پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

شصت و هفتمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

شصت و هفتمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد دوشنبه( 28/3/1397)

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)، شصت و هفتمین(67) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز دوشنبه مورخ 28/3/97 ساعت 17 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید. سپس جناب آقای مهندس جواد حجتی نائب رئیس محترم شورای اسلامی شهر ضمن عرض سلام و خیر مقدم خدمت اعضاء محترم شورای اسلامی شهر دستور کار جلسه را مطرح فرمودند.

*مشروح مذاکرات ، تصمیمات و مصوبات جلسه 67:


 

* پیرامون مسئله کیفیت آب آشامیدنی بحث و تبادل نظر صورت گرفت که در نهایت مقرر گردید از جناب آقای مهندس مجیدی مدیر محترم آب و فاضلاب نجف آباد و دیگر مسئولان در جلسه شورا دعوت بعمل آید .

*درخصوص لوایح شماره 4007/97-14837/97 و 15506/97 مقرر گردید از جناب آقای رضائی مدیرعامل سازمان حمل و نقل دعوت بعمل آید و توضیحاتی پیرامون لوایح مربوطه ارائه نمایند .

*درخواست آقای مالک پلاک ثبتی واقع در منطقه 2 به شماره 944/97 مورخ 27/3/97 دبیرخانه شورا مطرح که پس از بحث و بررسی مقرر گردید شهرداری ضمن اعمال کاهش عوارض دفترچه ، مانده بدهی ایشان را تقسیط بلندمدت نماید .

*درخواست اهالی بلوار جمهوری و خیابان آیت شمالی به شماره 926/97 مورخ 27/3/97 دبیرخانه شورا مطرح که پس از بحث و بررسی مقرر گردید شهرداری در نصب سرعت گیر تسریع نماید .

*نامه شماره 915/20197 مورخ 29/2/97 اداره تبلیغات اسلامی شهرستان نجف آباد پیرامون حادثه خیزبودن بلوار شهید حجتی در محدوده جوی خارون و مسجد یوسف زهرا مطرح که پس از بحث و بررسی مقرر گردید شهرداری نسبت به نصب علائم ترافیکی و سرعت گیر اقدام لازم بعمل آورند .

*نظر به عدم کارکرد مانیتور نمایش وضعیت آلودگی هوا در چهارراه شهرداری و قول مساعد درخصوص ایجاد تلویزیون شهر و ارائه اطلاعات فوق در تلویزیون مذکور ، مقرر گردید شهرداری اقدام لازم در این خصوص بعمل آورد .

* نظر به اینکه بعضاً سرعت گیرهای درون شهر در شب قابل رویت نمی باشند و مشکلات زیادی در تردد علی الخصوص در ساعات خلوت شب ایجاد می کند مقرر گردید شهرداری اقدام لازم درخصوص رنگ آمیزی سرعت گیرها و مجهز نمودن آنها به علائم اخطاری و چراغ های چشمک زن بعمل آورد .

سپس نامه ها و لوایح واصله به دبیرخانه شورای اسلامی شهر مورد بررسی قرار گرفت و بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

1-نامه شماره 15516/97 مورخ 28/3/97 شهرداری (به شماره 960/97 مورخ 28/3/97 دبیرخانه شورا ) با عنایت به برگزاری مسابقات فوتبال جام جهانی 2018 ، شهرداری (سازمان رفاهی تفریحی )در نظر دارد نسبت به پخش مستقیم بازیها براساس جدول زمانبندی (مسابقات تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران و همچنین مسابقات مرحله یک هشتم ، یک چهارم ، نیمه نهایی و فینال ) را با قیمت بلیط دویست هزار ریال تمام (000/200 ریال) در محل سالن شهروند فرهنگسرای خارون اجرا نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق با قیمت بلیط یکصد و پنجاه هزار ریال تمام (000/150 ریال ) مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

 

2-یک نسخه اصلاح بودجه سال 96 شورای اسلامی شهر نجف آباد مطرح که پس از بحث و بررسی اصلاح بودجه سال 96 شورای اسلامی شهر که جمع هزینه ها با درآمدها موازنه دارد به مبلغ 000/000/000/8 ریال مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

