پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

مصوبات شورای شهر

Feed Link JS News

یکصدو پنجاه و ششمین (156) جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد یک شنبه مورخ (5/6/1402)

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد(ص)، یکصد و پنجاه و ششمین (156) جلسه رسمی شورای اسلامی روز یک شنبه مورخ 5/6/1402 ساعت 17 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید در محل این شورا آغاز گردید. سپس...
۱۸ شهریور ۱۴۰۲

یکصدو پنجاه و پنجمین (155) جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد سه شنبه مورخ (29/5/1402)

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد(ص)، یکصد و پنجاه و پنجمین (155) جلسه رسمی شورای اسلامی روز سه شنبه مورخ 29/5/1402 ساعت 16 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید در محل این شورا آغاز گردید. سپس...
۱۸ شهریور ۱۴۰۲

یکصدو پنجاه و چهارمین (154) جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد سه شنبه مورخ (24/5/1402)

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد(ص)، یکصد و پنجاه و چهارمین (154) جلسه رسمی شورای اسلامی روز سه شنبه مورخ 24/5/1402 ساعت 16 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید در محل این شورا آغاز گردید. سپس...
۱۸ شهریور ۱۴۰۲

یکصدو پنجاه و سومین (153) جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد یک شنبه مورخ (22/5/1402)

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد(ص)، یکصد و پنجاه و سومین (153) جلسه رسمی شورای اسلامی روز یک شنبه مورخ 22/5/1402 ساعت 16 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید در محل این شورا آغاز گردید. سپس...
۱۸ شهریور ۱۴۰۲

یکصدو پنجاه و دومین (152) جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد سه شنبه مورخ (17/5/1402)

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد(ص)، یکصد و پنجاه و دومین (152) جلسه رسمی شورای اسلامی روز سه شنبه مورخ 17/5/1402 ساعت 16 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید در محل این شورا آغاز گردید. سپس...
۱۸ شهریور ۱۴۰۲

یکصدو پنجاه و یکمین (151) جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد یک شنبه مورخ (15/5/1402)

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد(ص)، یکصد و پنجاه و یکمین (151) جلسه رسمی شورای اسلامی روز یک شنبه مورخ 15/5/1402 ساعت 16 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید در محل این شورا آغاز گردید. سپس...
۱۸ شهریور ۱۴۰۲

یکصد وپنجاهمین(150)جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد سه شنبه (10/5/1402)

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد وآل محمد (ص) ، یکصد و پنجاهمین(150) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز سه شنبه مورخ 10/5/1402 ساعت با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید. سپس جناب آقای...
۱۸ شهریور ۱۴۰۲

یکصد و چهل نهمین (149) جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد سه شنبه مورخ (3/5/1402)

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد(ص)، یکصد و چهل و نهمین (149) جلسه رسمی شورای اسلامی روز سه شنبه مورخ 3/5/1402 ساعت 16 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید در محل این شورا آغاز گردید. سپس جناب...
۱۸ شهریور ۱۴۰۲

یکصد و چهل هشتمین (148) جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد یک شنبه مورخ (1/5/1402)

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد(ص)، یکصد و چهل و ششمین (148) جلسه رسمی شورای اسلامی روز یک شنبه مورخ 1/5/1402 ساعت 16 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید در محل این شورا آغاز گردید. سپس جناب...
۱۸ شهریور ۱۴۰۲

یکصد و چهل هفتمین (147) جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد سه شنبه مورخ (27/4/1402)

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد(ص)، یکصد و چهل و هفتمین (147) جلسه رسمی شورای اسلامی روز سه شنبه مورخ 27/4/1402 ساعت 15 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید در محل این شورا آغاز گردید. سپس...
۱۸ شهریور ۱۴۰۲

یکصد و چهل ششمین (146) جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد یک شنبه مورخ (25/4/1402)

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد(ص)، یکصد و چهل و ششمین (146) جلسه رسمی شورای اسلامی روز یک شنبه مورخ 25/4/1402 ساعت 15 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید در محل این شورا آغاز گردید. سپس...
۱۸ شهریور ۱۴۰۲

یکصد و چهل پنجمین (145) جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد یک شنبه مورخ (18/4/1402)

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد(ص)، یکصد و چهل و پنجمین (145) جلسه رسمی شورای اسلامی روز یک شنبه مورخ 18/4/1402 ساعت 16 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید در محل این شورا آغاز گردید. سپس جناب آقای...
۱۸ شهریور ۱۴۰۲

یکصد و چهل چهارمین (144) جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد سه شنبه (13/4/1402)

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد(ص)، یکصد و چهل و چهارمین (144) جلسه رسمی شورای اسلامی روز سه شنبه مورخ 13/4/1402 ساعت 16 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید در محل این شورا آغاز گردید. سپس...
۱۸ شهریور ۱۴۰۲

یکصد و چهل سومین (143) جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد سه شنبه (11/4/1402)

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد(ص)، یکصد و چهل و سومین (143) جلسه رسمی شورای اسلامی روز سه شنبه مورخ 11/4/1402 ساعت 16 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید در محل این شورا آغاز گردید. سپس...
۱۸ شهریور ۱۴۰۲

یکصد و چهل دومین (142) جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد سه شنبه (6/4/1402)

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد(ص)، یکصد و چهل و دومین (142) جلسه رسمی شورای اسلامی روز سه شنبه مورخ 6/4/1402 ساعت 16 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید در محل این شورا آغاز گردید. سپس جناب...
۱۸ شهریور ۱۴۰۲

© تمامی حقوق این سایت برای پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد محفوظ است/ هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.