پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

بیست و سومین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

بیست و سومین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد سه شنبه (23/8/1396)
پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)بیست و سومین (23)جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد سه شنبه مورخ 23/8/96 ساعت 15 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید. سپس جناب آقای مهندس گودرزی ریاست محترم شورای اسلامی شهر ضمن عرض سلام وخیر مقدم خدمت اعضاء محترم شورای اسلامی شهرو تسلیت به همه هموطنان عزیز به جهت حوادث طبیعی و زلزلزله های پی در پی در مناطق غربی کشور و خانواده های عزیزی که عزیزان خود را از دست داده اند دستور کار جلسه را مطرح فرمودند . ایشان روز شهرسازی را نیزتبریک گفته و اظهار امیدواری نمودند با رعایت استانداردهای شهرسازی شرایطی فراهم آید که در حوادث ناگواری همچون زلزله مردم عزیز کمترین آسیب را متحمل گردند .
مشروح مذاکرات ، تصمیمات و مصوبات جلسه 23:
کمیسیون فنی شورا ساعت 15 آغاز گردید و لوایح مربوط به این کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت .
*پیشنهاد آقای مهندس زواران حسینی با موضوع "شهر الکترونیک " مطرح و مقرر گردید
الف : جلسه مشترک واحد انفورماتیک و آقای زواران حسینی برگزار و نتیجه جلسه مشترک به شورای شهر جهت تصمیم گیری ارسال گردد . ب : مقرر گردید طرح آقای زواران حسینی به دفتر مشارکت های مردمی شهرداری جهت بررسی موضوع و امکان اقدام از طریق بخش خصوصی ارسال گردد و نتیجه نهایی بررسی های دفتر مشارکت ها جهت تصمیم گیری نهایی به شورای شهر ارسال گردد . ( البته لازم است قبل از هرگونه اقدام از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی درخصوص طرح استعلام گردد ).
* درخواست آقای ... با موضوع محاسبه تعرفه برق مغازه اغذیه فروشی (ساندویچ فروشی ) در پارک سوار غرب نجف آباد روبروی پارک فیروزه بصورت تعرفه غیرتجاری مطرح و جهت بررسی و اعلام نظر به شهرداری و اداره برق شهرستان منعکس گردید .
*درخواست آقای ... برای چندمین بار در جلسه مطرح و مقرر گردید پرونده و درخواست ایشان با حضور نمایندگان منطقه (آقایان آسیابانی و طرقی ) با حضور مالک و شهرداری منطقه 4 در منطقه بررسی و با توجه به مراجعات مکرر ایشان به شورا ، گزارش تا تصمیم نهایی اتخاذ گردد .
*درخواست شماره 48 مورخ 8/8/96 دبستان نعمتیه یزدانشهر ( به شماره 3056/96 مورخ 23/8/96 دبیرخانه شورا ) با موضوع احداث سرعت گیر در بلوار شورا و اصلاح هندلی میادین این بلوار مطرح و مقرر گردید جهت اجرای مصوبات شورای ترافیک شهرستان در بلوار شورا ارسال گردد و شهرداری نتیجه اقدامات را در اسرع وقت به شورای شهر گزارش نماید .
*درخواست آقای اکبر کاظمی به شماره 3042/96 مورخ 23/8/96 دبیرخانه شورا مطرح و مقرر گردید جهت تقسیط بدهی نامبرده در اقساط 36 ماهه به شهرداری منعکس گردد ( با توجه به شرایط خاص و مشکلات فراوان نامبرده ) .
*پرونده های خانم ..... مالک پلاک ثبتی .... و پرونده آقای ..... مالک پلاک ثبتی .... بخش 12 اصفهان و پرونده آقای ... مالک پلاک ثبتی ... قطعه 2 به شماره کامپیوتری ... مطرح و مقرر گردید روز سه شنبه مورخ 30/8/96 ساعت 16 جناب آقای مهندس احمدی معاونت محترم شهرسازی و یکی از محاسبین شهرداری در جلسه رسمی شورا حضور یابند تا بررسی و تصمیم گیری گردد .
* درخواست آقای ... به شماره 2962/96 مورخ 20/8/96 دبیرخانه شورا مطرح و مقرر گردید جهت طرح در کمیسیون توافقات به شهرداری ارسال گردد .
*درخواست آقای ... به شماره 2952/96 مورخ 20/8/96 دبیرخانه شورا مطرح و مقرر گردید جهت طرح در کمیته فنی و اعلام نظر به این شورا ، به شهرداری ارسال گردد .
*درخواست آقای ... به شماره 3019/96 مورخ 22/8/96 دبیرخانه شورا مطرح و مقرر گردید نمایندگان محترم منطقه 5 آقایان مهندس گودرزی و منتظری به اتقاق بازدید و گزارش تا تصمیم گیری شود .