 

3-یک نسخه تفریغ بودجه سال 96 شورای اسلامی شهر نجف آباد مطرح که پس از بحث و بررسی تفریغ بودجه سال 96 شورای اسلامی شهر که جمع هزینه ها با درآمدها موازنه دارد به مبلغ 104/899/027/8 ریال مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

 

4-نامه شماره 4818/97 مورخ 8/2/97 شهرداری ، عطف به نامه شماره 1727/96 مورخ 19/5/96 موضوع درخواست ستاد برگزاری نماز جمعه یزدانشهر مبنی بر همکاری و مساعدت لازم جهت تأمین و واگذاری دو قطعه زمین جهت احداث یک باب منزل مسکونی جهت اسکان امام جمعه محترم یزدانشهر و نیز احداث دفتر مراجعات مردمی این ستاد ، شهرداری در نظر دارد به جهت مساعدت در امور مذهبی نسبت به اختصاص دو قطعه پلاک از عرصه های مسکونی متعلق به خود از اراضی واقع در شهرک امام علی (ع) منطقه چهار اقدام نماید. مطرح که پس از بحث و بررسی  مراتب فوق باستناد بندهای 8،4 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

5-نامه شماره 7309/97 مورخ 23/2/97 شهرداری (به شماره 511/97 مورخ 24/2/97 دبیرخانه شورا )  موضوع چهار جلد تفریغ بودجه سال 96 شهرداری مطرح که پس از بحث و بررسی تفریغ بودجه و بیلان سال 96 شهرداری با عنایت به مفاد ماده 67 قانون شهرداریها و به استناد بند 12 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.ضمناً مقرر گردید شهرداری مطابق قانون مفاد کامل تفریغ بودجه سال 96 شهرداری را در سایت شورای اسلامی و شهرداری منتشر نماید.

 

6-نامه شماره 7305/97 مورخ 23/2/97 شهرداری (به شماره 512/97 مورخ 24/2/97 دبیرخانه شورا) موضوع چهار جلد تفریغ بودجه غیرنقدی سال 96 شهرداری مطرح که پس از بحث و بررسی تفریغ بودجه و بیلان غیرنقدی سال 96 شهرداری با عنایت به مفاد ماده 67 قانون شهرداریها و به استناد بند 12 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید. ضمناً مقرر گردید شهرداری مطابق قانون مفاد کامل تفریغ بودجه غیرنقدی سال 96 شهرداری را در سایت شورای اسلامی و شهرداری منتشر نماید.

 

7-نامه شماره 14133 مورخ 21/3/97 شهرداری(به شماره 911/97 مورخ 24/3/97 دبیرخانه شورا) موضوع 3 جلد بیلان و تفریغ بودجه سال 96 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مطرح که پس از بحث و بررسی در اجرای بند 2 از ماده 6 اساسنامه سازمان آتش نشانی خدمات ایمنی شهرداری ، بیلان و تفریغ بودجه سال 96 سازمان مذکور مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید. ضمناً مقرر گردید شهردرای مطابق قانون مفاد کامل تفریغ بودجه سال 96 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری را در سایت شورای اسلامی و شهرداری منتشر نماید.

 

 

8-نامه شماره 14047/97 مورخ 21/3/97 شهرداری منضم به تصویر نامه شماره 52/ب ن مورخ 13/2/97 سازمان بهسازی و نوسازی شهر نجف آباد بانضمام یک جلد تفریغ بودجه سال 96 مطرح که پس از بحث و بررسی تفریغ بودجه سال 96 سازمان بهسازی و نوسازی باستناد بند 12 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید. ضمناً مقرر گردید شهرداری مطابق قانون مفاد کامل تفریغ بودجه سال 96 سازمان بهسازی و نوسازی را در سایت شورای اسلامی و شهرداری منتشر نماید.

 

ختم جلسه: جلسه ساعت 20 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت.+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

© تمامی حقوق این سایت برای پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد محفوظ است/ هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.