پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی و امور ورزشی

کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی و امور ورزشی: (سال سوم شورای ششم از تاریخ 1402/5/17):

رئیس: محمود جهانیان

نائب رئیس : سکینه ارزانی     دبیر : قربانعلی مومنی

اعضاء کمیسیون : مؤمنی ، بهرامی ، آخوندی ، حجتی ، آسیابانی ، محمودیان ، یوسفی نژاد ، جهانیان ، ارزانی

**************************************************************************************************

کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی و امور ورزشی: (سال دوم شورای ششم از تاریخ 1401/5/29):

رئیس: محمدحسن آسیابانی

نائب رئیس : شهلا محمودیان       دبیر : اسماعیل آخوندی

اعضاء کمیسیون : بهرامی- آخوندی- حجتی- آسیابانی- محمودیان-یوسفی نژاد- جهانیان- ارزانی

**************************************************************************************************

کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی و امور ورزشی: (سال اول شورای ششم از تاریخ 14/5/1400):

رئیس:  سکینه ارزانی

اعضاء کمیسیون : اسماعیل آخوندی -محمود جهانیان –شهلا محمودیان – حسن یوسفی نژاد

**************************************************************************************************

کمیسیون فرهنگی – اجتماعی (سال چهارم از تاریخ 20/5/1399):

محمد حسن آسیابانی – عیدی محمد طرقی-محسن پوراسماعیلی

رئیس : محمدحسن آسیابانی نائب رئیس : عیدی محمد طرقی دبیر : محسن پوراسماعیلی
**************************************************************************************************
کمیسیون فرهنگی – اجتماعی (سال سوم از تاریخ 19/5/1398): عیدی محمد طرقی –مجتبی گودرزی – جواد حجتی – محمدحسن آسیابانی – محمد منتظری – مجید پزشکی- محسن پوراسماعیلی –ابراهیم ابوترابی – مهدی حاجی صادقیان
**************************************************************************************************
 
کمیسیون فرهنگی – اجتماعی (سال دوم از تاریخ 3/6/1397): مهدی حاجی صادقیان – عیدی محمد طرقی –محسن پوراسماعیلی – محمد منتظری – جواد حجتی
 
رئیس: مهدی حاج صادقیان  نائب رئیس: محسن پوراسماعیلی  دبیر: عیدی محمد طرقی
 
**************************************************************************************************
 
کمیسیون فرهنگی – اجتماعی (سال اول تا تاریخ 3/6/1397): محمد حسن آسیابانی- مهدی حاجی صادقیان – ابراهیم ابوترابی- مجید پزشکی- محسن پوراسماعیلی – عیدی محمد طرقی- مجتبی گودرزی
 
رئیس: محمد حسن آسیابانی  نائب رئیس: مهدی حاجی صادقیان  دبیر: عیدی محمد طرقی
 

کمیسیون فرهنگی – اجتماعی 

شرح وظایف کمیسیون فرهنگی - اجتماعی

1-امور بهداشتی و درمانی 
الف – مشاوره ونظارت بر توزیع عادلانه امور بهداشتی ودرمانی ، در سطح شهر نجف آباد  
ب – کمک به بهبود شاخص های بهداشتی 
ج – اعلام نظر درخصوص محل تاسیس کلینیک ها و مراکز بهداشتی، درمانی دولتی و خصوصی 
د – فراهم آوردن زمینه سنجش های آماری درزمینه خدمات بهداشتی ، درمانی 
هـ - نظارت و پیگیری بهداشت محیط ، بهداشت خانواده و بهداشت شغلی 
2-امور عبادی مذهبی بررسی طرح ها و لوایحی که درجهت گسترش و ترویج امور عبادی ومذهبی در بین علاقمندان و بخصوص جوانان است . 
3-امور تعاون و امورخیریه 

