پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

مصوبات شورای شهر

Feed Link JS News

شصت و یکمین (61)جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد(ص)، شصت و یکمین (61) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز شنبه مورخ 27/1/1401 ساعت 15 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید در محل این شورا آغاز گردید . سپس جناب آقای...
۱۲ خرداد ۱۴۰۱

شصتمین (60)جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

"فوق العاده" پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد(ص)، شصتمین (60) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد « فوق العاده» روز چهارشنبه مورخ 24/1/1401 ساعت 30/12 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله...
۱۲ خرداد ۱۴۰۱

پنجاه و نهمین (59)جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد(ص)، پنجاه و نهمین (59) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز دوشنبه مورخ 22/1/1401 ساعت 15 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید در محل این شورا آغاز گردید ....
۱۲ خرداد ۱۴۰۱

پنجاه و هشتمین (58)جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد(ص)، پنجاه و هشتمین (58) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز شنبه مورخ 20/1/1401 ساعت 16 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید در محل این شورا آغاز گردید ....
۱۲ خرداد ۱۴۰۱

پنجاه و هفتمین (57)جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد(ص)، پنجاه و هفتمین (57) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز دوشنبه مورخ 15/1/1401 ساعت 17 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید در محل این شورا آغاز گردید . سپس جناب...
۱۲ خرداد ۱۴۰۱

پنجاه و ششمین (56)جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد(ص)، پنجاه و ششمین (56) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز دوشنبه مورخ 23/12/1400 ساعت 15 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید در محل این شورا آغاز گردید . سپس جناب...
۱۲ خرداد ۱۴۰۱

پنجاه و پنجمین (55)جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد(ص)، پنجاه و پنجمین (55) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز شنبه مورخ 21/12/1400 ساعت 15 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید در محل این شورا آغاز گردید . سپس جناب...
۱۲ خرداد ۱۴۰۱

پنجاه و چهارمین (54)جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد(ص)، پنجاه و چهارمین (54) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز دوشنبه مورخ 16/12/1400 ساعت 15 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید در محل این شورا آغاز گردید . سپس...
۱۲ خرداد ۱۴۰۱

پنجاه و سومین (53)جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد(ص)، پنجاه و سومین (53) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز شنبه مورخ 14/12/1400 ساعت 15 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید در محل این شورا آغاز گردید . سپس جناب...
۱۲ خرداد ۱۴۰۱

پنجاه و دومین (52)جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد(ص)، پنجاه و دومین (52) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز دوشنبه مورخ 9/12/1400 ساعت 15 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید در محل این شورا آغاز گردید . سپس جناب...
۱۲ خرداد ۱۴۰۱

پنجاهمین (51)جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد(ص)، پنجاه و یکمین (51) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز شنبه مورخ 7/12/1400 ساعت 15 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید در محل این شورا آغاز گردید . سپس جناب...
۱۲ خرداد ۱۴۰۱

پنجاهمین (50) جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد(ص)، پنجاهمین (50) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز دوشنبه مورخ 2/12/1400 ساعت 15 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید در محل این شورا آغاز گردید . سپس...
۱۲ خرداد ۱۴۰۱

چهل و نهمین (49) جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد(ص)، چهل و نهمین (49) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز شنبه مورخ 30/11/1400 ساعت 15 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید در محل این شورا آغاز گردید . سپس جناب...
۱۲ خرداد ۱۴۰۱

چهل و هشتمین (48) جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد(ص)، چهل و هشتمین (48) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز دوشنبه مورخ 25/11/1400 ساعت 15 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید در محل این شورا آغاز گردید . سپس جناب...
۱۲ خرداد ۱۴۰۱

چهل و هفتمین (47) جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

"فوق العاده" پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد(ص)، چهل و هفتمین (47) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز یکشنبه مورخ 24/11/1400 ساعت 9 صبح با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید در محل...
۱۲ خرداد ۱۴۰۱

© تمامی حقوق این سایت برای پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد محفوظ است/ هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.