پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

هفتاد و سومین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

هفتاد و سومین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد دوشنبه ( 1/5/1397)

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)، هفتادو سومین(73) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز دوشنبه مورخ 1/5/97 ساعت 17 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید. سپس جناب آقای مهندس گودرزی رئیس محترم شورای اسلامی شهر ضمن عرض سلام و خیرمقدم خدمت اعضاء محترم شورای اسلامی شهر و تبریک ولادت با سعادت هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت علی بن موسی الرضا(ع) دستور کار جلسه را مطرح فرمودند.


 

*مشروح مذاکرات ، تصمیمات و مصوبات جلسه 73:

* درخواست رانندگان خط نجف آباد اصفهان به شماره 1321/97 مورخ 27/4/97 دبیرخانه شورا موضوع کم بودن مبلغ کرایه نسبت به طرح زمانبندی مطرح که پس از بحث و بررسی مقرر گردید سازمان حمل و نقل ضمن کارشناسی موضوع ، با فرمانداری هماهنگی لازم بعمل آورد و نتیجه را به این شورا ارسال نماید .

*مقررگردید پیرامون برخی مسائل مهم شهری از ریاست محترم دادگستری(جناب آقای حسینی)دادستان محترم (جناب آقای توکلی) و ریاست محترم اطلاعات شهرستان (جناب آقای خاکسار) در یکی از جلسات رسمی شورا در طی مرداد ماه دعوت بعمل آید .

 

سپس نامه ها و لوایح واصله به دبیرخانه شورای اسلامی شهر مورد بررسی قرار گرفت و بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

1-نامه شماره 20331/97 مورخ 20/4/97 شهرداری(به شماره 1256/97 مورخ 24/4/97 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر کروکی موقعیت پلاک قولنامه­ای 227-28 به شماره کامپیوتری (2053689) متعلق به خانم ... واقع در طرح تعریض خیابان کشاورز، نظر به اینکه شهرداری حسب توافقنامه شماره 15654 مورخ 29/3/97 درخصوص کل پلاک واقع در مسیر فوق با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :

مختصات ملک 3610302=y 532145=x

شمالاً بطول 10/7متر به گذر - شرقاً بطول 70/13 متربه پلاک جنوباً بطول 10/7 متر به پلاک و غرباً بطول 70/13 متر به پلاک . مساحت کل پلاک برابر گزارش واحد شهرسازی 27/97 مترمربع که کلاً در مسیر خیابان کشاورز قرار دارد . مقرر گردید پس از تحویل آزادسازی و تنظیم سند اقرار ترک دعوی در حق شهرداری ، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوز تا مبلغ 000/985/534 (پانصد و سی و چهار میلیون و نهصد و هشتاد و پنج هزار) ریال به صورت شناور بر روی هر پرونده و پلاکی که مالک تا پایان سال 97 معرفی نماید اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .

 

2-نامه شماره 21041/97 مورخ 24/4/97 شهرداری ( به شماره 1303/97 مورخ 26/4/97 دبیرخانه شورا) با عنایت به پیگیری های انجام گرفته درخصوص اجرای مراحل قانونی و بسترسازی تأسیس شعبه بانک شهر در سطح شهر نجف آباد و تأمین کیوسک پیشخوان شهرنت از طرف سرپرستی بانک شهر منطقه سه ایران و اعلام آمادگی بانک شهر شعبه مطهری اصفهان کد 409 جهت ارائه خدمات نوین بانکی ، تخصیص و پرداخت انواع تسهیلات بانکی به کارکنان از طریق باجه شهرنت واقع در خیابان امام جنب شهرداری و همچنین لزوم تعامل با بانک شهر بعنوان تنها بانک سهامی شهرداریهای کشور ، شهرداری در نظر دارد با توجه به بررسی های بعمل آمده و بمنظور بهره برداری کارکنان زحمتکش شهرداری اعم از رسمی، قراردادی و شرکتی از تسهیلات پرداختی توسط بانک شهر و بهره برداری مجموعه امور مالی و درآمد از مزایای سیستم های نوین بانکی و سامانه مدیریت حسابهای بانکی به جهت نظارت جامع و ایجاد وحدت رویه درخصوص واریز و برداشت از حسابهای بانکی شهرداری مرکزی و مناطق ، ضمن حفظ حسابهای فعلی نزد بانکها نسبت به افتتاح حسابهای جاری درآمد، هزینه، سپرده و سپرده (پس انداز) کوتاه مدت جهت شهرداری مرکزی و در صورت نیاز درآینده جهت مناطق نزد شعبه مذکور تا زمان اختصاص و تأسیس شعبه این بانک در شهر نجف آباد اقدام نماید .مطرح که پس از بحث و بررسی با افتتاح حسابهای صدرالاشاره باستناد بند 8 و تبصره ذیل بند 12 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .

