پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

پنجاه و نهمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پنجاه و نهمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد دوشنبه( 10/2/1397)

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)، پنجاه و نهمین(59)جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روزدوشنبه مورخ 10/2/97 ساعت 30/17 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید. سپس جناب آقای مهندس حجتی نائب رئیس محترم شورای اسلامی شهر نجف آباد ضمن عرض سلام و خیر مقدم خدمت اعضاء محترم شورای اسلامی شهر و تبریک میلاد با سعادت منجی عالم بشریت حضرت مهدی صاحب الزمان (عج ) ، روز جهانی کار و کارگر، روز معلم و روز شوراها دستور کار جلسه را مطرح فرمودند.


 

*مشروح مذاکرات ، تصمیمات و مصوبات جلسه 59:

* جناب آقای مهندس حجتی نائب رئیس محترم شورای اسلامی شهر به جهت برگزاری دو جلسه ویژه برای کارگران عزیز شهرداری بمناسبت روز جهانی کار و کارگر در هفته جاری از تمامی دست اندرکاران این برنامه­ها ، برنامه­ریزی شایسته شهرداری و مشارکت کامل تمامی اعضاء شورای شهر تقدیر و تشکر نمودند .

*نامه­ های شماره 5135/97 مورخ 10/2/97 -5315/97 مورخ 10/2/97 و 5281/97 مورخ 10/2/97 شهرداری مطرح که مقرر گردید جناب آقای رضائی مدیرعامل محترم سازمان حمل و نقل پیرامون پاره­ای توضیحات روز شنبه مورخ 15/2/97 ساعت 18 درجلسه رسمی شورا حضور بهم رسانند .

*پیرامون مباحث فرهنگی ، هنری ، جشن ها ، محتوای برنامه ها ، مجریان برنامه ها و رویکرد شورای اسلامی شهر در این زمینه ها بحث و تبادل نظر صورت گرفت که در نهایت مقرر گردید جناب آقای مهندس فردوسی مدیرعامل محترم سازمان رفاهی تفریحی حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه 97 جلسه ای در سازمان تشکیل و از اعضاء کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر و مسئول واحد روابط عمومی شهرداری دعوت تا ضمن همفکری و تبادل نظر درخصوص این موضوعات تصمیم گیری گردد .

*نامه شماره 908/97/523 مورخ 4/2/97 اداره بهزیستی شهرستان مبنی بر مساعدت به توانخواه تحت پوشش این سازمان آقای ... مالک پلاک قولنامه­ای 18-16285 واقع در منطقه 4 ( پرونده به شماره کامپیوتری 8486 ) مطرح که پس از بحث و بررسی مقرر گردید شهرداری ضمن بررسی ، لایحه جهت مساعدت به ایشان به شورا ارسال نماید .

*سپس لیست پروژه­های کلان شهری در سال 97 و نمایندگان ویژه شورا در در هر پروژه بمنظور پیگیری مستمر با هدف تسریع در اقدام و خدمت رسانی مستمر به شهروندان عزیز مورد موافقت قرار گرفت و مقرر گردید نمایندگان ویژه شورای اسلامی شهر در هر پروژه حداقل ماهی یکبار وضعیت و شرایط پروژه­ها را بررسی و روند اجرائی و مسائل و مشکلات آن را در جلسه رسمی شورا ارائه نمایند :

ردیف

نام پروژه

نمایندگان ویژه شورای شهر نجف آباد

1

میدان نجف اشرف (ورودی غرب )

پزشکی -آسیابانی - طرقی

2

قطار شهری (متروی اصفهان نجف آباد)

گودرزی طرقی - ابوترابی

3

کشتارگاه صنعتی بزرگ غرب استان

حجتی پزشکی

4

سیتی سنتر

طرقی پوراسماعیلی منتظری حاجی صادقیان

5

توسعه و بهسازی خیابان امام شرقی

پزشکی پوراسماعیلی

6

فرهنگسرای کوثر

پزشکی -آسیابانی - طرقی

7

بوستان زندگی ( محور تفریحی گردشگری بیشه )

حجتی پزشکی - ابوترابی

8

شهربازی سرپوشیده پارک کوهستان

پزشکی طرقی

9

میدان شهدای دانشجو

پزشکی طرقی

10

ادامه بلوار منتظری صالح آباد به آزادگان

پزشکی طرقی

11

بلوار کشاورز (توسعه و بهسازی)