الف – هماهنگی با انجمن ها و موسسات امور خیریه درجهت پوشش دادن به کلیه مناطق شهری 
ب – در اختیار قراردادن امکانات موجود شهرداری ها برای بهره برداری اقشار کم درآمد 
4-امور تربیتی 
الف – مشاوره ونظارت بر توزیع عادلانه امورآموزشی و تربیتی 
ب – ایجاد پل ارتباطی بین انجمن اولیاء و مربیان و شورای اسلامی شهر در جهت در اختیار قراردادن امکانات متقابل 
5-دفاع غیرنظامی 
الف – بررسی طرح ها و لوایحی که درجهت آموزش کمک های اولیه ، آتش نشانی و برخورد با بحران ها و حوادث غیرمترقبه نظیر سیل، زلزله، حملات هوایی و ... می باشد. 
ب – نظارت بر توزیع عادلانه امکانات مربوطه 
6-امور اصناف و پیشه وران 
نظارت بر اموراصناف و پیشه وران ازطریق هماهنگی با مجامع امور صنفی ، اداره بهداشت و اداره کل بازرسی و کنترل قیمتها 
7-مسا ئل مربوط به اقوام و اقلیتهای دینی 
ایجاد ارتباط با اقلیتهای مذهبی به رسمیت شناخته شده درقانون اساسی و درک متقابل مسائل و معضلات و رفع مشکلات شهرنشینی آنها در حد مقدورات 
8-مسائل مربوط به انتخابات شوراها 
الف- مسائل مربوط به تشکیل شورای شهرستان و شورای عالی استان 
ب – پیگیری تشکیل نهادهای اجتماعی – محلی به منظور تسریع در حل مشکلات محلات و مناطق ( طبق بند7 ماده 71 قانون شوراها و ماده 81 آیین نامه داخلی ) 
9-امور مربوط به فرهنگ عمومی 
مشاوره با علما و کارشناسان امور فرهنگی جهت بررسی راههای ارتقاء سطح فرهنگ اسلامی و ملی 
10-آموزش عمومی 
پیشنهاد و بررسی طرح ها و لوایحی در جهت : 

الف – آموزش ترافیک و تردد ، آموزش شهروندی ، آموزش و رعایت حقوق دیگران در زیرمجموعه های مربوطه ، آموزش استفاده بهینه خدمات شهری از قبیل آب ، برق، تلفن و گاز – آموزش در جهت ارتقاء فرهنگ بازیافت زباله 
ب – تشویق ادارات و نهادها به طراحی سیستم راهنمای مراجعین جهت جلوگیری از اتلاف وقت مردم و آموزش ضمن خدمت کارکنان خود 
ج – اطلاع رسانی به مردم درمورد وجود انواع خدمات و مشاغل درهر منطقه به منظور جلوگیری ازترددهای زاید 
11-امورمربوط به جشنواره ها و سوگواره ها 
12-مراکز تفریحی و گردشگری و امور مربوطه 

الف – ارائه پیشنهاد وطرح و بررسی لوایح جهت توزیع عادلانه این مراکز در سطح شهر 
ب – بررسی چگونگی استفاده بهینه از امکانات موجود در شهر 
ج – مطالعه نیازهای تفریحی در هر منطقه باهماهنگی کمیته نظارتی مربوطه 
د- مطالعه طرح های توسعه صنعت گردشگری در نجف آباد 

هـ- تحقیق و تفحص درموردمیراث فرهنگی موجود 
و- بررسی طرح هایی جهت تسهیل ارائه خدمات رفاهی 
ز- بررسی طرح های تبلیغی جهت جذب گردشگربه نجف آباد  
ح- بررسی طرح هایی جهت تغییر در نگرش مردم و نهادهای ذیربط نسبت به گردشگر خارجی 
ط –هماهنگی های لازم با سازمان ایرانگردی و تبادل آراء و نظرات جهت توسعه صنعت گردشگری 
13-امور نمایشگاه ها 
مطالعه و بررسی و وضع مقررات لازم جهت تشریک مساعی شهرداری با ادارات و بنگاههای ذیربط برای دایر کردن نمایشگاههای موقت ودائمی د رزمینه های فرهنگی، هنری ، کشاورزی ، بازرگانی، عمرانی و ... 
14-امورمربوط به کنفرانس ها و همایش ها 
الف – نظارت برکنفرانس ها و همایشهایی که در نجف آباد  برگزار می شود و هماهنگی لازم با برگزارکنندگان 
ب- ارزشیابی و مطالعه همایشهای علمی، فرهنگی، هنری و... که تمام یا قسمتی از هزینه آن را شهرداری تقبل میکند . 
15-امورهنری بررسی طرح ها و لوایح در جهت : 
الف – حمایت از هنرمندان نجف آباد  
ب – گسترش زمینه های آموزش هنر درمیان جوانان و نوجوانان 
ج – تشویق جوانا در جهت اقبال به مشاغل هنری و صنایع دستی 
د – حمایت جدی از گسترش رشته های هنری که روبه فراموشی گذارده اند. 
16-تبلیغات شهری و روابط عمومی شهرداری 
بررسی طرح ها و لوایح در جهت : 
الف – ساماندهی تبلیغات شهری (آموزشی ، تجارتی، انتخاباتی و ...) 
ب – طرح های نوین تبلیغاتی در سطح شهرنجف آباد 
ج – مطلع نمودن عموم مردم از آثار و نتایج طرح هاو پروژه های اجرا شده و ایجاد آمادگی ذهنی برای طرح ها و پروژه های آتی 
د- استفاده از امکانات تبلیغی شهرداری در زمینه های فرهنگی ، آموزشی و اطلاع رسانی 
17-امور ورزشی 
بررسی لوایح و طرح هایی در جهت: 
الف – حمایت ازبرنامه های ورزشی 
ب – برنامه ریزی جهت پرکردن اوقات فراغت علاقمندان با امور ورزشی 
ج – اهتمام به آموزش علمی رشته های مختلف ورزشی و آشنایی با محاسن و مضرات هر رشته . 
د – توجه به ورزش همگانی 
هـ- توسعه ورزش های رشته ای بصورت خیابانی 
و – اختصاص قسمتی از ظرفیت موجود ورزشگاههای اختصاصی به بانوان و دانش آموزان 
18-تاسیسات و مراکز ورزشی 
بررسی لوایح و طرح هایی در جهت : 
الف – هماهنگی با ادارات و سازمانهایی که مکان های ورزشی را در اختیار دارند به منظور استفاده بهینه از این مکان ها 
ب – نظارت بر حسن توزیع این مکان ها د رسطح شهر 
چ – پیش بینی مکان ها و مراکز ورزشی در طرح های گسترش شهر 
د – پیش بینی محیط خاص ورزشی – تفریحی ویژه خواهران .

