پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

مصوبات شورای شهر

Feed Link JS News

هشتاد و نهمین(89)جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد(ص)، هشتاد و نهمین (89) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز دوشنبه مورخ 7/6/1401 ساعت 17 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید در محل این شورا آغاز گردید ....
۰۲ مهر ۱۴۰۱

هشتاد و هشتمین(88)جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد(ص)، هشتاد و هشتمین (88) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز شنبه مورخ 5/6/1401 ساعت 17 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید در محل این شورا آغاز گردید ....
۰۲ مهر ۱۴۰۱

هشتاد و هفتمین(87)جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد(ص)، هشتاد و هفتمین (87) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز دوشنبه مورخ 31/5/1401 ساعت 17 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید در محل این شورا آغاز گردید . سپس جناب...
۰۲ مهر ۱۴۰۱

هشتاد و ششمین(86)جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد(ص)، هشتاد و ششمین (86) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز شنبه مورخ 29/5/1401 ساعت 16 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید در محل این شورا آغاز گردید ....
۰۲ مهر ۱۴۰۱

هشتاد و پنجمین(85)جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد(ص)، هشتاد و پنجمین (85) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز شنبه مورخ 22/5/1401 ساعت 17 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید در محل این شورا آغاز گردید....
۰۲ مهر ۱۴۰۱

هشتاد و چهارمین(84)جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

"فوق العاده" پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)، هشتاد و چهارمین(84) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز چهارشنبه مورخ 12/5/1401 ساعت 17 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله...
۰۲ مهر ۱۴۰۱

هشتاد و سومین(83)جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد(ص)، هشتاد و سومین (83) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز دوشنبه مورخ 10/5/1401 ساعت 16 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید در محل این شورا آغاز گردید ....
۰۲ مهر ۱۴۰۱

هشتاد و دومین(82)جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد(ص)، هشتاد و دومین (82) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز شنبه مورخ 8/5/1401 ساعت 16 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید در محل این شورا آغاز گردید . سپس...
۰۲ مهر ۱۴۰۱

هشتاد و یکمین(81)جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد(ص)، هشتاد و یکمین (81) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز شنبه مورخ 3/5/1401 ساعت 16 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید در محل این شورا آغاز گردید . سپس...
۰۲ مهر ۱۴۰۱

هشتادمین(80)جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد(ص)، هشتادمین (80) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز شنبه مورخ 25/4/1401 ساعت 16 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید در محل این شورا آغاز گردید . سپس...
۱۳ شهریور ۱۴۰۱

هفتاد و نهمین (79)جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد(ص)، هفتاد و نهمین (79) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز دوشنبه مورخ 20/4/1401 ساعت 17 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید در محل این شورا آغاز گردید ....
۱۳ شهریور ۱۴۰۱

هفتاد و هشتمین (78)جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد(ص)، هفتاد و هشتمین (78) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز شنبه مورخ 11/4/1401 ساعت 16 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید در محل این شورا آغاز گردید ....
۱۳ شهریور ۱۴۰۱

هفتاد و هفتمین (77)جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد(ص)، هفتاد و هفتمین (77) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز دوشنبه مورخ 6/4/1401 ساعت 16 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید در محل این شورا آغاز گردید ....
۱۳ شهریور ۱۴۰۱

هفتاد و ششمین (76)جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد(ص)، هفتاد و ششمین (76) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز شنبه مورخ 4/4/1401 ساعت 16 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید در محل این شورا آغاز گردید . سپس...
۱۳ شهریور ۱۴۰۱

هفتاد و پنجمین (75)جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد(ص)، هفتاد و پنجمین (75) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز دوشنبه مورخ 30/3/1401 ساعت 16 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید در محل این شورا آغاز گردید ....
۱۳ شهریور ۱۴۰۱

© تمامی حقوق این سایت برای پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد محفوظ است/ هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.