حجتی پزشکی

12

توسعه  و بهسازی بلوار شیخ بهائی

حجتی پزشکی

13

تکمیل باغ موزه و باغ بانوان

طرقی حاجی صادقیان

14

تکمیل پروژه بزرگ میرداماد

گودرزی ابوترابی حاجی صادقیان

15

بهسازی بازار مرکزی نجف آباد

پزشکی ابوترابی حاجی صادقیان

16

زیرگذر شهرک کاوه

حجتی ابوترابی

17

فاز 2 پارک آبشار

حجتی ابوترابی

18

تکمیل بلوار آزادگان

حجتی ابوترابی

19

تکمیل بلوار باهنر

حجتی ابوترابی

سپس نامه ها و لوایح واصله به دبیرخانه شورای اسلامی شهر مورد بررسی قرار گرفت و بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

1-نامه شماره 5280/97 مورخ 10/2/97 شهرداری (به شماره 320/97مورخ 10/2/97 دبیرخانه شورای اسلامی شهر) منضم به تصویر کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 1/471 قطعه 7 نجف آباد به شماره کامپیوتری 2046964 متعلق به خانم ... واقع در طرح احداث ادامه خیابان پانزده خرداد جنوبی نظر به اینکه شهرداری حسب توافقنامه شماره 61061 مورخ 23/10/96 درخصوص کل پلاک درمسیر فوق با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :

حدود اربعه ملک 93و533084 :x 95و360921:y

شمالاً به طول 60/6 مترمربع به گذر ، شرقاً به طول 60/18 مترمربع به پلاک ، جنوباً به طول 60/6 مترمربع به پلاک و غرباً به طول 80/18 متر به گذر . مساحت کل پلاک به استناد سند مالکیت و گزارش واحد شهرسازی 40/123 مترمربع که حسب گزارش واحد نقشه برداری کل پلاک در مسیر خیابان قرار دارد . مقرر گردید مالک پس از تحویل ، واگذاری و انتقال میزان در مسیر در یکی از دفاتر اسناد رسمی بنام شهرداری ، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوز به مبلغ 000/800/863 (هشتصد و شصت و سه میلیون و هشتصد هزار) ریال بصورت شناور برروی هر پرونده و پلاکی که مالک تا پایان سال 97 معرفی نماید طبق ضوابط و مقررات شهرسازی اقدام نماید. مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق به استناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

2-نامه شماره 5302/97 مورخ 10/2/97 شهرداری ( به شماره 321/97 مورخ 10/2/97 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر نامه شماره 86 مورخ 4/2/97 سازمان اتوبوسرانی و مصوبه مورخ 11/11/96 هیأت مدیره سازمان درخصوص فروش تعداد 8 دستگاه اتوبوس فرسوده از رده خارج و یک دستگاه باس واش مستعمل از طریق مزایده عمومی مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

3-نامه شماره 5290/97 مورخ 10/2/97 شهرداری ( به شماره 322/97 مورخ 10/2/97 دبیرخانه شورا ) با عنایت به اینکه سازمان پایانه های مسافربری شهرداری در نظر دارد باستناد مصوبه شماره 517 مورخ 9/12/96 هیأت مدیره سازمان پس از اخذ نظریه کارشناسی رسمی دادگستری نسبت به واگذاری فضای تبلیغاتی داخل سالن و محوطه بیرونی آن از طریق مزایده عمومی اقدام نماید مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

4-نامه شماره 5142/97 مورخ 10/2/97 شهرداری ( به شماره 292/97 مورخ 10/2/97 دبیرخانه شورا ) موضوع واگذاری فضای تبلیغاتی اتوبوسها و سایبانهای سطح شهر از طریق مزایده عمومی باستناد مصوبه شماره 2486 مورخ 21/1/97 هیأت مدیره سازمان پس از اخذ نظریه کارشناسی رسمی دادگستری مطرح که پس از بحث و بررسی مورد مواققت قرار گرفت و بتصویب رسید .

5-نامه شماره 5311/97 مورخ 10/2/97 شهرداری ( به شماره 325/97 مورخ 10/2/97 دبیرخانه شورا ) موضوع واگذاری اجاره بهای پارکینگ میرداماد واقع در نجف آباد خیابان میرداماد از طریق مزایده عمومی باستناد مصوبه شماره 2172/96 مورخ 16/2/96 هیأت مدیره سازمان پس از اخذ نظریه کارشناسی رسمی دادگستری مطرح که پس از بحث و بررسی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

ختم جلسه: جلسه ساعت 20:30 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت.

جلسه: جناب آقای مهدی حاجی صادقیان عضو محترم شورای اسلامی شهر که با توجه به هماهنگی قبلی غیبت ایشان مجاز تلقی می گردد.+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

© تمامی حقوق این سایت برای پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد محفوظ است/ هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.