پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

مصوبات شورای شهر

Feed Link JS News

یکصد و بیست و نهمین (129 ) جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)، یکصد و بیست و نهمین(129) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز شنبه مورخ 19/5/98 ساعت 18 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید. سپس جناب آقای عیدی محمد...
۳۰ مهر ۱۳۹۸

یکصد و بیست و هشتمین(128) جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)، یکصد و بیست و هشتمین(128) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز دوشنبه مورخ 14/5/98 ساعت 17 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید. سپس جناب آقای مهندس...
۳۰ مهر ۱۳۹۸

یکصد و بیست و هفتمین (127) جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)، یکصد و بیست و هفتمین(127) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز دوشنبه مورخ 7/5/98 ساعت 17 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید. سپس آقای مهندس...
۳۰ مهر ۱۳۹۸

یکصد و بیست و ششمین (126) جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)، یکصد و بیست و ششمین(126) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز دوشنبه مورخ 31/4/98 ساعت 16:45 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید. سپس آقای مهندس...
۳۰ مهر ۱۳۹۸

یکصد و بیست و پنجمین (125) جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)، یکصد و بیست و پنجمین(125) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز شنبه مورخ 29/4/98 ساعت 17 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید. سپس آقای مهندس...
۳۰ مهر ۱۳۹۸

یکصد و بیست و چهارمین (124) جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)، یکصد و بیست و چهارمین(124) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز دوشنبه مورخ 24/4/98 ساعت 17 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید. سپس جناب آقای مهندس...
۳۰ مهر ۱۳۹۸

یکصد و بیست و سومین (123) جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)، یکصد و بیست و سومین(123) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز دوشنبه مورخ 17/4/98 ساعت 17 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید. سپس جناب آقای مهندس...
۳۰ مهر ۱۳۹۸

یکصد و بیست و دومین (122) جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)، یکصد و بیست و دومین(122) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز دوشنبه مورخ 10/4/98 ساعت 17 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید. سپس جناب آقای مهندس...
۳۰ مهر ۱۳۹۸

یکصد و بیست و یکمین (121) جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)، یکصد و بیست و یکمین(121) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز دوشنبه مورخ 3/4/98 ساعت 17 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید. سپس جناب آقای مهندس...
۳۰ مهر ۱۳۹۸

یکصد و بیستمین (120) جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)، یکصد و بیستمین(120) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز دوشنبه مورخ 27/3/98 ساعت 17 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید. سپس جناب آقای مهندس...
۳۰ مهر ۱۳۹۸

یکصد و نوزدهمین (119) جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)، یکصد نوزدهمین(119) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز دوشنبه مورخ 20/3/98 ساعت 18 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید. سپس جناب آقای مهندس...
۳۰ مهر ۱۳۹۸

یکصد و هجدهمین (118) جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)، یکصد وهجدهمین (118) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آبادروز دوشنبه مورخ 13/3/98 ساعت 30/17 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید. سپس جناب آقای مهندس...
۲۲ تیر ۱۳۹۸

یکصد و هفدهمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)، یکصد وهفدهمین (117) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آبادروز دوشنبه مورخ 30/2/98 ساعت 30/17 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید. سپس جناب آقای مهندس...
۲۲ تیر ۱۳۹۸

یکصد و شانزدهمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد(فوق العاده)

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)، یکصد وشانزدهمین (116) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد "فوق العاده" روز شنبه مورخ 28/2/98 ساعت 17 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید. سپس...
۲۲ تیر ۱۳۹۸

یکصد و پانزدهمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)، یکصد وپانزدهمین (115) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز دوشنبه مورخ 23/2/98 ساعت 17 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید. سپس جناب آقای عیدی محمد...
۲۲ تیر ۱۳۹۸

© تمامی حقوق این سایت برای پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد محفوظ است/ هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.