 

3-نامه شماره 5277/97 مورخ 10/2/97 شهرداری (به شماره 319/97 مورخ 10/2/97 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر درخواست مورخ 27/1/97 مدیر املاک و آزادسازی شهرداری با موضوع ارائه گزارشی از کلیات عملکرد این مجموعه در جهت آزادسازی املاک در مسیر اجرای طرح­ها و پروژه های عمرانی شهری از جمله تکمیل آزادسازی میدان شهیدان حجتی و خیابان شهداء غربی و اینکه با برگزاری کمیسیون­های متعدد توافقات ، ارزیابی و جلسات مناطق نقش موثری در پیشبرد اهداف زیربنائی شهرداری، رفع موانع و مشکلات عدیده شهری و تأمین رضایت شهروندان عزیز را ایفا نموده ، لذا شهرداری در نظر دارد نسبت به تقدیر و تشکر از زحمات و تلاش بی وقفه­ی این مجموعه و افراد موثر در راستای رعایت و اجرای مفاد ماده 44 آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور و در قالب پاداش عملکرد سال 96 اقدام نماید . مطرح که که پس از بحث و بررسی با تخصیص و پرداخت پاداش جهت موضوع صدرالاشاره تا سقف مبلغ 000/000/700 ریال (هفتصد میلیون) ریال خالص و از محل اعتبارات جاری بودجه شهرداری باستناد بند 8 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .

 

4-نامه شماره 23585/97 مورخ 1/5/97 شهرداری(به­شماره 1399/97 مورخ1/5/97دبیرخانه شورا)منضم به تصویر نامه شماره 341/97 مورخ 31/4/97 سازمان پایانه­های مسافربری شهرداری نجف آباد با موضوع اعلام موافقت مدیریت شرکت نیکان پخش 133 زنده رود جهت تمدید قرارداد فیمابین برای سال سوم و براساس نظریه کارشناسی ، مطرح که پس از بحث و بررسی با عنایت به ماده 3 قرارداد شماره 278/95 مورخ 24/4/95 اجاره سالن و غرفه­های فاز دوم پایانه مسافربری و صورتجلسه شماره 10/97 مورخ 6/2/97 هیأت مدیره محترم سازمان پایانه های مسافربری و باستناد بندهای 14و 30 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید . ضمناً مقرر گردید شهرداری و سازمان اتوبوسرانی برای سال آینده حتماً سه ماه قبل از اتمام قرارداد نسبت به برگزاری مزایده اقدام نماید.

 

5-نامه شماره 3702/97 مورخ 3/2/97شهرداری (به شماره 208/97 مورخ 3/2/97 دبیرخانه شورا با عنایت به برنامه­ریزی لازم در راستای تهیه مطالعات طرح جامع حمل و نقل و ترافیک شهر نجف آباد و تأکید اعضای شورای اسلامی شهر و شورای ترافیک شهرستان و در جهت تهیه طرح مذکور و همچنین بررسیهای بعمل آمده از سوابق و رزومه تعداد 19 شرکت پایه یک در زمینه حمل و نقل و ترافیک و برگزاری جلسات شرح خدمات بصورت کارشناسی با هریک از آنها و نظر به محدودیت زمان جهت برگزاری فرآیند مناقصه و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شهرداری و اعلام آمادگی شرکت راه برد تردد فردا با دارا بودن حسن سابقه و توان اجرائی بالا، شهرداری در نظر دارد نسبت به اجرای عملیات مطالعات طرح جامع حمل و نقل و ترافیک شهر نجف آباد به مبلغ 000/000/487/4 ریال بصورت مقطوع بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده از محل ردیف شماره 331002 اعتبارات عمرانی و از طریق ترک تشریفات مناقصه و واگذاری به شرکت مزبور و همچنین تأمین کسری اعتبار ردیف بودجه فوق از محل افزایش درآمد و پایدار نمودن آن در اصلاح بودجه سال جاری اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد ماده 4 آیین نامه مالی شهرداریها و اصلاحات بعدی و بند 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .

ختم جلسه: جلسه ساعت 20 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

© تمامی حقوق این سایت برای پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد محفوظ است/ هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.