*درخواست جمعی از جوانان نخبه شهرستان نجف آباد به شماره 3007/96 مورخ 22/8/96 دبیرخانه شورا با موضوع "اختصاص مکانی جهت فعالیت جوانان نخبه شهرستان " مطرح و مقرر گردید به شهرداری جهت ایجاد اتاق فکر و اندیشه و اختصاص مکانی جهت برگزاری جلسات نخبگان و همکاری با نخبگان شهر ، منعکس گردد و مقرر شد شهرداری اقدامات انجام شده در این زمینه را به این شورا اعلام نماید .
*درخواست اقای .... به شماره 3021/96 مورخ 22/8/96 مطرح و مقرر گردید به شهرداری و سازمان رفاهی تفریحی جهت بررسی و استفاده از تألیفات ایشان ارسال گردد .
*درخواست آقای ... به شماره 2879/96 مورخ 14/8/96 دبیرخانه شورا موضوع هزینه کفن و دفن مرحوم ... فرزند .... ( از پرسنل شهرداری ) مطرح و باتوجه به اینکه فرزند بزرگوار ایشان بر اثر سرطان رحلت نموده اند مقرر گردید به شهرداری جهت اعمال تخفیف 50% مصوبه شورا ارسال گردد .
* صورت جلسه مصوبات شورای ترافیک شهرستان نجف آباد مورخ 11/8/96 مطرح و مقرر گردید شهرداری جهت پیگیری و اجرای مصوبات شورای ترافیک ارسال گردد . همچنین مقرر گردید تصویر مصوبات در اختیار نمایندگان مناطق ( اعضای شورای شهر ) قرار گیرد تا موارد هر منطقه را پیگیری و به شورا گزارش نمایند .
*در ادامه جلسه ، با دعوت قبلی جناب آقای مغزی قائم مقام محترم شهردار در جلسه حضور یافتند تا درخصوص درخواست یکی از شهروندان جهت احداث مرکز معاینه فنی خودرو ( خودروهای سبک ) بحث و تبادل نظر شود. در این نشست جناب آقای شهیدی مسئول محترم دفتر مشارکت های مردمی شهرداری و سرمایه گذار آقای کبیری نیز حضور یافتند . پس از بررسی مفصل موضوع و با توجه به سوابق طولانی این درخواست و بررسی همه جانبه موضوع مقرر گردید دفتر مشارکت های مردمی 3 پیشنهاد مطرح شده در جلسه امروز را مورد بررسی قرار دهد و در پایان پیشنهادات شفاف خود را به سرمایه گذار ارائه تا تصمیم گیری و جهت تصویب نهایی به شورای شهر ارسال گردد ( 3 پیشنهاد مطرح شده عبارتند از الف : مشارکت طرفین ب: اخذ پروانه و پرداخت کلیه هزینه ها توسط سرمایه گذار بدون مشارکت ج : انصراف کامل سرمایه گذار از اجرای طرح ) .
*نامه شماره 48161/96 مورخ 21/8/96 شهرداری ( به شماره 3000/96 مورخ 21/8/96 دبیرخانه شورا ) موضوع قرارداد بوستان زندگی مطرح و مقرر گردید از آقای مهندس احمدی معاونت محترم شهرسازی دعوت شود که روز سه شنبه 30/8/96 ساعت 17 درجلسه رسمی شورا حضور یابند و طرح کامل را تصویری ارائه و تشریح نمایند.
*نامه شماره 48386/96 مورخ 22/8/96 شهرداری( به شماره 3031/96 مورخ 22/8/96 دبیرخانه شورا ) موضوع درخواست اهالی شهرک امام علی (ع ) یزدانشهر و آسفالت معابر شهرک امام علی (ع ) مطح و مقرر گردید نمایندگان منطقه آقایان آسیابانی و طرقی موضوع تکمیل فاضلاب شهرک و آسفالت معابر را پیگیری نمایند .
* با توجه به اعتراضات مردمی درخصوص مشکلات ایجاد شده در لاین ویژه دوچرخه سواری واقع در بلوار آیت اله طالقانی (روبروی پارک لاله ) مقرر گردید شهرداری در اسرع وقت اقدامات لازم را بعمل آورده و با افرادی که سد معبر نموده و این لاین را مختل نموده اند ، طبق مقررات برخورد قانونی را بعمل آورده و معاونت خدمات شهری اقدامات انجام شده را حداکثر تا تاریخ 10/9/96 به شورا گزارش نمایند .
1-نامه شماره 3053/96 مورخ 23/8/96 دبیرخانه شورا موضوع طرح پیشنهادی اعضای شورا بمناسبت هفته کتابخوانی مقرر گردید کتاب ارزشمند "مروری بر مجموعه ای از رفتارهای پسندیده و اصول شهروندی تألیف آقای خلیل هیبتی " به تعداد فرهنگیان نجف آباد (4000 جلدکتاب ) توسط شهرداری خریداری و به آموزش و پرورش اهداء گردد و به مدیر آموزش و پرورش پیشنهاد گردد که از کتاب مذکور یک دوره آموزشی ضمن خدمت و یا یک مسابقه کتابخوانی برگزار گردد مطرح و پس از بحث و بررسی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.
 
ختم جلسه: جلسه ساعت 21 با ذکر صلوات برمحمد وآل محمد (ص) خاتمه یافت .


+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

© تمامی حقوق این سایت برای پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد محفوظ است/ هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.