پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

مصوبات شورای شهر

Feed Link JS News

یکصد و هجدهمین (118) جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)، یکصد وهجدهمین (118) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آبادروز دوشنبه مورخ 13/3/98 ساعت 30/17 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید. سپس جناب آقای مهندس...
۲۲ تیر ۱۳۹۸

یکصد و هفدهمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)، یکصد وهفدهمین (117) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آبادروز دوشنبه مورخ 30/2/98 ساعت 30/17 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید. سپس جناب آقای مهندس...
۲۲ تیر ۱۳۹۸

یکصد و شانزدهمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد(فوق العاده)

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)، یکصد وشانزدهمین (116) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد "فوق العاده" روز شنبه مورخ 28/2/98 ساعت 17 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید. سپس...
۲۲ تیر ۱۳۹۸

یکصد و پانزدهمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)، یکصد وپانزدهمین (115) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز دوشنبه مورخ 23/2/98 ساعت 17 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید. سپس جناب آقای عیدی محمد...
۲۲ تیر ۱۳۹۸

یکصد و چهاردهمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)، یکصد وچهاردهمین (114) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز دوشنبه مورخ 16/2/98 ساعت 17 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید. سپس جناب آقای مهندس...
۲۲ تیر ۱۳۹۸

یکصد و سیزدهمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

  پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)، یکصد وسیزدهمین (113) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز دوشنبه مورخ 9/2/98 ساعت 17 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید. سپس جناب آقای...
۲۰ تیر ۱۳۹۸

یکصد و دوازدهمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)، یکصد و دوازدهمین (112) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز دوشنبه مورخ 2/2/98 ساعت 17 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید. سپس جناب آقای مهندس...
۲۰ تیر ۱۳۹۸

یکصد و یازدهمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)، یکصد و یازهمین (111) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز دوشنبه مورخ 26/1/98 ساعت 17 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید. سپس جناب آقای عیدی محمد...
۰۵ خرداد ۱۳۹۸

یکصد و دهمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)، یکصد و دهمین (110) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز دوشنبه مورخ 19/1/98 ساعت 17 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید. سپس آقای مهندس ابوترابی...
۰۵ خرداد ۱۳۹۸

یکصد و نهمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

  پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)، یکصد و نهمین (109) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز دوشنبه مورخ 27/12/97 ساعت 16 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید. سپس آقای مهندس...
۰۵ خرداد ۱۳۹۸

یکصد و هشتمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)، یکصد و هشتمین (108) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز دوشنبه مورخ 20/12/97 ساعت 16 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید. سپس آقای مهندس ابوترابی...
۰۵ خرداد ۱۳۹۸

یکصد و هفتمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)، یکصد هفتمین (107) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز دوشنبه مورخ 13/12/97 ساعت 16 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید. سپس آقای مهندس ابوترابی...
۰۵ خرداد ۱۳۹۸

یکصد و ششمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)، یکصد وششمین (106) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز دوشنبه مورخ 6/12/97 ساعت 16 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید. سپس آقای مهندس ابوترابی...
۰۵ خرداد ۱۳۹۸

یکصد و پنجمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)، یکصد وپنجمین (105) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز دوشنبه مورخ 29/11/97 ساعت 16 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید. سپس آقای مهندس ابوترابی...
۰۵ خرداد ۱۳۹۸

یکصد و چهارمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)، یکصد وچهارمین  (104) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز شنبه مورخ 27/11/97 ساعت 16 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید. سپس آقای مهندس ابوترابی...
۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۸

© تمامی حقوق این سایت برای پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد محفوظ است/ هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.