/5/1402 دبیرخانه شورا ) موضوع به روز رسانی خودروهای شهرداری با توجه به مستهلک شدن و افزایش بسیار زیاد هزینه های تعمیرات و نگهداری مطرح که پس از بحث و بررسی با عنایت به صرفه و صلاح شهرداری و در راستای صرفه جویی و کاهش در هزینه های تحمیلی با فروش تعداد 6 دستگاه خودرو و خرید 6 دستگاه خودرو و همچنین خرید یک دستگاه وانت پراید برای کارپردازی از محل اعتبارات ردیف 5040201 بودجه سال 1402 شهرداری بر اساس ضوابط و مقررات مالی و بر اساس مواد 13 و 14 آئین نامه مالی شهرداری¬ها و بند¬های 8 و 14 ماده 80  قانون تشکیلات ، وظایف و اتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1/3/75 و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .
   
13-نامه شماره 16451/1402 مورخ 7/5/1402 شهرداری موضوع تأمین کسری کدهای اعتباری بودجه مربوط به عملیات رفت و روب مطرح که پس از بحث و بررسی مورد موافقت قرار نگرفت و بتصویب نرسید .
ختم جلسه: جلسه ساعت 20 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت. + 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

© تمامی حقوق این سایت برای پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد محفوظ است/ هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.