پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

مصوبات شورای شهر

Feed Link JS News

دویست و پانزدهمین (215) جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد سه شنبه مورخ 18/02/1403

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد(ص)، دویست و پانزدهمین (215) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز سه شنبه مورخ 18/02/1403 ساعت 16:00 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید در محل شورای اسلامی...
۱۶ خرداد ۱۴۰۳

دویست و چهاردهمین (214) جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد یکشنبه مورخ 16/02/1403

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد(ص)، دویست و چهاردهمین (214) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز یکشنبه مورخ 16/02/1403 ساعت 16:00 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید در محل شورای اسلامی...
۱۶ خرداد ۱۴۰۳

دویست و سیزدهمین (213) جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد جمعه مورخ 14/02/1403 (( فوق العاده ))

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد(ص)، دویست و سیزدهمین (213) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز جمعه مورخ 14/02/1403 ساعت 16:00 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید در محل شورای اسلامی شهر آغاز...
۱۶ خرداد ۱۴۰۳

دویست ودوازدهمین (212) جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد سه شنبه مورخ 11/02/1403

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد(ص)، دویست و دوازدهمین (212) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز سه شنبه مورخ 11/02/1403 ساعت 16:00 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید در محل شورای اسلامی...
۱۶ خرداد ۱۴۰۳

دویست ویازدهمین (211) جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد یکشنبه مورخ 9/02/1403

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد(ص)، دویست و یازدهمین (211) جلسه شورای اسلامی شهر نجف آباد روز یکشنبه مورخ 9/02/1403 ساعت 15:00 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید در محل شورای اسلامی شهر آغاز گردید ....
۱۶ خرداد ۱۴۰۳

دویست ودهمین (210) جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد شنبه مورخ 8/02/1403 (( فوق العاده ))

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد(ص)، دویست و دهمین (210) جلسه شورای اسلامی شهر نجف آباد روز شنبه مورخ 8/02/1403 ساعت 16:00 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید در محل شورای اسلامی شهر آغاز...
۱۶ خرداد ۱۴۰۳

دویست ونهمین (209) جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد سه شنبه مورخ 4/02/1403

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد(ص)، دویست و نهمین (209) جلسه شورای اسلامی شهر نجف آباد روز سه شنبه مورخ 4/02/1403 ساعت 16:00 در محل شورای اسلامی شهر با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز...
۱۶ خرداد ۱۴۰۳

دویست وهشتمین (208) جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد یکشنبه مورخ 2/02/1403

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد(ص)، دویست و هشتمین (208) جلسه شورای اسلامی شهر نجف آباد روز یکشنبه مورخ 2/02/1403 ساعت 16:00 در محل شورای اسلامی شهر با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز...
۱۶ خرداد ۱۴۰۳

دویست وهفتمین (207) جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد سه شنبه مورخ 28/01/1403

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد(ص)، دویست وهفتمین (207) جلسه شورای اسلامی شهر نجف آباد روز سه شنبه مورخ 28/1/1403 ساعت 16:00 در محل شورای اسلامی شهر با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز...
۱۶ خرداد ۱۴۰۳

دویست وششمین (206) جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد یکشنبه مورخ 26/01/1403

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد(ص)، دویست وششمین (206) جلسه شورای اسلامی شهر نجف آباد روز یکشنبه مورخ 26/1/1403 ساعت 16:00 در محل شورای اسلامی شهر با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز...
۱۶ خرداد ۱۴۰۳

دویست وپنجمین (205) جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد سه شنبه مورخ (21/01/1403)

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد(ص)، دویست وپنجمین (205) جلسه شورای اسلامی شهر نجف آباد روز  سه شنبه مورخ 21/1/1403 ساعت 15:00 در محل شورای اسلامی شهر با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز...
۱۶ خرداد ۱۴۰۳

دویست وچهارمین (204) جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد سه شنبه مورخ (14/01/1403)

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد(ص)، دویست وچهارمین (204) جلسه شورای اسلامی شهر نجف آباد روز  سه شنبه مورخ 14/1/1403 ساعت 15:00 در محل شورای اسلامی شهر با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید...
۱۶ خرداد ۱۴۰۳

دویست وسومین (203) جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد یکشنبه مورخ (27/12/1402)

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد(ص)، دویست وسومین (203) جلسه شورای اسلامی شهر نجف آباد روز  یکشنبه مورخ 27/12/1402 ساعت 15:30 در محل شورای اسلامی شهر با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز...
۱۶ خرداد ۱۴۰۳

دویست ودومین (202) جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد سه شنبه مورخ (22/12/1402)

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد(ص)، دویست ودومین (202) جلسه شورای اسلامی شهر نجف آباد روز   سه شنبه مورخ 22/12/1402 ساعت  15 در محل شورای اسلامی شهر با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز...
۱۶ خرداد ۱۴۰۳

دویست ویکمین (201) جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد یکشنبه مورخ (20/12/1402)

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد(ص)، دویست ویکمین (201) جلسه شورای اسلامی شهر نجف آباد روز  یکشنبه مورخ 20/12/1402 ساعت  15 در محل شورای اسلامی شهر با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز...
۱۶ خرداد ۱۴۰۳

© تمامی حقوق این سایت برای پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد محفوظ است/ هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.