19-آموزش ضمن خدمت کارکنان شهرداری 
برنامه ریزی در جهت : 
الف - آموزش و اطلاع رسانی به کارکنان شهرداری در زمینه های تخصصی مربوطه 
ب – ارتقاء کیفی کارمندان به وسیله آموزش شیوه های نوین اداری 
ج-آموزش های کارکنان در زمینه های ایدئولوژیک ، اخلاقی و ... 
20-امور ایثارگران و جانبازان 
بررسی طرح ها و لوایحی در جهت : 
الف – ایجاد تسهیلات به ایثار گران و جانبازان 
ب – مطلع نمودن ایثارگران و جانبازان از قوانین مربوطه 
ج – ایجاد تسهیلات ویژه جانبازان در موقع مراجعه به ادارات و مکان های عمومی مختلف در شهر 
د – در نظر گرفتن مکان های تفریحی ، ورزشی جهت استفاده ایثارگران و جانبازان 
21-امور بانوان 
بررسی طرح و لوایحی در ارتباط با : 
الف – امورات ورزشی , فرهنگی ، تفریحی و آموزشی بانوان است 
ب – تشکیل انجمن های حمایت از بانوان در زمینه های حقوقی 
ج – ایجاد مراکزی جهت پناهدهی موقت به بانوان نیازمند 
22-اموراز کار افتادگان (سالمندان و معلولین جسمی) 
بررسی لوایح و طرح هایی در جهت : 
الف – توسعه مراکز متولی سالمندان 
ب – ارزش نهادن و ایجاد تسهیلاتی جهت تشویق افراد به سرمایه گذاری د راین امر 
23-مبارزه با مفاسداجتماعی 
بررسی طرح ها و لوایحی درجهت : 
الف – اشتغال جوانان به منظور پیشگیری از آلودگی به فساد 
ب – تبلیغ و آموزش عمومی درجهت آگاهی همه جانبه از مضرات مواد مخدر 
ج – جمع آوری متدکیان و معرفی نیازمندان واقعی به مراجع ذیصلاح 
24-بررسی ابعاد فرهنگی ، اجتماعی طرحها، لوایح و پروژه هاو بررسی وضعیت تشکیلات 
25-موجود که در زمینه های فرهنگی،اجتماعی فعالیت می کنند. 
26-امورمربوط به نظافت شهر 
27-امور مربوط به دفع و بازیافت زباله 
28-امورمربوط به پارک سازی ، درخت کاری و فضای سبز 
29-امور مربوط به تاسیسات آبیاری و حفاظت از مادی ها 
30-امور مربوط به روشنایی معابر و تاسیسات شهری 
31-امور مربوط به جشن و چراغانی و تزئینات شهری 
32-امور مربوط به گورستانها و غسالخانه ها 
33-اعلام نظردرمورد تعیین نام خیابانها، کوچه ها ، معابر و پل ها+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

© تمامی حقوق این سایت برای پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد محفوظ است/ هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.